SlideShare a Scribd company logo
Народний аматорський оркестр гуцульських інструментів будинку культури с. Кваси
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ
«ЖИВА СПАДЩИНА» – АРТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТТЯ
Фольклорний ансамбль будинку культури села Нересниця
та народна майстриня Василина Она
1
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
№ 3, 4 (63, 64), 2023
Щоквартальний
вісник
Засновник:
КЗ «Обласний
організаційно-
методичний центр
культури» ЗОР.
Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого
засобу масової
інформації
Серія ЗТ № 722/314
ПР від 30.01.2019.
Адреса: 88000,
м. Ужгород,
вул. Волошина, 18.
www.zakfolkcenter.info
е-mail:
oomckuzh@gmail.com
Редакційна колегія:
Г. Дрогальчук, І. Хланта,
М. Офіцинська.
Упорядкування,
підготовка текстів:
М. Офіцинська.
Відповідальна
за випуск:
Г. Дрогальчук.
Автори світлин:
В. Бедзір, О. Гайдук,
К. Губена,
М. Офіцинська,
В. Сичкун, з архіву
В. Луцьо, КЗ «ООМЦК»
ЗОР та з мережі
Інтернет.
Художнє оформлення
обкладинки:
М. Дем’ян.
Дизайн та верстка:
М. Коваль.
Редагування
та коректура:
М. Офіцинська.
Відповідальність за
достовірність фактів,
власних назв та імен,
інших відомостей
несуть автори.
Редакція може не
розділяти погляди
та думки, які автори
висловлюють у своїх
публікаціях.
На першій сторінці
обкладинки
майстриня
Василина Она.
Фото Крістіни Губени.
Гарнітура
Book Antiqua.
ЗМІСТ
ПРО АВТОРІВ....................................2
Відлуння подій.................................. 3
ОФІЦИНСЬКА М.
У краєзнавчому музеї
вшанували полеглих
захисників України..................... 3
ОФІЦИНСЬКА М.
Герої не вмирають ....................... 6
ПРЕССЛУЖБА ЗАКАРПАТ-
СЬКОЇ ОДА-ОВА
На Закарпатті відзначили
лауреатів обласних премій у га-
лузі літератури і мистецтва....... 8
ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА В.
«Народжена для танцю»...........10
СТЕГУРА Н.
З любов’ю до традицій
свого краю ................................... 12
ОФІЦИНСЬКАМ.
В ужгородському скансені пред-
ставили «Живу спадщину».....14
СТЕГУРА Н.
«А вже осінь…»
Олесі Рибалко..............................18
ОФІЦИНСЬКА М.
Презентували записи народних
танців Закарпаття...................... 20
БЕДЗІР В.
«Витоки» всім показали,
що культура в закарпатській
глибинці в пошані
й на піднесенні .......................... 23
ВОЛОС О.
«Барви життя» відбулися
в Ужгороді ................................... 27
ОФІЦИНСЬКА М.
В Ужгороді презентували
книжку «Золота гора
Івана Хланти»............................. 30
ЛОВСКА В.
«Бджілку джавелінку
і її друзів» презентували
в Ужгород......................................32
БЕДЗІР В.
Карпатський ліжник
єднає й перетинає кордони..... 34
БЕДЗІР В.
Про політв’язня, борця
за Україну Юрія Бадзя йшлося
на конференції в Іршаві............39
ПЕТІШКО-КОВАЛЬОВА В.
Потужний заряд світла
і тепла........................................... 42
ОФІЦИНСЬКА М.
І в час воєнної негоди книжкова
нива наша родить ..................... 43
БЕДЗІР В.
Напередодні Різдва
«Книга-Фест» знову
зібрала однодумців .................. 45
БЕДЗІР В.
На вишиваних полотнах
Ольги Уманець –
життя її й України..................... 47
КРАСНАЙ-СОРВОДІ Н.
Найтепліший різдвяний
концерт! ....................................... 50
Ювілеї................................................ 52
ТИМОФЕЄВА О.
Берегиня роду .............................52
БЕДЗІР В.
Народному аматорському
вокальному ансамблю «Ужанка»
– 55 років...................................... 56
МИТРОВКА М.
Слово про колегиню..................62
Цікаво знати................................... 67
ЗАЙЦЕВ О.
Національна ідентичність
театрально-декораційного
мистецтва Закарпаття ХХ–ХХІ
століття (на прикладі вистави
«Наталка Полтавка»
І.Котляревського).........................67
Стане у пригоді...........................71
МОВНАР М.
Народний танець «Аркан»...... 71
2 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
БЕДЗІР Василь – провідний мето-
дист інформаційно-редакційного
сектору КЗ «Обласний організа-
ційно-методичний центр культу-
ри» Закарпатської обласної ради,
член Національної спілки журна-
лістів України
ВОЛОС Оксана – провідний
методист відділу інноваційних
програм та культурно-мистець-
ких проєктів КЗ «Обласний ор-
ганізаційно-методичний центр
культури» Закарпатської облас-
ної ради
ЗАЙЦЕВ Олег — заслужений пра-
цівник культури України, член
Національної спілки театральних
діячів України, аспірант Націо-
нальної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (Київ)
КРАСНАЙ-СОРВОДІ Наталія –
заступник директора Виноградів-
ської школи мистецтв імені Б. Бар-
тока
ЛОВСКА Василь – член Національ-
ної спілки журналістів України
МИТРОВКА Михайло – заслуже-
ний працівник культури України
МОВНАР Микола – провідний
методист відділу народної твор-
чості та аматорського мистецтва
КЗ «Обласний організаційно-ме-
тодичний центр культури» Закар-
патської обласної ради, член На-
ціональної хореографічної спілки
України
ОФІЦИНСЬКА Марина – заві
дувач інформаційно-редакцій-
ного сектору КЗ «Обласний ор-
ганізаційно-методичний центр
культури» Закарпатської облас-
ної ради
ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА Васи-
лина – провідний науковий спів-
робітник відділу історії та краєз-
навства КЗ «Закарпатський об-
ласний краєзнавчий музей імені
Т. Легоцького» Закарпатської об-
ласної ради
ПЕТІШКО-КОВАЛЬОВА Вікто-
рія – викладачка відділу «Хорове
диригування» КЗ «Ужгородський
музичний фаховий коледж» За-
карпатської обласної ради
СТЕГУРА Наталія – завідувач на-
родного етнографічного музею
КЗ «Обласний організаційно-ме-
тодичний центр культури» Закар-
патської обласної ради, заслуже-
ний майстер народної творчості
України
ТИМОФЕЄВА Ольга – методист,
відмінник народної освіти Украї-
ни, член Національної спілки жур-
налістів України
ХЛАНТА Іван – провідний ме-
тодист відділу народної твор-
чості та аматорського мистецтва
КЗ «Обласний організаційно-ме-
тодичний центр культури» За-
карпатської обласної ради, заслу-
жений діяч мистецтв України,
академік Академії наук вищої
освіти України, член Національ-
ної спілки краєзнавців України
ШКІРЯ Василь – член Національ-
ної спілки письменників України
ПРО АВТОРІВ
3
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
Відлуння подій
Відлуння подій
Заслужений академічний Закарпатський народний хор
У КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ ВШАНУВАЛИ
ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
29 серпня 2023 року з нагоди Дня
пам’яті захисників України, які загинули
в боротьбі за незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України у Закар-
патському обласному краєзнавчому музеї
імені Тиводара Легоцького відбулася низка
заходів. Зокрема, на запрошення КЗ «Об-
ласний організаційно-методичний центр
культури» Закарпатської обласної ради в
акції взяли участь військові волонтери Те-
тяна і Валерій Поповичі, які у парку музею
розгорнули пересувну виставку-меморіал
Крістіна Губена, Наталія Стегура, Олена Ваш, Лілія Грушовська-Ніколенко,
Оксана Волос, Ганна Дрогальчук, Євген Тищук, о. Віктор, о. Валерій, о. Ігор,
Наталія Петій-Потапчук, Ольга Шумовська, о. Сергій
Відлуння подій
Відлуння подій
4 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
«Війна у металі. Війна як вона є». Також
провідним методистом Центру культури
Лілією Грушовською-Ніколенко було ор-
ганізовано і доставлено до музею артефак-
ти від благодійної організації «Волонтери
Ужгорода», які увійшли до експозиції, що
була розміщена у внутрішньому дворику
музею.
Розпочали дійство з вшанування пам’я-
ті Героїв хвилиною мовчання. Потім За-
служений академічний Закарпатський на-
родний хор (директор-художній керівник
Фрагменти експозиції
Лілія Грушовська-Ніколенко, Оксана Волос, Ганна Дрогальчук, Ольга Шумовська,
Євген Тищук, Тетяна та Валерій Поповичі, Наталія Петій-Потапчук
Відлуння подій
Відлуння подій
5
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
Фрагменти експозиції
Наталія Стегура, Олена Ваш
– заслужений працівник
культури України Ната-
лія Петій-Потапчук) ви-
конав Державний Гімн
України та пісню «Через
поле широкоє». Пана-
хиду за загиблими вої-
нами АТО, ООС, росій-
сько-української війни
2022–2023 рр. відправили
священники Закарпат-
ської єпархії православ-
ної церкви України – о.
Сергій, о. Віктор, о. Ігор,
о. Валерій.
У внутрішньому дво-
рику замку також було
представлено прапори
бойових частин, бригад,
батальйонів Закарпат-
ської області, прапори во-
лонтерських організацій
області.
Ведуча заходу – провідний методист
Центру культури Оксана Волос.
Усі, хто бажав, могли пожертвувати
кошти на потреби Збройних Сил Украї-
ни.
У нинішній війні ми платимо над-
звичайно велику ціну. Безперечно, це не
єдиний день у році, коли згадуються по-
леглі та віддається їм шана. Однак це на-
года для всього суспільства разом зробити
усе можливе, аби пам’ять про героїв була
збережена та зміцнена на багато поколінь
вперед.
Марина ОФІЦИНСЬКА
Відлуння подій
Відлуння подій
6 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
29 серпня 2023 року до Дня пам’яті за-
хисників України, які загинули в боротьбі
за незалежність, суверенітет і територіаль-
ну цілісність України, біля Закарпатсько-
го академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені бра-
тів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв
в Ужгороді відбувся вечір-реквієм «Герої
не вмирають», який підготував і провів
КЗ «Обласний організаційно-методичний
центр культури» Закарпатської обласної
ради.
З цією датою пов’язаний один із найтра-
гічніших епізодів російсько-української вій-
ни до повномасштабного вторгнення – вихід
українських воїнів з оточення під Іловай-
ськом у 2014 році. Тоді російське керівництво
– традиційно для себе – порушило домовле-
ності: українських вій-
ськових розстріляли,
коли вони колонами
проходили тим, що
мало бути «зеленим ко-
ридором». Їхній шлях
пролягав через соняш-
никові поля. Тому тра-
диційним символом
пам’ятного дня 29 серп-
ня став соняшник.
На заході були
присутні голова Закар-
патської обласної ради
Володимир Чубірко,
ужгородський міський голова Богдан Андрі-
їв, заступник голови Закарпатської обласної
ОДА-ОВА Ігор Шинкарюк, директор депар-
таменту культури Закарпатської ОДА-ОВА,
заслужений артист України Євген Тищук,
депутати Закарпатської обласної ради, пред-
ставники органів місцевого самоврядуван-
ня, військовослужбовці, студенти та містяни.
Усі, хто бажав ушанувати пам’ять заги-
блих захисників України, могли запалити
свічку.
Розпочався захід щемливою «Мелоді-
єю» М. Скорика у виконанні академічного
камерного оркестру Закарпатської обласної
філармонії (керівник – заслужений артист
України Владислав Юрош).
Потім усі присутні вшанували пам’ять
Героїв хвилиною мовчання.
Камерний оркестр Закарпатської обласної філармонії
Відлуння подій
Відлуння подій
7
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
Протягом години на світлодіодному
екрані під супровід камерного оркестру чо-
тирма блоками демонстрували відеоматері-
ал «Вічна пам’ять героям», до якого увійшли
закарпатці, які загинули у війні з росією,
захищаючи державний суверенітет та тери-
торіальну цілісність України, починаючи
з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року,
