SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
TEMA:SHITJA PERSONALE
Cfare eshte shitja personale?

                  1
Shitja personale përfshin një mënyre të komunikimit ndërmjet një blerësi dhe shitësi,
shpesh në një ballafaqim ballë për ballë, i projektuar për të ndikuar në vendimin e nje
grupi personash apo një personi te vetem per te kryer nje blerje. Qëllimi është jo vetëm
thjesht
për të shitur produktin për një person, por edhe për ta bere ate nje klient të përhershëm.
Shitja personale është komunikimi oral me blerësit e mundshëm të një produkti me qëllim
për të bërë një shitje.Shitja mund të përqëndrohet fillimisht në zhvillimin e një
marrëdhënie me blerësit e mundshem,por gjithmonë do me tentohet për të mbyllur
shitjen.Shpesh kjo lloj forme e shitjes eshte emertuar ’’shitje tunel’’ ose ‘’shitje gyp’’
sepse eshte realizimi i nje komunikimi vetem midis 2 individeve:bleres.shites.
Eshte njeri nder profesionet me te vjetra ne bote dhe nje nder menyrat me te shpejta te
studimit te konsumatoreve dhe me efektive e qasjes nje individ me nje individ tjeter.
Shitja personale është me shume nje art sesa është një shkencë.Fjala’’art’’ është përdorur
për të përshkruar atë pjesë të procesit të shitjes, që është shumë kreativ në natyrë dhe e
vështire për t'u shpjeguar.
Nepermjet shitjes personale zbulohen pikat e forta dhe të dobëta të produkteve të reja dhe
ben te mundur kalimine ktij informacioni në departamentin e marketingut.
Ka kosto të lartë. Bizneset shpenzojnë më shumë në shitjen personale se në çdo formë
tjetër promovuese.Shitja personale ka më shumë gjasa që të jetë efektive me lloje të
caktuara të produkteve ose shërbimeve, ajo ka aplikime të rëndësishme ne pothuajse të
gjitha llojet e bizneseve të vogla.

Shembuj te shitjes personale

a.Shitja me pakice       b.Shitja ne terren       c.Telemarketing
d.Shitje nga brenda kompanise
Njerezit qe meren me kete pjese te marketingut marrin emertime te ndryshme por nje
emertim i njohur anglez eshte ‘’salespeolpe’’ ose ne shqip ‘’agjent shitjeje’’.Keto
persona jane individe te cilet meren me prezantimin e nje kompanie(me ane te nje
produkti te saj) tek konsumatoret duke performuar keto aktivitete:
  1. Mbledhje informacioni
  2. Krijim mardhenieje me klientin
  3. Sherbim
  4. Shitje                                            2
Keto agjent shitjeje jane te kontraktuar nga kompanite dhe paguhen ne baze te shitjeve te
bera.


Rëndësia e shitjes personale

Rëndësia e funksionit të shitjes personale varet pjesërisht nga natyra e produktit.Si një
rregull i përgjithshëm,mallrat që janë të reja dhe të ndryshme,teknikisht të ndërlikuara ose
të shtrenjta të kërkojë më shumë përpjekje personale per tu shitur.Agjentet e shitjes luajne
një rol kyç në sigurimin e konsumatorit me informata lidhur me produktet e tilla për të
zvogëluar rreziqet e përfshira në blerjen dhe përdorimin. Është me rëndësi të mbahet
mend se për shumë kompan Agjentet e shitjes përfaqësojne lidhjen kryesore te
konsumatorit dhe firmës. Në fakt,shitësi është kompani.Prandaj është e domosdoshme që
kompania të përfitojnë nga kjo lidhje unike.
Shitja personale është një përbërëse e sistemit të marketingut, duke përmbushur dy
detyra jetike: një për klientët dhe një për kompanitë. Në mungesë të informacionit
përkatës,eshte e mundshme qe konsumatoret te marrin vendime të dobeta per blerjen.Për
shembull: Mjekët do të ketë vështirësi per të gjetur informacion rreth barnave të reja dhe
procedura po të mos ishte nje farmaceutike. Së dyti, të veprojë agjenti shitjes si një burim
i marketingut për menaxhimin e shërbimit të fshehtë.Nëse produktet e pranishme nuk i
plotësojnë nevojat e konsumatorëve atëherë mundësi fitimprurëse mund të ekzistojnë për
produkte të reja ose të përmirësuara. Në qoftë se problemet me produktet e një kompanie
ekzistojne,atëherë menaxhimi duhet të informohet shpejt per kete fakt.

