c00d

2,572 views

Published on

lexoneeee

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
120
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

c00d

 1. 1. KONCEPTET KRYESORE TË MARKETINGUT Don1
 2. 2. <ul><li>Qasja ndaj Prodhimit - E kaluar </li></ul><ul><ul><li>Suksesi varet nga rrjeta e furnizuesve </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodhimi masovik me shpenzime minimale </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodhimtaria përcaktohet nga kapaciteti i makinave </li></ul></ul><ul><li>Qasja ndaj Marketingut – E ardhmja </li></ul><ul><ul><li>Suksesi varet nga rrjeta e konsumatorëve </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodhon vetëm ate që ka leverdi </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodhimtaria përcaktohet nga kërkesat e tregut </li></ul></ul>Fokusi në Prodhim apo Marketing
 3. 3. Evoulimi i Marketingut <ul><li>Periudha e parë (orientimi drejt prodhimit) </li></ul><ul><li>Periudha e dytë (orinetimi drejt shitjes) </li></ul><ul><li>Periudha e tretë (departamenti i marketingut) </li></ul><ul><li>Periudha e katërt (mbivlerësimi i markrtingut) </li></ul>
 4. 4. Çka është marketingu ? <ul><li>Definicioni social : një proces societal me te cilin individët dhe grupet marrin atë çka kanë nevoj dhe dëshirojnë duke krijuar, ofruar dhe shkëmbyer produkte dhe shërbime lirshëm me të tjerët. </li></ul><ul><li>Definicioni menaxherial: “Arti për t’i shitur produktet” </li></ul><ul><li>Një definicion logjik ”Marketingu lidh klientët me produktet.” </li></ul>
 5. 5. Rroli i marketingut në shoqëri <ul><li>Ne jemi edhe konsumatorë edhe prodhues </li></ul><ul><li>Sistemi totalitar dhe i ekonomisë së tregut </li></ul>
 6. 6. Rroli i marketingut në zhvillimin ekonomik <ul><li>Rroli i marketingu në arritjen e objektivave makroekonomike </li></ul><ul><li>Përmirësimi I marketingut krijon një përdorim optimal të burimeve ekonomike që u përshtaten klientëve. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>A nuk do të duhej vetëm të shesim ? </li></ul><ul><li>Nje plan i qartë i marketingut i sjell përfitime financiare kompanisë: </li></ul><ul><ul><li>Identitet të qartë në treg </li></ul></ul><ul><ul><li>Klient lojal dhe biznes të vazhdueshem </li></ul></ul><ul><ul><li>Përdorimi efikas të burimeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Marzhë më të mirë fitimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerë e vërtetë që i shtohet bilancit të gjendjes </li></ul></ul>Pse nevojitet marketingu?
 8. 8. Përveç shitjes marketingu është edhe … <ul><li>Reklamim </li></ul><ul><li>Promovim dhe marrdhënie publike </li></ul><ul><li>Kompani dhe markë identiteti </li></ul><ul><li>Shpërndarje e produktit </li></ul><ul><li>Hulumtim i tregut </li></ul><ul><li>Treg të ri dhe zhvillim të produkteve të reja </li></ul><ul><li>Strategji konkuruese </li></ul><ul><li>Strategji e çmimit, dhe më shumë … </li></ul>
 9. 9. Klientët <ul><li>Në tregun e lirë, klienti është MBRET </li></ul><ul><li>Vendoseni veten në lekurë të klentit </li></ul><ul><li>Klientët duhet kuptuar dobitë e produkteve </li></ul><ul><li>Shitjet duhet bazuar në nevojat e klientit,jo në tiparet e produkteve </li></ul><ul><li>Kënaqesia vjen nga permbushja e nevojave </li></ul><ul><li>Klientët zgjedhin ofertën me vlerë më të madhe </li></ul><ul><li>Vlera : raporti çfar merr dhe çfar jep </li></ul><ul><li>-Vlera=Dobitë/Shpenzimet </li></ul>