та поховані.
У заході також взяли участь Анастасія
Пазяк – учасниця народної аматорської
студії поезії «Чарівне слово» комунально-
го закладу «Ужгородський міський центр
дозвілля – будинок культури» (керівник
Наталія Дубініна); Данило Петришенець
– учень Коритнянського ліцею Холмків-
ської сільської ради (вчитель Ганна Петри-
шенець); Анастасія Стельмах – студентка
Комунального закладу вищої освіти «Ака-
демія культури і мистецтв» Закарпатської
обласної ради та учні театрального відділу
Ужгородської школи мистецтв (керівник Га-
лина Вукста).
Тематичну виставку «По-
дорослішали вмить» робіт
учнів мистецьких шкіл об-
ласті було представлено пе-
ред центральним входом до
театру.
Ведуча заходу – провід-
ний методист КЗ «Обласний
організаційно-методичний
центр культури» ЗОР Лілія
Грушовська-Ніколенко.
Поки триває війна, ми
не можемо знати точну кіль-
кість загиблих, назвати всіх
поіменно або розповісти всі
історії. Проте впевнені, що
українське суспільство докладе максимум
зусиль, щоб загиблі герої залишилися в
нашій пам’яті не абстрактним образом або
цифрою, а отримали належну шану. Щоб
наша пам’ять про них була живою і дієвою.
Щоб кожен із нас долучився до захисту і пе-
ремоги України.
Пам’ять про борців і їхні подвиги є най-
вищою цінністю в шкалі нашої національної
ідентичності. А віра і впевненість, що в разі
загибелі на полі бою жертовність воїна буде
пошанована на державному рівні, є дуже
важливою для підняття морального духу
військовослужбовців.
Після остаточної перемоги в країні по-
винні постати особливі місця, з проникли-
вою архітектурою і людяними меморіаль-
ним практиками, які свідчитимуть, що ми
шануємо і дякуємо Героям.
Марина ОФІЦИНСЬКА
Наталія Стегура, Олена Ваш, Ганна Дрогальчук, Василь Барановський, Оксана Волос
Відлуння подій
Відлуння подій
8 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
НА ЗАКАРПАТТІ ВІДЗНАЧИЛИ ЛАУРЕАТІВ
ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ У ГАЛУЗІ
ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА
Щороку провідним митцям краю прису-
джують обласні премії. Конкурсні комітети
визначають переможців у п’яти номінаціях,
названих на честь закарпатців, які зробили
вагомий внесок у розвиток культури нашого
регіону.
Дипломи лауреатів обласних премій
у галузі літератури і мистецтва за 2022 рік
цього річ вручили заступник голови Закар-
патської ОДА Петро Добромільський та за-
ступник голови Закарпатської обласної ради
Василь Дем’янчук.
Дипломи лауреатів премії імені Федора
Потушняка у галузі літератури за 2022 рік
вручили:
▪ у жанрі «проза» – Наталії Дурунді,
письменниці, членкині Закарпатської орга-
нізації Національної спілки письменників
України за книгу «За брамою пекла»;
▪ у жанрі «поезія» – Марії Грицан, пись-
менниці, членкині Закарпатської організації
Національної спілки письменників України
за книгу «Любов у спадок»;
▪ у жанрі «література для дітей» – Олек-
сандрові Гаврошу, письменнику, члену Закар-
патської організації Національної спілки пись-
менників України за книгу «Замок любові»;
▪ у жанрі «літературознавча праця» –
Іванові Ребрику, письменнику, літературоз-
навцеві, редактору, видавцеві, члену Закар-
патської організації Національної спілки
письменників України за книгу у двох томах
«Перебіг: Час-у-тексті».
Лауреатами премії імені Дезидерія Задо-
ра у галузі музичного та виконавського мис-
тецтва стали:
▪ у номінації «Композитор» – Володимир
Волонтир, композитор, заслужений діяч
мистецтв України, член Національної спіл-
ки композиторів України за збірку «Фортепі-
анні твори для дітей та юнацтва»;
▪ у номінації «Соліст, дует, тріо» – Євген
Цанько за концертну програму «Акордео-
ніст Євген Цанько у супроводі Академічно-
го духового оркестру комунального закладу
«Закарпатська обласна філармонія» Закар-
патської обласної ради.
Дипломами лауреатів премії імені братів
Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв у галузі
театрального мистецтва нагородили:
Організатори, гості та лауреати після вручення премій
Відлуння подій
Відлуння подій
9
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
▪ у номінації «Режисерсько-постановоч-
на група» – режисерсько-постановочну гру-
пу Закарпатського академічного обласного
українського музично-драматичного театру
імені братів Юрія-Августина та Євгена Ше-
регіїв;
▪ у номінації «Актор» (за найкраще вті-
лення сценічного образу) – Рудольфа Ланя,
актора Мукачівського драматичного театру
за роль Робера Гіза у виставі-комедії «Гляда-
чам дивитись суворо заборонено» Ж. Мар-
сан;
▪ у номінації «Актриса» (за найкраще
втілення сценічного образу) – Кристину
Мочані, актрису Мукачівського драматич-
ного театру за роль Ружі у виставі за іроніч-
ною драмою «Оскар і Рожева пані» автора
інсценізації за мотивами Еріка-Емманюеля
Шмітта – Лева Сомова;
▪ у номінації «Актор/актриса» (за най-
краще втілення сценічного образу у виста-
ві для дітей) – Олену Пишку, ак-
трису, провідну майстриню сце-
ни Закарпатського академічного
обласного театру ляльок за роль
Хухи-моховинки у виставі «Хуха,
Дюдя і Потороча» Н. Шейко-Мед-
ведєвої;
▪ у номінації «Театрознавець»
– Олега Зайцева, театрознавця,
заслуженого працівника культу-
ри України, члена Національної
спілки театральних діячів Укра-
їни, аспіранта Національної ака-
демії керівників кадрів культури і
мистецтв за серію статей на тему
«Театрально-декораційне мисте-
цтво Закарпаття ХХ–ХХІ століття».
У галузі образотворчого
та декоративно-прикладно-
го мистецтва дипломи лау-
реатів премії імені Йосипа
Бокшая та Адальберта Ерде-
лі вручили:
▪ у номінації «Живопис»
– Володимирові Павлиши-
ну, художнику-живописцю,
члену Національної спілки
художників України, заслу-
женому художнику України
за твір «Осінній вибух в Лікі-
царах»;
▪ у номінації «Графіка»
– Габріелі Тегзе, художни-
ці-графіку, членкині Закар-
патської організації Національ-
ної спілки художників України за триптих
«Каменярі»;
▪ у номінації «Декоративно-прикладне
мистецтво» – Наталії Борецькій-Грабар, ху-
дожниці декоративно-прикладного мисте-
цтва, членкині Національної спілки худож-
ників України за твір «Сюжет»;
▪ у номінації «Скульптура» – Іванові
Дем’яну, скульптору, члену Національної
спілки художників України за твір «Танго».
У галузі хореографічного мистецтва лау-
реатом премії імені Клари Балог став:
– у номінації «Хореографічний колектив»
став ансамбль народного танцю «Карічка»
Ужгородської школи мистецтв (керівник – за-
служена артистка України Людмила Вайзер)
за виконання закарпатських народних танців
«Березнянка», «Карічка» та «Бубнарський».
Пресслужба Закарпатської ОДА-ОВА
Людмила Вайзер Олег Зайцев
Олена Пишка Володимир Павлишин
Відлуння подій
Відлуння подій
10 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
«НАРОДЖЕНА ДЛЯ ТАНЦЮ»
2023 рік багатий на пам’ятні дати.
Однією з них є день народження балет-
мейстера, відомої на весь світ ужгород-
ки Клари Федорівни Балог (17 липня
1928–9 червня 2018). Цьогоріч у липні
вона б відзначила свій 95 день народ-
ження. На цю честь Закарпатський
обласний краєзнавчий музей ім. Тиво-
дара Легоцького підготував меморіаль-
ну камерну виставку «Народжена для
танцю», покликану вшанувати пам’ять
мисткині.
Відкриття виставки відбулося 20
вересня в одному із залів музею. При-
сутніх привітала в.о. директора закла-
ду Андреа Ронай, яка підкреслила
важливість подібних заходів, покли-
каних підтримувати місцеві історію
та культуру, зберігати для нащадків
імена наших діячів та знайомити із
їх надбаннями відвідувачів. Вітальне
слово виголосив і директор департа-
менту культури Закарпатської ОДА-
ОВА, заслужений артист України Єв-
ген Тищук. Він відзначив, що ім’я Кла-
ри Балог є надзвичайно важливим для
закарпатського сценічного мистецтва,
а її творчий доробок пропагував на-
родне мистецтво Закарпаття далеко за його
межами. Євген Віталійович пригадав, як у
свій час їздив до Харкова, де мав можливість
ознайомитися із місцями, де зародився те-
атр «Березіль», а також зі спадщиною Леся
Курбаса. На жаль, тоді ще не було органі-
зовано музею, який би зберіг для прийдеш-
ніх поколінь цю сторінку українського те-
атрального мистецтва. Тому вшанування
пам’яті митців є важливим у справі збере-
ження нашої культури.
Потім слово взяла завід-
увач відділу історії та краєз-
навства Валерія Русин, яка
запропонувала присутнім
переглянути короткий до-
кументальний фільм про
балетмейстера Клару Балог,
який підготував телеканал
«Tv21 Унгвар» у 2019 році.
Після перегляду вона розпо-
віла про експонати, які пред-
ставлені на виставці, та як
вони потрапили до музею.
Також поділилася спогадами
про Клару Федорівну, яку
знала особисто.
Своє ім’я народна ар-
тистка України, Президент-
ський стипендіат, володар-
Експонати музею
Відлуння подій
Відлуння подій
11
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
ка багатьох державних нагород,
закордонних відзнак, почесний
громадянин м. Ужгород вписала
у золотий фонд народного тан-
цювального мистецтва України.
«Раковецький кручений», «Яроць-
ка карічка», «Вівчарі на полони-
ні», «Бойківські забави», «Бубнар-
ський», Березнянка», сюїта угор-
ських народних танців, «Шовкова
косиця», «Гопак» (у постановці з Е.
Зайцевою), «Круцена» (у постанов-
ці з М. Нємцовою) – це тільки деякі
з майже 50 авторських постановок
Клари Балог.
Свій перший власний танець
Клара Федорівна поставила, ще
навчаючись в ужгородській цер-
ковній школі. Захоплення донь-
ки танцем батьки підтримували.
Друзі родини, знаний художник А. Ерделі,
відомий композитор та фольклорист Д. За-
дор, прищепили молодій дівчині любов до
мистецтва, пробудили потяг до прекрасно-
го. Творчу кар’єру Клара Балог розпочала в
1945 році як артистка танцювальної групи
щойно створеного Закарпатського народ-
ного хору. Вже тоді вона почала збирати
танцювальний фольклор Закарпаття, запи-
сувала його та відтворювала у своїх поста-
новках.
Новий етап у житті танцівниці почав-
ся у 1959 р., коли її було призначено балет-
мейстером-постановником Закарпатського
народного хору, котрому того ж року при-
своїли почесне звання «Заслужений». Саме
з цим колективом пов’язана уся її творча ді-
яльність, особисте життя (тут зустріла свого
майбутнього чоловіка, танцюриста Василя
Балога). Клара Федорівна навіть зберегла
неабияку кількість плакатів, афіш Закар-
патського народного хору.
Клару Балог як високопрофесійного ба-
летмейстера і педагога часто запрошували
на семінари та майстер-класи з хореографії
до Канади, США, Франції, Угорщини, Чехії,
Словаччини, Польщі, Німеччини. Її учні –
по всьому світу.
Бажання зберегти та передати наступ-
ним поколінням кращі зразки хореогра-
фічного мистецтва Закарпаття надихнули
Клару Федорівну на запис та видання двох
збірок танців, у яких вона обґрунтовано ви-
клала плоди своєї багатолітньої роботи на
ниві народної хореографії.
Цією виставкою віддаємо шану видатній
закарпатці, яка мовою танцю через усе своє
життя пронесла любов до народних тради-
цій, фольклору, свого народу.
Усі експонати, представлені на виставці,
подаровані Закарпатському обласному кра-
єзнавчому музею ім. Тиводара Легоцького
Кларою Балог.
Василина ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА
Гості оглядають експонати виставки
Відлуння подій
Відлуння подій
