SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Kapitulli 8 Promocioni I shitjeve

Promocioni I shitjeve perfshin teresin e teknikave te perdorura posacerisht per nje
produkt apo sherbim , per nje public te caktuar(konsumator,shperndares,prospekte,shites)
, me qellim qe te shtojne intereson e bleresit per produktin apo sherbimin per nje periudhe
afatshkurter, por duke shpresuar edhe ritjen e fitimit per ndermarjen.
Publiciteti ofron nje arsye per te blere, ndersa promocioni I shitjeve odron nje nxitje per
te blere. Ai perfshin mjete te ndryshme nxitese psh: kupona,oferta rimbursimi parash,ulje
cmimesh,dhurata,garanci,demonstrime etj.
Promocioni I tregtise ( zbritje,mallra falas, publicitet)- dy dekadat e fundit jane ritur
shpenzimet e promocionit, Faktoret qe kane ndikuar ne kete ritje jane :
Faktoret e mbrendshem      dhe Faktoret e jashtem.
-Shitesit e perdorin promocionin nxites per te terhequr kliente te rinj,per te shperblyer
besnikerine e konsumatorit dhe per te ritur normen e blerjes se klientit te rastit.
Funksioni I promocionit te shitjeve : ndikon ne njohjen,ndikon ne proven,shton
shitjet,optimizon imazhin,ndikon ne blerje,ndikon ne riblerje.

   Promocioni dhe Publiciteti
A) Anet e perbashketa jane:
    ● mediat dhe suportet shpesh jane te njejta
    ● shprehjet publicitare dhe shprehjet promovuese jane te ngjajshme
    ● klientela eshte e njejte
    ● promocioni I shitjeve dhe publiciteti varen nga e njejta qender : drejtimi I
komunikimit apo drejtimi I marketingut.
B) Dallimet :
● publiciteti eshe nje veprim I vazhdueshem dhe jep rezultate ne nje periudhe
afatgjate.promocioni I shitjeve ka efekte te drejperdrejta ne afat te shkurter (afat te
caktuar kohe dhe produkt te caktuar)
● publiciteti ndikon ne qendrimin, ndersa promocioni I shitjeve nderhyn ne nivelin e
sjelljes.
● publiciteti prek nje public masiv, veprimi I promocionit te shitjeve kerkon shume
kontakt te personalizuar

Caktimi I objektivave te promocionit te shitjeve
A) Per konsumatoret – nxitjen e bleresve ne asi te medha, nxitjen e te provuarit nga
joperdoruesit dhe terheqjen e nderuesve te markave nga market konkuruese.
B) Per shitesit me pakice – bindjen e atyre per te blere artikuj te rinj,nxitjen e blerjeve
jashta sezonit,nxitjen e rezervimit te artikujve te nderlidhur qe lidhen me njeri-
tjetrin,ndertimin e besnikerise ndaj markes per shitesit me pakice
C) Per forcen e shitjes – nxitjen per mbeshtetjen e nje produkti ose modeli te ri , per
gjetjen e nje numri te madh te prospekteve dhe stimulimin e shitjeve jashta sezonit.

Zgjedhja e llojeve te promocionit te shitjes
1. Zbritja e cmimeve – ose dhenia e me teper produkteve per te njejtin cmim.dmthulja e
perkohshme e cmimeve.
2. Kuponi -
3. Shittja dyshe – dmth shitjen e dy artikujve me cmim me te ulet sesa shuma e cmimeve
te tyre po te shiteshin vec e vec.
4. Bonuset ose Primet – jane mallra qe ofrohen pa pagese ose me cmim te ulet per te
nxitur shitjen e nje produkti te caktuar.ndahen ne
    a. bonuset e drejtperdrejta ( falas nese blen konsumatori)
    b. bonuse te diferencuara ( falas edhe nese nuk blen konsumatori)
    c. bonuse mbajtese ( dhenia e nje shperblimi ne rikthimin e artikullit ne perdorim)
    d . bonuse vete paguese (shitja e nje produkti me cmim me te ulet nese blehet edhe
nje produkt tjeter)
5.Llotarite dhe lojrat – dhenia e cmimeve konsumatoreve qe marin ojese net e.
6. Konkurset-
7. Kampionet – dhenia falas te nje sasie te caktuar produkti vetem atij qe me te vertet
deshiron ta provoje cilesine e produktit
8. Publiciteti ne vendin e shitjes – eshte teknike qe sherben per vleresimin e produktit
ne vendin e shitjes.
9. Informacioni per produktin – sherben per informimin e publikut me produktin qe
deshirojne te shesin.
10. Nxitja financiare – sherben per te stimuluar ata qe shesin me shumice
11. Akordimet e fondeve tregtare – eshte nje shume qe u jepet shitesve me pakice qe tu
japin perparesi prodhimeve te prodhuesit.
12. Dhenia parash per publicitetin – shperblim I shitesve me pakice per publicitetin e
produkteve te prodhuesit.
13. Dhenia parash per ekspozim – shperblim I atyre qe bejne ekspozimin e nje produkti
te vecante.

