SlideShare a Scribd company logo
KISEONIK 
OXYGENIUM
Atom kiseonika 
Z = 8, A = 16
Položaj u Periodnom sistemu 
Pripada 16. grupi Periodnog sistema 
elemenata 
Atomi kiseonika u poslednjem nivou 
imaju 6 valentnih elektrona 
Kiseonik je uvek DVOVALENTAN
U slobodnom stanju, kiseonik je 
dvoatomni molekul – atomi kiseonika 
povezani su dvostrukom, nepolarnom 
kovalentnom vezom
Nalaženje u prirodi 
Najrasprostranjeniji element na Zemlji 
47% Zemljine kore 
 21% zapremine atmosfere 
VODA, stene, minerali, 
BIOGENI ELEMENT – nastaje u procesu 
FOTOSINTEZE
U prirodi ga stvaraju zelene biljke u procesu FOTOSINTEZE 
6 CO2 + 6 H2 O → C6 H12 O6 + 6 O2 ↑
ALOTROPIJA 
Je pojava da se neki element nalazi u 
više različitih oblika. 
Oblici tog elementa nazivaju se 
ALOTROPSKE MODIFIKACIJE
OZON 
OZON 
je alotropska modifikacija kiseonika, 
gas plave boje, prijatnog mirisa. 
To je troatomni molekul kiseonika čija je 
formula O3 
Nastaje u višim slojevima atmosfere 
dejstvom Sunčevog UV zračenja ili tokom 
oluje, dejstvom električnog pražnjenja.
Dobijanje kiseonika 
 ELEKTROLIZOM VODE 
H2O → H2 ↑ + O2 ↑ 
 Termičkim razlaganjem (zagrevanjem) jedinjenja 
koja ga sadrže 
2HgO → 2Hg + O2 ↑ 
Živa(II)oksid → živa + kiseonik
Fizička svojstva 
 Gas bez boje, mirisa i ukusa 
 Slabo se rastvara u vodi, ali dovoljno za 
opstanak živih bića (rastvorljivost ozona u vodi je 
10 puta veća) 
 Ne gori, ali potpomaže gorenje 
 ŽIVOT LJUDI I ŽIVOTINJA ZAVISI OD KISEONIKA
HEMIJSKA SVOJSTVA KISEONIKA 
Gradi OKSIDE – 
jedinjenja nekog elementa sa kiseonikom. 
Okside grade svi elementi, osim plemenitih 
gasova. 
Reakcija nastajanja oksida naziva se 
OKSIDACIJA 
Oksidacija može biti 
 BURNA – gorenje 
 TIHA – truljenje voća, rđanje gvožđa
Naziv oksida 
Elementi stalne valence grade samo 
jedan oksid koji dobija naziv tako što se 
NAZIVU ELEMENTA doda reč OKSID – 
natrijum-oksid, magnezijum-oksid, kalcijum-oksid, 
cink-oksid, aluminijum-oksid,kalijum-oksid 
Na2O, MgO, CaO, ZnO, Al2 O3
Oksidi elemenata sa promenljivom 
valencom 
 U nazivima oksida elemenata sa 
promenljivom valencom, iza naziva 
elementa navodi se njihova valenca. 
 gvožđe(III)oksid, sumpor(VI)oksid, 
azot(V)oksid, ugljenik(IV)oksid 
Fe2O3, SO3, N2 O5, CO2
Svojstva oksida 
o najveći broj oksida je u čvrstom 
agregatnom stanju, manji broj su gasovi, a 
veoma retko tečnosti 
o mogu biti oksidi metala ili oksidi nemetala 
o mogu biti NEUTRALNI – ne reaguju sa 
vodom
o Oni oksidi koji reaguju s vodom mogu biti 
KISELI ILI BAZNI 
o KISELI OKSIDI su najčešće oksidi nemetala jer u 
reakciji s vodom grade KISELINE 
o BAZNI OKSIDI su najčešće oksidi metala jer u 
reakciji s vodom grade BAZE ili HIDROKSIDE
Kiseline i baze 
KISELINE 
 kiseli oksid + voda → 
kiselina 
SO3 + H2O → H2 SO4 
 menjaju boju lakmus-hartije 
iz 
PLAVE u CRVENU 
BAZE ili HIDROKSIDI 
 bazni oksid + voda → 
baza 
CaO + H2O → Ca(OH)2 
 menjaju boju lakmus-hartije 
iz 
CRVENU u PLAVU
Primena kiseonika i ozona 
Kiseonik se koristi 
• za postizanje visokih temperatura pri obradi metala 
• u medicini, za lakše disanje 
• u avionima, podmornicama, svemirskim brodovima za 
disanje 
• za sagorevanje raketnog goriva 
Ozon se koristi 
 za dezinfekciju vode 
 za prečišćavanje vazduha 
 u malim količinama ozon je koristan za zdravlje, u većim 
jako štetan, može da dovede do smrti