Neqoftese shtrohet pyetja:’’Si agjentet e shitjes krojojne nje vlere per klientet e
mundshem?’’
Disa studiues kane arritur ne evidentimin e nje ekuacioni:


Identifikimi i zgjidhjeve kreative per problemin e klientit
          +
Lehtesimi i procesit te blerjes se konsumatorit
          +
Ndjekja e shitjes pas realizimit te saj
          =
      Vlera per konsumatorin


Lind pyetja:
Si nje agjent shitjeje(salespeople) e shpenzon kohen e tij?

                          shpenzimi i kohes nga shitesit
1-Detyra administrative=14%
2-sherbime thirrjeje=13%
3-shitje telefonike=20%                               1

                                          2

                                          3

                                          4

                                          5
                                             3
4-udhetime=23%
5-shitje balle per balle=30%


Kur përdoret Shitja Personale?

Në përgjithësi,në qoftë se një produkt ka një vlerë të lartë dhe kërkon një demonstrim të
përfitimeve të saj, ajo është e përshtatshme për shitjet personale.
Për shembull:
1.Një enciklopedi është një artikull me çmim të lartë dhe shumica e njerëzve nuk
mendojnë se duhet një të tillë. Pas një demonstrim, megjithatë, shumica e njerëzve janë
dakord se do të ishte një element i dobishëm për të.
2.Produktet shume teknike, të tilla si kompjuterat dhe fotokopjues, janë gjithashtu të
shitur kryesisht përmes metodave të shitjes personale.
3.Produktet si psh:automobilat etj, trajtohen zakonisht me anë të shitjes personale për të
ndihmuar në lehtësimin e tregtisë në proces.
4.Një kompani që nuk mund të përballojë një fushatë reklamuese në masë mund të marrin
në konsideratë shitjen personale si një alternativë për reklamat.Shitja personale mund të
kërkojnë më pak të holla që në fillim se pjesët e tjera të promovimit përzierje.

Ceshtja 2:

Fazat e procesit te shitjes personale                 Karakteristikat:
 Perplasja personale
                    Kultivimi            Pergjigja


Krijon nje kontakt:        Krijimi i raporteve:      Bleresi:
-te drejteperdrejte        -personale      -ndjen obligim te mar pjese
-Te gjalle             -miqesore         -Aktiv gjate bisedes


                                             4
-interaktiv             -te pastra shiteseProcesi I shitjes personale konsiston ne kerkime, paraqasje, qasje, zgjedhja e
verejtjeve dhe kundershtimeve dhe mbyllja.

 1.Kerkimi OSE Faza Pergatitore eshte thjesht procesi I identifikimit dhe zhvillimit te
klienteve potencial, qe mund te vije nga nje shumellojshmeri burimesh duke perfshire
bazat e te dhenave dhe listat e postimeve,nga te dhenat e kompanive te shitjeve, regjistrat
publike, referime, direktori dhe nga shume burime te tjera. Vetem klientet e mundshem qe
duket se jane te gatshem dhe jane ne gjendje te blejne produktin apo sherbimin I cili
ofrohet duhet te futen ne kete liste te kilenteve potencial.

2.Paraqasja përfshin një analizë të kuptuarit te nevojave te konsumatorit te mundshem
apo me ndryshe hulumtimi i nevojave per konsum.

3.Qasja eshte momenti kur behet kontakti I pare ndermjet personit te shitjes dhe
prospektit.Profesionistet e shitjeve ne pergjithesi bejne nje seri pyetjesh te hapura dhe te
mbyllura ne menyre qe te vleresojne nevojat e ardhshme si psh filiimi i bisedes me
pyetje:kush,cfare,kur,ku,etj.

