SlideShare a Scribd company logo
MARKETINGU PER BIZNESET E VOGLA
Cfare eshte MARKETINGU? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Supozime te marketingut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Koncepti marketing ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Nje Marketing i Suksesshem duhet te jete: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Procesi i manaxhimit te Marketingut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pse eshte i nevojshem planifikimi i marketingut? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kritikat e planifikimit te marketingut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Objektivat e planit te marketingut
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Objektivat e planit te marketingut (vazhdim)
Shenime te kujdesshme per planifikimin efektiv ,[object Object],[object Object],[object Object]
Probleme te planifikimit te sjelljes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Korniza Standarte e Planifikimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare ben Marketingu? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tregu i Lire Mjedisi Makro Vendi i Tregut Kompania Socio-Ekonomik/Politik/ Ambjental / Ligjor/ Rregullator/ Teknologjik Kanalet Konsumatoret  Konkurrentet ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],” Goditjet"  ”Ndryshimet " Kercenimet   Shanset E kontrollueshme E Influencueshme E pakontrollueshme ,[object Object],[object Object],Per ta bere nje gje te tille duhet te analizoni mjedisin vazhdimisht
Qarku i Tregut ,[object Object],[object Object],Shkembimi Projekton Prodhon Shet Sherben 1 4 2 3 Cikli i Bleresit TREGU Cikli i shitesit Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan 1 2 4 3 ‘ Shitesi’ ‘ Bleresi’
Tregjet konkurues – Konkurenca krijon zgjedhje per konsumatoret, por edhe per shitesit. Cilin treg dhe / ose segment te synojme? Kompania Konkurenti #1 Konkurenti #2 Bleresi #1 Bleresi #2 Bleresi #3 Bleresi #4 Bleresi #5 Bleresi #N … Kush do te bleje dhe nga kush? Tregje te tjere Projekton Prodhon Shet Sherben Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Projekton Prodhon Shet Sherben Projekton Prodhon Shet Sherben
Strategjite e Tregut Produkte te Reja Produktet Aktuale Produkte te Modifikuara 3. Strategjia e Zhvillimit te Produktit 1. Strategjia e Penetrimit te Tregut (Diversifikimi i Plote) 2. Strategjia e Zhvillimit te Tregut Tregje te Reja Tregjet Aktuale Segmente te Reja Risk i Rritur Investim i Rritur
Nga Metoda e Prodhimit & Shitjeve drejt Metodes se Marketingut ! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ju NUK mund te mbijetoni pa konsumatoret. Fokusi te konsumatoret eshte DOMOSDOSHMERI ! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare nenkupton Orientimi Konsumator ne detyrat e perditshme? Njohurite Aftesite Qendrimet Impakti Veshtiresia SJELLJA
Vendimet Baze te Marketingut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Marketingu per Bizneset e Vogla NMV & Mjedisi Marketing Kerkimi i Tregut Tregu i Synuar Profili i Konsumatorit Plani Marketing Promovimi & Reklamimi Cmimi Vendi Produkti Konsumatori Mjedisi Parashikimi i Shitjeve & Shitjeve Sjellja Konsumatore dhe Procesi i Blerjes Variablat e Vendimarrjes (4 P-te) Planifikimi
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare eshte Tregu? ,[object Object],[object Object]
Llojet e Tregjeve ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tre hapat kryesore ne tregun e synuar Segmentimi i Tregut Synimi i Tregut Pozicionimi ne Treg Identifikoni kriteret per segmentimin e tregut Zhvilloni profilet per segmentet rezultuese Zhvilloni masat per terheqjen e segmentit te synuar te tregut Perzgjidhni segmentet e synuara Zhvilloni pozicionimin per cdo segment te synuar Zhvilloni marketingun mix per cdo segment te synuar HAPAT MADHORE AKTIVITETET
Kompanite segmentojne tregjet e tyre me qellim qe te identifikojne grupet e synuara te cileve ato mund tu sherbejne me mire. ,[object Object],[object Object],[object Object],Segmentimi i Tregut do te thote ndarja e tregut ne grupe te dallueshme bleresish te cilet kane nevoja e karakteristika te gjera te njejta.
Metodat me te perdorura per segmentimin e tregut jane: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Per te patur sukses kompanite e biznesit duhet te vendosin se ne cilat tregje do te sherbejne. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Si ta bejme te funksionoje sic duhet Segmentin e Tregut? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Synimi i Tregut - Ju mund te zgjidhni nje nga tre strategjite e marketingut Per te zgjedhur nje strategji per mbulimin e tregut duhet te merrni ne konsiderate buriemt e kompanise, gamen e produkteve, ne c’faze te ciklit te tyre te jetes jane produktet dhe strategjite e marketingut te konkurenteve’. Marketingu i Padiferencuar Marketingu i Diferencuar Marketingu i Koncentruar Marketingu Miks i Kompanise Marketingu Miks 1 i Kompanise  Marketingu Miks 2 i Kompanise  Marketingu Miks 3 i Kompanise  Marketingu Miks i Kompanise Tregu Segmenti 1 Segmenti 2 Segmenti 3 Segmenti 1 Segmenti 2 Segmenti 3
Marketingu i Padiferencuar- Kompania mund te vendose te mos marre parasysh ndryshimet ne segmentin e tregut! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Prote & Kundrat
Marketingu i Diferencuar - kompanite synojne disa segmente tregu dhe projektojne nje marketing miks te vecante per secilin prej tyre! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Prote & Kundrat