12 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
З ЛЮБОВ’Ю ДО ТРАДИЦІЙ СВОГО КРАЮ
21 вересня 2023 року Закарпатський
обласний осередок Національної спілки
майстрів народного мистецтва України
презентував свій творчий доробок під наз-
вою «З любов’ю до традицій свого краю».
Виставку декоративно-ужиткового та об-
разотворчого мистецтва розгорнули у залі
Закарпатського музею народної архітекту-
ри та побуту.
Відкрила виставку заступник дирек-
тора з господарської роботи КЗ «Закарпат-
ський музей народної архітектури та по-
буту» Закарпатської обласної ради Галина
Бігуняк. Привітали учасників та гостей
голова Закарпатського обласного осередку
Національної спілки майстрів народного
мистецтва України, заслужений майстер
народної творчості України Людмила Гу-
баль, доцент Закарпатського інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук, член Закарпатського
осередку Національної спілки майстрів на-
родного мистецтва України, заслужений
майстер народної творчості України Петро
Ходанич, в. о. директора КЗ «Обласний ор-
ганізаційно-методичний центр культури»
Закарпатської обласної ради, заслужений
працівник культури України Ганна Дро-
гальчук, доктор історичних наук, професор
ДВНЗ «Ужгородський національний уні-
верситет», член Національної спілки пись-
менників України Сергій Федака.
До експозиції увійшли роботи 12 митців
– членів спілки.
Різьбу по дереву представили лауреат
Національної премії імені Тараса Шевчен-
ка Василь Сідак і заслужений майстер на-
родної творчості України Петро Ходанич.
Кераміку – заслужений майстер народної
творчості України Наталія Стегура та Ан-
дрій Зубенко. Лялькарство, вишиті сорочки
й тайстри – заслужений майстер народної
творчості України Людмила Губаль. Ма-
лярство – Олена Сідак та Любов Мателега.
Вишиті рушники і плетені капці – Вікторія
Симкович.
Окрасою виставки стали роботи з бісеру,
вишивки та крапкового розпису ужгород-
ської майстрині Марії Купарь.
Чільне місце в експозиції виставки за-
йняли неперевершені прикраси з бісеру
Ольги Ловги з м. Іршава та майстерно виши-
ті рушники Ганни Когутки з Ужгорода.
Окремої уваги заслуговує розпис та ма-
лярство Любові Матіко.
Дякуємо Збройним силам України за
можливість спокійно працювати і реалізову-
вати свої творчі плани.
Наталія СТЕГУРА
Олена Сідак, Оксана Зейкан, Марія Купарь, Галина Бігуняк, Ганна Дрогальчук, Петро Ходанич,
Людмила Губаль, Наталія Стегура, Алла Товт, Олена Ваш, Вікторія Симкович
Відлуння подій
Відлуння подій
13
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
Петро Ходанич, Наталія Стегура Марина Офіцинська, Марія Купарь
Ляльки Людмили Губаль Мотанки Ольги Ловги Вишивки Вікторії Симкович
Роботи Любові Матіко Кераміка Андрія Зубенка
Відлуння подій
Відлуння подій
14 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
В УЖГОРОДСЬКОМУ СКАНСЕНІ
ПРЕДСТАВИЛИ «ЖИВУ СПАДЩИНУ»
24 вересня 2023 року КЗ «Обласний орга-
нізаційно-методичний центр культури» За-
карпатської обласної ради організував і провів
культурно-мистецьку акцію «Жива спадщина»
– арт-презентацію нематеріальної культури
Закарпаття, яка відбулася за підтримки депар-
таменту культури Закарпатської ОДА-ОВА у
Закарпатському музеї народної архітектури та
побуту. Започаткували акцію минулого року.
Біля входу до музею хлібом-сіллю гостей
зустрічав народний аматорський обрядо-
во-фольклорний ансамбль «Іршавська роди-
на» Іршавського міського будинку культури
(керівник Олена Йонаш).
Відкрив захід та привітав учасників і гос-
тей дійства директор департаменту культури
Закарпатської ОДА-ОВА, заслужений артист
України Євген Тищук. Він також вручив ди-
пломи переможцям обласного огляду-кон-
курсу презентацій елементів нематеріальної
культурної спадщини «Збережімо традиції
краю», який відбувся у 2023 році. (Нагада-
ємо: 26 червня відбулося засідання журі та
визначено переможців конкурсу. Серед них
Холмківська територіальна громада за пре-
зентацію елемента нематеріальної культур-
ної спадщини «Маяліш, народна весняна
традиція с. Сторожниця» (ІІІ місце); Нерес-
ницька територіальна громада за презен-
тацію елемента нематеріальної культурної
спадщини «Традиція ткацтва покровців»
(ІІІ місце); Довжанська територіальна грома-
да за презентацію елемента нематеріальної
культурної спадщини «Приборжавські він-
ки» (ІІ місце); Ясінянська територіальна гро-
мада за презентацію елемента нематеріаль-
ної культурної спадщини «Традиційне свято
«Міра»» (І місце). Крім дипломів, усі перемож-
ці отримали ще й подарункову карту Епіцен-
тру.
Цьогоріч «Живу спадщину» представили
11 територіальних громад краю від Сторож-
ниці до Ясіня.
Усі присутні мали можливість ознайоми-
тися з художнім ткацтвом, ізянським лозопле-
тінням, приготуванням боґрачу, раковецької
начинки, скуштувати бриндзю, ріплянку, го-
лубці й не тільки. І все це під супровід народ-
ної музики у виконанні аматорських колекти-
вів з різних куточків області. У центрі старого
села біля корчми цікава програма звучала у
виконанні народного аматорського оркестру
гуцульських інструментів будинку культу-
ри с. Кваси Ясінянської ТГ (керівник Фрозіна
Шевчук), фольклорного колективу «Струмо-
чок» Ізківської музичної школи Пилипецької
ТГ (керівник Оксана Щерба), фольклорного
колективу Нересницької ТГ (керівник Євгенія
Церкуник), фольклорного колективу клубу
села Бороняво Хустської ТГ (керівник Любов
Бонкало), народного аматорського фольклор-
ного колективу «Лисичанка» села Лисичово
Василь Барановський, Євген Тищук, Юрій Глеба з учасниками народного аматорського
обрядово-фольклорного ансамблю «Іршавська родина» Іршавського міського будинку культури
Відлуння подій
Відлуння подій
15
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
Представники Керецьківської територіальної громади зустрічають Євгена Тищука
Танцювальний колектив «Napraforgó» філії комунального закладу «Центр культури
та дозвілля Берегівської міської ради» Четфалвівського сільського клубу Берегівської ТГ
Відлуння подій
Відлуння подій
16 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
«Приборжавські вінки» від фольклорного колективу «Незабудка»
центру культури та дозвілля Довжанської сільської ради
Ізянське лозоплетиво
Відлуння подій
Відлуння подій
17
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
Традиційна страва боґрач
До приготування начанки усе готово
Керецьківської ТГ (керівник Надія Пупена),
фольклорного колективу клубу села Колоча-
ва (керівник Володимир Маркович).
Запальні танці презентували хореогра-
фічний ансамбль Великораковецької шко-
ли мистецтв Білківської ТГ (керівник Єв-
генія Мельник), танцювальний колектив
«Napraforgó» філії комунального закладу
«Центр культури та дозвілля Берегівської
міської ради» Четфалвівського сільського
клубу Берегівської ТГ (керівник Наталія Товт,
хореограф Іштван Ковач).
Цікавим було і дійство «Маяліш», яке
презентували колективи Холмківської ТГ –
народний аматорський вокальний ансамбль
«Арніка» клубу села Тарнівці (керівник Ві-
кторія Балог), народний аматорський ін-
струментальний ансамбль «Рапсодія» клубу
села Холмок (керівники Надія Карпинець,
Аліна Гвоздь) та зразковий аматорський хо-
реографічний ансамбль «Наша файта» бу-
динку культури села Сторожниця (керівник
Мирослава Огразанська), та «Приборжавські
вінки» від фольклорного колективу «Неза-
будка» центру культури та дозвілля Дов-
жанської сільської ради (керівник Наталія
Менчук).
Шанувальники народних традицій мали
можливість ознайомитися насамперед із еле-
ментами нематеріальної культурної спадщи-
ни, які увійшли до Національного Переліку
елементів НКС України, а саме: «Ізянське ло-
зоплетиво» та «Гуцульська бриндзя», що є ва-
гомим досягненням кожної громади.
Наймолодші відвідувачі залюбки працю-
вали з глиною від час майстер-класу з керамі-
ки, який проводила заслужений майстер на-
родної творчості України Людмила Губаль.
Також можна було придбати художні
твори для дітей відомої письменниці Галини
Малик та вироби майстрів народних худож-
ніх промислів та декоративно-ужиткового
мистецтва Марії Купарь, Нелі Шандор, Ганни
Гайдук, Олени Селезньової.
Захід проводився з метою збереження
нематеріальної культурної спадщини Закар-
паття, просування туристичного потенціалу
регіону та підтримки майстрів народних ху-
дожніх промислів.
Усі гості та учасники заходу могли до-
лучитися до збору коштів для 15 батальйону
128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпат-
ської бригади.
Ведуча заходу – провідний методист
Центру культури Оксана Волос.
Організатори проєкту «Жива спадщина»
– департамент культури Закарпатської ОДА-
ОВА, комунальний заклад «Обласний органі-
заційно-методичний центр культури» Закар-
патської обласної ради, комунальний заклад
«Закарпатський музей народної архітектури
та побуту» Закарпатської обласної ради.
Дякуємо керівникам територіальних
громад, що забезпечили участь носіїв еле-
ментів нематеріальної культурної спадщи-
ни та аматорських колективів у культур-
но-мистецькій акції «Жива спадщина», а та-
кож Збройним силам України за можливість
проводити такі заходи.
Марина ОФІЦИНСЬКА
Музики с. Колочава
Відлуння подій
Відлуння подій
18 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
«А ВЖЕ ОСІНЬ…» ОЛЕСІ РИБАЛКО
19 жовтня у залі Закарпатського му-
зею народної архітектури та побуту відбу-
лося відкриття персональної виставки «А
вже осінь…» ужгородської майстрині Олесі
Рибалко. До слова, вона уже декілька ро-
ків тісно співпрацює з комунальним закла-
дом «Обласний організаційно-методичний
центр культури» який і виступив ініціато-
ром та організатором виставки.
Відкрив виставку директор департамен-
ту культури Закарпатської ОДА-ОВА, заслу-
жений артист України Євген Тищук. Поді-
лилися своїми враженнями від вернісажу
директор Закарпатського музею народної
архітектури та побуту, доктор історичних
наук Василь Коцан, завідувач народного
етнографічного музею КЗ «Обласний орга-
нізаційно-методичний центр культури» За-
карпатської обласної ради, заслужений май-
стер народної творчості України Наталія
Стегура, заступник директора Закарпатської
обласної бібліотеки для дітей та юнацтва Те-
тяна Вудмаска, майстриня Марія Купарь.
На виставці представлено 48 робіт, вико-
наних у техніці сухе валяння, кінусайга, роз-
пис на тканині, графіка. Роботи майстрині
самобутні та високопрофесійні. Сухе валян-
ня та кінусайга мало поширені на Закарпат-
ті, зокрема через тривалість та трудомісткість
процесу виготовлення. Для створення своїх
композицій майстрині знадобилося чимало
терпіння, багато часу та професійної майс-
терності. Олеся Рибалко досконало володіє
японською технікою кінусайга (створення
картин різнокольоровими шматочками тка-
нини без шиття). Ця техніка останнім часом
підкріпила європейське творче середовище.
Сухе валяння нагадує ліплення з шерсті,
за допомогою якого можна втілити будь-які
творчі ідеї. Неповторні чарівні композиції,
створені майстринею, дивують гармонійні-
стю барв, різноманітністю сюжетів, доскона-
лістю виконання. Милують око декоративні
подушки у вигляді дитячих іграшок, стилі-
зованих птахів, казкових образів, прикраше-
них розписом спеціальними фарбами.
Займається майстриня і графікою, пре-
зентуючи на виставці ніжні прозорі акварелі
з квітковими сюжетами.
Загалом виставка надзвичайно колоритна