 10. 10. A i plotëson produkti premtimet? <ul><li>Produkti dhe sherbimi duhet t’i plotësojë ose t’i tejkaloj parashikimet e klientit </li></ul><ul><li>Nuk duhet dhënë premtime që nuk munden të permbushen 100% (si në kohë edhe në cilësi) </li></ul><ul><li>Zhgënjimi i klientit ka më shumë jehonë se sa kënaqja e tij </li></ul>
 11. 11. Një sistem i thjeshtë Marketingu Industria Tregu Komunikim Para Produkte Informim
 12. 12. Vlera e marketingut <ul><ul><li>Markat më të çmueshme në botë 2001 ( tejkalimi i vlerës në treg në krahasim me vlerën në libra ): </li></ul></ul><ul><ul><li>Coca Cola $47.98 miliard </li></ul></ul><ul><ul><li>Marlboro $47.64 miliard </li></ul></ul><ul><ul><li>IBM $23.70 miliarde </li></ul></ul><ul><ul><li>McDonald's $19.94 miliarde </li></ul></ul><ul><li>Burim: Euro Wirtschaftsmagazin, Prill, 2002 </li></ul>
 13. 13. Mbani mend !!! <ul><li>Marketingu e udheheq kompaninë! </li></ul>
 14. 14. Diferencimi <ul><li>Produktet të cilat nuk mund të diferencohen jane vetëm mallra </li></ul><ul><li>Mallrat shiten vetem ne baze të cmimit (vetëm cmimi është i ndryshueshëm ) </li></ul><ul><li>Produkti duhet të pranohet si i vecant dhe i ndryshëm nga konkurrenca. </li></ul><ul><li>Duhet dhënë arsyeja e qartë konsumatorit pse ta blejë një produkt të caktuar e jo të konkurrencës </li></ul>
 15. 15. Marka (emri) <ul><li>Shenja shpreh një mori atributesh të konsumatorit </li></ul><ul><li>Perceptimi eshte aq i rendesishem sa realiteti </li></ul><ul><li>Marka e produkteve duhet të jetë e qëndrueshme në dukshmëri, ndjeshmeri, imixh dhe shperndarje </li></ul><ul><li>Markat theksojnë diferencimin, shprehin pozitën dhe krijojojnë lojalitet dhe biznes të vazhdueshëm </li></ul>
 16. 16. Përparësitë konkurruese <ul><li>Liderët e tregut kanë përparësi të qartë ndaj konkurentëve në NJËRËN prej ketyre tri fushave: </li></ul><ul><ul><li>KUALITET </li></ul></ul><ul><ul><li>SHëRBIM </li></ul></ul><ul><ul><li>CMIM (nje nder strategjite me te rrezikuara - pse?) </li></ul></ul><ul><li>Si minimum, më së paku duhet qenë adekuat në dy fushat </li></ul>
 17. 17. “ Strategjia e çmimit të ulët” - Kurthë <ul><li>Nje spirale negative – marzha, profiti... </li></ul><ul><li>Duhet gjithsesi të jenë shpenzimet totale më të ulta ( shpenzimet e produktit plus shpenzimet e shperndarjes ) </li></ul><ul><li>Do të humbet pozita në treg në atë moment kur konkurenti me cmim më të ulët do të hyj në treg </li></ul><ul><li>Konsumatorët nuk janë lojal –” blerësit e cmimit” jane gjithmonë të interesuar për cmim më të ulët </li></ul><ul><li>Nuk ka garancion për shitje të vazhdueshme </li></ul>
 18. 18. Segmentimi <ul><li>Asnje produkt nuk mund t’i kënaq të gjithë klintët egzistues në treg </li></ul><ul><li>-çdonjëri nuk preferon pijen e njëjtë, veturë, kolegjin apo filmin </li></ul><ul><li>Segmentimi i trgut identifikohet nga egzaminimi i diferencave demografike, psikologjike dhe sjelljes se konsumatorëve. </li></ul><ul><li>Një segmentim tregu mund të jetë: </li></ul><ul><ul><li>Sipas kanalit për shpërndarje </li></ul></ul><ul><ul><li>Sipas moshës, statutit social, madhësisë se familjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Sipas territorit </li></ul></ul><ul><ul><li>Etj.etj… </li></ul></ul>