More Related Content

What's hot

ugljovodonici
ugljovodoniciugljovodonici
ugljovodonici
vvlivvli
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
Biljana Ristic
 
Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Biljana Ristic
 
vodonik
vodonik vodonik
vodonik
vvlivvli
 
Soli
SoliSoli
organska hemija - uvod
organska hemija - uvodorganska hemija - uvod
organska hemija - uvod
vvlivvli
 
Halogeni elementi
Halogeni elementiHalogeni elementi
Halogeni elementi
jasminalukic
 
SOLI.DOBIJANJE
SOLI.DOBIJANJESOLI.DOBIJANJE
SOLI.DOBIJANJE
vvlivvli
 
soli osobine.primena-jd
soli osobine.primena-jdsoli osobine.primena-jd
soli osobine.primena-jd
vvlivvli
 
Soli
Soli  Soli
Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.
vvlivvli
 
Elektroliza
ElektrolizaElektroliza
Elektroliza
maryk26
 
Soli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_nazivaSoli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
Biljana Ristic
 
Mendelova pravila nasleđivanja
Mendelova pravila nasleđivanjaMendelova pravila nasleđivanja
Mendelova pravila nasleđivanja
Ivana Damnjanović
 
Aminokisline i proteini hemija
Aminokisline i proteini hemijaAminokisline i proteini hemija
Aminokisline i proteini hemija
harisq1
 
hemijske osobine ugljovodonika
hemijske osobine ugljovodonikahemijske osobine ugljovodonika
hemijske osobine ugljovodonika
vvlivvli
 
Rastvorljivost - osnovni zadaci
Rastvorljivost - osnovni zadaciRastvorljivost - osnovni zadaci
Rastvorljivost - osnovni zadaci
JasminkaProdana
 

What's hot (20)

ugljovodonici
ugljovodoniciugljovodonici
ugljovodonici
 
NEMETALI
NEMETALINEMETALI
NEMETALI
 
Alkoholi
AlkoholiAlkoholi
Alkoholi
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
 
Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)
 
Ugljenik
UgljenikUgljenik
Ugljenik
 
vodonik
vodonik vodonik
vodonik
 
Soli
SoliSoli
Soli
 
organska hemija - uvod
organska hemija - uvodorganska hemija - uvod
organska hemija - uvod
 
Halogeni elementi
Halogeni elementiHalogeni elementi
Halogeni elementi
 
SOLI.DOBIJANJE
SOLI.DOBIJANJESOLI.DOBIJANJE
SOLI.DOBIJANJE
 
soli osobine.primena-jd
soli osobine.primena-jdsoli osobine.primena-jd
soli osobine.primena-jd
 
Soli
Soli  Soli
Soli
 
Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.
 