і сонячна. Своїми творами майстриня робить
навколишній світ добрішим
та яскравішим.
У 2019 році робота
майстрині «Котики-мур-
котики» використана для
обкладинки щокварталь-
ного вісника «Культуроло-
гічні джерела», який видає
КЗ «Обласний організа-
ційно-методичний центр
культури» Закарпатської
обласної ради.
Олеся Рибалко – учас-
ниця багатьох культур-
но-мистецьких акцій: ви-
ставок «Світ писанки»,
Євген Тищук, Василь Коцан, Олеся Рибалко
Відлуння подій
Відлуння подій
19
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
«Натхненні лялькою» благодійних ярмарків
та майстер-класів.
До слова, роботи, позначені синьо-жов-
тими стрічками, майстриня відібрала для
продажу. Вилучені кошти будуть перерахо-
вані на потреби Збройних сил України.
Тож не будьмо байдужими. Думаю при-
дбавши для себе чудові вироби, отримаємо
не лише естетичне задоволення, а й внесемо
невеличкий вклад у нашу спільну справу –
Перемогу.
Наталія СТЕГУРА
Віра Кобулей, Крістіна Губена, Наталія Стегура, Олеся Рибалко, Олена Ваш, Марина Офіцинська
Роботи Олесі Рибалко
Відлуння подій
Відлуння подій
20 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЗАПИСИ
НАРОДНИХ ТАНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ
Другого листопада у хоровому класі За-
карпатської обласної філармонії відбулася
презентація книжки «Ой піду я танцюва-
ти». До неї увійшли п’ять народних танців
закарпатських українців – «Аркан», «Каріч-
ка», «Увиванець», «Мокрянський», «Трибу-
шанка» – у записах провідного методиста
відділу народної творчості та аматорсько-
го мистецтва комунального закладу «Об-
ласний організаційно-методичний центр
культури» Закарпатської обласної ради Ми-
коли Мовнара.
Те, що презентація відбулася у стінах
обласної філармонії дуже символічно, адже
свою творчу діяльність у Державному заслу-
женому Закарпатському народному хорі Ми-
кола Васильович розпочав з 1975 року і при-
святив служінню цьому колективу понад
35 років. Довгі роки працював із легендою
хореографічного мистецтва Закарпаття, на-
родною артисткою України Кларою Балог,
заслуженими артистами України Миколою
Попенком, Михайлом Вігулою, народним
артистом України Зеновієм Корінцем, заслу-
женими працівниками культури України
Петром Сокачем та Наталією Петій-Потап-
чук. У доробку Миколи Мовнара чимало та-
лановитих постановок професійного рівня.
Серед них вокально-хореографічна компо-
зиція «Солдати на відпочинку» (1998), закар-
патський дівочий танець «Карічка» (2001),
вокально-хореографічна композиція «Горі
селом» (2008), жартівлива хореографічна
картинка «Закарпатські мисливці» («Вада-
ска», 2011).
Розпочала презентацію танцювальна
група Заслуженого академічного Закарпат-
ського народного хору виконанням закар-
патського народного танцю «Увиванець».
Директор-художній керівник Заслуженого
академічного Закарпатського народного
хору, заслужений працівник культури Укра-
їни Наталія Петій-Потапчук привітала гос-
тей із приємною подією і побажала всім но-
вих творчих успіхів.
Модератор заходу – в.о. ди-
ректора КЗ «Обласний орга-
нізаційно-методичний центр
культури» Закарпатської об-
ласної ради, заслужений пра-
цівник культури України
Ганна Дрогальчук детально
розповіла про ідею створення
книжки та роботу над нею.
Потім запросила до слова
депутата Закарпатської облас-
ної ради, голову комісії з пи-
тань культури, молодіжної та
інформаційної політики, фі-
зичної культури і спорту, рек-
тора КЗВО «Академія культу-
Ганна Дрогальчук, Микола Мовнар
Відлуння подій
Відлуння подій
21
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
ри і мистецтв» Закарпатської обласної ради,
доктора психологічних наук, заслуженого
працівника культури України Наталію Ше-
телю. Вона тепло відгукнулася про творчу
діяльність Миколи Васильовича, згадала про
його викладацьку роботу в Ужгородському
факультеті Київського національного уні-
верситету культури та мистецтв (2013–2018)
та Ужгородському коледжі культури і мис-
тецтв (2014–2019). За дорученням голови За-
карпатської обласної ради вручила Почесну
грамоту за багаторічну сумлінну працю та
збереження народного хореографічного мис-
тецтва краю.
Поділився враженнями від книжки за-
ступник директора департаменту культури
Закарпатської ОДА-ОВА Віктор Кравчук,
який відзначив, що робота виконана на ви-
сокому професійному рівні. Висловив спо-
дівання, що автор неодмінно подарує один
екземпляр.
Щоб потрапити до читача, книжка про-
ходить багато етапів. І завершальний – це,
звичайно, видавництво. Приємно, що на
презентацію завітав директор поліграфіч-
ного підприємства Товариство з додатковою
відповідальністю «Патент» Іван Ключев-
ський. Він розповів про те, як познайомився з
Миколою Мовнарем і як вдалося реалізувати
у такий скрутний час видання книжки.
Тісна співпраця пов’язує Миколу Васи-
льовича із відомим фольклористом, заслу-
женим діячем мистецтв України, а нині ще
й провідним методистом Центру культури
Іваном Хлантою. Тому й не дивно, що саме
він написав змістовну передмову до книжки.
У своєму виступі він, зокрема сказав: «Хоре-
ографічне мистецтво для Миколи Мовнара
– це його повсякденне життя, його найбіль-
ше захоплення. У ньому він такий, який є
– серйозний, відповідальний, надзвичайно
вимогливий до себе та інших людей і вод-
Танцювальна група Заслуженого академічного Закарпатського народного хору
виконує закарпатський народний танець «Увиванець»
Любов Малинич та Василь Матій Микола Мовнар, Наталія Шетеля
Відлуння подій
Відлуння подій
22 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
ночас легкий до роботи, у якій вбачає своє
особливе покликання. Він належить до тих
особистостей, які своїм життям і діяльністю
довели, що всі свої знання та енергію спря-
мовують у русло нарощення духовного по-
тенціалу рідного народу».
Гарним доповнення до виступів був за-
карпатський народний танець «Березнянка»
у виконанні Любові Малинич та Василя Ма-
тія – артистів Заслуженого академічного За-
карпатського народного хору.
Багато теплих слів про автора книжки
сказали заслужений працівник культури
України, письменник Василь Густі, дирек-
тор Великобичківської музичної школи, за-
служений працівник культури України Ва-
силь Попович, музикант Михайло Рибалко,
викладач КЗВО «Академія культури і мис-
тецтв» Закарпатської обласної ради Олек-
сандр Карбованець.
Поділився досвідом роботи над книж-
кою і її автор – Микола Мовнара. Долаючи
хвилювання, він емоційно і натхненно роз-
повів про непростий шлях, який потрібно
було здолати, щоб книжна побачила світ.
Подякував усім, хто йому допомагав, спря-
мовував і консультував.
Організатор заходу – КЗ «Обласний ор-
ганізаційно-методичний центр культури»
Закарпатської обласної ради.
Ми переконані, що книжка «Ой піду
я танцювати» буде цікавою і корисною не
тільки для педагогів-хореографів, студентів,
але й для тих, хто поважає народні традиції
і звичаї, національні цінності українського
народу.
Дякуємо Збройним Силам України за
можливість творчо працювати і проводити
такі культурно-мистецькі акції.
Марина ОФІЦИНСЬКА
Ганна Дрогальчук, Наталія Петій-Потапчук,
Микола Мовнар, Олександр Карбованець,
Михайло Рибалко
Іван Ключевський
Микола Мовнар з учасниками презентації
Відлуння подій
Відлуння подій
23
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
«ВИТОКИ» ВСІМ ПОКАЗАЛИ,
ЩО КУЛЬТУРА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ГЛИБИНЦІ
В ПОШАНІ Й НА ПІДНЕСЕННІ
23 листопада 2023 року в Керецьківській
територіальній громаді вдруге провели фес-
тиваль-конкурс народного мистецтва «Вито-
ки».
Почесні гості – ветерани і воїни ЗСУ
У затишному залі «Артеку», який із Ки-
ївщини навесні минулого року переселив-
ся до колишнього санаторію «Човен» у селі
Березники Керецьківської громади, разом із
сотнями глядачів зручно вмостилися і захис-
ники Батьківщини – воїни ЗСУ, які перебу-
вають удома на реабілітації або на лікуван-
ні. Вони стали почесними гостями.
Ведучі Валерія Стецько та Віктор Ісак
оголосили хвилину жалоби за загиблими Ге-
роями російсько-української війни. Всі низь-
ко схилили голови на знак пошани до пам’я-
ті полеглих захисників Батьківщини.
«Від початку вторгнення росії на тери-
торію України десятки солдат із нашої гро-
мади подалися на Схід, щоб захистити нас і
неньку Україну від ворога. На жаль, зараз не
всі присутні, хтось і досі продовжує нас захи-
щати, а троє з перебитимів крилами відлеті-
ли у вічність. За Батьківщину віддали життя
троє мужніх військових із сіл Керецьківської
громади – Василь Костраба, Валерій Мате-
лега і Михайло Клешко», – зазначив Віктор
Ісак.
З відкриттям фестивалю привітав голо-
ва Керецьківської сільської ради Михайло
Мушка. «Ми відчуваємо, що за три роки, що
минули з часу створення громади, ми стали
єдині і працюємо плідно задля спільного
щасливого й мирного майбутнього. Отож,
ІІ фестиваль народного мистецтва у Керець-
ківській громаді «Витоки» – це можливість
показати наші таланти, а також чого ми до-
сягли, перебуваючи в об’єднаній громаді», –
зазначив він.
У канву фестивалю організатори вплели
понад два десятки номерів: пісень, мелодій,
хореографічних композицій. Вони увібрали
в себе все найкраще з фольклорних надбань,
що є в цій закарпатській гірській глибинці.
Як повідомив Віктор Ісак (він є незмінний
ведучий «Витоків») цьогорічний фестиваль
проходить на конкурсній основі. У змаган-
ні «хто кращий» брали участь учні закладів
освіти і мистецьких шкіл, а також дорослі
мешканці громади. Номінацій шість: сольне
виконання народних автентичних пісень,
гуртове виконання народних автентичних
пісень, відтворення фольклорно-обрядово-
го дійства, народні побутові танці, сольна та
Учасники фестивалю-конкурсу
Відлуння подій
Відлуння подій
24 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
гуртова народна музика, а також во-
кально-хореографічна композиція.
У складі журі – очільник Ке-
рецьківської сільської ради Михай-
ло Мушка (голова), в.о. директора
КЗ«Обласнийорганізаційно-методич-
ний центр культури» Закарпатської
обласної ради, заслужений працівник
культури України Ганна Дрогальчук,
провідний методист Іршавського місь-
кого будинку культури, заслужений
працівник культури України, голова
об’єднаної профспілки працівників
культури Іршавщини Оксана Сідор,
директор Іршавського міського цен-
тру позашкільної освіти Юрій Буряс,
керівник та солістка народного ама-
торського гурту «Остра тернина»,
переможниця численних вокальних
конкурсів в Україні та за її межами Ан-
дріана Матіко та начальник відділу освіти,
молоді та спору, культури і туризму Керець-
ківської сільської ради Ганна Остолош.
Весілля й вечорниці на «Витоках»
не відрізнити від справжніх
Загальна кількість населення в грома-
ді – понад 15 тисяч осіб. І в кожному з сіл,
що входять до складу громади, Лисичово,
Березники, Кушниця та Керецьки, є вели-
кий заклади освіти, в останніх двох – також і
школи мистецтв. Звичайно, що найбільший
внесок у розвиток аматорства роблять педа-
гоги, заступники з виховної роботи загаль-
ноосвітніх закладів, а також викладачі мис-
тецьких шкіл.
«Повинна визнати, що до створення гро-
мади культура в наших чотирьох селах, що
входять до її складу, дещо занепала, – розпові-
дала Ганна Остолош. – Після об›єднання сіл у
єдиній громаді ситуація почала змінюватися.