4.Prezantimi dhe demostrimi.Fillon konvertimi i prospektit në një klient,duke krijuar
një dëshirë tek ai për produktin apo shërbimin.Jane te mundshme formate te ndryshme
prezantimi megjithate perfshijne mendimin e konsumatoreve ne produkt dhe vemendja
per nevojat e vecanta eshte kritike.
Persa i perket kesaj pjese,mund te themi se nje nder teknikat me te degjuara eshte
Teknika A.I.D.A.Ky emertim vjen si rezultat i ankronimeve ne anglisht,qe tregon fazat e
njepasnjeshme te sjelljes se konsumatorit te mundshem ose potencial per produktin,dhe
perkatesisht keto ankronime shpjegohen ne kete menyre:

A-Attention(kujdes,vemendje)-te terheqe vemendjen e konsumatorit per produktin
I-Interes(interesi)-thirrje per interes te klientit ndaj karakteristikave te produktit
D-Desire(deshire)-te bind konsumatorin se eshte produkti per te cilin ai ka nevoje dhe qe
i kenaq nevojat e tij konsumuese
A-Action(veprim)-konsiderohet veprim ne kete pike Blerja pra sigurimi i konsumatorit
qe produkti eshte i vecante per kerkesat e tij

Ne fakt sot shihet e nevojshme per ti nderfutur ketyre ankronimeve dhe nje shtese tj qe me
teper pasqyron nje finalizim te sjelljes se dyanshme shites-bleres.Kjo shtese eshte:
S-Satisfaction(Kenaqesi)- te ndjerit kënaqësi nga ana konsumatorëve,me rezultat që edhe
një herë të zgjidhin të njëjtin produkt dhe nga kjo kenaqje qe perfitojne nga realizimi i
blerjes,permbyshja kerkesave individuale dhe konkretizimi i pritshmerise ndaj produktit
etj do tja rekomandojnë të tjerëve.
                                                5
4.Zgjedhja e verejtjeve ,kundershtimeve.Gjate prezantimit profesionisti I shitjeve eshte
afte te adresoje nevojat dhe deshirat per te ardhmen dhe te kaperceje kundershtimet dhe te
evidentoje verejtjet e arsyeshme dhe te paarsyeshme nga ana prospektit.

5.Mbyllja e shitjes teknikisht ndodh kur kontrata eshte nenshkruar dhe kur mallrat dhe
sherbimet jane dorezuar dhe/ ose sherbimet jane zbatuar por faktikisht momenti I vertete I
mbylljes ndodh kur prospekti bie dakord per shitje.Efekti Ajsberg

Ne marketing dhe mbi te gjitha ne fushen e shitjeve personale permendet dhe ky efekt qe
shpreh nje lloj kompleksiteti nderveprimesh shites-bleres.Disa studime kane paraqitur me
shifra pjesemarrjen e disa komponenteve ne kete kompleksitet dhe sic dime ashtu si nje
ajsberg qe nje pjese eshte e dukshme dhe nje pjese eshte e padukshme ,ne i permbahemi
ne sferen tone :
10 % eshte e pjesa e dukshme,pra nderveprimi qe shihet ndermjet shitesit dhe bleresit dhe
pjesa tjeter pra 90 % eshte e padukshme dhe perfshin:
1.Preferencat e konsumatoreve
2.Emocionet personale
3.Efekti i teknologjise te preferencat e konsumatorit dhe pritshmerite e tij ndaj produktiti

Ceshtja 3:
SHITJA PERSONALE PERBALLE REKLAMES
Reklama eshte me efektive ne fazat e hershme te promovimit te nje produkti a
sherbimi,per shembull:ne krijimin e vetedijes dhe interesit ndersa situata ne te cilen
objektivi eshte te kerkohet per shitje dheose per te krijuar nje mardhenie, mjeti me i
pershtatshem eshte shitja personale.
Shitja personale ndryshe nga reklamat përfshin marrëdhëniet direkte mes shitësit dhe
prospektit.