Elektroliza
ElektrolizaElektroliza
Elektroliza
 
Soli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_nazivaSoli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
 
Mendelova pravila nasleđivanja
Mendelova pravila nasleđivanjaMendelova pravila nasleđivanja
Mendelova pravila nasleđivanja
 
Aminokisline i proteini hemija
Aminokisline i proteini hemijaAminokisline i proteini hemija
Aminokisline i proteini hemija
 
hemijske osobine ugljovodonika
hemijske osobine ugljovodonikahemijske osobine ugljovodonika
hemijske osobine ugljovodonika
 
Rastvorljivost - osnovni zadaci
Rastvorljivost - osnovni zadaciRastvorljivost - osnovni zadaci
Rastvorljivost - osnovni zadaci
 

Viewers also liked

Hemijski elementi u prirodi nemetali,pdf
Hemijski elementi u prirodi  nemetali,pdfHemijski elementi u prirodi  nemetali,pdf
Hemijski elementi u prirodi nemetali,pdf
Biljana Ristic
 
Kисеоник
KисеоникKисеоник
Kисеоник
Marija Mecanin
 
Sumpor
SumporSumpor
Vodonik
VodonikVodonik
кисеоник
кисеониккисеоник
кисеоник
Biljana Ristic
 
Vežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezuVežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezu
Biljana Ristic
 
Alkoholi
AlkoholiAlkoholi
Alkoholi
Biljana Ristic
 
Mere bezbednosti budi pažljiv
Mere bezbednosti  budi pažljivMere bezbednosti  budi pažljiv
Mere bezbednosti budi pažljiv
Biljana Ristic
 
Rad u laboratoriji
Rad u laboratorijiRad u laboratoriji
Rad u laboratoriji
Biljana Ristic
 
копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja  masti i ulja копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja  masti i ulja
копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biljana Ristic
 
Hemija i njen_značaj,vidi se
Hemija i njen_značaj,vidi seHemija i njen_značaj,vidi se
Hemija i njen_značaj,vidi se
Biljana Ristic
 
Uv,2015
Uv,2015Uv,2015
Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)
Biljana Ristic
 
Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15
Biljana Ristic
 
Jonska veza
Jonska vezaJonska veza
Jonska veza
Biljana Ristic
 
Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15
Biljana Ristic
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
Biljana Ristic
 
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
Biljana Ristic
 

Viewers also liked (20)

Hemijski elementi u prirodi nemetali,pdf
Hemijski elementi u prirodi  nemetali,pdfHemijski elementi u prirodi  nemetali,pdf
Hemijski elementi u prirodi nemetali,pdf
 
Kисеоник
KисеоникKисеоник
Kисеоник
 
Sumpor
SumporSumpor
Sumpor
 
Hemija r2 vodonik
Hemija r2 vodonikHemija r2 vodonik
Hemija r2 vodonik
 
Vodonik
VodonikVodonik
Vodonik
 
кисеоник
кисеониккисеоник
кисеоник
 
Vežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezuVežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezu
 
sumpor
sumpor sumpor
sumpor
 
Alkoholi
AlkoholiAlkoholi
Alkoholi
 
Mere bezbednosti budi pažljiv
Mere bezbednosti  budi pažljivMere bezbednosti  budi pažljiv
Mere bezbednosti budi pažljiv
 
Rad u laboratoriji
Rad u laboratorijiRad u laboratoriji
Rad u laboratoriji
 
копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja  masti i ulja копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja  masti i ulja
копија датотеке Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
 
Hemija i njen_značaj,vidi se
Hemija i njen_značaj,vidi seHemija i njen_značaj,vidi se
Hemija i njen_značaj,vidi se
 
Uv,2015
Uv,2015Uv,2015
Uv,2015
 
Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)
 
Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15
 
Jonska veza
Jonska vezaJonska veza
Jonska veza
 
Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
 

Similar to Kiseonik

Hemija nemetala
Hemija nemetalaHemija nemetala
Hemija nemetala
MARKOCZV
 
Vodonik 8 razred,David Kocic
Vodonik 8 razred,David KocicVodonik 8 razred,David Kocic
Vodonik 8 razred,David Kocic
David Kocic
 
Uticaj termoelektrane
Uticaj termoelektraneUticaj termoelektrane
ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx
ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptxХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx
ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx
VesnaVasiljevic2
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
Biljana Ristic
 
