SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Kapitulli       6                    Komunikimi          miks
     Mjetet       e     komunikimit         miks       jane:
1) Publiciteti – eshte cdo forme e paguar e paraqitjes dhe e promocionit te
papersonalizuar te ideve,te te mirave dhe te sherbimeve te paraqitura nga nje lajmerues
ashtu       sic      jane.       Karakteristikat        e       tij
        a.     menyra     e     paraqitjes      ne    public     -
    b. fuqia e veprimit- ka fuqi qe ta perseris mesazhin disa here
    c. mundesi shprehjeje – shpreh mesazhet ne menyre superiore
           d.      karakteri       jo      personal      -
              Publiciteti mund te sherbeje per shume objektiva:
                  ● ndertimin e imazhit ne nje afat te gjate kohe
              ● zhvillimin e noterise se nje marke ( publiciteti I markes)
       ● shperndajen e nje informacioni ne lidhje me nje shitje,sherbim apo ngjarje
                               ● promocion I nje shitje
2) Promocioni I shitjes – eshte cdo stimulus ne afat te shkurter I destinuar per te nxitur
blerjen    e    nje   produkti    ose     sherbimi.     Karakteristikat    :
   a. mundesi komunikimi- operacioni promovues terheq vemendjen dhe e rit blerjen
        b. mundesi stimulimi – operacioni promovues i stimulon bleresit
       c. ndikimi afatshkurter – promocioni I shitjeve stimulon pergjigjet e
menjehershme.
3) Mardheniet publike – jane vdo program I realizuar ne favor te nje produkti,sherbimi
ose nga manifestimiet e organizuara me qellim te permisimit te imazhit.Karakteristikat :
                       a.    nivel    I    larte   besueshmerie
                            b.aftesia     per   te    rezistuar
                        c.    force    e    madhe   shprehjeje.
4) Marketingu I drejtperdrejt – paraqitet ne disa forma te tilla si posta e
drejperdrejt,telemarketingu,    internet   marketingu     etj.   Karakteristikat    :
           a. mesazhi normalisht I drejtohet nje personi te vecante
      b. mesazhi pergaditet per tu nisur ne nje adrese te vecante (individuale)
          c. mesazhi mund te permisohetvazhdimisht dhe shume shpejt
       d. mesazhi mund te ndryshohet ne varesi te pergjigjes se personit.
5) Shitja personale – eshte cdo paraqitje gojore e bere gjate nje bisede me nje ose disa
bleres te mundshem, me qellim qe te perfundohet nje shitje.Ashtu si publiciteti edhe
shitja         paraqitet        ne          shume         forma:
        a. vizite e bere nga nje perrfaqesues te nje klient ( shitje ne teren)
              b. asistence ne nje pike shitjeje( shitja me pakice)
           c. takim I perbashket per probleme pune ( negociata pune)
Ajo gjithashtu zhvillon noterine e produktit, nxit interesin per parapelqimin, per
negocimin      e     cmimit     dhe      kushteve.Karakteristikat       :
    a. dimensioni I shkembimit nderpersonal- kontakt I menjehershme ne mes 2 ose me
shume                                          personave.
      b. kendveshtrimin afatgjate – nje kontakt tregtar kalon ne miqesi personale.
                          c.    nevojshmerine    e   pergjigjes.

Hartimi         I       strategjise        se       komunikimit
strategjia    e    komunikimit     perpunohet     ne   disa    etapa:
A) Identifikimi I audiences – specialisti I marketingut duhet te filloj me audiencen e se
ciles do ti drejtohet. Audienca mund te perbehet nga individe te vecante,grupe joformale
ose          nga         public        I        organizuar.
B) Konceptimi I mesazhit – pas identifikimit te audiences dhe te pergjigjes se
deshiruar,specialisti I marketingut duhet te perpunoje mesazhin perkates:
         1.permbajtja e mesazhit (cfar duhet thene,cili eshte mesazhi)
     a. aksi racional – perpiqet te tregoje qe produkti do te paraqese premtimet e tij
      b. aksi emocional – synon te perfshije reagimin emocional per te provokuar
blerjen.
            c. aksi etik – mbeshtetet mbi aspektin moral te maresit.
   2. struktura e mesazhit – mesazhi duhet ti pergjigjet nje numri problemesh,pasjen
apo            mungesen            e           konkluzionit
                          3.    formati    I    mesazhit
                          4.    burimi    I    mesazhit
C) Zgjedhja e medias – specialisti I marketindut si do te reflektoje dnaj kanaleve per te
transmetuar                                  komunikimin:
       1.kanalet personale (kanalet tregtore,kanale ekspertesh,kanale sociale)
           2. kanalet jopersonale ( masmedia, atmosfera, ngjarjet )
D) Buxheti I komunikimit dhe Ndarja e tij – cdo ndermarje duhet te vendose per
shumen e pergjithshme te investimeve te saj ne komunikim. Metodat:
               1 metoda e bazuar ne burimet e qenesishme
                  2.   perqindja  mbi   vellimin  e  shitjes
                        3.   pershtatja   me   konkurencen
              4. metoda e bazuar mbi objektivat dhe mjetet.
DH)         Zjedhja        e       komunikimit         miks
E) Matja e rezultatit te programit te komunikimit.