Marketingu i Perqendruar – Nje kompani qe ndjek kete strategji do te marre nje pjese te madhe te nje nentregu me te vogel! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Prote & Kundrat
Zgjedhja e nje strategjie per mbulimin e tregut kerkon te merren ne konsiderate shume faktore. BURIMET E KOMPANISE STRATEGJIA E KONKURENTEVE FAZA E CIKLIT TE JETES SE PRODUKTIT VARIACIONET E PRODUKTIT DIFERENCAT E BLERESVE Perdorimi i marketingut te padiferencuar atje ku konkurentet ofrojne nje game produktesh te diferencuara nuk do te ishte zgjidhja e duhur, ndersa ne rastin e kundert do te ishte shume efikase! Marketingu i padiferncuar eshte me i pershtatshem per produktet uniforme si kripa. Produktet qe mund te variojne ne dizenjon e tyre jane me te pershtatshme per strategjine e diferencuar. (p.sh. kamerat, makinat) Ky faktor do te percaktoje shanset per diferencim. Bleresit me te njejtat shije dhe zakone blerjeje nuk jane kandidate te mire per strategjine e diferencimit. Produktet e reja normalisht nuk mund te prodhohen ne shume modele, keshtu qe keshillohet marketingu i diferencuar apo i perqendruar. Faktori me i rendesishem per zgjedhjen e nje strategjie per mbulimin e tregut. Perqendrimi ne nje pjese te vogel te synuar e te identifikuar qarte njihet me termin e marketingut niche .
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Qellimi i marketingut modern eshte te plotesoje nevojat dhe deshirat e nje grupi te synuar konsumatoresh. ,[object Object],Plotesoni fjalite e meposhtme duke shtuar fjalet qe mungojne: ,[object Object],[object Object]
Konsumatoret jane ne qender te te gjithe aktiviteteve te biznesit! Te njohesh klientet e tu eshte e rendesishme ne identifikimin si te konsumatoreve aktuale ashtu edhe te atyre potenciale ne te ardhmen. KONSUMATORET Aktivitetet e Marketingut Aktivitetet e Prodhimit Aktivitetet Financiare & te Kontabilitetit Aktivitetet e Burimeve Njerezore
Njohja e Konsumatoreve Tuaj – Kompanite duhet te studiojne perceptimet, preferencat dhe sjelljen blerese te konsumatoreve.  Cilet jane konsumatoret e synuar? Pse do te duan te blejne konsumatoret? Cfare do te duan te blejne konsumatoret e synuar? Si do te duan te blejne konsumatoret? Kur do te duan te blejne konsumatoret? Ku duan te blejne konsumatoret? Ku jetojne konsumatoret? C’moshe kane ata?A jane burra, gra, femije? Cili eshte profesioni i tyre? Po te ardhurat? Statusi? Niveli i arsimimit? Besimi fetar? Interesa te vecanta? Cfare perfitimesh do te kene konsumatoret po te blejne produktin tim? Cilat produkte dhe me cfare karakteristikash do te permbushte pritjet e tyre? Si do ta duan produktin te paketuar? Cfare sasish deshirojne konsumatoret? A do te blejne konsumatoret kete produkt kur ata te blejne produkte te tjere qe lidhen me te? Sa i rendesishem eshte vendi i blerjes? A do te shkojne konsumatoret ta blejne kete produkt vetem apo me te tjere?A eshte e rendesishme shperndarja? Sa shpesh do te blinin konsumatoret? A eshte kjo nje blerje e rregullt apo speciale? A ka ndonje kohe te vecante apo dite javeose viti kur kerkesa per produktet eshte me e larte (per shembull ushqimet e vecanta mund te kerkohen me shume gjate Vitit te Ri) Cilat magazina, dyqane apo vende do te ishin me te lehta per t’u gjetur nga konsumatoret ku ata te blinin produktet tuaja Ku do te prisnin konsumatoret t’i gjenin ato? Njohurite rreth konsumatoreve te synuar perbejne bazat per t’u ofruar ketyre konsumatoreve produktet qe do t’i kenaqnin ata, do t’i benin ata besnike, bleres te vazhdueshem dhe do t’i siguronin fitime biznesit.
Marketuesit duhet te kuptojne se si konsumatoret transformojne inputet e marketingut ne pergjigje blerese! Sjellja Blerese Konsumatore Psikologjike Personale Sociale Kulturore Faktoret kulturore ushtrojne me shume influence ne sjelljen blerese konsumatore se sa faktoret e tjere kryesore. Faktoret sociale perfshijne grupet e references, familjen, rolin dhe statusin. Karakteristikat personale qe influencojne SBK: moshen dhe fazen ne ciklin e jetes, profesionin, gjendjen financiare,menyren e jeteses dhe personalitetin. Motivimi; Perceptimi; Te mesuarit; Besimet
Profili Konsumator Ju duhet te dini se KUSH ESHTE PERDORUESI JUAJ!
Metoda e mbledhjes se te dhenave - Zgjidhni nje metode bazuar ne gjeresine e informacionit qe ju nevojitet, fleksibilitetin e kerkuar, saktesine e kerkuar, kohen e disponueshme dhe koston. PRIMARE SEKONDARE Vezhgimi Komunikimi Me Telefon Me poste Personal Individual Grup i Fokusuar E brendshme E jashtme Informacioni u mblodh per nje qellim por eshte i dobishem per disa qellime te tjera gjithashtu (per shembull nje kompani konfeksionesh mund te perdore informacionin e marre nga sondazhet per popullsine e nje qyteti ne menyre qe te beje vleresimin per madhesine e tregut). ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Primary research data is collected by a company for the purpose of answering a specific question or problem.
Procesi i Blerjes nga Konsumatoret Njohja e Nevojave Kerkimi Vleresimi i Produktit ose Sherbimit Vendim marrja Sjellja blerese e konsumatoreve eshte rezultat i faktoreve kulturore, sociale, personale dhe psikologjik. Kompanite qe i kuptojne keta faktore do te jene ne gjendje te identifikojne konsumatoret e synuar te interesuar per produktin e tyre. Vleresimi Pas - Blerjes