Діяльність аматорських колективів вийшла
на новий рівень. Робимо все, щоб у наших
закладах культури завирувало життя. На це
спрямований і фестиваль-конкурс «Витоки».
Повний блекаут «Витокам» не завадив
Свідченням того, що зроблено чималий
крок уперед, є факти. Зокрема, у рік ство-
Василь Бедзір, Оксана Сідор, Ганна Остолош,
Ганна Дрогальчук
Плетіння вінків
Відлуння подій
Відлуння подій
25
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
рення громади, ще до російсько-української
війни провели великомасштабний (тривав
три дні) фестиваль ковальського мистецтва
«Гамора».
Надалі війна не дозволила провести ко-
вальські фести, тож зосередилися на про-
веденні локальних заходів. Серед таких – і
фестиваль «Витоки», який вперше відбувся
торік, 24 листопада. Той день важко забути:
повний блекаут у країні – а в Керецьківській
громаді на сцені 25 колективів відтворюють
народні композиції в напівтемряві. У розпо-
рядженні був один-єдиний генератор, для
якого начальниця відділу культури Ганна
Остолош автівкою весь час підвозила пальне.
«Світилася лише сцена і був звук з мікро-
фонами для учасників, – пригадує Ганна Ва-
силівна. – Попри ці складнощі, і діти «Арте-
ку», яких у залі було близько трьохсот, і самі
учасники отримали величезне задоволення.
Ми об’єдналися в час блекауту, тобто коли
країна була в темряві, на межі. Фольклорне
дійство, що відбувалося на сцені, освітилися
світлом нашого народного мистецтва».
Сьогодні, в такі ж листопадові дні, учас-
ники знову хвилювалися, чи буде світло. З ін-
шого боку, була впевненість, що якщо торік у
екстремальних умовах провели фольклорне
свято, то тепер воно обов’язково відбудеться
знову. Драйвовості додавав і той факт, що
нинішній захід – це вже не лиш фестиваль,
а і конкурс, в якому визначать кращих.
Обрядові «Гуски» й … дуботіння
До нього ретельно готувалися і добрі
результати є очевидними. Юні виконавці,
які виходили на сцену, всі без винятку – у
народному вбранні, виконаному в традиці-
ях своїх сіл. Тож виглядало так, немов не на
сцені співають і танцюють, а на справжніх
весіллях чи вечорницях.
…Для нудьги не залишалося ні часу, ні
місця. Зі сцени звучали різножанрові номе-
ри, а колективи змінювали один одного, як у
калейдоскопі. «Котел» емоцій і вражень розі-
грівся до гарячого.
Особливо запам’яталося фольклор-
но-обрядове дійство «Великодні свята у Ли-
сичові», втілене на сцені колективом «Ли-
сичаночка» Кушницької мистецької школи
(керівник Надія Пупена). А як майстерно
відтворили юні учасники ансамблю з та-
кою ж назвою, що діє в Лисичівському ЗЗСО
І–ІІІ ступенів (керівник Ганна Олегаш), тра-
дицію плетіння вінків для молодих. Тут
їх називають словом «Гуски». Переконливо
втілено на сцені хореографічну компози-
цію «Завчетверистий» гуртом «Лисичан-
ка» (керівник Наталія Продан) цього ж на-
вчального закладу.
Член журі хореограф Юрій Буряс заува-
жив: «У Лисичові є свій унікальний вираз-
ний елемент у танцях – «дуботіння». Звер-
ніть увагу, як юні танцюристи ритмічно ви-
стукують ритм. Це – особливість цього села,
подібного не побачите більше ніде».
Варто перерахувати колективи й інших
виконавців, які того дня виходили на сцену
та здіймали хвилі аплодисментів. Це – во-
кальні, хореографічні, інструментальні ан-
самблі, серед яких «Заграва» і «Верховинки»
Кушницького ліцею (керівники Марина
Продан і Наталія Губаль), «Керечанські кра-
Члени журі та учасники фестивалю-конкурсу
Відлуння подій
Відлуння подій
26 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
шанки» і «Монистятка» Кушницької мис-
тецької школи (керівники Марина Сакаль і
Марія Петришинець), «Едельвейс» Березни-
ківського ЗЗСО І–ІІІ ступенів (керівник Ма-
рія Петришинець), учні Березниківського
ЗЗСО І– ІІІ ступенів (керівник Марія Куруц),
квартет інструменталістів Кушницької мис-
тецької школи.
А як дружно зал табору «Артек» підспі-
вував учням Кушницької мистецької школи
Михайлові Гецку та Марії Барні, які проспі-
вали «Ой Марічко, чічері»! Відзначимо ви-
ступ вихованки Керецьківської мистецької
школи Оксани Петрунько з піснею «Чи я не
хазяйка?». Згадаю також, як грайливо зовсім
юні вихованці Лисичівського будинку куль-
тури Сафіна Есмуродова та Олег Батрин
виконали пісню «Куплю собі чоботята». Як
із хвилюванням усі зустріли відому пісню
«Коли я роковав», що дивним чином перегу-
кується з сучасністю, у виконанні учня Ке-
рецьківської мистецької школи Дениса Ма-
ровді. І аж защеміло під серцем у кожного в
залі, коли прозвучала «Чорна гора неорана».
«Керечанські крашанки» заспівали її так, що
в уяві незримо постали воїни, які захищають
рідну землю в нинішній суворій дійсності,
коли на передовій українські воїни чинять
мужній опір ворогам.
Поза конкурсною програмою на фести-
валі виступив фольклорний колектив Цен-
тру культури і дозвілля Довжанської сіль-
ської ради під керівництвом Ольги Кукли.
Гості з сусідньої громади затанцювали «Ве-
сільний танець» і заспівали «Сколомийку».
Завершенням стало оголошення кращих
із кращих і вручення дипломів. Вердикт
журі оголошували й вручали нагороди на-
чальниця відділу освіти, молоді та спорту,
культури та туризму Ганна Остолош і голо-
ва Керецьківської сільської ради Михайло
Мушка. Потрібно було бачити радість на
обличчях лауреатів із відзнаками в руках! З
кожним із них керівник громади сфотогра-
фувався і побажав творчого зростання.
Коментар начальниці відділу освіти, мо-
лоді та спорту, культури та туризму Ганни
Остолош.
«Витоки» проводяться з метою збере-
ження і популяризації нематеріальної куль-
турної спадщини, вивчення та репрезента-
ції фольклору, обрядових дійств, традицій-
них побутових танців, формування у молоді
інтересу до народної музики, дослідження
народної обрядовості, зміцнення і розвиток
культурних зв’язків між творчими учнів-
ськими колективами громади.
Щиро дякуємо і нашим меценатам, які
посприяли в підготовці та проведенні свята.
Вони фінансово підтримали ті заходи, які ми
не можемо профінансувати з місцевого бю-
джету. Хочемо зробити наші «Витоки» щоріч-
ним фестивалем-конкурсом. Будемо робити
все, що від нас залежить, щоб так і сталося.
Василь БЕДЗІР
Члени журі: Юрій Буряс, Андріана Матіко, Ганна Дрогальчук, Оксана Сідор, Ганна Остолош
Відлуння подій
Відлуння подій
27
№ 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела
«БАРВИ ЖИТТЯ» ВІДБУЛИСЯ В УЖГОРОДІ
29 листопада 2023 року в Закарпатсько-
му академічному обласному театрі ляльок
відбувся обласний тур Всеукраїнського фес-
тивалю творчості осіб з інвалідністю «Барви
життя».
Культурно-мистецький захід присвяче-
ний талановитим особистостям, які незва-
жаючи на різні життєві обставини, продов-
жують займатися улюбленою справою.
З давніх-давен відомо, що мистецтво лі-
кує. Через творчість, в будь-яких її проявах,
приходить зцілення. Це незбагненно і див-
но. Але це працює. До того ж, важливий сам
процес творення. Він допомагає позбутися
страху та пригнічення, отримати позитивні
емоції, повірити в свої сили.
Дякуємо Збройним Силам України за
можливість провести таку важливу акцію.
В Україні триває війна, тому нині такі заходи
відіграють особливу роль, адже мистецтво і
культура збагачують духовно та надихають.
І кожен із нас, так чи інакше, є важливою
частиною фундаменту нашої великої Пере-
моги.
Організатори заходу – департамент
культури Закарпатської обласної державної
адміністрації – обласної військової адміні-
страції та комунальний заклад «Обласний
організаційно-методичний центр культу-
ри» Закарпатської обласної ради. Партнери
фестивалю – департамент соціального захи-
сту населення Закарпатської обласної дер-
жавної адміністрації – обласної військової
адміністрації.
Привітали учасників заступник дирек-
тора департаменту культури Закарпатської
обласної державної адміністрації – обласної
військової адміністрації Галина Ломпарт,
директор департаменту соціального захисту
населення Закарпатської обласної держав-
ної адміністрації – обласної військової ад-
міністрації Ольга Травіна та в.о. директора
КЗ «Обласний організаційно-методичний
центр культури» Закарпатської обласної
ради Ганна Дрогальчук.
У фестивалі взяло участь 75 осіб, які зма-
галися у таких жанрах: вокальному, інстру-
ментальному, театральному, хореографіч-
ному, а також образотворчому та декоратив-
но-прикладному мистецтві.
Оцінювало виступи журі, до складу яко-
го увійшли:
– в. о. директора КЗ «Обласний органі-
заційно-методичний центр культури, заслу-
Наталія Бокоч (стоїть четверта ліворуч) та вихованці КУ «Соціальний абілітаційно-
реабілітаційний центр «Парасолька»» Закарпатської обласної ради
Відлуння подій
Відлуння подій
28 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023
жений працівник культури України Ганна
Дрогальчук;
– старший викладач кафедри музичного
мистецтва Мукачівського державного уні-
верситету Олена Короленко;
– викладач кафедри музичного мисте-
цтва комунального закладу вищої освіти
«Академія культури і мистецтв» Закарпат-
ської обласної ради, заслужений працівник
культури України Валентина Зелінка;
– провідний методист комунального за-
кладу «Обласний організаційно-методич-
ний центр культури» Закарпатської облас-
ної ради, член Національної хореографічної
спілки України Микола Мовнар;
– керівник народної аматорської студії
поезії «Чарівне слово» Ужгородського місько-
го центру дозвілля-будинку культури Ужго-
родської міської ради – Наталія Дубініна;
– викладач Ужгородської школи мис-
тецтв, член Національної спілки художників
України, заслужений худож-
ник України Василь Вовчок.
– завідувач народного
етнографічного музею кому-
нального закладу «Обласний
організаційно-методичний
центр культури» Закарпат-
ської обласної ради, заслуже-
ний майстер народної твор-
чості України Наталія Стегу-
ра.
– провідний методист
відділу інноваційних про-
грам та культурно-мистець-
ких проєктів комунального
закладу «Обласний органі-
заційно-методичний центр
культури» Закарпатської об-
ласної ради Оксана Волос.
Після конкурсних висту-
пів журі визначило переможців.
Лауреати І ступеня
Вокально-хоровий жанр
Філіп Олексій. Комунальний заклад
«Нижньоселищенська мистецька школа»
(керівник Оксана Лембей).
Поп Золтан Михайлович. КУ «Вільшан-
ський дитячий будинок – інтернат» ЗОР (ке-
рівник Рішко Віталіна).
Хореографічний жанр
Дует у складі Сніжани та Володимира
Керничних. Стеблівський СБК Хустської
міської ради (керівник Олена Харченко).
Інструментальний жанр
Сюлек Даніел-Міклош. КЗ «Берегівська
школа мистецтв ім. З.Кодая» Берегівської
міської ради (керівник Степан Бобаль).
Художнє слово
Скальський Ерік. Обласний центр со-
ціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями
(керівник Аліса Івахненко).
Образотворче мистецтво
Дюрков Софія. Ужгородська спеці-
альна школа – інтернат І–ІІІ ст. Закар-
патської обласної ради (керівник Ан-
дрея Прислупська).
Декоративно-прикладне мистецтво
Левдар Василина. Білківський лі-
цей Білківської сільської ради (керівник
Світлана Левдар).
Лауреати ІІ ступеня
Вокально-хоровий жанр
Вокальний ансамбль «Еделвейс»
Медико-соціального реабілітаційного
Наталія Стегура, Микола Мовнар, Олена Короленко,
Валентина Зелінка, Ганна Дрогальчук, Василь Вовчок –
журі фестивалю
Сніжана та Володимир Керничні
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.