Mjetet kryesore te promocionit te shitjeve :
A) Mjetet e promocionit konsumator.
B) Mjetet e promocionit te tregtise :
  1.promocioni tregtar mund te binde shitesin me shumice ose pakice te terheqe marken
  2. promocioni tregtar mund te binde shitesin te terheqe me teper mall se sasia normale
  3. promocioni tregtar mund te beje shitesit me pakice te promovojne marken duke I
dhene asaj perparesi,duke e ekspozuar dhe duke ulur cmimet.
  4. promocioni tregtar mund te nxite shitesit me pakice te shesin produktin, ai I
shperblen per perpjekjet e tyre.
C) Mjetet e promocionit te biznesit:
  1.ekspozitat e panairet tregtare
  2. kompeticionet e shitjeve
  3. publiciteti I specialitetit.

Prodhuesit perdorin 4 metoda per te pare efektivitetin e promocionit :
1) shqyrtimi I te dhenave per shitjen para,gjate dhe pas promocionit
2) nqs produkti nuk eshte me I mire se sa ai I konkurentit,pjesa e tregut mund te kthehet
ne nivelin e saj parapromovues.
3) te dhenat per panelin e konsumatorit tregojne llojet e njerezve qe iu pergjigjen
promocionit dhe cfare bejne ato pas promocionit.
4) pervec ketyre 4 metodave,drejtuesit duhet te njonin edhe kostot dhe problemet e
mundshme

More Related Content

What's hot

Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhuraveMenaxherat
 
Menaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveMenaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveArdiBucaj
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tijMenaxherat
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimitguest2514d3
 
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaValdet Shala
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeVeton Sopjani
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiValdet Shala
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Sabir Asipi
 
9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjes9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjesUBT University
 

What's hot (20)

Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Menaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveMenaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteve
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimit
 
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
 
9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjes9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjes
 

Viewers also liked

Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_reGashi Besnik
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Delfina Ukaj
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Sabir Asipi
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Testi i dyte promocioni
Testi i dyte promocioniTesti i dyte promocioni
Testi i dyte promocioniValdet Shala
 
Pyetsorë Statistikë
Pyetsorë StatistikëPyetsorë Statistikë
Pyetsorë StatistikëDelfina Ukaj
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesekonomia
 
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjesNdermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjesMenaxherat
 

Viewers also liked (17)

Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Testi i dyte promocioni
Testi i dyte promocioniTesti i dyte promocioni
Testi i dyte promocioni
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
Pyetsorë Statistikë
Pyetsorë StatistikëPyetsorë Statistikë
Pyetsorë Statistikë
 
Ndermarrjet
NdermarrjetNdermarrjet
Ndermarrjet
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Punim seminarik : Emri
Punim seminarik : EmriPunim seminarik : Emri
Punim seminarik : Emri
 
Coca cola
Coca colaCoca cola
Coca cola
 
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjesNdermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes
 

Similar to Promocioni i shitjeve ( marketing )

Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëJozef Nokaj
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Startegjia e marketingut
Startegjia e marketingutStartegjia e marketingut
Startegjia e marketingutFitore ZEQIRI
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
 
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiKetiGjipali
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitVeton Sopjani
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRESabirRramanaj
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Gazmir Rrahmani
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareMenaxherat
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeJozef Nokaj
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
 

Similar to Promocioni i shitjeve ( marketing ) (20)

C00d
C00dC00d
C00d
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Startegjia e marketingut
Startegjia e marketingutStartegjia e marketingut
Startegjia e marketingut
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
 
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
 

More from Sabir Asipi

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Sabir Asipi
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Sabir Asipi
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Sabir Asipi
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Sabir Asipi
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Sabir Asipi
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Sabir Asipi
 

More from Sabir Asipi (6)

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
 

Promocioni i shitjeve ( marketing )