Procesi i Blerjes nga Biznesi – zakonisht perfshin blerje me te medha se sa blerjet nga konsumatoret dhe shpesh me shume njerez perfshihen ne marrjen e vendimeve. Konsumatoret e biznesit bejne porosi me te medha dhe me shpesh sesa konsumatoret individuale. Te kuptosh procesin e blerjes se tyre dhe te marresh pjese ne te, do te thote te kesh shume fitime . Njohja e Problemit Pershkrimi i Nevojes se Pergjithshme Specifikimi i Produktit Kerkimi i Furnitorit Kerkesa per Propozime Zgjedhja e Furnitorit Specifikimi i Porosise Rishikimi i Performances
Llojet e Sjelljes Blerese ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kerkimi i Tregut PSE DUHET TE BENI KERKIM TREGU NESE JU TASHME I NJIHNI KONSUMATORET TUAJ?
Natyra e Kerkimit te Tregut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kerkimi i Tregut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pse SME-te e shmangin shpesh kerkimin e tregut? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Kategorite e Kerkimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kategorite e Kerkimit (II) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Karakteristikat e Llojeve te Kerkimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kerkimi Eksplorues Qellimi: Te percaktoje dhe qartesoje nje problem Kerkimi i Rastit Qellimi: Te identifikoje marredhenien shkak pasoje midis dy variablave Kerkimi Pershkrues Qellimi: Te beje nje “footografi” te tregut dhe ta pershkruaje ate
Perfitimi kryesor nga kerkimi i tregut : Ju ndihmon te percaktoni biznesin tuaj sipas interesave te konsumatoreve tuaj dhe jo interesave tuaja.  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Mesoni se cfare duan ose per cfare kane nevoje konsumatoret dhe percaktoni se si t’i kenaqni keto deshira apo nevoja.
Si te hartojme nje pyetesor? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Si te analizojme konkurencen? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Te besh nje Analize ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Te besh nje analize te mire, i krijon kompanise baza solide per te percaktuar boshlleqet ose nichet ne treg dhe prezanton ndryshime tek vete produktet, menyra se si ato duhet te promovohen, t’u vendoset cmimi dhe te shperndahen (Marketingu miks).
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Elementet Kryesore te Marketingut Taktik Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Sherbimit Gjetja e burimit Vendosja e Cmimit Shperndarja Sherbimi Forca Shitese Promovimi i Shitjeve Reklamimi Ofron Vlere Komunikon Vlere Produkti Cmimi Vendi Promovimi Marketingu Taktik
Vendimet kryesore te manaxhimit te marketingut mund te klasifikohen ne nje nga kategorite e meposhtme : 4P’te e marketingut jane variablat qe manaxheret e marketingut mundte kontrollojne me qellim qe te kenaqin konsumatoret ne tregun e synuar! PRODUKTI PROMOVIMI VENDI CMIMI TREGU I SYNUAR
Marketingu Miks ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Koncepti i “Produktit Total” ,[object Object]
Marketingu Miks
PRODUKTI - Cfare eshte nje produkt? ,[object Object],[object Object],[object Object],Percakton karakteristikat e produktit ose sherbimit tuaj qe ploteson nevojat e konsumatoreve tuaj.
Nje menyre tjeter per te perkufizuar produktin: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Keto tre shtresa te produktit me tej mbulohen nga imazhi i produktit, i cili mund te promovohet nepermjet reklamimit dhe komunikimeve te tjera dhe te modelohet nga eksperienca vetjake ose e perftuar e konsumatorit – duke e shnderruar produktin ne nje marke
Sistemi i Klasifikimit te Produktit dhe Sherbimit – Per cdo lloj produkti mund te thuhet se ka marketing miks xhenerik. Sekreti per nje strategji fituese eshte miksi specifik! Pershkrimi Marketingu Miks Xhenerik ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Mallra te rezistueshme (per nje kohe te gjate) Mallra qe nuk rezistojne Sherbime Te prekshme Te paprekshme ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sistemi i Klasifikimit te Produktit dhe Sherbimit
Tregjet Industriale kundrejt atyre Konsumatore
Cikli i Jetes se Produktit Hyrja Zhvillimi Preferenca e Markes Pjekuria Besnikeria ndaj markes Ngopja Renia Volumi i Shitjeve Koha Shitjet dobet               Fitimet humbje    pozitive por  pozitive por  Pozitive por    Cmimi I larte  minimum stabel  Kostot te larta   stabel  Konkurenca E dobet    Ne kulmin e saj    
Pjesa e Tregut Rritja e Tregut I larte I ulet E larte E ulet Matrica e Bostonit (Matrica Rritje/Pjesa e Tregut) 2. Lopet me Para 1. Yjet 3. Pikepyetjet (Femije me problem) 4. Qente
Tregjet Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Matrica Ansoff (Matrica Produkt/Treg) Penetrimi ne Treg Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Matrica Ansoff (Matrica Produkt/Treg) Per shembull Rirregullimi i marketingut miks Te njejtat pika shitjeje dhe strategji shitjesh - produkt i ri Per shembull zgjerimi gjeografik Diversifikimi - qe ka lidhje ose jo
Marrja e Vendimeve per Produktin ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Duke qene shume komplekse MARKAT mund te perfaqesojne deri ne gjashte nivele kuptimesh ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare vlere ka MARKA? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cfare kriteresh kryesore merrni ne konsiderate kur blini nje kuti me cokollata?
Paketimi mund te kushtoje deri ne 10% te kostos se produktit. ,[object Object],[object Object],Paketimi eshte bere nje mjet i rendesishem marketingu gjithnje e me shume pasi ai i jep nje kompanie avantazh te dukshem ndaj konkurenteve te saj
