SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Kapitulli 11 Rrjeti I shperndarjes

- Nje element kryesor I marketingut eshe cuarja e produkteve deri ne vendin e duhur.
Shperndarja krijon dobine e kohes dhe dobine e vendit . Ne mes prodhuesit dhe
konsumatorit ka shume ndermjetes me funksione te ndryshme, disa jane shitesit me
shumice dhe pakice, te cilet blejne ne emer te tyre mallra pastaj I rishesin.
Rrjet shperndarje quajme bashkesine e ndermjetesve qe marin ne ngarkim veprimet e
shperndarjes, dmth veprimtarite qe bejne te kaloje nje produkt nga prodhuesi deri te
konsumatori.
Rrjet shperndarje – ruga qe kalon produkti deri te konsumatori
Ndermjetesit ndahen ne 4 grupe :
 1. Ndermjetes tregtare – blejne,marin pronesine dhe I rishesin mallrat
2. Ndermjetes agjente – gjejne klientem negociojne me ta,por nuk zoterojne produktet
3. Ndermjetes lehtesues – kompani transporti,agjenci publiciteti =as zoterojne produkte
as negociojne shitblerjen
4. Ndermjetes informacioni – ndihmojne bleresit dhe shitesit te gjejne njeri tjetrin.

Funksionet e shperndarjes perfhijne:
A) Ulja e sasise – ky funksion ka te beje me blerjen e sasive relativisht te medha dhe ne
shitjen e sasive te vogla.,duke kaluar masa me te vogla te sasise tek shitesit me pakice ,
tek ndermarjet e bleresve, shitesit me shimice apo tek konsumatoret tjere. Konsumatoreve
nuk u duhet te blejne sasi te medha produkti.
B}Akumulimi I sasis- mbledhja e sasis,ndermjetesi krijon sasi te medha duke bler sasi te
vogla
C}Krijimi I asortimentit- ki funksion zgjidh mosperputhjen ekonomike, qe vlen si
rezultat I prirjes natyrore te operimit te prodhimit per te prodhuar nje sasi te madhe te nje
produkti te vetem
 D}Ulja e transaksioneve- ekzistenca e ndermjetesve ne sistemin e shperndarjes
aktualisht ul numrin e transaksioneve te nevojshme per te rrealizuar shkembimet qe bejne
levizja ekonomike dhe konsumatoret kenaqen
 E}Transportimi dhe ruajtja- produkti duhet te leviz prej pikave te prodhimit deri tek
pikat e konsumit.ky process shpesh perfshin ruajtjen apo mbajtjen e produktit ne pika te
ndryshme gjat ruges. Mund te permendim tre lloje veprimtarish lehtesuese:
  1.sherbimet ekstra- anetaret e rjetit vecanerisht ndermjetesit sigurojne disa sherbime
ekstra qe risin eficencen dhe efiktivitetin e rjetit.
  2.SHerbimet e kreditimit- shumica e ndermjetsve realizojn nje funksion kreditimi.
 3.Marja persiper e riskut- pothuajse net e gjitha veprimtarit qe realizojn ndermjetesit
e rjetit kryene nje funksion te marjes persiper te riskut.


Cdo rjet I shperndarjes mund te karakterizohet nga numri I niveleve:
-  rjeti me I shkurter nuk permban ndermjetes- prodhues,konsumator
-  rjeti I shperndarjes ne dy nivele permban dy ndermjetes { shites me shumic dhe
  pakic
-  Rjeti I shperndarjes me tre nivele permban tre ndermjetes {shites me shumic,shites
   me pakic dhe gjysemshites me shumic}
-
Zgjedhja e ndermjetsve
Prodhuesi duhet te di se si I zgjedh shperndaresit, ai duhet te njohe eksperiencen e
shperndarsve,ngjendjen financiare te tyre,aftesin per te kooperuar me te tjeret etj.
 Per te punuar me te gjith mundesit ndermjetesit duhet te motivohen:
 1.kooperimi-bashkpunim me shperndarsit
 2. partneriteti-bien ne ujdi per ate se cfare, nga njeri tjetri dhe planifikojn marveshje ne
mes tyre.
 3.shperndarja e programuar- te binden shperndarsit per te shtuar shitjen tek klientet
me shume, se sa te bejne negociata blerjeje me prodhuesit.