More Related Content

Similar to Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.

Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рікЖурнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рік
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік
oomckuzh
 
З Україною в серці
З Україною в серціЗ Україною в серці
З Україною в серці
Alexander Kostyuk
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік.
oomckuzh
 
Lito 2013
Lito 2013Lito 2013
Lito 2013igritb
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рікЖурнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рік
oomckuzh
 
Презентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича Кушніра
Презентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича КушніраПрезентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича Кушніра
Презентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича Кушніра
Odesa National Scientific Library
 

Similar to Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік. (20)

Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2020 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2019 рік
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2021 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2017 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2021 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2017 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2017 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4(32) 2015 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рікЖурнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2018 рік
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2022 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2019 рік
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2018 рік
 
З Україною в серці
З Україною в серціЗ Україною в серці
З Україною в серці
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2018 рік
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2019 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1, 2. 2022 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №4. 2016 рік.
 
Lito 2013
Lito 2013Lito 2013
Lito 2013
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рікЖурнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рік
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2019 рік
 
Презентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича Кушніра
Презентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича КушніраПрезентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича Кушніра
Презентація до 70-річчя В'ячеслава Григоровича Кушніра
 

More from oomckuzh

Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік.
 Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік.
oomckuzh
 
Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...
Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...
Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік.
oomckuzh
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік.
oomckuzh
 

More from oomckuzh (7)

Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2021 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік.
 Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3. 2020 рік.
 
Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...
Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...
Робота Закарпатського Обласного організаційно-методичного центру культури за ...
 
Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №№3-4. 2013 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №2. 2013 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №1. 2013 рік.
 
Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік. Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік.
Журнал "Культурологічні джерела". №3-4. 2012 рік.
 

Журнал "Культурологічні джерела". №3, 4. 2023 рік.