Kompania duhet te zhvilloje rregullisht produkte te reja nese do qe te ece me shijet dhe kerkesat konsumatore qe jane vazhdimisht ne ndryshim! Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Penetrimi i Tregut Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
Produkti ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Faktoret qe duhen Analizuar Para se te Zgjidhet Kanali i Shperndarjes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Nga te gjithe elementet e marketingut miks, distribucioni eshte ndoshta elementi me i veshtire per t’u manaxhuar
Korniza per Dizenjon e Kanalit
Funksionet e Distribucionit
Dizenjua e Kanalit te Distribucionit
Gjatesia e Kanalit te Distribucionit Prodhuesi Konsumatori Shitesi me pakice Shitesi me shumice Agjenti Kanali Direkt Ndermjetesi Vetem Kanali Klasik Disa Ndermjetes
Gjatesia e Kanalit - Kanali i Distribucionit mund te perfshije disa nga kombinacionet e meposhtme
Distribucioni i Mallrava Industriale ,[object Object],[object Object],Forca Direkte e Shitjeve Distribucioni Indirekt ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Gjeresia e Kanalit (Mallrat Konsumatore) - Cfare niveli mbulimi duhet te kemi ?
Krijoni dhe manaxhoni kanalet e shperndarjes per te maksimizuar pjesen e tregut dhe fitimin e pergjithshem ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CMIMI eshte elementi i vetem i "marketingut miks" qe gjeneron te ardhura direkt. Te gjithe elementet e tjere gjenerojne kosto ! ,[object Object],[object Object],[object Object]
Vendimet mbi venien e cmimit ndikohen nga kostot e kompanise, qellimet e marketingut e faktore te tjere! Faktore te Brendshem Faktore te Jashtem ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],VENDIMET PER VENIEN E CMIMIT
Metodat e Venies se Cmimit - Kostot e produktit duhet te caktojne nje cmim dysheme; Vlera ne perdorim eshte cmim maksimum qe do te paguaje nje konsumator .
Strategjite e Venies se Cmimit per Produktin e Ri Venia e Cmimit ne ajken e tregut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Venia e cmimit ajke mund te funksionoje vetem kur produktet e reja kane tipare dhe perfitime unike dhe ne rastin kur keto produkte nuk mund te kopjohen nga konkurentet.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Strategjite e Venies se Cmimit te Produktit te Ri Vendosja e Cmimit per Penetrimin e Tregut Penetrimi me ane te cmimit bazohet ne uljen e vazhdueshme te kostove per ta mbajtur konkurencen jashte loje. Strategjia e penetrimit eshte nje strategji afatgjate dhe fitimet ka te ngjare te jene te uleta derisa firma te arrije ne fazen kur konsumatoret te pranojne produktin e saj.
Cmimi - ashtu si produkti - ndervepron ngushte me elementet e tjere te marketingut miks
Cmimi do te jete pothuaj gjithmone kriteri kryesor i vendimarrjes per konsumatoret ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Objektivat e Promocionit duhet t’i pershtaten tregut qe synon kompania dhe nevojave te tij! TE PANDERGJEGJESUAR Te ndergjegjesuar per produktin Kuptojne produktin Besojne te produkti E BLEJNE Besimi Perceptimi i Perfitimit Informacioni Stimuli Promocional Dyshon Indiferent Nuk kupton Harron
Te gjitha komunikimet e kompanise me konsumatoret e saj perbejne promocionin miks.
Hartimi i Programeve te Komunikimit
Kompanite marrin ne konsiderate shume faktore kur zgjedhin mjetet e promocionit qe perbejne promocionin miks. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Miksi i mjeteve te promocionit eshte i ndryshem ne tregjet konsumatore dhe ato industriale. Mallrat Konsumatore Mallrat Industriale Marredheniet Publike Promocioni i Shitjeve Shitjet Personale Reklamimi Frekuenca e Perdorimit Rendesia relative e mjeteve te promocionit per mallrat konsumatore dhe ato industriale.
Ku duhet te alternoni vendimin per blerjen ne kanalit e distribucionit? Si duhet te alokoni burimet ?
Konsumatoret vleresojne mjete te ndryshme promocioni ne varesi se ku jane ne procesin e tyre te vendimarrjes per blerjen. Njohja e Problemit Kerkimi i Informacionit Vleresimi i Alternativave Vendimi per Blerjen Vleresimi Pas-blerjes Reklamimi, Publiciteti Reklamimi, Shitjet Personale Shitjet Personale Promovim i Shitjeve, Shitje Personale Reklamimi, Shitjet Personale
Cdo faze ne ciklin e jetes se produktit ben thirrje per nje promocion miks te ndryshem. Faza e Hyrjes se Produktit Faza e Zhvillimit te Produktit Faza e Maturimit te Produktit Faza e Renies se Produktit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ceshtjet Kryesore te Trainimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Reklama – nje nga 4 mjetet e promovimit te marketingut! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Nje objektiv reklamimi eshte nje detyre specifike komunikimi qe duhet permbushur me auditor specifik te synuar gjate nje periudhe kohore specifike ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Qellimi primar i reklamimit eshte te informoje, te binde dhe te kujtoje bleresit!
Mesazhi i reklames i ben njerezit te mendojne dhe te reagojne ndaj produktit ose kompanise ne nje fare menyre. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Marrja e Vendimit per median – TV?;Radio?;Gazete? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Percaktoni tregun qe synoni Gjeni se cilet konsumatore te synuar lexojne, degjojne dhe shikojne Krijoni nje mesazh bazuar ne perfitimet qe keta konsumatore do te vleresojne. Reklamojeni mesazhin tuaj te ajo media qe ndiqet nga konsumatoret e synuar. &
Matja e Efektivitetit te Reklamimit ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