More Related Content

What's hot

MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiKushtrim Xhemajli
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Plani i Biznesit
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i BiznesitMenaxherat
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj MikroKosovar Sopjann
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeBessnik Latifi
 
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiKetiGjipali
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxherat
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Sabir Asipi
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Sabir Asipi
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhuraveMenaxherat
 

What's hot (20)

MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Segmentimi
SegmentimiSegmentimi
Segmentimi
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Plani i Biznesit
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
 
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 

Viewers also liked

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Etika ne biznes dhe komunikimi
Etika ne biznes dhe komunikimiEtika ne biznes dhe komunikimi
Etika ne biznes dhe komunikimiMenaxherat
 
Mënyrat dhe veglat për komunikim
Mënyrat dhe veglat për komunikimMënyrat dhe veglat për komunikim
Mënyrat dhe veglat për komunikimMetamorphosis
 
Etika ne Biznes Prezantim
Etika ne Biznes PrezantimEtika ne Biznes Prezantim
Etika ne Biznes PrezantimTarget
 
Etika e Biznesit - Ymer Havolli
Etika e Biznesit  - Ymer HavolliEtika e Biznesit  - Ymer Havolli
Etika e Biznesit - Ymer HavolliMenaxherat
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Vilma Hoxha
 
Komunikimi i Integruar Marketing, Rasti Quicksilver
Komunikimi i Integruar Marketing, Rasti QuicksilverKomunikimi i Integruar Marketing, Rasti Quicksilver
Komunikimi i Integruar Marketing, Rasti QuicksilverKeti Gjipali
 
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallabaPunim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallabaMërgim Hoti
 
Punim seminarik postë telekomi i kosovës
Punim seminarik postë telekomi i kosovësPunim seminarik postë telekomi i kosovës
Punim seminarik postë telekomi i kosovësShpejtim Rudi
 
Sistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publikSistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publikkulla 2010
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
 
Hotel Sheraton (Detyre Kursi)
Hotel Sheraton (Detyre Kursi)Hotel Sheraton (Detyre Kursi)
Hotel Sheraton (Detyre Kursi)KetiGjipali
 
Evolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimitEvolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimitEr! Haxhiaj
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeVeton Sopjani
 

Viewers also liked (20)

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Etika ne biznes dhe komunikimi
Etika ne biznes dhe komunikimiEtika ne biznes dhe komunikimi
Etika ne biznes dhe komunikimi
 
Mënyrat dhe veglat për komunikim
Mënyrat dhe veglat për komunikimMënyrat dhe veglat për komunikim
Mënyrat dhe veglat për komunikim
 
Etika ne Biznes Prezantim
Etika ne Biznes PrezantimEtika ne Biznes Prezantim
Etika ne Biznes Prezantim
 
Komunikimi
KomunikimiKomunikimi
Komunikimi
 
Etika e Biznesit - Ymer Havolli
Etika e Biznesit  - Ymer HavolliEtika e Biznesit  - Ymer Havolli
Etika e Biznesit - Ymer Havolli
 
Komunikimi
KomunikimiKomunikimi
Komunikimi
 
Hulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingut
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''
 
Komunikimi i Integruar Marketing, Rasti Quicksilver
Komunikimi i Integruar Marketing, Rasti QuicksilverKomunikimi i Integruar Marketing, Rasti Quicksilver
Komunikimi i Integruar Marketing, Rasti Quicksilver
 
marketing mars 2015
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
 
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallabaPunim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Punim seminarik postë telekomi i kosovës
Punim seminarik postë telekomi i kosovësPunim seminarik postë telekomi i kosovës
Punim seminarik postë telekomi i kosovës
 
Sistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publikSistemet e informimit publik
Sistemet e informimit publik
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Tema:Reklama
Tema:ReklamaTema:Reklama
Tema:Reklama
 
Hotel Sheraton (Detyre Kursi)
Hotel Sheraton (Detyre Kursi)Hotel Sheraton (Detyre Kursi)
Hotel Sheraton (Detyre Kursi)
 
Evolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimitEvolucioni i komunikimit
Evolucioni i komunikimit
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 

Similar to Komunikimi miks ( marketing )

Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Sabir Asipi
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_reGashi Besnik
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMenaxherat
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Sabir Asipi
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëJozef Nokaj
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësKujtim Hameli
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiValdet Shala
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKujtim Hameli
 
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxTema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxlandigushi1
 

Similar to Komunikimi miks ( marketing ) (20)

Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxTema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
 
