SlideShare a Scribd company logo
Kapitulli 3
      Paraqitja        dhe       Markimi        I       produktit

-Marka e produktit eshte element kryesor I strategjise se nje ndermarje. Marka e
fuqishme krijon clientele besnike dhe e mbron ndermarjen nga konkurenca. Vlera e
markes vleresohet me faktin se ne nje numer tregjesh ajo eshte prijese ose ndjekese.
Elementet qe ndikojne ne paraqitjen e produktit ne treg jane: abalazhimi,
kondicionimi,     paketimi,     stilimi,    dhe    cilesia    e    produktit.
1) Paketimi – teresia e elementeve material te cilet edhepse nuk bejne pjese ne vete
produktin , shiten bashke me produktin me qellim qe te realizojne
mbrojtjen,transportiimin,ruajtjen, paraqitjen ne tregtore dhe perdorimin e tij nga
konsumatori.       Dallojme          3       nivele        ambalazhi
 a)ambalazh paresor – eshte ne kontakt te drejperdrejt me produktin psh:shishja e bires.
  b) ambalazh dytesor – sherben per grupimin e disa njesive produkti konsumi psh:
,,pick   up”   me   6     ose   12   shishe   ne    nje   kuti   kartoni.
 c) ambalazh tretesor – sherben per te transportuar prej te fabrika ose te depoja deri te
pika e shitjes. Kemi te bejme me paleta .ku ambalazh me teper u sherben shperndaresve.
Ambalazhi paresor dhe dytesor sherbejne si mbajtes dhe si dekorues. Si mbajtes u
referohet elementeve te paketimit te ciat shebejne per mbrojtjen ruajtjen perdorimin dhe
transportimin. Si dekorues – u referohet elemnteve pamore te paketimit.
2) Ambalazhimi- eshte mjet per te mbrojtur, manipuluar ,ruajtur, transportuar produktin.
Pra       e      pregadit         produktin        ne       paleta.
3) Stilimi I produktit – me stilim kuptojme artin e krijimit te mundesise per
konsumatorin qe te identifikoje nje produkt, qe te diferencoje nje marke ne nje linear
permes                                          shikimit.
Punimet      e    stilimit       beshteten     ne     4     elemente:
      a)   llogon     –    banka    popullore,    top   chanel     etj
   b) produktet – formen, ngjyren e tyre psh : sapun fa,tv sony etj
   c) ambalazhin e produkteve – etiketen e tyre , logoja e markes etj
   d) stilimi I produktit – ne raport me linearin,stilim I vete linearit.
Rolet              e               stilimit               :
●     paraqet    formen       e     nje    produkti,ambalazhin       etj.
●                    pozicionon                    produktin
●         sherben           si        mjet          komunikimi
●     eshte     mjet      ne     luften     kunder      konkurences
●             eshte               mjet              shitjeje
● eshte mjet per permisimin e koherences se miksit dhe I njohjes se ndermarjes.
Perberesit              e             stilimit              :
■                                              forma
■    ngjyra    (    shishe      e    parfumit     krejt    e    zeze)
■ ergonomine ( forma e produktit e pershtatshe psh sapuni per duar)
■    kulturen         (     te    ndermarjes     dhe     perdoruesit)
■mjedisin ( duhet pasur parasysh mjedisin se ku do te perdoret produkti per te percaktuar
formen              ,              ngjyren              etj.)
Shitja me vetesherbim ka bere qe te kemi nje zhvillim te madh te punime te stilimit ne
lidhje me ambalazhin.Keshtu pra paketimi eshte bere nje mjet komunikimi,shitjeje qe e
zevendeson shitesin dhe e con produktin perpara ne raport me konkurencen.