More Related Content

What's hot

Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
Valdet Shala
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
Sabir Asipi
 
Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
Ermon Cërvadiku
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Ajete Malaj
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
Sabir Asipi
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
Veton Sopjani
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
Ermon Cërvadiku
 
Hartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesiHartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesi
Vilma Hoxha
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
Bastri Fetahu
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Sabir Asipi
 

What's hot (20)

Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
 
Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Hartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesiHartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesi
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
 
7. kostot
7. kostot7. kostot
7. kostot
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Monopoli
MonopoliMonopoli
Monopoli
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 

Similar to Njohuri Baze Marketing

Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMenaxherat
 
C00d
C00dC00d
c00d
c00dc00d
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
Valdet Shala
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutstudent
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Kujtim Hameli
 
Hyrje ne performancen Marketing dhe analizen
Hyrje ne performancen Marketing dhe analizenHyrje ne performancen Marketing dhe analizen
Hyrje ne performancen Marketing dhe analizen
landigushi1
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
Valdet Shala
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
SabirRramanaj
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxherat
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
Guri Gurashi
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikMikena Çako
 

Similar to Njohuri Baze Marketing (20)

Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
Kapitulli 1
Kapitulli 1Kapitulli 1
Kapitulli 1
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
TBRC Article
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
 
Hyrje ne performancen Marketing dhe analizen
Hyrje ne performancen Marketing dhe analizenHyrje ne performancen Marketing dhe analizen
Hyrje ne performancen Marketing dhe analizen
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjik
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
 

More from Menaxherat

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat
 
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat
 
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
Menaxherat
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Menaxherat
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat
 
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat
 

More from Menaxherat (20)