Te dyja format e komunikimit perdoren per keto arsye:
  • Për të rritur shitjet (per te zhvendosur kurben e kerkeses ne te djathte)
  • Per ndertimin besimit ne marke.
  • Për të bere me dije ekzistencen e një produkt të ri.
  • Mbështetja e aktiviteteve të kanalit të shpërndarjes (p.sh. përkrahja e një
    strategjie ‘’push’’ dhe ‘’pull’’)
  • Për të siguruar konsumatorët ne lidhje me produktin.
  • Mbështetja te forca e shitjes

Njihen 2 lloj strategjish ku marin pjese te dyja format e siper permendura:
                                              6
*Push strategy ose Strategjia e shtyrjes per blerje

Kjo lloj strategjie promovuese perpiqet te shtyj konsumatoret te bejne shitje.Kjo strategji
përpiqet tja shesë produktet drejtpërdrejt konsumatoreve,duke anashkaluar kanalet e tjera
të shpërndarjes.Me këtë lloj strategjie, promovime të konsumit dhe reklamat janë mjetet
më të mundshme promovuese.
Një shembull i mirë i shitur është e telefonave celular, ku prodhuesit kryesore psh
celularin Nokia e promovojnë prodhimet e tyre me anë të agjenteve te shitjes.Shitja
personale dhe të tregtisë promovuese janë shpesh mjetet më efektive promovuese për
kompani të tilla si Nokia - për subvencione ofruar,për të inkurajuar shitësit për të shitur
vëllime më të larta.

*PULL strategy ose Strategjia e terheqjes se klientit
Kjo eshte nje lloj strategjie e cila perpiqet ta terheq klientin nepermjet promovimeve te
produktit te konsumit te tilla si:kupona.mostra te produktit.lotarite,primet e konsumatorit
etj.Nqs kjo strategji zgjedh perfshirjen dhe te reklames,shpenzimet nuk jane dhe aq te
medha.Qellimi kryesor i kesaj strategjie eshte rritja e kerkeses per konsumin e produkteve
a sherbimeve.
Nga të gjitha industritë,mund te thuhet se industria e shitjeve personale perfshin me te
shumten e te punesuarve
Si krahasim, ka rreth 500.000 njerëz të përfshirë në industrinë e reklamës, por më shumë
se 13 milionë njerëz në shitjen personal

Avantazhet dhe disavantazhet


                 Shitja personale         Reklama
                 1.Spesh ka një ndikim më të    1.E mirë për ndërtimin e
                 madh bindës            vetëdijes.
                 2.Shitja personale lejon      2.permban nje informacion
                 agjentin e shitjes për të synuar  jopersonale perkundrejt
                 një mesazh të veçantë për     shitjes personale qe permban
                 publikun dhe për të marrë     nje komunikim personal
 Shitja personale        reagime të menjëhershme      shites-bleres
    dhe           3..Shitja personale nuk mund
   Reklamat          të arrijë sa më shumë       3.Efektive në arritjen e një
                 konsumatorë potencial sa      audience më të gjerë
                 reklamat.
                 4. Shitja personale mund të
                 jetë një burim i rëndësishëm i   4.Ka kosto me te ulet
                 informacionit per         krahasuar me koston e nje
                 marketingun.            shitjeje personale pa perfshire
                                  pagat e agjenteve te shitjes.
                                               7

More Related Content

What's hot

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Zana Agushi
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitVeton Sopjani
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Sabir Asipi
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Sabir Asipi
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Zana Agushi
 
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"Ajete Malaj
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveValdet Shala
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiMenaxherat
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimitguest2514d3
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tijMenaxherat
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Shpend Stojkaj
 

What's hot (20)

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
 
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimit
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
 

Similar to Shitja personale

Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRESabirRramanaj
 
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajPlanifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
 
Sales Person Performance
Sales Person PerformanceSales Person Performance
Sales Person PerformanceErion Halili
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKujtim Hameli
 
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së KonsumatoritKapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së KonsumatoritKujtim Hameli
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMenaxherat
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezKujtim Hameli
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 

Similar to Shitja personale (20)

Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Projekt teza
Projekt tezaProjekt teza
Projekt teza
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajPlanifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
 
