universiteti iliria kolegji iliria ilíria matematike 1 matematike punim shkrim akademik punim seminari marketing nderkombetar menaxhimi strategjik menaxhim strategjik ekonomia e tranzicionit ekonomi e tranzicionit bazat e te dhenave menaxhimi i bazave së të dhënave informatika informatike menaxhimi i resurseve menaxhimi i resurseve njerzore teoria e vendosjes teori dhe metoda te vendosjes menaxhim i projekteve menaxhimi i projekteve menaxhimi financiar menaxhmenti financiar menaxhment financiar e-business e-biznesi e biznesi e business biznesi elektronik mikroekonomia ii mikroekonomia 2 mikroekonomi ii mikroekonomi 2 mikroekonomi i mikroekonomi 1 biznesi i vogel dhe i mesem kontratat ne biznes kontabilitet financiar e drejta biznesore bazat e menaxhmentit menaxhment biznes nderkombetar financa monetare informatike e biznesit makroekonomi
See more