 • 1.
 • 2. Народний аматорський оркестр гуцульських інструментів будинку культури с. Кваси КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ «ЖИВА СПАДЩИНА» – АРТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТТЯ Фольклорний ансамбль будинку культури села Нересниця та народна майстриня Василина Она
 • 3. 1 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 Щоквартальний вісник Засновник: КЗ «Обласний організаційно- методичний центр культури» ЗОР. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія ЗТ № 722/314 ПР від 30.01.2019. Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 18. www.zakfolkcenter.info е-mail: oomckuzh@gmail.com Редакційна колегія: Г. Дрогальчук, І. Хланта, М. Офіцинська. Упорядкування, підготовка текстів: М. Офіцинська. Відповідальна за випуск: Г. Дрогальчук. Автори світлин: В. Бедзір, О. Гайдук, К. Губена, М. Офіцинська, В. Сичкун, з архіву В. Луцьо, КЗ «ООМЦК» ЗОР та з мережі Інтернет. Художнє оформлення обкладинки: М. Дем’ян. Дизайн та верстка: М. Коваль. Редагування та коректура: М. Офіцинська. Відповідальність за достовірність фактів, власних назв та імен, інших відомостей несуть автори. Редакція може не розділяти погляди та думки, які автори висловлюють у своїх публікаціях. На першій сторінці обкладинки майстриня Василина Она. Фото Крістіни Губени. Гарнітура Book Antiqua. ЗМІСТ ПРО АВТОРІВ....................................2 Відлуння подій.................................. 3 ОФІЦИНСЬКА М. У краєзнавчому музеї вшанували полеглих захисників України..................... 3 ОФІЦИНСЬКА М. Герої не вмирають ....................... 6 ПРЕССЛУЖБА ЗАКАРПАТ- СЬКОЇ ОДА-ОВА На Закарпатті відзначили лауреатів обласних премій у га- лузі літератури і мистецтва....... 8 ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА В. «Народжена для танцю»...........10 СТЕГУРА Н. З любов’ю до традицій свого краю ................................... 12 ОФІЦИНСЬКАМ. В ужгородському скансені пред- ставили «Живу спадщину».....14 СТЕГУРА Н. «А вже осінь…» Олесі Рибалко..............................18 ОФІЦИНСЬКА М. Презентували записи народних танців Закарпаття...................... 20 БЕДЗІР В. «Витоки» всім показали, що культура в закарпатській глибинці в пошані й на піднесенні .......................... 23 ВОЛОС О. «Барви життя» відбулися в Ужгороді ................................... 27 ОФІЦИНСЬКА М. В Ужгороді презентували книжку «Золота гора Івана Хланти»............................. 30 ЛОВСКА В. «Бджілку джавелінку і її друзів» презентували в Ужгород......................................32 БЕДЗІР В. Карпатський ліжник єднає й перетинає кордони..... 34 БЕДЗІР В. Про політв’язня, борця за Україну Юрія Бадзя йшлося на конференції в Іршаві............39 ПЕТІШКО-КОВАЛЬОВА В. Потужний заряд світла і тепла........................................... 42 ОФІЦИНСЬКА М. І в час воєнної негоди книжкова нива наша родить ..................... 43 БЕДЗІР В. Напередодні Різдва «Книга-Фест» знову зібрала однодумців .................. 45 БЕДЗІР В. На вишиваних полотнах Ольги Уманець – життя її й України..................... 47 КРАСНАЙ-СОРВОДІ Н. Найтепліший різдвяний концерт! ....................................... 50 Ювілеї................................................ 52 ТИМОФЕЄВА О. Берегиня роду .............................52 БЕДЗІР В. Народному аматорському вокальному ансамблю «Ужанка» – 55 років...................................... 56 МИТРОВКА М. Слово про колегиню..................62 Цікаво знати................................... 67 ЗАЙЦЕВ О. Національна ідентичність театрально-декораційного мистецтва Закарпаття ХХ–ХХІ століття (на прикладі вистави «Наталка Полтавка» І.Котляревського).........................67 Стане у пригоді...........................71 МОВНАР М. Народний танець «Аркан»...... 71
 • 4. 2 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 БЕДЗІР Василь – провідний мето- дист інформаційно-редакційного сектору КЗ «Обласний організа- ційно-методичний центр культу- ри» Закарпатської обласної ради, член Національної спілки журна- лістів України ВОЛОС Оксана – провідний методист відділу інноваційних програм та культурно-мистець- ких проєктів КЗ «Обласний ор- ганізаційно-методичний центр культури» Закарпатської облас- ної ради ЗАЙЦЕВ Олег — заслужений пра- цівник культури України, член Національної спілки театральних діячів України, аспірант Націо- нальної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) КРАСНАЙ-СОРВОДІ Наталія – заступник директора Виноградів- ської школи мистецтв імені Б. Бар- тока ЛОВСКА Василь – член Національ- ної спілки журналістів України МИТРОВКА Михайло – заслуже- ний працівник культури України МОВНАР Микола – провідний методист відділу народної твор- чості та аматорського мистецтва КЗ «Обласний організаційно-ме- тодичний центр культури» Закар- патської обласної ради, член На- ціональної хореографічної спілки України ОФІЦИНСЬКА Марина – заві дувач інформаційно-редакцій- ного сектору КЗ «Обласний ор- ганізаційно-методичний центр культури» Закарпатської облас- ної ради ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА Васи- лина – провідний науковий спів- робітник відділу історії та краєз- навства КЗ «Закарпатський об- ласний краєзнавчий музей імені Т. Легоцького» Закарпатської об- ласної ради ПЕТІШКО-КОВАЛЬОВА Вікто- рія – викладачка відділу «Хорове диригування» КЗ «Ужгородський музичний фаховий коледж» За- карпатської обласної ради СТЕГУРА Наталія – завідувач на- родного етнографічного музею КЗ «Обласний організаційно-ме- тодичний центр культури» Закар- патської обласної ради, заслуже- ний майстер народної творчості України ТИМОФЕЄВА Ольга – методист, відмінник народної освіти Украї- ни, член Національної спілки жур- налістів України ХЛАНТА Іван – провідний ме- тодист відділу народної твор- чості та аматорського мистецтва КЗ «Обласний організаційно-ме- тодичний центр культури» За- карпатської обласної ради, заслу- жений діяч мистецтв України, академік Академії наук вищої освіти України, член Національ- ної спілки краєзнавців України ШКІРЯ Василь – член Національ- ної спілки письменників України ПРО АВТОРІВ
 • 5. 3 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела Відлуння подій Відлуння подій Заслужений академічний Закарпатський народний хор У КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ ВШАНУВАЛИ ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ 29 серпня 2023 року з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у Закар- патському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відбулася низка заходів. Зокрема, на запрошення КЗ «Об- ласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради в акції взяли участь військові волонтери Те- тяна і Валерій Поповичі, які у парку музею розгорнули пересувну виставку-меморіал Крістіна Губена, Наталія Стегура, Олена Ваш, Лілія Грушовська-Ніколенко, Оксана Волос, Ганна Дрогальчук, Євген Тищук, о. Віктор, о. Валерій, о. Ігор, Наталія Петій-Потапчук, Ольга Шумовська, о. Сергій
 • 6. Відлуння подій Відлуння подій 4 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 «Війна у металі. Війна як вона є». Також провідним методистом Центру культури Лілією Грушовською-Ніколенко було ор- ганізовано і доставлено до музею артефак- ти від благодійної організації «Волонтери Ужгорода», які увійшли до експозиції, що була розміщена у внутрішньому дворику музею. Розпочали дійство з вшанування пам’я- ті Героїв хвилиною мовчання. Потім За- служений академічний Закарпатський на- родний хор (директор-художній керівник Фрагменти експозиції Лілія Грушовська-Ніколенко, Оксана Волос, Ганна Дрогальчук, Ольга Шумовська, Євген Тищук, Тетяна та Валерій Поповичі, Наталія Петій-Потапчук
 • 7. Відлуння подій Відлуння подій 5 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела Фрагменти експозиції Наталія Стегура, Олена Ваш – заслужений працівник культури України Ната- лія Петій-Потапчук) ви- конав Державний Гімн України та пісню «Через поле широкоє». Пана- хиду за загиблими вої- нами АТО, ООС, росій- сько-української війни 2022–2023 рр. відправили священники Закарпат- ської єпархії православ- ної церкви України – о. Сергій, о. Віктор, о. Ігор, о. Валерій. У внутрішньому дво- рику замку також було представлено прапори бойових частин, бригад, батальйонів Закарпат- ської області, прапори во- лонтерських організацій області. Ведуча заходу – провідний методист Центру культури Оксана Волос. Усі, хто бажав, могли пожертвувати кошти на потреби Збройних Сил Украї- ни. У нинішній війні ми платимо над- звичайно велику ціну. Безперечно, це не єдиний день у році, коли згадуються по- леглі та віддається їм шана. Однак це на- года для всього суспільства разом зробити усе можливе, аби пам’ять про героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. Марина ОФІЦИНСЬКА
 • 8. Відлуння подій Відлуння подій 6 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 29 серпня 2023 року до Дня пам’яті за- хисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіаль- ну цілісність України, біля Закарпатсько- го академічного обласного українського музично-драматичного театру імені бра- тів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв в Ужгороді відбувся вечір-реквієм «Герої не вмирають», який підготував і провів КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради. З цією датою пов’язаний один із найтра- гічніших епізодів російсько-української вій- ни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловай- ськом у 2014 році. Тоді російське керівництво – традиційно для себе – порушило домовле- ності: українських вій- ськових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути «зеленим ко- ридором». Їхній шлях пролягав через соняш- никові поля. Тому тра- диційним символом пам’ятного дня 29 серп- ня став соняшник. На заході були присутні голова Закар- патської обласної ради Володимир Чубірко, ужгородський міський голова Богдан Андрі- їв, заступник голови Закарпатської обласної ОДА-ОВА Ігор Шинкарюк, директор депар- таменту культури Закарпатської ОДА-ОВА, заслужений артист України Євген Тищук, депутати Закарпатської обласної ради, пред- ставники органів місцевого самоврядуван- ня, військовослужбовці, студенти та містяни. Усі, хто бажав ушанувати пам’ять заги- блих захисників України, могли запалити свічку. Розпочався захід щемливою «Мелоді- єю» М. Скорика у виконанні академічного камерного оркестру Закарпатської обласної філармонії (керівник – заслужений артист України Владислав Юрош). Потім усі присутні вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання. Камерний оркестр Закарпатської обласної філармонії
 • 9. Відлуння подій Відлуння подій 7 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела Протягом години на світлодіодному екрані під супровід камерного оркестру чо- тирма блоками демонстрували відеоматері- ал «Вічна пам’ять героям», до якого увійшли закарпатці, які загинули у війні з росією, захищаючи державний суверенітет та тери- торіальну цілісність України, починаючи з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року, та поховані. У заході також взяли участь Анастасія Пазяк – учасниця народної аматорської студії поезії «Чарівне слово» комунально- го закладу «Ужгородський міський центр дозвілля – будинок культури» (керівник Наталія Дубініна); Данило Петришенець – учень Коритнянського ліцею Холмків- ської сільської ради (вчитель Ганна Петри- шенець); Анастасія Стельмах – студентка Комунального закладу вищої освіти «Ака- демія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради та учні театрального відділу Ужгородської школи мистецтв (керівник Га- лина Вукста). Тематичну виставку «По- дорослішали вмить» робіт учнів мистецьких шкіл об- ласті було представлено пе- ред центральним входом до театру. Ведуча заходу – провід- ний методист КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури» ЗОР Лілія Грушовська-Ніколенко. Поки триває війна, ми не можемо знати точну кіль- кість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі історії. Проте впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам’яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану. Щоб наша пам’ять про них була живою і дієвою. Щоб кожен із нас долучився до захисту і пе- ремоги України. Пам’ять про борців і їхні подвиги є най- вищою цінністю в шкалі нашої національної ідентичності. А віра і впевненість, що в разі загибелі на полі бою жертовність воїна буде пошанована на державному рівні, є дуже важливою для підняття морального духу військовослужбовців. Після остаточної перемоги в країні по- винні постати особливі місця, з проникли- вою архітектурою і людяними меморіаль- ним практиками, які свідчитимуть, що ми шануємо і дякуємо Героям. Марина ОФІЦИНСЬКА Наталія Стегура, Олена Ваш, Ганна Дрогальчук, Василь Барановський, Оксана Волос
 • 10. Відлуння подій Відлуння подій 8 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 НА ЗАКАРПАТТІ ВІДЗНАЧИЛИ ЛАУРЕАТІВ ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА Щороку провідним митцям краю прису- джують обласні премії. Конкурсні комітети визначають переможців у п’яти номінаціях, названих на честь закарпатців, які зробили вагомий внесок у розвиток культури нашого регіону. Дипломи лауреатів обласних премій у галузі літератури і мистецтва за 2022 рік цього річ вручили заступник голови Закар- патської ОДА Петро Добромільський та за- ступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем’янчук. Дипломи лауреатів премії імені Федора Потушняка у галузі літератури за 2022 рік вручили: ▪ у жанрі «проза» – Наталії Дурунді, письменниці, членкині Закарпатської орга- нізації Національної спілки письменників України за книгу «За брамою пекла»; ▪ у жанрі «поезія» – Марії Грицан, пись- менниці, членкині Закарпатської організації Національної спілки письменників України за книгу «Любов у спадок»; ▪ у жанрі «література для дітей» – Олек- сандрові Гаврошу, письменнику, члену Закар- патської організації Національної спілки пись- менників України за книгу «Замок любові»; ▪ у жанрі «літературознавча праця» – Іванові Ребрику, письменнику, літературоз- навцеві, редактору, видавцеві, члену Закар- патської організації Національної спілки письменників України за книгу у двох томах «Перебіг: Час-у-тексті». Лауреатами премії імені Дезидерія Задо- ра у галузі музичного та виконавського мис- тецтва стали: ▪ у номінації «Композитор» – Володимир Волонтир, композитор, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спіл- ки композиторів України за збірку «Фортепі- анні твори для дітей та юнацтва»; ▪ у номінації «Соліст, дует, тріо» – Євген Цанько за концертну програму «Акордео- ніст Євген Цанько у супроводі Академічно- го духового оркестру комунального закладу «Закарпатська обласна філармонія» Закар- патської обласної ради. Дипломами лауреатів премії імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв у галузі театрального мистецтва нагородили: Організатори, гості та лауреати після вручення премій
 • 11. Відлуння подій Відлуння подій 9 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела ▪ у номінації «Режисерсько-постановоч- на група» – режисерсько-постановочну гру- пу Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Ше- регіїв; ▪ у номінації «Актор» (за найкраще вті- лення сценічного образу) – Рудольфа Ланя, актора Мукачівського драматичного театру за роль Робера Гіза у виставі-комедії «Гляда- чам дивитись суворо заборонено» Ж. Мар- сан; ▪ у номінації «Актриса» (за найкраще втілення сценічного образу) – Кристину Мочані, актрису Мукачівського драматич- ного театру за роль Ружі у виставі за іроніч- ною драмою «Оскар і Рожева пані» автора інсценізації за мотивами Еріка-Емманюеля Шмітта – Лева Сомова; ▪ у номінації «Актор/актриса» (за най- краще втілення сценічного образу у виста- ві для дітей) – Олену Пишку, ак- трису, провідну майстриню сце- ни Закарпатського академічного обласного театру ляльок за роль Хухи-моховинки у виставі «Хуха, Дюдя і Потороча» Н. Шейко-Мед- ведєвої; ▪ у номінації «Театрознавець» – Олега Зайцева, театрознавця, заслуженого працівника культу- ри України, члена Національної спілки театральних діячів Укра- їни, аспіранта Національної ака- демії керівників кадрів культури і мистецтв за серію статей на тему «Театрально-декораційне мисте- цтво Закарпаття ХХ–ХХІ століття». У галузі образотворчого та декоративно-прикладно- го мистецтва дипломи лау- реатів премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерде- лі вручили: ▪ у номінації «Живопис» – Володимирові Павлиши- ну, художнику-живописцю, члену Національної спілки художників України, заслу- женому художнику України за твір «Осінній вибух в Лікі- царах»; ▪ у номінації «Графіка» – Габріелі Тегзе, художни- ці-графіку, членкині Закар- патської організації Національ- ної спілки художників України за триптих «Каменярі»; ▪ у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» – Наталії Борецькій-Грабар, ху- дожниці декоративно-прикладного мисте- цтва, членкині Національної спілки худож- ників України за твір «Сюжет»; ▪ у номінації «Скульптура» – Іванові Дем’яну, скульптору, члену Національної спілки художників України за твір «Танго». У галузі хореографічного мистецтва лау- реатом премії імені Клари Балог став: – у номінації «Хореографічний колектив» став ансамбль народного танцю «Карічка» Ужгородської школи мистецтв (керівник – за- служена артистка України Людмила Вайзер) за виконання закарпатських народних танців «Березнянка», «Карічка» та «Бубнарський». Пресслужба Закарпатської ОДА-ОВА Людмила Вайзер Олег Зайцев Олена Пишка Володимир Павлишин