Cilesia                   e                    produktit
- Me cilesi kuptojme aftesine e nje produkti apo sherbimi per te kenaqur nevojat e
perdoruesit. Cilesia e produktit eshte nje mjet I forte per ta luftuar konkurencen pranaj ka
shume     rendesi     kontrolli   I     saj    ne    ndermarje:
■ nga ndermarja qe nga furnizimi de rte te gjitha stadet e fabrikimit
■ nga organizmat e jashtem te ndermarjes qe perdorin mjet te ndryshem per certifikimin e
cilesis si : etiketat e cilesise, normat, certifikatat e sigurimit te cilesise, certifikatat e
origjines.

Marka                     e                   produktit
- Me marke kuptojme nje term, nje shenje, nje symbol, nje vizatim apo cdo kombinim I
ketyre elementeve qe sherbejne per te identifikuar produktet dhe sherbimet e nje shitesi
ose   te  nje  grupi   shitesish   qe   I  diferencon   nga  konkurentet.
konceptimi   I   markes   mund    te   artikulohet   reth  6  poleve   :
■si                  bashkesi                   atributesh
■si                   bashkesi                   epersish
■si bashkesi vlerash
■                     si                     kulture
■si                                        personalitet
■si                   profil                   perdoruesi
Matja            e              kapitalit           marke
- te gjithe market nuk kane force te njejte. Disa jane te panjohura , disa te njohura por pak
te pranuara, disa te parapelqyera dhe disa jane besnike ne rjedhen e viteve.
Kapitali    market    e    siguron     disa    epersi   konkuruese    :
■ndermarja ka lehtesi ne shperndarje ,pasi konsumatoret          e kerkojne marken
■ajo mund te praktikoje me cmim me te larte pasi qe cilesia perceptohet si me e mire ne
krahasim                  me                  konkurentet
■mund te hedhe lehtesisht produkte te reja ne treg, pasi ka me shume kredibilitet
Perdorimi     I    markes      justifikohet     per     5    arsye:
1. marka lehteson identifikimin e produktit dhe thjeshtezon perpunimin dhe riparimin
2.marka e depozituar mbron ligjerisht karakteristikat e produktit kundrejt kopjimeve te
ndryshme
3.marka krijon idene per njefare niveli cilesie per produktin, kjo ndihmon per klientet
besnike
4.marka krijon mundesine per te percaktuar oferten ne nje segment te vacant te tregut
5. emri I markes ofron mundesin qe produkti te kete historine dhe personalitetin, pra edhe
justifikon                    cmimin

Dallojme          4         lloje          markash:
A.     emra   markash    individuale    (ariel,   pampers,lever)
B. nje emer gjenerik qe mbulon te gjitha produktet ( pezho canon) mark cader
C.    emra   gjenerik  per    cdo    game    produktesh
D. marke e depozituar nga ndermarja e kombinuar me marke individuale
Karakteristikat  e    nje  emri    te   mire   marke   :
shkurt thjesht ,I lehte per tu thene dhe per tu lexuar , I lehte per tu mbajtur mend , te
mbetet modern. Perdorimi I mundshem ligjor te mos jete fyes,I turpshem dhe negativ.

Gjate venies ne jete te nje strategjie ka rendesi te dallojme 5 nivele te njohjes se nje
marke                                         :
1)  Mospranimi   –  dmth    klientet nuk   duan  te  blejne  marken
2) Mosnjohja – dmth marka nuk eshte             e njohur nga klientet
3)   Njohja    e    markes    –   klientet   e   njohin    marken
4) Pelqimi – dmth klientet I zgjedhin disa si marka me te pelqyera
5) Ngulmimi - dmth klienti eshte I vendosur per marken e caktuar

Strategjite                 e                   markave
-ndermarja   mund   te  zgjedhe  ndermjet   4   strategjive  per   markat:
1) Zgjerimi I games – ka te beje me perdorimin e variantave te reja ne te njejten kategori
produkti me emrin e markes aktuale. Kjo strategji krijon mundesine per te ritur te
ashtuquajturen          gjatesi         te           lineareve.
2) Zgjerimi I markes – ka te beje me perdorimin e nje emri qe ka perballuar proven e
hedhjes ne treg per nje kategori produkti psh: BIC- se pari filloi me stilolapsa pastaj me
cakmak                   dhe                    brisqe.
3) Markat e shumta – ka te beje me afrimin e shume markave nga I njejti prodhues te cilat
konkurojne                                      tjetren
4) Markat e reja – kur nje shoqeri investon ne nje kategori te re produkti , ajo mendon se
nuk eshte pershtatur asnje nga markat aktuale.