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
 
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
 
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
 
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
 

Njohuri Baze Marketing

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17. Tregjet konkurues – Konkurenca krijon zgjedhje per konsumatoret, por edhe per shitesit. Cilin treg dhe / ose segment te synojme? Kompania Konkurenti #1 Konkurenti #2 Bleresi #1 Bleresi #2 Bleresi #3 Bleresi #4 Bleresi #5 Bleresi #N … Kush do te bleje dhe nga kush? Tregje te tjere Projekton Prodhon Shet Sherben Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Projekton Prodhon Shet Sherben Projekton Prodhon Shet Sherben
 • 18. Strategjite e Tregut Produkte te Reja Produktet Aktuale Produkte te Modifikuara 3. Strategjia e Zhvillimit te Produktit 1. Strategjia e Penetrimit te Tregut (Diversifikimi i Plote) 2. Strategjia e Zhvillimit te Tregut Tregje te Reja Tregjet Aktuale Segmente te Reja Risk i Rritur Investim i Rritur
 • 19.
 • 20.
 • 21. Cfare nenkupton Orientimi Konsumator ne detyrat e perditshme? Njohurite Aftesite Qendrimet Impakti Veshtiresia SJELLJA
 • 22.
 • 23. Marketingu per Bizneset e Vogla NMV & Mjedisi Marketing Kerkimi i Tregut Tregu i Synuar Profili i Konsumatorit Plani Marketing Promovimi & Reklamimi Cmimi Vendi Produkti Konsumatori Mjedisi Parashikimi i Shitjeve & Shitjeve Sjellja Konsumatore dhe Procesi i Blerjes Variablat e Vendimarrjes (4 P-te) Planifikimi
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27. Tre hapat kryesore ne tregun e synuar Segmentimi i Tregut Synimi i Tregut Pozicionimi ne Treg Identifikoni kriteret per segmentimin e tregut Zhvilloni profilet per segmentet rezultuese Zhvilloni masat per terheqjen e segmentit te synuar te tregut Perzgjidhni segmentet e synuara Zhvilloni pozicionimin per cdo segment te synuar Zhvilloni marketingun mix per cdo segment te synuar HAPAT MADHORE AKTIVITETET
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32. Synimi i Tregut - Ju mund te zgjidhni nje nga tre strategjite e marketingut Per te zgjedhur nje strategji per mbulimin e tregut duhet te merrni ne konsiderate buriemt e kompanise, gamen e produkteve, ne c’faze te ciklit te tyre te jetes jane produktet dhe strategjite e marketingut te konkurenteve’. Marketingu i Padiferencuar Marketingu i Diferencuar Marketingu i Koncentruar Marketingu Miks i Kompanise Marketingu Miks 1 i Kompanise Marketingu Miks 2 i Kompanise Marketingu Miks 3 i Kompanise Marketingu Miks i Kompanise Tregu Segmenti 1 Segmenti 2 Segmenti 3 Segmenti 1 Segmenti 2 Segmenti 3
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36. Zgjedhja e nje strategjie per mbulimin e tregut kerkon te merren ne konsiderate shume faktore. BURIMET E KOMPANISE STRATEGJIA E KONKURENTEVE FAZA E CIKLIT TE JETES SE PRODUKTIT VARIACIONET E PRODUKTIT DIFERENCAT E BLERESVE Perdorimi i marketingut te padiferencuar atje ku konkurentet ofrojne nje game produktesh te diferencuara nuk do te ishte zgjidhja e duhur, ndersa ne rastin e kundert do te ishte shume efikase! Marketingu i padiferncuar eshte me i pershtatshem per produktet uniforme si kripa. Produktet qe mund te variojne ne dizenjon e tyre jane me te pershtatshme per strategjine e diferencuar. (p.sh. kamerat, makinat) Ky faktor do te percaktoje shanset per diferencim. Bleresit me te njejtat shije dhe zakone blerjeje nuk jane kandidate te mire per strategjine e diferencimit. Produktet e reja normalisht nuk mund te prodhohen ne shume modele, keshtu qe keshillohet marketingu i diferencuar apo i perqendruar. Faktori me i rendesishem per zgjedhjen e nje strategjie per mbulimin e tregut. Perqendrimi ne nje pjese te vogel te synuar e te identifikuar qarte njihet me termin e marketingut niche .
 • 37.
 • 38.
