Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sjellja Konsumatore
Koncepti i sjelljes ndaj     KonsumatorëveSjellja konsumatore ka te beje me :• aktet mendore dhe fizike (sjellja), p...
Koncepti i sjelljes ndaj     Konsumatorëve• Kujdesi ndaj konsumatoreve bazë e cdo biznesi• Sjellja dhe kujdesi ndaj ...
Vendimarrja KonsumatoreVendimarrja konsumatore eshte derivat i ndikimeve te shume faktoreve:• ndikimit te mjedisit (kultu...
Rëndësia e sjelljes ndaj     Konsumtorëve• Sjellja e shkëlqyer ndaj konsumatorëve ndihmon në krijimin e një raporti ...
Rëndësia e sjelljes ndaj     KonsumtorëveVlera e konsumatorëve:• Më shtrenjtë është të fitosh konsumatorë të rinj(pr...
Rëndësia e sjelljes ndaj      Konsumatorëve•  Përfitimi i konsumtorëve të rinj•  Rritja e efikasitetit të kompanis...
Shërbimi i konsumatorëveËshtë vetëm definicioni bazë në qëllimin e biznesit   ………………. për krijimin e një Konsumatori! E...
Shërbimi i Konsumatorëve “Çfarë niveli i shërbimit/produkti është ofruar ?”Me qëllim të ruajtjes së konsumatorëve, ju duh...
Pse shërbimi ndaj konsumatorëve është i       rëndësishëmShërbimi ndaj konsumatorëve është i rëndësishëm pasi që n...
Pse shërbimi ndaj konsumatorëve është i       rëndësishëmPara se të vendosin të shpenzojnë para, konsumatorët tani...
Vendosja e Konsumatorëve në radhë të        parëShërbimi i mirë i konsumatorëve është:• Të silleni ndaj konsumator...
Çka ju nevojitetPër të ofruar shërbime të mira ndaj konsumatorëve juve ju  nevojiten:• Njohuri të mirë të produktit ose s...
Ruajtja e Konsumatorit vazhdon             vazhdon• TË MBANI PREMTIMETA është kompania e juaj duke bërë ATË q...
Fjalët   7%                    Veshja                      E dukshmeE ndegjus...
Konkluzioni                  Biznes!      Pa konsumatorë nuk keni Biznes! Shëndeti i çdo organizate...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sjellja konsumatoreve