Kush shet,cfare,ku,kur,si dhe perse:
1.vellimi I blerjes-shpreh sasine e produktit te deshiruar nga konsumatoret
2.afati-sa me shpejt te ari aq me I kenaqur ngel konsumatori
3.drejtimi
4.zgjedhja
5.sherbimi{kredi.instalim,riparim}

Zgjedhja e rjetit te shperndarjes mer ne konsiderat disa karakteristika
 1.karakteristikat e produktit-produktet qe prishen shpejt kerkojn rjet te shkurter
 2.karakteristikat e ndermjetsve-te gjith ndermjetesit nuk kane te gjitha mundesit per
transport,promocion,stokim,kontakt me klientet
 3.karakteristikat e konkurenteve
 4.karakteristikat e ndermarjes-madhesia,fuqia financiare,gama produkteve.
 5.karakteristikat e mjedisit

Zgjihja ne lemin e shperndarjes permban tre elemente:
1.natyra e ndermjetsve-ndermarja duhet fillimisht te dalloj ndermjetesit kryesor qe
mund te shperndajne produktet e saj
2.numri I ndermjetsve-numri I shperndarsve qe do te perdoret per te mbuluar tregun
3.pergjegjesit dhe angazhimet e anetareve te rjetit:
  a.politika e cmimit-{cmimi per te paguar ndermjetsit}
  b.kushtet e shitjes-{kushtet e shitjes dhe garancit e ofruruara nga shitesi
  c.te drejtat teritoriale-{ndermjetes ne teritorin e vet}
  d.pagesa e sherbimeve

Shtrirja e shperndarjes dhe percaktimi I structures se rjetit
 per zgjedhjen e sistemeve te shperndarjes duhet te kemi parasysh 3 kritere:
 a.shpenzimet-zgjedhja ndermjet forces se shitjes dhe aktivizimi I nje agjencie tregtare
 b.kontrolli- sa do te ket ndermarja kontroll mbi rjetin e shperndarjes
 c.angazhimi-ne cfar periudhe prodhuesi angazhon nje agjenci

Shperndarsi mund te zgjedh ndermjet tre politikave te sherbimeve
  1.strategji e sherbimit te plot-sherbim komplet qe nuk I faturohet klientit.
2.strategji e sherbimit te kofizuar-synohet shitja minimum sherbimi per
klientin:keshilla,me zgjedhje apo dekor.
 3.strategjia me opsion{te pagueshem}

Strategjit te bazuara ne shkallen e intizitetit te shperndarjes:
 a.shperndarja intensive-synon qe te arij maksimumin e paraqitjes se produktit ne
nivelin e shitjes me pakic.
b.shperndarja selective-numer I kofizuar I pikave te shitjes
 c.shperndarja eksluzive

 rjetet e shperndarjes karakterizohen nga:
1.kooperimi-bashkpunimi ne mes te ndermjetesve per perfitim te perbashket
 2.konflikti-konfliktet horizontale dhe vertikale
 3.konkurenca-konkurenca horizontale{ndermarjet per te fituar tregun}dhe konkurenca
vertkale {sisteme shperndarje I kundervihen njera tjetres}

More Related Content

What's hot

Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
 
Tregu,kerkesa,oferta,ekuilibri
Tregu,kerkesa,oferta,ekuilibriTregu,kerkesa,oferta,ekuilibri
Tregu,kerkesa,oferta,ekuilibriBessnik Latifi
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Zana Agushi
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Zana Agushi
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesBessnik Latifi
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiMenaxherat
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeBastri Fetahu
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxherat
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 

What's hot (20)

Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
Tregu,kerkesa,oferta,ekuilibri
Tregu,kerkesa,oferta,ekuilibriTregu,kerkesa,oferta,ekuilibri
Tregu,kerkesa,oferta,ekuilibri
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Konsumatori
KonsumatoriKonsumatori
Konsumatori
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
 

Viewers also liked

Kapitalet e veta ekuiteti
Kapitalet e veta  ekuitetiKapitalet e veta  ekuiteti
Kapitalet e veta ekuitetiMenaxherat
 
Bilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesBilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesMenaxherat
 
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariRegjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariMenaxherat
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Sabir Asipi
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznesMenaxherat
 
Raportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te paraseRaportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te paraseMenaxherat
 
Bazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitMenaxherat
 

Viewers also liked (9)

Kapitalet e veta ekuiteti
Kapitalet e veta  ekuitetiKapitalet e veta  ekuiteti
Kapitalet e veta ekuiteti
 
Bilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesBilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjes
 
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariRegjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
 
Market Mapping
Market MappingMarket Mapping
Market Mapping
 
HUMAN CAPITAL
HUMAN CAPITALHUMAN CAPITAL
HUMAN CAPITAL
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
 
Raportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te paraseRaportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te parase
 
Bazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e Kontabilitetit
 

Similar to Rrjeti i shperndarjes ( marketing )

Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëJozef Nokaj
 
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomiaPyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomiaShpejtim Rudi
 
Leksion 5 franshiza.
Leksion 5 franshiza.Leksion 5 franshiza.
Leksion 5 franshiza.Mikena Çako
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doccoupletea
 
Pyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerialPyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerialFadilTerpeza1
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitVeton Sopjani
 
Crm menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013
Crm  menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013Crm  menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013
Crm menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013Algita Mesiti
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Sabir Asipi
 
Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...
Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...
Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...Keti Gjipali
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Etika biznesit pytje pergjegjeje
Etika biznesit pytje pergjegjejeEtika biznesit pytje pergjegjeje
Etika biznesit pytje pergjegjejeVeton Sopjani
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikMikena Çako
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiValdet Shala
 

Similar to Rrjeti i shperndarjes ( marketing ) (20)

Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Mbrojtja e konsumatorit
Mbrojtja e konsumatoritMbrojtja e konsumatorit
Mbrojtja e konsumatorit
 
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomiaPyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
 
Leksion 5 franshiza.
Leksion 5 franshiza.Leksion 5 franshiza.
Leksion 5 franshiza.
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
 
Pyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerialPyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerial
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Crm menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013
Crm  menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013Crm  menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013
Crm menaxhimi i mardhenieve me klientin 30.01.2013
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...
Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...
Motivimi i Agjentëve të Shitjes së Distributorëve të Pavarur (American Olean ...
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Etika biznesit pytje pergjegjeje
Etika biznesit pytje pergjegjejeEtika biznesit pytje pergjegjeje
Etika biznesit pytje pergjegjeje
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
 

Rrjeti i shperndarjes ( marketing )

