Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Segmentimi i tregut dhe pozicionimi

13,967 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Segmentimi i tregut dhe pozicionimi

 1. 1. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Segmentimi i tregut eshte gurethemeli i nje strategjie te bazuar ne treg. </li></ul><ul><li>Nje segment tregu eshte nje grup i veqante konsumatoresh me nevoja,sjellje blerese dhe karakteristika identifikimi unike. </li></ul><ul><li>Segmentimi i tregut eshte proces permes te cilit konsumatoret ne treg klasifikohen ne segmente me te vogla,te ngjajshme dhe te njejta. </li></ul><ul><li>Ideja e segmentimit te tregut eshte te perqendroje burimet e nje biznesi sipas mundesive te tij </li></ul>
 2. 2. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Ndermarja e cila vendos te veproje ne ndonje treg te caktuar ne shumicen e rasteve konstaton se nuk ka mundesi te furnizoje me produkte te gjithe konsumatoret ne ate treg,meqe bleresit jane : </li></ul><ul><li>Te shumte, </li></ul><ul><li>Te shperndare ne hapesire ne menyre jo te barabarte, </li></ul><ul><li>Kane nevoja dhe kerkesa heterogjene gjate blerejs se produkteve </li></ul>
 3. 3. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Ndermarjet kane nje pozite me te mire nese bejne furnizimin vetem te disa segmenteve te tregut. </li></ul><ul><li>Tregu masovik – nevoja dhe deshira te ngjajshme </li></ul><ul><li>Diferencimi i produkteve – dy ose me shume produkte te ndryshme </li></ul><ul><li>Marketingu cak - kur dy qasjet e meparshme tregohen joefikase dhe jopraktike </li></ul><ul><li>E vetmja menyre qe te plotesohen te gjitha nevojat e konsumatoreve ne tregjet e ndryshme eshte qe te ofrohen produkte te prodhuara sipas porosive te konsumatoreve </li></ul>
 4. 4. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Forcat qe percaktojne dallimet ne nevojat e konsumatoreve jane: </li></ul><ul><li>Ndikimet demografike </li></ul><ul><li>Ndikimet e stilit te jetes </li></ul><ul><li>Sjellja e perdorimit </li></ul>
 5. 5. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Forcat qe percaktojne dallimet ne nevojat konsumatore te tregut biznesi per biznesin jane: </li></ul><ul><li>Firmografiks( karakteristikat firmografike) </li></ul><ul><li>Kultura e biznesit: </li></ul><ul><li>Sjellja ne perdorim </li></ul>
 6. 6. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Grupimi i konsumatoreve ne segmente </li></ul><ul><li>Identifikimi i segmentit </li></ul><ul><li>Sa terheqes eshte segmenti </li></ul><ul><li>Ritja e tregut – (madhesia e segmentit,ritmi i ritjes dhe potenciali i tregut) </li></ul><ul><li>Intensiteti konkurues – (numri i kompanive,lehtesia per te hyre dhe zevendesuesit) </li></ul><ul><li>Mundesia per te hyre ne treg – (familiariteti konsumator,aksesi i kanalit dhe pershtatja me) </li></ul><ul><li>Rentabiliteti i segmentit </li></ul>
 7. 7. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Strategjia e marketingut miks te segmentit </li></ul><ul><li>Strategjite e segmentimit </li></ul><ul><li>Strategjia e tregut masiv </li></ul><ul><li>Strategjia e segmentit te gjere </li></ul><ul><li>Strategjite e segmentit te afert (fqinjet) </li></ul><ul><li>Strategjite e shume segmenteve </li></ul><ul><li>Strategjia e segmentit te vogel </li></ul><ul><li>Strategjite e segmentit Niche </li></ul><ul><li>Strategjia e klientizimit masiv </li></ul>
 8. 8. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>12 Segmentet e tregut te bazuara ne nevojat </li></ul><ul><li>Nevojat konsumatore </li></ul><ul><li>Besueshmeria </li></ul><ul><li>Mbeshtetja </li></ul><ul><li>Humbjet e energjise </li></ul><ul><li>Garancia </li></ul><ul><li>Ekzistenca e pjeseve(Pamja e jashtme) </li></ul><ul><li>Qendrueshmeria </li></ul><ul><li>Lehtesia ne instalim </li></ul>
 9. 9. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Karakteristikat firmografike dhe kultura e kompanise </li></ul><ul><li>Madhesia </li></ul><ul><li>Vendndodhja </li></ul><ul><li>Inovacioni </li></ul><ul><li>Maredhenia e pronesise </li></ul><ul><li>Situata financiare </li></ul><ul><li>Inxhinjeringu </li></ul>
 10. 10. SEGMENTIMI I TREGUT DHE POZICIONIMI <ul><li>Sjellja e perdorimit </li></ul><ul><li>Numri i konsumatoreve </li></ul><ul><li>Numri i lehtesive </li></ul><ul><li>Eksperienca </li></ul><ul><li>Network(rrjeti) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ju falemnderit per durimin tuaj </li></ul>

×