Sales Person Performance
Sales Person PerformanceSales Person Performance
Sales Person Performance
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së KonsumatoritKapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
Kapitulli 1: Një Vështrim i Përgjithshëm i Sjelljes së Konsumatorit
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Marketingu
MarketinguMarketingu
Marketingu
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 

More from Vilma Hoxha

Hartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesiHartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesiVilma Hoxha
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Vilma Hoxha
 
Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)
Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)
Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)Vilma Hoxha
 
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Vilma Hoxha
 
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)Vilma Hoxha
 
Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)Vilma Hoxha
 
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)Vilma Hoxha
 
Sistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamikSistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamikVilma Hoxha
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareVilma Hoxha
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Vilma Hoxha
 
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtareSigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtareVilma Hoxha
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers companyVilma Hoxha
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARAVilma Hoxha
 
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punesMaredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punesVilma Hoxha
 
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...Vilma Hoxha
 
Pronesia intelektuale
Pronesia intelektualePronesia intelektuale
Pronesia intelektualeVilma Hoxha
 
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.Vilma Hoxha
 
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europianeMbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europianeVilma Hoxha
 
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.Vilma Hoxha
 

More from Vilma Hoxha (19)

Hartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesiHartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesi
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
 
Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)
Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)
Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)
 
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
 
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
 
Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)
 
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
 
Sistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamikSistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamik
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''
 
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtareSigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers company
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
 
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punesMaredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
 
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
 
Pronesia intelektuale
Pronesia intelektualePronesia intelektuale
Pronesia intelektuale
 
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
 
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europianeMbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
 