 • 1. Kapitulli 11 Rrjeti I shperndarjes - Nje element kryesor I marketingut eshe cuarja e produkteve deri ne vendin e duhur. Shperndarja krijon dobine e kohes dhe dobine e vendit . Ne mes prodhuesit dhe konsumatorit ka shume ndermjetes me funksione te ndryshme, disa jane shitesit me shumice dhe pakice, te cilet blejne ne emer te tyre mallra pastaj I rishesin. Rrjet shperndarje quajme bashkesine e ndermjetesve qe marin ne ngarkim veprimet e shperndarjes, dmth veprimtarite qe bejne te kaloje nje produkt nga prodhuesi deri te konsumatori. Rrjet shperndarje – ruga qe kalon produkti deri te konsumatori Ndermjetesit ndahen ne 4 grupe : 1. Ndermjetes tregtare – blejne,marin pronesine dhe I rishesin mallrat 2. Ndermjetes agjente – gjejne klientem negociojne me ta,por nuk zoterojne produktet 3. Ndermjetes lehtesues – kompani transporti,agjenci publiciteti =as zoterojne produkte as negociojne shitblerjen 4. Ndermjetes informacioni – ndihmojne bleresit dhe shitesit te gjejne njeri tjetrin. Funksionet e shperndarjes perfhijne: A) Ulja e sasise – ky funksion ka te beje me blerjen e sasive relativisht te medha dhe ne shitjen e sasive te vogla.,duke kaluar masa me te vogla te sasise tek shitesit me pakice , tek ndermarjet e bleresve, shitesit me shimice apo tek konsumatoret tjere. Konsumatoreve nuk u duhet te blejne sasi te medha produkti. B}Akumulimi I sasis- mbledhja e sasis,ndermjetesi krijon sasi te medha duke bler sasi te vogla C}Krijimi I asortimentit- ki funksion zgjidh mosperputhjen ekonomike, qe vlen si rezultat I prirjes natyrore te operimit te prodhimit per te prodhuar nje sasi te madhe te nje produkti te vetem D}Ulja e transaksioneve- ekzistenca e ndermjetesve ne sistemin e shperndarjes aktualisht ul numrin e transaksioneve te nevojshme per te rrealizuar shkembimet qe bejne levizja ekonomike dhe konsumatoret kenaqen E}Transportimi dhe ruajtja- produkti duhet te leviz prej pikave te prodhimit deri tek pikat e konsumit.ky process shpesh perfshin ruajtjen apo mbajtjen e produktit ne pika te ndryshme gjat ruges. Mund te permendim tre lloje veprimtarish lehtesuese: 1.sherbimet ekstra- anetaret e rjetit vecanerisht ndermjetesit sigurojne disa sherbime ekstra qe risin eficencen dhe efiktivitetin e rjetit. 2.SHerbimet e kreditimit- shumica e ndermjetsve realizojn nje funksion kreditimi. 3.Marja persiper e riskut- pothuajse net e gjitha veprimtarit qe realizojn ndermjetesit e rjetit kryene nje funksion te marjes persiper te riskut. Cdo rjet I shperndarjes mund te karakterizohet nga numri I niveleve: - rjeti me I shkurter nuk permban ndermjetes- prodhues,konsumator - rjeti I shperndarjes ne dy nivele permban dy ndermjetes { shites me shumic dhe pakic
 • 2. - Rjeti I shperndarjes me tre nivele permban tre ndermjetes {shites me shumic,shites me pakic dhe gjysemshites me shumic} - Zgjedhja e ndermjetsve Prodhuesi duhet te di se si I zgjedh shperndaresit, ai duhet te njohe eksperiencen e shperndarsve,ngjendjen financiare te tyre,aftesin per te kooperuar me te tjeret etj. Per te punuar me te gjith mundesit ndermjetesit duhet te motivohen: 1.kooperimi-bashkpunim me shperndarsit 2. partneriteti-bien ne ujdi per ate se cfare, nga njeri tjetri dhe planifikojn marveshje ne mes tyre. 3.shperndarja e programuar- te binden shperndarsit per te shtuar shitjen tek klientet me shume, se sa te bejne negociata blerjeje me prodhuesit. Kush shet,cfare,ku,kur,si dhe perse: 1.vellimi I blerjes-shpreh sasine e produktit te deshiruar nga konsumatoret 2.afati-sa me shpejt te ari aq me I kenaqur ngel konsumatori 3.drejtimi 4.zgjedhja 5.sherbimi{kredi.instalim,riparim} Zgjedhja e rjetit te shperndarjes mer ne konsiderat disa karakteristika 1.karakteristikat e produktit-produktet qe prishen shpejt kerkojn rjet te shkurter 2.karakteristikat e ndermjetsve-te gjith ndermjetesit nuk kane te gjitha mundesit per transport,promocion,stokim,kontakt me klientet 3.karakteristikat e konkurenteve 4.karakteristikat e ndermarjes-madhesia,fuqia financiare,gama produkteve. 5.karakteristikat e mjedisit Zgjihja ne lemin e shperndarjes permban tre elemente: 1.natyra e ndermjetsve-ndermarja duhet fillimisht te dalloj ndermjetesit kryesor qe mund te shperndajne produktet e saj 2.numri I ndermjetsve-numri I shperndarsve qe do te perdoret per te mbuluar tregun 3.pergjegjesit dhe angazhimet e anetareve te rjetit: a.politika e cmimit-{cmimi per te paguar ndermjetsit} b.kushtet e shitjes-{kushtet e shitjes dhe garancit e ofruruara nga shitesi c.te drejtat teritoriale-{ndermjetes ne teritorin e vet} d.pagesa e sherbimeve Shtrirja e shperndarjes dhe percaktimi I structures se rjetit per zgjedhjen e sistemeve te shperndarjes duhet te kemi parasysh 3 kritere: a.shpenzimet-zgjedhja ndermjet forces se shitjes dhe aktivizimi I nje agjencie tregtare b.kontrolli- sa do te ket ndermarja kontroll mbi rjetin e shperndarjes c.angazhimi-ne cfar periudhe prodhuesi angazhon nje agjenci Shperndarsi mund te zgjedh ndermjet tre politikave te sherbimeve 1.strategji e sherbimit te plot-sherbim komplet qe nuk I faturohet klientit.
 • 3. 2.strategji e sherbimit te kofizuar-synohet shitja minimum sherbimi per klientin:keshilla,me zgjedhje apo dekor. 3.strategjia me opsion{te pagueshem} Strategjit te bazuara ne shkallen e intizitetit te shperndarjes: a.shperndarja intensive-synon qe te arij maksimumin e paraqitjes se produktit ne nivelin e shitjes me pakic. b.shperndarja selective-numer I kofizuar I pikave te shitjes c.shperndarja eksluzive rjetet e shperndarjes karakterizohen nga: 1.kooperimi-bashkpunimi ne mes te ndermjetesve per perfitim te perbashket 2.konflikti-konfliktet horizontale dhe vertikale 3.konkurenca-konkurenca horizontale{ndermarjet per te fituar tregun}dhe konkurenca vertkale {sisteme shperndarje I kundervihen njera tjetres}