More Related Content

What's hot

çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
 
Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Zana Agushi
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Sabir Asipi
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda lugaDetyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda lugailjana
 
Tregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tijha 15753
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tijMenaxherat
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj MikroKosovar Sopjann
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Zana Agushi
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiMenaxherat
 
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Landmark Communications Tirana
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Zana Agushi
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeJozef Nokaj
 

What's hot (20)

çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda lugaDetyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel  pof. eda luga
Detyr kursi ne ndermarja dhe drejtmi i biz.te vogel pof. eda luga
 
Tregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tij
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Biznes Ndërkombëtar
Biznes NdërkombëtarBiznes Ndërkombëtar
Biznes Ndërkombëtar
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
 
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
 

Viewers also liked

Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Sabir Asipi
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
Politika produktit
Politika produktitPolitika produktit
Politika produktitMenaxherat
 
Politika e produktit
Politika e produktitPolitika e produktit
Politika e produktitGashi Besnik
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitVeton Sopjani
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveValdet Shala
 
Ekstrudimi i masave plastike bahri fetahi
Ekstrudimi i masave plastike  bahri fetahiEkstrudimi i masave plastike  bahri fetahi
Ekstrudimi i masave plastike bahri fetahiBahri Fetahi
 
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimitKontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit senad640
 
New microsoft office power point presentation
New microsoft office power point presentationNew microsoft office power point presentation
New microsoft office power point presentationervinahmati
 
Materialet polimere. IV
Materialet polimere. IVMaterialet polimere. IV
Materialet polimere. IVEra Kerliu
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Ajete Malaj
 
2.koncepti i produktit_te_ri
2.koncepti i produktit_te_ri2.koncepti i produktit_te_ri
2.koncepti i produktit_te_riGashi Besnik
 
Kapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentetKapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentetLavdije Raçi
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeVeton Sopjani
 

Viewers also liked (20)

Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Politika produktit
Politika produktitPolitika produktit
Politika produktit
 
Politika e produktit
Politika e produktitPolitika e produktit
Politika e produktit
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
 
Ekstrudimi i masave plastike bahri fetahi
Ekstrudimi i masave plastike  bahri fetahiEkstrudimi i masave plastike  bahri fetahi
Ekstrudimi i masave plastike bahri fetahi
 
Ambalazhet e plastikes
Ambalazhet e plastikesAmbalazhet e plastikes
Ambalazhet e plastikes
 
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimitKontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
Kontrolli dhe sigurimi I cilësisë në industrinë e konservimit
 
New microsoft office power point presentation
New microsoft office power point presentationNew microsoft office power point presentation
New microsoft office power point presentation
 
Materialet polimere. IV
Materialet polimere. IVMaterialet polimere. IV
Materialet polimere. IV
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
2.koncepti i produktit_te_ri
2.koncepti i produktit_te_ri2.koncepti i produktit_te_ri
2.koncepti i produktit_te_ri
 
Kapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentetKapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentet
 
Kerkimet e tregut
Kerkimet e tregutKerkimet e tregut
Kerkimet e tregut
 
Sjellja Konsumatoreve
Sjellja KonsumatoreveSjellja Konsumatoreve
Sjellja Konsumatoreve
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 

Similar to Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )

POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRESabirRramanaj
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiValdet Shala
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Markat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i MarkaveMarkat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i MarkaveKujtim Hameli
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Zana Agushi
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësKujtim Hameli
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Sabir Asipi
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevestudent
 