 • 39. Konsumatoret jane ne qender te te gjithe aktiviteteve te biznesit! Te njohesh klientet e tu eshte e rendesishme ne identifikimin si te konsumatoreve aktuale ashtu edhe te atyre potenciale ne te ardhmen. KONSUMATORET Aktivitetet e Marketingut Aktivitetet e Prodhimit Aktivitetet Financiare & te Kontabilitetit Aktivitetet e Burimeve Njerezore
 • 40. Njohja e Konsumatoreve Tuaj – Kompanite duhet te studiojne perceptimet, preferencat dhe sjelljen blerese te konsumatoreve. Cilet jane konsumatoret e synuar? Pse do te duan te blejne konsumatoret? Cfare do te duan te blejne konsumatoret e synuar? Si do te duan te blejne konsumatoret? Kur do te duan te blejne konsumatoret? Ku duan te blejne konsumatoret? Ku jetojne konsumatoret? C’moshe kane ata?A jane burra, gra, femije? Cili eshte profesioni i tyre? Po te ardhurat? Statusi? Niveli i arsimimit? Besimi fetar? Interesa te vecanta? Cfare perfitimesh do te kene konsumatoret po te blejne produktin tim? Cilat produkte dhe me cfare karakteristikash do te permbushte pritjet e tyre? Si do ta duan produktin te paketuar? Cfare sasish deshirojne konsumatoret? A do te blejne konsumatoret kete produkt kur ata te blejne produkte te tjere qe lidhen me te? Sa i rendesishem eshte vendi i blerjes? A do te shkojne konsumatoret ta blejne kete produkt vetem apo me te tjere?A eshte e rendesishme shperndarja? Sa shpesh do te blinin konsumatoret? A eshte kjo nje blerje e rregullt apo speciale? A ka ndonje kohe te vecante apo dite javeose viti kur kerkesa per produktet eshte me e larte (per shembull ushqimet e vecanta mund te kerkohen me shume gjate Vitit te Ri) Cilat magazina, dyqane apo vende do te ishin me te lehta per t’u gjetur nga konsumatoret ku ata te blinin produktet tuaja Ku do te prisnin konsumatoret t’i gjenin ato? Njohurite rreth konsumatoreve te synuar perbejne bazat per t’u ofruar ketyre konsumatoreve produktet qe do t’i kenaqnin ata, do t’i benin ata besnike, bleres te vazhdueshem dhe do t’i siguronin fitime biznesit.
 • 41. Marketuesit duhet te kuptojne se si konsumatoret transformojne inputet e marketingut ne pergjigje blerese! Sjellja Blerese Konsumatore Psikologjike Personale Sociale Kulturore Faktoret kulturore ushtrojne me shume influence ne sjelljen blerese konsumatore se sa faktoret e tjere kryesore. Faktoret sociale perfshijne grupet e references, familjen, rolin dhe statusin. Karakteristikat personale qe influencojne SBK: moshen dhe fazen ne ciklin e jetes, profesionin, gjendjen financiare,menyren e jeteses dhe personalitetin. Motivimi; Perceptimi; Te mesuarit; Besimet
 • 42. Profili Konsumator Ju duhet te dini se KUSH ESHTE PERDORUESI JUAJ!
 • 43.
 • 44. Procesi i Blerjes nga Konsumatoret Njohja e Nevojave Kerkimi Vleresimi i Produktit ose Sherbimit Vendim marrja Sjellja blerese e konsumatoreve eshte rezultat i faktoreve kulturore, sociale, personale dhe psikologjik. Kompanite qe i kuptojne keta faktore do te jene ne gjendje te identifikojne konsumatoret e synuar te interesuar per produktin e tyre. Vleresimi Pas - Blerjes
 • 45. Procesi i Blerjes nga Biznesi – zakonisht perfshin blerje me te medha se sa blerjet nga konsumatoret dhe shpesh me shume njerez perfshihen ne marrjen e vendimeve. Konsumatoret e biznesit bejne porosi me te medha dhe me shpesh sesa konsumatoret individuale. Te kuptosh procesin e blerjes se tyre dhe te marresh pjese ne te, do te thote te kesh shume fitime . Njohja e Problemit Pershkrimi i Nevojes se Pergjithshme Specifikimi i Produktit Kerkimi i Furnitorit Kerkesa per Propozime Zgjedhja e Furnitorit Specifikimi i Porosise Rishikimi i Performances
 • 46.
 • 47.
 • 48. Kerkimi i Tregut PSE DUHET TE BENI KERKIM TREGU NESE JU TASHME I NJIHNI KONSUMATORET TUAJ?
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60. Elementet Kryesore te Marketingut Taktik Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Sherbimit Gjetja e burimit Vendosja e Cmimit Shperndarja Sherbimi Forca Shitese Promovimi i Shitjeve Reklamimi Ofron Vlere Komunikon Vlere Produkti Cmimi Vendi Promovimi Marketingu Taktik