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
 

Shitja personale

 • 1. TEMA:SHITJA PERSONALE Cfare eshte shitja personale? 1
 • 2. Shitja personale përfshin një mënyre të komunikimit ndërmjet një blerësi dhe shitësi, shpesh në një ballafaqim ballë për ballë, i projektuar për të ndikuar në vendimin e nje grupi personash apo një personi te vetem per te kryer nje blerje. Qëllimi është jo vetëm thjesht për të shitur produktin për një person, por edhe për ta bere ate nje klient të përhershëm. Shitja personale është komunikimi oral me blerësit e mundshëm të një produkti me qëllim për të bërë një shitje.Shitja mund të përqëndrohet fillimisht në zhvillimin e një marrëdhënie me blerësit e mundshem,por gjithmonë do me tentohet për të mbyllur shitjen.Shpesh kjo lloj forme e shitjes eshte emertuar ’’shitje tunel’’ ose ‘’shitje gyp’’ sepse eshte realizimi i nje komunikimi vetem midis 2 individeve:bleres.shites. Eshte njeri nder profesionet me te vjetra ne bote dhe nje nder menyrat me te shpejta te studimit te konsumatoreve dhe me efektive e qasjes nje individ me nje individ tjeter. Shitja personale është me shume nje art sesa është një shkencë.Fjala’’art’’ është përdorur për të përshkruar atë pjesë të procesit të shitjes, që është shumë kreativ në natyrë dhe e vështire për t'u shpjeguar. Nepermjet shitjes personale zbulohen pikat e forta dhe të dobëta të produkteve të reja dhe ben te mundur kalimine ktij informacioni në departamentin e marketingut. Ka kosto të lartë. Bizneset shpenzojnë më shumë në shitjen personale se në çdo formë tjetër promovuese.Shitja personale ka më shumë gjasa që të jetë efektive me lloje të caktuara të produkteve ose shërbimeve, ajo ka aplikime të rëndësishme ne pothuajse të gjitha llojet e bizneseve të vogla. Shembuj te shitjes personale a.Shitja me pakice b.Shitja ne terren c.Telemarketing d.Shitje nga brenda kompanise Njerezit qe meren me kete pjese te marketingut marrin emertime te ndryshme por nje emertim i njohur anglez eshte ‘’salespeolpe’’ ose ne shqip ‘’agjent shitjeje’’.Keto persona jane individe te cilet meren me prezantimin e nje kompanie(me ane te nje produkti te saj) tek konsumatoret duke performuar keto aktivitete: 1. Mbledhje informacioni 2. Krijim mardhenieje me klientin 3. Sherbim 4. Shitje 2
 • 3. Keto agjent shitjeje jane te kontraktuar nga kompanite dhe paguhen ne baze te shitjeve te bera. Rëndësia e shitjes personale Rëndësia e funksionit të shitjes personale varet pjesërisht nga natyra e produktit.Si një rregull i përgjithshëm,mallrat që janë të reja dhe të ndryshme,teknikisht të ndërlikuara ose të shtrenjta të kërkojë më shumë përpjekje personale per tu shitur.Agjentet e shitjes luajne një rol kyç në sigurimin e konsumatorit me informata lidhur me produktet e tilla për të zvogëluar rreziqet e përfshira në blerjen dhe përdorimin. Është me rëndësi të mbahet mend se për shumë kompan Agjentet e shitjes përfaqësojne lidhjen kryesore te konsumatorit dhe firmës. Në fakt,shitësi është kompani.Prandaj është e domosdoshme që kompania të përfitojnë nga kjo lidhje unike. Shitja personale është një përbërëse e sistemit të marketingut, duke përmbushur dy detyra jetike: një për klientët dhe një për kompanitë. Në mungesë të informacionit përkatës,eshte e mundshme qe konsumatoret te marrin vendime të dobeta per blerjen.Për shembull: Mjekët do të ketë vështirësi per të gjetur informacion rreth barnave të reja dhe procedura po të mos ishte nje farmaceutike. Së dyti, të veprojë agjenti shitjes si një burim i marketingut për menaxhimin e shërbimit të fshehtë.Nëse produktet e pranishme nuk i plotësojnë nevojat e konsumatorëve atëherë mundësi fitimprurëse mund të ekzistojnë për produkte të reja ose të përmirësuara. Në qoftë se problemet me produktet e një kompanie ekzistojne,atëherë menaxhimi duhet të informohet shpejt per kete fakt. Neqoftese shtrohet pyetja:’’Si agjentet e shitjes krojojne nje vlere per klientet e mundshem?’’ Disa studiues kane arritur ne evidentimin e nje ekuacioni: Identifikimi i zgjidhjeve kreative per problemin e klientit + Lehtesimi i procesit te blerjes se konsumatorit + Ndjekja e shitjes pas realizimit te saj = Vlera per konsumatorin Lind pyetja: Si nje agjent shitjeje(salespeople) e shpenzon kohen e tij? shpenzimi i kohes nga shitesit 1-Detyra administrative=14% 2-sherbime thirrjeje=13% 3-shitje telefonike=20% 1 2 3 4 5 3