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiKetiGjipali
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Sabir Asipi
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu GlobalMenaxherat
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers companyVilma Hoxha
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidiMenaxherat
 

Similar to Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing ) (20)

POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
Markat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i MarkaveMarkat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i Markave
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
 
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers company
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 

Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )

 • 1. Kapitulli 3 Paraqitja dhe Markimi I produktit -Marka e produktit eshte element kryesor I strategjise se nje ndermarje. Marka e fuqishme krijon clientele besnike dhe e mbron ndermarjen nga konkurenca. Vlera e markes vleresohet me faktin se ne nje numer tregjesh ajo eshte prijese ose ndjekese. Elementet qe ndikojne ne paraqitjen e produktit ne treg jane: abalazhimi, kondicionimi, paketimi, stilimi, dhe cilesia e produktit. 1) Paketimi – teresia e elementeve material te cilet edhepse nuk bejne pjese ne vete produktin , shiten bashke me produktin me qellim qe te realizojne mbrojtjen,transportiimin,ruajtjen, paraqitjen ne tregtore dhe perdorimin e tij nga konsumatori. Dallojme 3 nivele ambalazhi a)ambalazh paresor – eshte ne kontakt te drejperdrejt me produktin psh:shishja e bires. b) ambalazh dytesor – sherben per grupimin e disa njesive produkti konsumi psh: ,,pick up” me 6 ose 12 shishe ne nje kuti kartoni. c) ambalazh tretesor – sherben per te transportuar prej te fabrika ose te depoja deri te pika e shitjes. Kemi te bejme me paleta .ku ambalazh me teper u sherben shperndaresve. Ambalazhi paresor dhe dytesor sherbejne si mbajtes dhe si dekorues. Si mbajtes u referohet elementeve te paketimit te ciat shebejne per mbrojtjen ruajtjen perdorimin dhe transportimin. Si dekorues – u referohet elemnteve pamore te paketimit. 2) Ambalazhimi- eshte mjet per te mbrojtur, manipuluar ,ruajtur, transportuar produktin. Pra e pregadit produktin ne paleta. 3) Stilimi I produktit – me stilim kuptojme artin e krijimit te mundesise per konsumatorin qe te identifikoje nje produkt, qe te diferencoje nje marke ne nje linear permes shikimit. Punimet e stilimit beshteten ne 4 elemente: a) llogon – banka popullore, top chanel etj b) produktet – formen, ngjyren e tyre psh : sapun fa,tv sony etj c) ambalazhin e produkteve – etiketen e tyre , logoja e markes etj d) stilimi I produktit – ne raport me linearin,stilim I vete linearit. Rolet e stilimit : ● paraqet formen e nje produkti,ambalazhin etj. ● pozicionon produktin ● sherben si mjet komunikimi ● eshte mjet ne luften kunder konkurences ● eshte mjet shitjeje ● eshte mjet per permisimin e koherences se miksit dhe I njohjes se ndermarjes. Perberesit e stilimit : ■ forma ■ ngjyra ( shishe e parfumit krejt e zeze) ■ ergonomine ( forma e produktit e pershtatshe psh sapuni per duar) ■ kulturen ( te ndermarjes dhe perdoruesit) ■mjedisin ( duhet pasur parasysh mjedisin se ku do te perdoret produkti per te percaktuar formen , ngjyren etj.) Shitja me vetesherbim ka bere qe te kemi nje zhvillim te madh te punime te stilimit ne lidhje me ambalazhin.Keshtu pra paketimi eshte bere nje mjet komunikimi,shitjeje qe e