 19. 19. Targetimi <ul><li>Kompania më pas vendos se cili segment ofron mundësi më të mira për të. </li></ul><ul><li>Duhet targetuar me shumë kujdes pjesa e tregut dhe duhet të njihen në thellësi nevojat e atij segmenti </li></ul><ul><li>Një kompani mundet ne kohë të njëjtë të targetoj më shumë segmente </li></ul><ul><li>Për çdo treg të targetuar, kompania zhvillon një ofertë tregu. </li></ul><ul><li>Klientët potencial duhet identifikuar që më parë </li></ul>
 20. 20. Pozicionimi <ul><li>Marketingu eshte menaxhment i perceptimit të klientit - ”Beteje për vemendjen e klientit </li></ul><ul><li>Oferta është pozicionuar në mendjen e klientëve të targetuar duke u ofruar atyre benifite </li></ul><ul><li>- Shembulli i Volvos </li></ul><ul><li>Pozicionimi shumë vështirë krijohet, por edhe shumë vështirë ndryshohet </li></ul><ul><li>Nese fitohet beteja e vëmendjes, beteja e kuletës është e fituar </li></ul><ul><li>Pozita e kompanisë duhet të jetë e arsyeshme nga perspektiva e konsumatorit </li></ul>
 21. 21. Ndryshimet “biznes vs klient” <ul><li>Oferta homogjene </li></ul><ul><li>Rigrupimi i biz. në disa zona </li></ul><ul><li>Produktet ndonjëherë vonohen </li></ul><ul><li>Vlerësimi i prod. sipas kostos dhe çmimit tregut </li></ul><ul><li>Prodhuesit parapëlqejnë shitje në sasi të mëdha </li></ul><ul><li>Kërkesa heterogjene </li></ul><ul><li>Klientët të shpërndarë </li></ul><ul><li>Klienti i kërkon në kohë produktet </li></ul><ul><li>Vlerësimi sipas dobisë </li></ul><ul><li>Klientët parapëlqejnë blerjet në sasi më të vogla </li></ul>
 22. 22. Përputhja e 4P me 4C (Robert Lauterbon) <ul><li>Product (produkti) </li></ul><ul><li>Price (çmimi) </li></ul><ul><li>Place (vendi) </li></ul><ul><li>Promotion (promocioni) </li></ul><ul><li>Customer solution (zgjidhja) </li></ul><ul><li>Customer costs (shpenzimi) </li></ul><ul><li>Convinience (lehtësimi) </li></ul><ul><li>Communication (komuniki..) </li></ul>
 23. 23. Si maten sukseset në marketing <ul><li>Duke rritur shitjet </li></ul><ul><li>Duke fituar tregje të reja </li></ul><ul><li>Duke e rritur pjesën e tregut </li></ul><ul><li>Duke perfituar konsumator të rinj </li></ul><ul><li>Duke mbajtur konsumatorët ekzistues </li></ul><ul><li>Duke krijuar një pozicion më të qartë ndaj konkurences </li></ul><ul><li>Duke i arritur objektivat e fitimit të planifikuar </li></ul><ul><li>Duke rritur vlerën e pergjithshme te kompanise </li></ul>
 24. 24. Kritikët lidhur me marketingun <ul><li>Marketingu nxit insikte materiale ndër njerëz </li></ul><ul><li>Reklama nxit shpenzime të kota </li></ul><ul><li>Kredia në konsum blerje pa nevoj </li></ul><ul><li>Paketimi shpesh është mashtrues </li></ul><ul><li>Ndërmjetësit ngrejnë çmimet pa ngritur cilësinë </li></ul>
 25. 25. Konsumerizmi <ul><li>Tërësia e veprimeve të organizatave qeveritare, të biznesit, të pavarura që synojnë të mbrojnë njerëzit prej praktikave që u kundërvihen të drejtave të tyre si konsumatorë . </li></ul><ul><li>Katër të drejtat themelore të konsumatorëve </li></ul><ul><li>-E drejta e informimit dhe edukimit </li></ul><ul><li>-E drejta e sigurisë </li></ul><ul><li>-E drejta e përzgjedhjes </li></ul><ul><li>-E drejta për t’u dëgjuar </li></ul><ul><li>E drejta për ruajtjen e mjedisit </li></ul>

×