 • 1. Kapitulli 8 Promocioni I shitjeve Promocioni I shitjeve perfshin teresin e teknikave te perdorura posacerisht per nje produkt apo sherbim , per nje public te caktuar(konsumator,shperndares,prospekte,shites) , me qellim qe te shtojne intereson e bleresit per produktin apo sherbimin per nje periudhe afatshkurter, por duke shpresuar edhe ritjen e fitimit per ndermarjen. Publiciteti ofron nje arsye per te blere, ndersa promocioni I shitjeve odron nje nxitje per te blere. Ai perfshin mjete te ndryshme nxitese psh: kupona,oferta rimbursimi parash,ulje cmimesh,dhurata,garanci,demonstrime etj. Promocioni I tregtise ( zbritje,mallra falas, publicitet)- dy dekadat e fundit jane ritur shpenzimet e promocionit, Faktoret qe kane ndikuar ne kete ritje jane : Faktoret e mbrendshem dhe Faktoret e jashtem. -Shitesit e perdorin promocionin nxites per te terhequr kliente te rinj,per te shperblyer besnikerine e konsumatorit dhe per te ritur normen e blerjes se klientit te rastit. Funksioni I promocionit te shitjeve : ndikon ne njohjen,ndikon ne proven,shton shitjet,optimizon imazhin,ndikon ne blerje,ndikon ne riblerje. Promocioni dhe Publiciteti A) Anet e perbashketa jane: ● mediat dhe suportet shpesh jane te njejta ● shprehjet publicitare dhe shprehjet promovuese jane te ngjajshme ● klientela eshte e njejte ● promocioni I shitjeve dhe publiciteti varen nga e njejta qender : drejtimi I komunikimit apo drejtimi I marketingut. B) Dallimet : ● publiciteti eshe nje veprim I vazhdueshem dhe jep rezultate ne nje periudhe afatgjate.promocioni I shitjeve ka efekte te drejperdrejta ne afat te shkurter (afat te caktuar kohe dhe produkt te caktuar) ● publiciteti ndikon ne qendrimin, ndersa promocioni I shitjeve nderhyn ne nivelin e sjelljes. ● publiciteti prek nje public masiv, veprimi I promocionit te shitjeve kerkon shume kontakt te personalizuar Caktimi I objektivave te promocionit te shitjeve A) Per konsumatoret – nxitjen e bleresve ne asi te medha, nxitjen e te provuarit nga joperdoruesit dhe terheqjen e nderuesve te markave nga market konkuruese. B) Per shitesit me pakice – bindjen e atyre per te blere artikuj te rinj,nxitjen e blerjeve jashta sezonit,nxitjen e rezervimit te artikujve te nderlidhur qe lidhen me njeri- tjetrin,ndertimin e besnikerise ndaj markes per shitesit me pakice C) Per forcen e shitjes – nxitjen per mbeshtetjen e nje produkti ose modeli te ri , per gjetjen e nje numri te madh te prospekteve dhe stimulimin e shitjeve jashta sezonit. Zgjedhja e llojeve te promocionit te shitjes 1. Zbritja e cmimeve – ose dhenia e me teper produkteve per te njejtin cmim.dmthulja e perkohshme e cmimeve.
 • 2. 2. Kuponi - 3. Shittja dyshe – dmth shitjen e dy artikujve me cmim me te ulet sesa shuma e cmimeve te tyre po te shiteshin vec e vec. 4. Bonuset ose Primet – jane mallra qe ofrohen pa pagese ose me cmim te ulet per te nxitur shitjen e nje produkti te caktuar.ndahen ne a. bonuset e drejtperdrejta ( falas nese blen konsumatori) b. bonuse te diferencuara ( falas edhe nese nuk blen konsumatori) c. bonuse mbajtese ( dhenia e nje shperblimi ne rikthimin e artikullit ne perdorim) d . bonuse vete paguese (shitja e nje produkti me cmim me te ulet nese blehet edhe nje produkt tjeter) 5.Llotarite dhe lojrat – dhenia e cmimeve konsumatoreve qe marin ojese net e. 6. Konkurset- 7. Kampionet – dhenia falas te nje sasie te caktuar produkti vetem atij qe me te vertet deshiron ta provoje cilesine e produktit 8. Publiciteti ne vendin e shitjes – eshte teknike qe sherben per vleresimin e produktit ne vendin e shitjes. 9. Informacioni per produktin – sherben per informimin e publikut me produktin qe deshirojne te shesin. 10. Nxitja financiare – sherben per te stimuluar ata qe shesin me shumice 11. Akordimet e fondeve tregtare – eshte nje shume qe u jepet shitesve me pakice qe tu japin perparesi prodhimeve te prodhuesit. 12. Dhenia parash per publicitetin – shperblim I shitesve me pakice per publicitetin e produkteve te prodhuesit. 13. Dhenia parash per ekspozim – shperblim I atyre qe bejne ekspozimin e nje produkti te vecante. Mjetet kryesore te promocionit te shitjeve : A) Mjetet e promocionit konsumator. B) Mjetet e promocionit te tregtise : 1.promocioni tregtar mund te binde shitesin me shumice ose pakice te terheqe marken 2. promocioni tregtar mund te binde shitesin te terheqe me teper mall se sasia normale 3. promocioni tregtar mund te beje shitesit me pakice te promovojne marken duke I dhene asaj perparesi,duke e ekspozuar dhe duke ulur cmimet. 4. promocioni tregtar mund te nxite shitesit me pakice te shesin produktin, ai I shperblen per perpjekjet e tyre. C) Mjetet e promocionit te biznesit: 1.ekspozitat e panairet tregtare 2. kompeticionet e shitjeve 3. publiciteti I specialitetit. Prodhuesit perdorin 4 metoda per te pare efektivitetin e promocionit : 1) shqyrtimi I te dhenave per shitjen para,gjate dhe pas promocionit 2) nqs produkti nuk eshte me I mire se sa ai I konkurentit,pjesa e tregut mund te kthehet ne nivelin e saj parapromovues. 3) te dhenat per panelin e konsumatorit tregojne llojet e njerezve qe iu pergjigjen promocionit dhe cfare bejne ato pas promocionit.
 • 3. 4) pervec ketyre 4 metodave,drejtuesit duhet te njonin edhe kostot dhe problemet e mundshme