 • 2. zevendeson shitesin dhe e con produktin perpara ne raport me konkurencen. Cilesia e produktit - Me cilesi kuptojme aftesine e nje produkti apo sherbimi per te kenaqur nevojat e perdoruesit. Cilesia e produktit eshte nje mjet I forte per ta luftuar konkurencen pranaj ka shume rendesi kontrolli I saj ne ndermarje: ■ nga ndermarja qe nga furnizimi de rte te gjitha stadet e fabrikimit ■ nga organizmat e jashtem te ndermarjes qe perdorin mjet te ndryshem per certifikimin e cilesis si : etiketat e cilesise, normat, certifikatat e sigurimit te cilesise, certifikatat e origjines. Marka e produktit - Me marke kuptojme nje term, nje shenje, nje symbol, nje vizatim apo cdo kombinim I ketyre elementeve qe sherbejne per te identifikuar produktet dhe sherbimet e nje shitesi ose te nje grupi shitesish qe I diferencon nga konkurentet. konceptimi I markes mund te artikulohet reth 6 poleve : ■si bashkesi atributesh ■si bashkesi epersish ■si bashkesi vlerash ■ si kulture ■si personalitet ■si profil perdoruesi Matja e kapitalit marke - te gjithe market nuk kane force te njejte. Disa jane te panjohura , disa te njohura por pak te pranuara, disa te parapelqyera dhe disa jane besnike ne rjedhen e viteve. Kapitali market e siguron disa epersi konkuruese : ■ndermarja ka lehtesi ne shperndarje ,pasi konsumatoret e kerkojne marken ■ajo mund te praktikoje me cmim me te larte pasi qe cilesia perceptohet si me e mire ne krahasim me konkurentet ■mund te hedhe lehtesisht produkte te reja ne treg, pasi ka me shume kredibilitet Perdorimi I markes justifikohet per 5 arsye: 1. marka lehteson identifikimin e produktit dhe thjeshtezon perpunimin dhe riparimin 2.marka e depozituar mbron ligjerisht karakteristikat e produktit kundrejt kopjimeve te ndryshme 3.marka krijon idene per njefare niveli cilesie per produktin, kjo ndihmon per klientet besnike 4.marka krijon mundesine per te percaktuar oferten ne nje segment te vacant te tregut 5. emri I markes ofron mundesin qe produkti te kete historine dhe personalitetin, pra edhe justifikon cmimin Dallojme 4 lloje markash: A. emra markash individuale (ariel, pampers,lever) B. nje emer gjenerik qe mbulon te gjitha produktet ( pezho canon) mark cader C. emra gjenerik per cdo game produktesh D. marke e depozituar nga ndermarja e kombinuar me marke individuale Karakteristikat e nje emri te mire marke :
 • 3. shkurt thjesht ,I lehte per tu thene dhe per tu lexuar , I lehte per tu mbajtur mend , te mbetet modern. Perdorimi I mundshem ligjor te mos jete fyes,I turpshem dhe negativ. Gjate venies ne jete te nje strategjie ka rendesi te dallojme 5 nivele te njohjes se nje marke : 1) Mospranimi – dmth klientet nuk duan te blejne marken 2) Mosnjohja – dmth marka nuk eshte e njohur nga klientet 3) Njohja e markes – klientet e njohin marken 4) Pelqimi – dmth klientet I zgjedhin disa si marka me te pelqyera 5) Ngulmimi - dmth klienti eshte I vendosur per marken e caktuar Strategjite e markave -ndermarja mund te zgjedhe ndermjet 4 strategjive per markat: 1) Zgjerimi I games – ka te beje me perdorimin e variantave te reja ne te njejten kategori produkti me emrin e markes aktuale. Kjo strategji krijon mundesine per te ritur te ashtuquajturen gjatesi te lineareve. 2) Zgjerimi I markes – ka te beje me perdorimin e nje emri qe ka perballuar proven e hedhjes ne treg per nje kategori produkti psh: BIC- se pari filloi me stilolapsa pastaj me cakmak dhe brisqe. 3) Markat e shumta – ka te beje me afrimin e shume markave nga I njejti prodhues te cilat konkurojne tjetren 4) Markat e reja – kur nje shoqeri investon ne nje kategori te re produkti , ajo mendon se nuk eshte pershtatur asnje nga markat aktuale.