 • 4. 4-udhetime=23% 5-shitje balle per balle=30% Kur përdoret Shitja Personale? Në përgjithësi,në qoftë se një produkt ka një vlerë të lartë dhe kërkon një demonstrim të përfitimeve të saj, ajo është e përshtatshme për shitjet personale. Për shembull: 1.Një enciklopedi është një artikull me çmim të lartë dhe shumica e njerëzve nuk mendojnë se duhet një të tillë. Pas një demonstrim, megjithatë, shumica e njerëzve janë dakord se do të ishte një element i dobishëm për të. 2.Produktet shume teknike, të tilla si kompjuterat dhe fotokopjues, janë gjithashtu të shitur kryesisht përmes metodave të shitjes personale. 3.Produktet si psh:automobilat etj, trajtohen zakonisht me anë të shitjes personale për të ndihmuar në lehtësimin e tregtisë në proces. 4.Një kompani që nuk mund të përballojë një fushatë reklamuese në masë mund të marrin në konsideratë shitjen personale si një alternativë për reklamat.Shitja personale mund të kërkojnë më pak të holla që në fillim se pjesët e tjera të promovimit përzierje. Ceshtja 2: Fazat e procesit te shitjes personale Karakteristikat: Perplasja personale Kultivimi Pergjigja Krijon nje kontakt: Krijimi i raporteve: Bleresi: -te drejteperdrejte -personale -ndjen obligim te mar pjese -Te gjalle -miqesore -Aktiv gjate bisedes 4
 • 5. -interaktiv -te pastra shitese Procesi I shitjes personale konsiston ne kerkime, paraqasje, qasje, zgjedhja e verejtjeve dhe kundershtimeve dhe mbyllja. 1.Kerkimi OSE Faza Pergatitore eshte thjesht procesi I identifikimit dhe zhvillimit te klienteve potencial, qe mund te vije nga nje shumellojshmeri burimesh duke perfshire bazat e te dhenave dhe listat e postimeve,nga te dhenat e kompanive te shitjeve, regjistrat publike, referime, direktori dhe nga shume burime te tjera. Vetem klientet e mundshem qe duket se jane te gatshem dhe jane ne gjendje te blejne produktin apo sherbimin I cili ofrohet duhet te futen ne kete liste te kilenteve potencial. 2.Paraqasja përfshin një analizë të kuptuarit te nevojave te konsumatorit te mundshem apo me ndryshe hulumtimi i nevojave per konsum. 3.Qasja eshte momenti kur behet kontakti I pare ndermjet personit te shitjes dhe prospektit.Profesionistet e shitjeve ne pergjithesi bejne nje seri pyetjesh te hapura dhe te mbyllura ne menyre qe te vleresojne nevojat e ardhshme si psh filiimi i bisedes me pyetje:kush,cfare,kur,ku,etj. 4.Prezantimi dhe demostrimi.Fillon konvertimi i prospektit në një klient,duke krijuar një dëshirë tek ai për produktin apo shërbimin.Jane te mundshme formate te ndryshme prezantimi megjithate perfshijne mendimin e konsumatoreve ne produkt dhe vemendja per nevojat e vecanta eshte kritike. Persa i perket kesaj pjese,mund te themi se nje nder teknikat me te degjuara eshte Teknika A.I.D.A.Ky emertim vjen si rezultat i ankronimeve ne anglisht,qe tregon fazat e njepasnjeshme te sjelljes se konsumatorit te mundshem ose potencial per produktin,dhe perkatesisht keto ankronime shpjegohen ne kete menyre: A-Attention(kujdes,vemendje)-te terheqe vemendjen e konsumatorit per produktin I-Interes(interesi)-thirrje per interes te klientit ndaj karakteristikave te produktit D-Desire(deshire)-te bind konsumatorin se eshte produkti per te cilin ai ka nevoje dhe qe i kenaq nevojat e tij konsumuese A-Action(veprim)-konsiderohet veprim ne kete pike Blerja pra sigurimi i konsumatorit qe produkti eshte i vecante per kerkesat e tij Ne fakt sot shihet e nevojshme per ti nderfutur ketyre ankronimeve dhe nje shtese tj qe me teper pasqyron nje finalizim te sjelljes se dyanshme shites-bleres.Kjo shtese eshte: S-Satisfaction(Kenaqesi)- te ndjerit kënaqësi nga ana konsumatorëve,me rezultat që edhe një herë të zgjidhin të njëjtin produkt dhe nga kjo kenaqje qe perfitojne nga realizimi i blerjes,permbyshja kerkesave individuale dhe konkretizimi i pritshmerise ndaj produktit etj do tja rekomandojnë të tjerëve. 5