Ndermarrsi
NdermarrsiNdermarrsi
Ndermarrsi
 

Komunikimi miks ( marketing )

 • 1. Kapitulli 6 Komunikimi miks Mjetet e komunikimit miks jane: 1) Publiciteti – eshte cdo forme e paguar e paraqitjes dhe e promocionit te papersonalizuar te ideve,te te mirave dhe te sherbimeve te paraqitura nga nje lajmerues ashtu sic jane. Karakteristikat e tij a. menyra e paraqitjes ne public - b. fuqia e veprimit- ka fuqi qe ta perseris mesazhin disa here c. mundesi shprehjeje – shpreh mesazhet ne menyre superiore d. karakteri jo personal - Publiciteti mund te sherbeje per shume objektiva: ● ndertimin e imazhit ne nje afat te gjate kohe ● zhvillimin e noterise se nje marke ( publiciteti I markes) ● shperndajen e nje informacioni ne lidhje me nje shitje,sherbim apo ngjarje ● promocion I nje shitje 2) Promocioni I shitjes – eshte cdo stimulus ne afat te shkurter I destinuar per te nxitur blerjen e nje produkti ose sherbimi. Karakteristikat : a. mundesi komunikimi- operacioni promovues terheq vemendjen dhe e rit blerjen b. mundesi stimulimi – operacioni promovues i stimulon bleresit c. ndikimi afatshkurter – promocioni I shitjeve stimulon pergjigjet e menjehershme. 3) Mardheniet publike – jane vdo program I realizuar ne favor te nje produkti,sherbimi ose nga manifestimiet e organizuara me qellim te permisimit te imazhit.Karakteristikat : a. nivel I larte besueshmerie b.aftesia per te rezistuar c. force e madhe shprehjeje. 4) Marketingu I drejtperdrejt – paraqitet ne disa forma te tilla si posta e drejperdrejt,telemarketingu, internet marketingu etj. Karakteristikat : a. mesazhi normalisht I drejtohet nje personi te vecante b. mesazhi pergaditet per tu nisur ne nje adrese te vecante (individuale) c. mesazhi mund te permisohetvazhdimisht dhe shume shpejt d. mesazhi mund te ndryshohet ne varesi te pergjigjes se personit. 5) Shitja personale – eshte cdo paraqitje gojore e bere gjate nje bisede me nje ose disa bleres te mundshem, me qellim qe te perfundohet nje shitje.Ashtu si publiciteti edhe shitja paraqitet ne shume forma: a. vizite e bere nga nje perrfaqesues te nje klient ( shitje ne teren) b. asistence ne nje pike shitjeje( shitja me pakice) c. takim I perbashket per probleme pune ( negociata pune) Ajo gjithashtu zhvillon noterine e produktit, nxit interesin per parapelqimin, per negocimin e cmimit dhe kushteve.Karakteristikat : a. dimensioni I shkembimit nderpersonal- kontakt I menjehershme ne mes 2 ose me shume personave. b. kendveshtrimin afatgjate – nje kontakt tregtar kalon ne miqesi personale. c. nevojshmerine e pergjigjes. Hartimi I strategjise se komunikimit
 • 2. strategjia e komunikimit perpunohet ne disa etapa: A) Identifikimi I audiences – specialisti I marketingut duhet te filloj me audiencen e se ciles do ti drejtohet. Audienca mund te perbehet nga individe te vecante,grupe joformale ose nga public I organizuar. B) Konceptimi I mesazhit – pas identifikimit te audiences dhe te pergjigjes se deshiruar,specialisti I marketingut duhet te perpunoje mesazhin perkates: 1.permbajtja e mesazhit (cfar duhet thene,cili eshte mesazhi) a. aksi racional – perpiqet te tregoje qe produkti do te paraqese premtimet e tij b. aksi emocional – synon te perfshije reagimin emocional per te provokuar blerjen. c. aksi etik – mbeshtetet mbi aspektin moral te maresit. 2. struktura e mesazhit – mesazhi duhet ti pergjigjet nje numri problemesh,pasjen apo mungesen e konkluzionit 3. formati I mesazhit 4. burimi I mesazhit C) Zgjedhja e medias – specialisti I marketindut si do te reflektoje dnaj kanaleve per te transmetuar komunikimin: 1.kanalet personale (kanalet tregtore,kanale ekspertesh,kanale sociale) 2. kanalet jopersonale ( masmedia, atmosfera, ngjarjet ) D) Buxheti I komunikimit dhe Ndarja e tij – cdo ndermarje duhet te vendose per shumen e pergjithshme te investimeve te saj ne komunikim. Metodat: 1 metoda e bazuar ne burimet e qenesishme 2. perqindja mbi vellimin e shitjes 3. pershtatja me konkurencen 4. metoda e bazuar mbi objektivat dhe mjetet. DH) Zjedhja e komunikimit miks E) Matja e rezultatit te programit te komunikimit.