Kalcijum слика са мацом и млеком ппт
Kalcijum слика са мацом и млеком пптKalcijum слика са мацом и млеком ппт
Kalcijum слика са мацом и млеком ппт
Luka Perišić
 
Vodik
VodikVodik

Similar to Kiseonik (9)

Hemija nemetala
Hemija nemetalaHemija nemetala
Hemija nemetala
 
Vodonik 8 razred,David Kocic
Vodonik 8 razred,David KocicVodonik 8 razred,David Kocic
Vodonik 8 razred,David Kocic
 
Prezentacija
PrezentacijaPrezentacija
Prezentacija
 
Uticaj termoelektrane
Uticaj termoelektraneUticaj termoelektrane
Uticaj termoelektrane
 
ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx
ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptxХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx
ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЖИВИХ БИЋА.pptx
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
Ozon
OzonOzon
Ozon
 
Kalcijum слика са мацом и млеком ппт
Kalcijum слика са мацом и млеком пптKalcijum слика са мацом и млеком ппт
Kalcijum слика са мацом и млеком ппт
 
Vodik
VodikVodik
Vodik
 

More from Biljana Ristic

Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biljana Ristic
 
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biljana Ristic
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biljana Ristic
 
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja  masti i uljaBiološki važna organska jedinjenja  masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biljana Ristic
 
Maseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvora
Biljana Ristic
 
Estri.2015
Estri.2015Estri.2015
Estri.2015
Biljana Ristic
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
Biljana Ristic
 
Alkoholi.pptx
Alkoholi.pptxAlkoholi.pptx
Alkoholi.pptx
Biljana Ristic
 
Nafta
NaftaNafta
Valenca
ValencaValenca
Hemijska simbolika
Hemijska simbolikaHemijska simbolika
Hemijska simbolika
Biljana Ristic
 
Građa atoma
Građa atomaGrađa atoma
Građa atoma
Biljana Ristic
 
Struktura supstance atom
Struktura supstance  atomStruktura supstance  atom
Struktura supstance atom
Biljana Ristic
 
Simboli hemijskih elemenata
Simboli hemijskih elemenataSimboli hemijskih elemenata
Simboli hemijskih elemenata
Biljana Ristic
 
Razdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesaRazdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesa
Biljana Ristic
 
Razdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesaRazdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesa
Biljana Ristic
 

More from Biljana Ristic (16)

Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
 
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
 
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja  masti i uljaBiološki važna organska jedinjenja  masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
 
Maseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvora
 
Estri.2015
Estri.2015Estri.2015
Estri.2015
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
 
Alkoholi.pptx
Alkoholi.pptxAlkoholi.pptx
Alkoholi.pptx
 
Nafta
NaftaNafta
Nafta
 
Valenca
ValencaValenca
Valenca
 
Hemijska simbolika
Hemijska simbolikaHemijska simbolika
Hemijska simbolika
 
Građa atoma
Građa atomaGrađa atoma
Građa atoma
 
Struktura supstance atom
Struktura supstance  atomStruktura supstance  atom
Struktura supstance atom
 
Simboli hemijskih elemenata
Simboli hemijskih elemenataSimboli hemijskih elemenata
Simboli hemijskih elemenata
 
Razdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesaRazdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesa
 
Razdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesaRazdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesa
 