27,317 views

Published on

Sjellja e konsumatoreve

 • Be the first to comment

Sjellja konsumatoreve

 1. 1. Sjellja Konsumatore
 2. 2. Koncepti i sjelljes ndaj KonsumatorëveSjellja konsumatore ka te beje me :• aktet mendore dhe fizike (sjellja), perfshire motivet dhe shkaqet e tyre lidhur me orientimin, blerjen, perdorimin, mirembajtjen e mallrave dhe sherbimeve.
 3. 3. Koncepti i sjelljes ndaj Konsumatorëve• Kujdesi ndaj konsumatoreve bazë e cdo biznesi• Sjellja dhe kujdesi ndaj konsumatorëve duhet të jetë parim i punës në të gjitha sferat e kompanisë tuaj
 4. 4. Vendimarrja KonsumatoreVendimarrja konsumatore eshte derivat i ndikimeve te shume faktoreve:• ndikimit te mjedisit (kulturen, klasat sociale, grupet e referimit si miqt, koleget, familja, komshijte,etj)• Faktoret e situates (rrethanat e blerjes, konsumit, etj)• Strategjite e marketingut dhe marketingut mix(stimuj gjate procesit te blerjes)
 5. 5. Rëndësia e sjelljes ndaj Konsumtorëve• Sjellja e shkëlqyer ndaj konsumatorëve ndihmon në krijimin e një raporti të fortë dhe lojal me konsumatorët
 6. 6. Rëndësia e sjelljes ndaj KonsumtorëveVlera e konsumatorëve:• Më shtrenjtë është të fitosh konsumatorë të rinj(promovim te vazhdueshem), se sa të mbash ata ekzistues• Sa më gjatë që i mbajmë konsumatorët ekzistues, aq më profitabile është për kompaninë• Rritet lojaliteti i konsumatorëve• Lojaliteti i konsumatorëve i bën ata avokatë të kompanisë
 7. 7. Rëndësia e sjelljes ndaj Konsumatorëve• Përfitimi i konsumtorëve të rinj• Rritja e efikasitetit të kompanisë• Rritja e shitjeve• Rritja e fitimeve• Përmirësimi afatgjatë i kompanisë
 8. 8. Shërbimi i konsumatorëveËshtë vetëm definicioni bazë në qëllimin e biznesit ………………. për krijimin e një Konsumatori! Ekzistenca e çdo biznesi varet nga Konsumatori,kështu që mos e vështirësoni më shumë se që është mundësinë e Konsumatorit të bëj biznes me ju ………… mënjanoni të GJITHA pengesat për blerje! Konsumatorët blejnë: – Për t’u ndier mirë – Për të zgjedhur një problem
 9. 9. Shërbimi i Konsumatorëve “Çfarë niveli i shërbimit/produkti është ofruar ?”Me qëllim të ruajtjes së konsumatorëve, ju duhet të ofroni një shërbim/produkt të kualitetit të lartë, që ju dallon nga konkurrenca, dhe të sigurohet se Konsumatori do të mbetet i kënaqur me Kompaninë tuaj.
 10. 10. Pse shërbimi ndaj konsumatorëve është i rëndësishëmShërbimi ndaj konsumatorëve është i rëndësishëm pasi që në çdo organizatë:• Ose i ndihmojnë konsumatorët drejtpërdrejti• I ndihmojnë kolegët (Konsumatorët e brendshëm) që i shërbejnë konsumatorit që paguan.Sot mënyra si i sjell produktet dhe shërbimet, është po aq e rëndësishme sa edhe vetë produktet që jeni duke i shitur. Produktet konkurruese zakonisht nuk dallojnë shumë nga njëra tjetra, kështu që klientët do të zgjedhin vendin për të blerë bazuar në shërbimet që ju ofrohen.
 11. 11. Pse shërbimi ndaj konsumatorëve është i rëndësishëmPara se të vendosin të shpenzojnë para, konsumatorët tanimë e dinë a ju besojnë dhe a ju pëlqen atyre.Ata ju gjykojnë juve (dhe kompaninë) bazuar në mënyrën si dukeni, si tingëlloni dhe sa të përgjegjshëm jeni.Të gjithë konsumatorët varen nga një shërbim që inspiron besim dhe tregon përkujdesje ndaj nevojave të tyre.
 12. 12. Vendosja e Konsumatorëve në radhë të parëShërbimi i mirë i konsumatorëve është:• Të silleni ndaj konsumatorëve me respekt dhe t’i konsideroni ata si njerëz që organizata mund t’i ndihmojë me produktet dhe shërbimet e saj.• Të mësoni se çka i nevojitet çdo klienti dhe të ndihmoni në gjetjen e produkteve ose shërbimeve për përmbushjen e nevojave të tyre.• Të jesh përkrahës dhe ofrosh ndihmë pas shitjes, dhe mos të refuzoni të ju ndihmoni pasi të keni marrë paratë.• T’i bëni konsumatorët të kënaqur me atë që e kanë blerë ose huazuar.• Të zhvilloni marrdhënie afatgjata me konsumatorët dhe jo vetëm të bëni një shitje të shpejtë.• Vendosja e nevojave të Konsumatorëve në radhë të parë.
 13. 13. Çka ju nevojitetPër të ofruar shërbime të mira ndaj konsumatorëve juve ju nevojiten:• Njohuri të mirë të produktit ose shërbimit që jeni duke ofruar si dhe nevojat e konsumatorëve të jashtëm – të siguroni së nevojat e tyre janë përmbushur.• Njohuri të gjëra të sistemeve dhe procedurave të organizatës dhe rrjetit të klientëve të brendshëm më të cilët ju punoni. Konsumatori dëshiron të punojë me një kompani të veçantë dhe të harmonishme.• Aftësi komunikuese. Ju duhet të dini se çka ju nevojitet klientëve duke dëgjuar ata, dhe ju gjithashtu duhet siguruar se konsumatorët e kuptojnë atë që ju e keni thënë, ashtu që të mos ketë mundësi për ndonjë befasi të pakëndshme më vonë.
 14. 14. Ruajtja e Konsumatorit vazhdon vazhdon• TË MBANI PREMTIMETA është kompania e juaj duke bërë ATË që ka premtuar, KUR është thënë të kryhet dhe SI?• LLOJI DHE IMAZHIA ka Kompania juaj dhe shërbimi i saj një imazh të fortë dhe një vlerësim të lartë në Treg?
 15. 15. Fjalët 7% Veshja E dukshmeE ndegjushme ZËRIPërshtypjet 38 % e paraGjuha E Trupit 55 % Qëndrimi Toni Ritmi varen nga.. Mimika Shpejtësia Gjestet
 16. 16. Konkluzioni Biznes! Pa konsumatorë nuk keni Biznes! Shëndeti i çdo organizate varet nga suksesi i tyre i Komunikimit - brenda dhe jashtë! jashtë!Përmes shitjeve ti paguhesh, jo për atë që e dinë, por për atë që e bënë! Faleminderit! Ju Faleminderit!

×