 • 6. 4.Zgjedhja e verejtjeve ,kundershtimeve.Gjate prezantimit profesionisti I shitjeve eshte afte te adresoje nevojat dhe deshirat per te ardhmen dhe te kaperceje kundershtimet dhe te evidentoje verejtjet e arsyeshme dhe te paarsyeshme nga ana prospektit. 5.Mbyllja e shitjes teknikisht ndodh kur kontrata eshte nenshkruar dhe kur mallrat dhe sherbimet jane dorezuar dhe/ ose sherbimet jane zbatuar por faktikisht momenti I vertete I mbylljes ndodh kur prospekti bie dakord per shitje. Efekti Ajsberg Ne marketing dhe mbi te gjitha ne fushen e shitjeve personale permendet dhe ky efekt qe shpreh nje lloj kompleksiteti nderveprimesh shites-bleres.Disa studime kane paraqitur me shifra pjesemarrjen e disa komponenteve ne kete kompleksitet dhe sic dime ashtu si nje ajsberg qe nje pjese eshte e dukshme dhe nje pjese eshte e padukshme ,ne i permbahemi ne sferen tone : 10 % eshte e pjesa e dukshme,pra nderveprimi qe shihet ndermjet shitesit dhe bleresit dhe pjesa tjeter pra 90 % eshte e padukshme dhe perfshin: 1.Preferencat e konsumatoreve 2.Emocionet personale 3.Efekti i teknologjise te preferencat e konsumatorit dhe pritshmerite e tij ndaj produktiti Ceshtja 3: SHITJA PERSONALE PERBALLE REKLAMES Reklama eshte me efektive ne fazat e hershme te promovimit te nje produkti a sherbimi,per shembull:ne krijimin e vetedijes dhe interesit ndersa situata ne te cilen objektivi eshte te kerkohet per shitje dheose per te krijuar nje mardhenie, mjeti me i pershtatshem eshte shitja personale. Shitja personale ndryshe nga reklamat përfshin marrëdhëniet direkte mes shitësit dhe prospektit. Te dyja format e komunikimit perdoren per keto arsye: • Për të rritur shitjet (per te zhvendosur kurben e kerkeses ne te djathte) • Per ndertimin besimit ne marke. • Për të bere me dije ekzistencen e një produkt të ri. • Mbështetja e aktiviteteve të kanalit të shpërndarjes (p.sh. përkrahja e një strategjie ‘’push’’ dhe ‘’pull’’) • Për të siguruar konsumatorët ne lidhje me produktin. • Mbështetja te forca e shitjes Njihen 2 lloj strategjish ku marin pjese te dyja format e siper permendura: 6
 • 7. *Push strategy ose Strategjia e shtyrjes per blerje Kjo lloj strategjie promovuese perpiqet te shtyj konsumatoret te bejne shitje.Kjo strategji përpiqet tja shesë produktet drejtpërdrejt konsumatoreve,duke anashkaluar kanalet e tjera të shpërndarjes.Me këtë lloj strategjie, promovime të konsumit dhe reklamat janë mjetet më të mundshme promovuese. Një shembull i mirë i shitur është e telefonave celular, ku prodhuesit kryesore psh celularin Nokia e promovojnë prodhimet e tyre me anë të agjenteve te shitjes.Shitja personale dhe të tregtisë promovuese janë shpesh mjetet më efektive promovuese për kompani të tilla si Nokia - për subvencione ofruar,për të inkurajuar shitësit për të shitur vëllime më të larta. *PULL strategy ose Strategjia e terheqjes se klientit Kjo eshte nje lloj strategjie e cila perpiqet ta terheq klientin nepermjet promovimeve te produktit te konsumit te tilla si:kupona.mostra te produktit.lotarite,primet e konsumatorit etj.Nqs kjo strategji zgjedh perfshirjen dhe te reklames,shpenzimet nuk jane dhe aq te medha.Qellimi kryesor i kesaj strategjie eshte rritja e kerkeses per konsumin e produkteve a sherbimeve. Nga të gjitha industritë,mund te thuhet se industria e shitjeve personale perfshin me te shumten e te punesuarve Si krahasim, ka rreth 500.000 njerëz të përfshirë në industrinë e reklamës, por më shumë se 13 milionë njerëz në shitjen personal Avantazhet dhe disavantazhet Shitja personale Reklama 1.Spesh ka një ndikim më të 1.E mirë për ndërtimin e madh bindës vetëdijes. 2.Shitja personale lejon 2.permban nje informacion agjentin e shitjes për të synuar jopersonale perkundrejt një mesazh të veçantë për shitjes personale qe permban publikun dhe për të marrë nje komunikim personal Shitja personale reagime të menjëhershme shites-bleres dhe 3..Shitja personale nuk mund Reklamat të arrijë sa më shumë 3.Efektive në arritjen e një konsumatorë potencial sa audience më të gjerë reklamat. 4. Shitja personale mund të jetë një burim i rëndësishëm i 4.Ka kosto me te ulet informacionit per krahasuar me koston e nje marketingun. shitjeje personale pa perfshire pagat e agjenteve te shitjes. 7