 • 61. Vendimet kryesore te manaxhimit te marketingut mund te klasifikohen ne nje nga kategorite e meposhtme : 4P’te e marketingut jane variablat qe manaxheret e marketingut mundte kontrollojne me qellim qe te kenaqin konsumatoret ne tregun e synuar! PRODUKTI PROMOVIMI VENDI CMIMI TREGU I SYNUAR
 • 62.
 • 63.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69. Tregjet Industriale kundrejt atyre Konsumatore
 • 70. Cikli i Jetes se Produktit Hyrja Zhvillimi Preferenca e Markes Pjekuria Besnikeria ndaj markes Ngopja Renia Volumi i Shitjeve Koha Shitjet dobet          Fitimet humbje   pozitive por  pozitive por  Pozitive por   Cmimi I larte  minimum stabel  Kostot te larta   stabel  Konkurenca E dobet   Ne kulmin e saj   
 • 71. Pjesa e Tregut Rritja e Tregut I larte I ulet E larte E ulet Matrica e Bostonit (Matrica Rritje/Pjesa e Tregut) 2. Lopet me Para 1. Yjet 3. Pikepyetjet (Femije me problem) 4. Qente
 • 72. Tregjet Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Matrica Ansoff (Matrica Produkt/Treg) Penetrimi ne Treg Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
 • 73. Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Matrica Ansoff (Matrica Produkt/Treg) Per shembull Rirregullimi i marketingut miks Te njejtat pika shitjeje dhe strategji shitjesh - produkt i ri Per shembull zgjerimi gjeografik Diversifikimi - qe ka lidhje ose jo
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77. Cfare kriteresh kryesore merrni ne konsiderate kur blini nje kuti me cokollata?
 • 78.
 • 79. Kompania duhet te zhvilloje rregullisht produkte te reja nese do qe te ece me shijet dhe kerkesat konsumatore qe jane vazhdimisht ne ndryshim! Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Penetrimi i Tregut Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84. Korniza per Dizenjon e Kanalit
 • 86. Dizenjua e Kanalit te Distribucionit
 • 87. Gjatesia e Kanalit te Distribucionit Prodhuesi Konsumatori Shitesi me pakice Shitesi me shumice Agjenti Kanali Direkt Ndermjetesi Vetem Kanali Klasik Disa Ndermjetes
 • 88. Gjatesia e Kanalit - Kanali i Distribucionit mund te perfshije disa nga kombinacionet e meposhtme
 • 89.
 • 90. Gjeresia e Kanalit (Mallrat Konsumatore) - Cfare niveli mbulimi duhet te kemi ?
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95. Metodat e Venies se Cmimit - Kostot e produktit duhet te caktojne nje cmim dysheme; Vlera ne perdorim eshte cmim maksimum qe do te paguaje nje konsumator .
 • 96.
 • 97.
 • 98. Cmimi - ashtu si produkti - ndervepron ngushte me elementet e tjere te marketingut miks
 • 99.
 • 100.
 • 101. Objektivat e Promocionit duhet t’i pershtaten tregut qe synon kompania dhe nevojave te tij! TE PANDERGJEGJESUAR Te ndergjegjesuar per produktin Kuptojne produktin Besojne te produkti E BLEJNE Besimi Perceptimi i Perfitimit Informacioni Stimuli Promocional Dyshon Indiferent Nuk kupton Harron
 • 102. Te gjitha komunikimet e kompanise me konsumatoret e saj perbejne promocionin miks.
 • 103. Hartimi i Programeve te Komunikimit
 • 104.
 • 105. Miksi i mjeteve te promocionit eshte i ndryshem ne tregjet konsumatore dhe ato industriale. Mallrat Konsumatore Mallrat Industriale Marredheniet Publike Promocioni i Shitjeve Shitjet Personale Reklamimi Frekuenca e Perdorimit Rendesia relative e mjeteve te promocionit per mallrat konsumatore dhe ato industriale.
 • 106. Ku duhet te alternoni vendimin per blerjen ne kanalit e distribucionit? Si duhet te alokoni burimet ?
 • 107. Konsumatoret vleresojne mjete te ndryshme promocioni ne varesi se ku jane ne procesin e tyre te vendimarrjes per blerjen. Njohja e Problemit Kerkimi i Informacionit Vleresimi i Alternativave Vendimi per Blerjen Vleresimi Pas-blerjes Reklamimi, Publiciteti Reklamimi, Shitjet Personale Shitjet Personale Promovim i Shitjeve, Shitje Personale Reklamimi, Shitjet Personale
 • 108.
 • 109.
 • 110.
 • 111.
 • 112.
 • 113.
 • 114.