Kiseonik

 • 2. Atom kiseonika Z = 8, A = 16
 • 3. Položaj u Periodnom sistemu Pripada 16. grupi Periodnog sistema elemenata Atomi kiseonika u poslednjem nivou imaju 6 valentnih elektrona Kiseonik je uvek DVOVALENTAN
 • 4. U slobodnom stanju, kiseonik je dvoatomni molekul – atomi kiseonika povezani su dvostrukom, nepolarnom kovalentnom vezom
 • 5. Nalaženje u prirodi Najrasprostranjeniji element na Zemlji 47% Zemljine kore  21% zapremine atmosfere VODA, stene, minerali, BIOGENI ELEMENT – nastaje u procesu FOTOSINTEZE
 • 6. U prirodi ga stvaraju zelene biljke u procesu FOTOSINTEZE 6 CO2 + 6 H2 O → C6 H12 O6 + 6 O2 ↑
 • 7. ALOTROPIJA Je pojava da se neki element nalazi u više različitih oblika. Oblici tog elementa nazivaju se ALOTROPSKE MODIFIKACIJE
 • 8. OZON OZON je alotropska modifikacija kiseonika, gas plave boje, prijatnog mirisa. To je troatomni molekul kiseonika čija je formula O3 Nastaje u višim slojevima atmosfere dejstvom Sunčevog UV zračenja ili tokom oluje, dejstvom električnog pražnjenja.
 • 9. Dobijanje kiseonika  ELEKTROLIZOM VODE H2O → H2 ↑ + O2 ↑  Termičkim razlaganjem (zagrevanjem) jedinjenja koja ga sadrže 2HgO → 2Hg + O2 ↑ Živa(II)oksid → živa + kiseonik
 • 10. Fizička svojstva  Gas bez boje, mirisa i ukusa  Slabo se rastvara u vodi, ali dovoljno za opstanak živih bića (rastvorljivost ozona u vodi je 10 puta veća)  Ne gori, ali potpomaže gorenje  ŽIVOT LJUDI I ŽIVOTINJA ZAVISI OD KISEONIKA
 • 11. HEMIJSKA SVOJSTVA KISEONIKA Gradi OKSIDE – jedinjenja nekog elementa sa kiseonikom. Okside grade svi elementi, osim plemenitih gasova. Reakcija nastajanja oksida naziva se OKSIDACIJA Oksidacija može biti  BURNA – gorenje  TIHA – truljenje voća, rđanje gvožđa
 • 12. Naziv oksida Elementi stalne valence grade samo jedan oksid koji dobija naziv tako što se NAZIVU ELEMENTA doda reč OKSID – natrijum-oksid, magnezijum-oksid, kalcijum-oksid, cink-oksid, aluminijum-oksid,kalijum-oksid Na2O, MgO, CaO, ZnO, Al2 O3
 • 13. Oksidi elemenata sa promenljivom valencom  U nazivima oksida elemenata sa promenljivom valencom, iza naziva elementa navodi se njihova valenca.  gvožđe(III)oksid, sumpor(VI)oksid, azot(V)oksid, ugljenik(IV)oksid Fe2O3, SO3, N2 O5, CO2
 • 14. Svojstva oksida o najveći broj oksida je u čvrstom agregatnom stanju, manji broj su gasovi, a veoma retko tečnosti o mogu biti oksidi metala ili oksidi nemetala o mogu biti NEUTRALNI – ne reaguju sa vodom
 • 15. o Oni oksidi koji reaguju s vodom mogu biti KISELI ILI BAZNI o KISELI OKSIDI su najčešće oksidi nemetala jer u reakciji s vodom grade KISELINE o BAZNI OKSIDI su najčešće oksidi metala jer u reakciji s vodom grade BAZE ili HIDROKSIDE
 • 16. Kiseline i baze KISELINE  kiseli oksid + voda → kiselina SO3 + H2O → H2 SO4  menjaju boju lakmus-hartije iz PLAVE u CRVENU BAZE ili HIDROKSIDI  bazni oksid + voda → baza CaO + H2O → Ca(OH)2  menjaju boju lakmus-hartije iz CRVENU u PLAVU
 • 17. Primena kiseonika i ozona Kiseonik se koristi • za postizanje visokih temperatura pri obradi metala • u medicini, za lakše disanje • u avionima, podmornicama, svemirskim brodovima za disanje • za sagorevanje raketnog goriva Ozon se koristi  za dezinfekciju vode  za prečišćavanje vazduha  u malim količinama ozon je koristan za zdravlje, u većim jako štetan, može da dovede do smrti