 • 12. Відлуння подій Відлуння подій 10 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 «НАРОДЖЕНА ДЛЯ ТАНЦЮ» 2023 рік багатий на пам’ятні дати. Однією з них є день народження балет- мейстера, відомої на весь світ ужгород- ки Клари Федорівни Балог (17 липня 1928–9 червня 2018). Цьогоріч у липні вона б відзначила свій 95 день народ- ження. На цю честь Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Тиво- дара Легоцького підготував меморіаль- ну камерну виставку «Народжена для танцю», покликану вшанувати пам’ять мисткині. Відкриття виставки відбулося 20 вересня в одному із залів музею. При- сутніх привітала в.о. директора закла- ду Андреа Ронай, яка підкреслила важливість подібних заходів, покли- каних підтримувати місцеві історію та культуру, зберігати для нащадків імена наших діячів та знайомити із їх надбаннями відвідувачів. Вітальне слово виголосив і директор департа- менту культури Закарпатської ОДА- ОВА, заслужений артист України Єв- ген Тищук. Він відзначив, що ім’я Кла- ри Балог є надзвичайно важливим для закарпатського сценічного мистецтва, а її творчий доробок пропагував на- родне мистецтво Закарпаття далеко за його межами. Євген Віталійович пригадав, як у свій час їздив до Харкова, де мав можливість ознайомитися із місцями, де зародився те- атр «Березіль», а також зі спадщиною Леся Курбаса. На жаль, тоді ще не було органі- зовано музею, який би зберіг для прийдеш- ніх поколінь цю сторінку українського те- атрального мистецтва. Тому вшанування пам’яті митців є важливим у справі збере- ження нашої культури. Потім слово взяла завід- увач відділу історії та краєз- навства Валерія Русин, яка запропонувала присутнім переглянути короткий до- кументальний фільм про балетмейстера Клару Балог, який підготував телеканал «Tv21 Унгвар» у 2019 році. Після перегляду вона розпо- віла про експонати, які пред- ставлені на виставці, та як вони потрапили до музею. Також поділилася спогадами про Клару Федорівну, яку знала особисто. Своє ім’я народна ар- тистка України, Президент- ський стипендіат, володар- Експонати музею
 • 13. Відлуння подій Відлуння подій 11 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела ка багатьох державних нагород, закордонних відзнак, почесний громадянин м. Ужгород вписала у золотий фонд народного тан- цювального мистецтва України. «Раковецький кручений», «Яроць- ка карічка», «Вівчарі на полони- ні», «Бойківські забави», «Бубнар- ський», Березнянка», сюїта угор- ських народних танців, «Шовкова косиця», «Гопак» (у постановці з Е. Зайцевою), «Круцена» (у постанов- ці з М. Нємцовою) – це тільки деякі з майже 50 авторських постановок Клари Балог. Свій перший власний танець Клара Федорівна поставила, ще навчаючись в ужгородській цер- ковній школі. Захоплення донь- ки танцем батьки підтримували. Друзі родини, знаний художник А. Ерделі, відомий композитор та фольклорист Д. За- дор, прищепили молодій дівчині любов до мистецтва, пробудили потяг до прекрасно- го. Творчу кар’єру Клара Балог розпочала в 1945 році як артистка танцювальної групи щойно створеного Закарпатського народ- ного хору. Вже тоді вона почала збирати танцювальний фольклор Закарпаття, запи- сувала його та відтворювала у своїх поста- новках. Новий етап у житті танцівниці почав- ся у 1959 р., коли її було призначено балет- мейстером-постановником Закарпатського народного хору, котрому того ж року при- своїли почесне звання «Заслужений». Саме з цим колективом пов’язана уся її творча ді- яльність, особисте життя (тут зустріла свого майбутнього чоловіка, танцюриста Василя Балога). Клара Федорівна навіть зберегла неабияку кількість плакатів, афіш Закар- патського народного хору. Клару Балог як високопрофесійного ба- летмейстера і педагога часто запрошували на семінари та майстер-класи з хореографії до Канади, США, Франції, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини. Її учні – по всьому світу. Бажання зберегти та передати наступ- ним поколінням кращі зразки хореогра- фічного мистецтва Закарпаття надихнули Клару Федорівну на запис та видання двох збірок танців, у яких вона обґрунтовано ви- клала плоди своєї багатолітньої роботи на ниві народної хореографії. Цією виставкою віддаємо шану видатній закарпатці, яка мовою танцю через усе своє життя пронесла любов до народних тради- цій, фольклору, свого народу. Усі експонати, представлені на виставці, подаровані Закарпатському обласному кра- єзнавчому музею ім. Тиводара Легоцького Кларою Балог. Василина ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА Гості оглядають експонати виставки
 • 14. Відлуння подій Відлуння подій 12 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 З ЛЮБОВ’Ю ДО ТРАДИЦІЙ СВОГО КРАЮ 21 вересня 2023 року Закарпатський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України презентував свій творчий доробок під наз- вою «З любов’ю до традицій свого краю». Виставку декоративно-ужиткового та об- разотворчого мистецтва розгорнули у залі Закарпатського музею народної архітекту- ри та побуту. Відкрила виставку заступник дирек- тора з господарської роботи КЗ «Закарпат- ський музей народної архітектури та по- буту» Закарпатської обласної ради Галина Бігуняк. Привітали учасників та гостей голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України Людмила Гу- баль, доцент Закарпатського інституту піс- лядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, член Закарпатського осередку Національної спілки майстрів на- родного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України Петро Ходанич, в. о. директора КЗ «Обласний ор- ганізаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради, заслужений працівник культури України Ганна Дро- гальчук, доктор історичних наук, професор ДВНЗ «Ужгородський національний уні- верситет», член Національної спілки пись- менників України Сергій Федака. До експозиції увійшли роботи 12 митців – членів спілки. Різьбу по дереву представили лауреат Національної премії імені Тараса Шевчен- ка Василь Сідак і заслужений майстер на- родної творчості України Петро Ходанич. Кераміку – заслужений майстер народної творчості України Наталія Стегура та Ан- дрій Зубенко. Лялькарство, вишиті сорочки й тайстри – заслужений майстер народної творчості України Людмила Губаль. Ма- лярство – Олена Сідак та Любов Мателега. Вишиті рушники і плетені капці – Вікторія Симкович. Окрасою виставки стали роботи з бісеру, вишивки та крапкового розпису ужгород- ської майстрині Марії Купарь. Чільне місце в експозиції виставки за- йняли неперевершені прикраси з бісеру Ольги Ловги з м. Іршава та майстерно виши- ті рушники Ганни Когутки з Ужгорода. Окремої уваги заслуговує розпис та ма- лярство Любові Матіко. Дякуємо Збройним силам України за можливість спокійно працювати і реалізову- вати свої творчі плани. Наталія СТЕГУРА Олена Сідак, Оксана Зейкан, Марія Купарь, Галина Бігуняк, Ганна Дрогальчук, Петро Ходанич, Людмила Губаль, Наталія Стегура, Алла Товт, Олена Ваш, Вікторія Симкович
 • 15. Відлуння подій Відлуння подій 13 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела Петро Ходанич, Наталія Стегура Марина Офіцинська, Марія Купарь Ляльки Людмили Губаль Мотанки Ольги Ловги Вишивки Вікторії Симкович Роботи Любові Матіко Кераміка Андрія Зубенка
 • 16. Відлуння подій Відлуння подій 14 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 В УЖГОРОДСЬКОМУ СКАНСЕНІ ПРЕДСТАВИЛИ «ЖИВУ СПАДЩИНУ» 24 вересня 2023 року КЗ «Обласний орга- нізаційно-методичний центр культури» За- карпатської обласної ради організував і провів культурно-мистецьку акцію «Жива спадщина» – арт-презентацію нематеріальної культури Закарпаття, яка відбулася за підтримки депар- таменту культури Закарпатської ОДА-ОВА у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Започаткували акцію минулого року. Біля входу до музею хлібом-сіллю гостей зустрічав народний аматорський обрядо- во-фольклорний ансамбль «Іршавська роди- на» Іршавського міського будинку культури (керівник Олена Йонаш). Відкрив захід та привітав учасників і гос- тей дійства директор департаменту культури Закарпатської ОДА-ОВА, заслужений артист України Євген Тищук. Він також вручив ди- пломи переможцям обласного огляду-кон- курсу презентацій елементів нематеріальної культурної спадщини «Збережімо традиції краю», який відбувся у 2023 році. (Нагада- ємо: 26 червня відбулося засідання журі та визначено переможців конкурсу. Серед них Холмківська територіальна громада за пре- зентацію елемента нематеріальної культур- ної спадщини «Маяліш, народна весняна традиція с. Сторожниця» (ІІІ місце); Нерес- ницька територіальна громада за презен- тацію елемента нематеріальної культурної спадщини «Традиція ткацтва покровців» (ІІІ місце); Довжанська територіальна грома- да за презентацію елемента нематеріальної культурної спадщини «Приборжавські він- ки» (ІІ місце); Ясінянська територіальна гро- мада за презентацію елемента нематеріаль- ної культурної спадщини «Традиційне свято «Міра»» (І місце). Крім дипломів, усі перемож- ці отримали ще й подарункову карту Епіцен- тру. Цьогоріч «Живу спадщину» представили 11 територіальних громад краю від Сторож- ниці до Ясіня. Усі присутні мали можливість ознайоми- тися з художнім ткацтвом, ізянським лозопле- тінням, приготуванням боґрачу, раковецької начинки, скуштувати бриндзю, ріплянку, го- лубці й не тільки. І все це під супровід народ- ної музики у виконанні аматорських колекти- вів з різних куточків області. У центрі старого села біля корчми цікава програма звучала у виконанні народного аматорського оркестру гуцульських інструментів будинку культу- ри с. Кваси Ясінянської ТГ (керівник Фрозіна Шевчук), фольклорного колективу «Струмо- чок» Ізківської музичної школи Пилипецької ТГ (керівник Оксана Щерба), фольклорного колективу Нересницької ТГ (керівник Євгенія Церкуник), фольклорного колективу клубу села Бороняво Хустської ТГ (керівник Любов Бонкало), народного аматорського фольклор- ного колективу «Лисичанка» села Лисичово Василь Барановський, Євген Тищук, Юрій Глеба з учасниками народного аматорського обрядово-фольклорного ансамблю «Іршавська родина» Іршавського міського будинку культури
 • 17. Відлуння подій Відлуння подій 15 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела Представники Керецьківської територіальної громади зустрічають Євгена Тищука Танцювальний колектив «Napraforgó» філії комунального закладу «Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради» Четфалвівського сільського клубу Берегівської ТГ
 • 18. Відлуння подій Відлуння подій 16 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 «Приборжавські вінки» від фольклорного колективу «Незабудка» центру культури та дозвілля Довжанської сільської ради Ізянське лозоплетиво
 • 19. Відлуння подій Відлуння подій 17 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела Традиційна страва боґрач До приготування начанки усе готово Керецьківської ТГ (керівник Надія Пупена), фольклорного колективу клубу села Колоча- ва (керівник Володимир Маркович). Запальні танці презентували хореогра- фічний ансамбль Великораковецької шко- ли мистецтв Білківської ТГ (керівник Єв- генія Мельник), танцювальний колектив «Napraforgó» філії комунального закладу «Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради» Четфалвівського сільського клубу Берегівської ТГ (керівник Наталія Товт, хореограф Іштван Ковач). Цікавим було і дійство «Маяліш», яке презентували колективи Холмківської ТГ – народний аматорський вокальний ансамбль «Арніка» клубу села Тарнівці (керівник Ві- кторія Балог), народний аматорський ін- струментальний ансамбль «Рапсодія» клубу села Холмок (керівники Надія Карпинець, Аліна Гвоздь) та зразковий аматорський хо- реографічний ансамбль «Наша файта» бу- динку культури села Сторожниця (керівник Мирослава Огразанська), та «Приборжавські вінки» від фольклорного колективу «Неза- будка» центру культури та дозвілля Дов- жанської сільської ради (керівник Наталія Менчук). Шанувальники народних традицій мали можливість ознайомитися насамперед із еле- ментами нематеріальної культурної спадщи- ни, які увійшли до Національного Переліку елементів НКС України, а саме: «Ізянське ло- зоплетиво» та «Гуцульська бриндзя», що є ва- гомим досягненням кожної громади. Наймолодші відвідувачі залюбки працю- вали з глиною від час майстер-класу з керамі- ки, який проводила заслужений майстер на- родної творчості України Людмила Губаль. Також можна було придбати художні твори для дітей відомої письменниці Галини Малик та вироби майстрів народних худож- ніх промислів та декоративно-ужиткового мистецтва Марії Купарь, Нелі Шандор, Ганни Гайдук, Олени Селезньової. Захід проводився з метою збереження нематеріальної культурної спадщини Закар- паття, просування туристичного потенціалу регіону та підтримки майстрів народних ху- дожніх промислів. Усі гості та учасники заходу могли до- лучитися до збору коштів для 15 батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпат- ської бригади. Ведуча заходу – провідний методист Центру культури Оксана Волос. Організатори проєкту «Жива спадщина» – департамент культури Закарпатської ОДА- ОВА, комунальний заклад «Обласний органі- заційно-методичний центр культури» Закар- патської обласної ради, комунальний заклад «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради. Дякуємо керівникам територіальних громад, що забезпечили участь носіїв еле- ментів нематеріальної культурної спадщи- ни та аматорських колективів у культур- но-мистецькій акції «Жива спадщина», а та- кож Збройним силам України за можливість проводити такі заходи. Марина ОФІЦИНСЬКА Музики с. Колочава
 • 20. Відлуння подій Відлуння подій 18 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 «А ВЖЕ ОСІНЬ…» ОЛЕСІ РИБАЛКО 19 жовтня у залі Закарпатського му- зею народної архітектури та побуту відбу- лося відкриття персональної виставки «А вже осінь…» ужгородської майстрині Олесі Рибалко. До слова, вона уже декілька ро- ків тісно співпрацює з комунальним закла- дом «Обласний організаційно-методичний центр культури» який і виступив ініціато- ром та організатором виставки. Відкрив виставку директор департамен- ту культури Закарпатської ОДА-ОВА, заслу- жений артист України Євген Тищук. Поді- лилися своїми враженнями від вернісажу директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту, доктор історичних наук Василь Коцан, завідувач народного етнографічного музею КЗ «Обласний орга- нізаційно-методичний центр культури» За- карпатської обласної ради, заслужений май- стер народної творчості України Наталія Стегура, заступник директора Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва Те- тяна Вудмаска, майстриня Марія Купарь. На виставці представлено 48 робіт, вико- наних у техніці сухе валяння, кінусайга, роз- пис на тканині, графіка. Роботи майстрині самобутні та високопрофесійні. Сухе валян- ня та кінусайга мало поширені на Закарпат- ті, зокрема через тривалість та трудомісткість процесу виготовлення. Для створення своїх композицій майстрині знадобилося чимало терпіння, багато часу та професійної майс- терності. Олеся Рибалко досконало володіє японською технікою кінусайга (створення картин різнокольоровими шматочками тка- нини без шиття). Ця техніка останнім часом підкріпила європейське творче середовище. Сухе валяння нагадує ліплення з шерсті, за допомогою якого можна втілити будь-які творчі ідеї. Неповторні чарівні композиції, створені майстринею, дивують гармонійні- стю барв, різноманітністю сюжетів, доскона- лістю виконання. Милують око декоративні подушки у вигляді дитячих іграшок, стилі- зованих птахів, казкових образів, прикраше- них розписом спеціальними фарбами. Займається майстриня і графікою, пре- зентуючи на виставці ніжні прозорі акварелі з квітковими сюжетами. Загалом виставка надзвичайно колоритна і сонячна. Своїми творами майстриня робить навколишній світ добрішим та яскравішим. У 2019 році робота майстрині «Котики-мур- котики» використана для обкладинки щокварталь- ного вісника «Культуроло- гічні джерела», який видає КЗ «Обласний організа- ційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради. Олеся Рибалко – учас- ниця багатьох культур- но-мистецьких акцій: ви- ставок «Світ писанки», Євген Тищук, Василь Коцан, Олеся Рибалко
 • 21. Відлуння подій Відлуння подій 19 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела «Натхненні лялькою» благодійних ярмарків та майстер-класів. До слова, роботи, позначені синьо-жов- тими стрічками, майстриня відібрала для продажу. Вилучені кошти будуть перерахо- вані на потреби Збройних сил України. Тож не будьмо байдужими. Думаю при- дбавши для себе чудові вироби, отримаємо не лише естетичне задоволення, а й внесемо невеличкий вклад у нашу спільну справу – Перемогу. Наталія СТЕГУРА Віра Кобулей, Крістіна Губена, Наталія Стегура, Олеся Рибалко, Олена Ваш, Марина Офіцинська Роботи Олесі Рибалко
 • 22. Відлуння подій Відлуння подій 20 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЗАПИСИ НАРОДНИХ ТАНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ Другого листопада у хоровому класі За- карпатської обласної філармонії відбулася презентація книжки «Ой піду я танцюва- ти». До неї увійшли п’ять народних танців закарпатських українців – «Аркан», «Каріч- ка», «Увиванець», «Мокрянський», «Трибу- шанка» – у записах провідного методиста відділу народної творчості та аматорсько- го мистецтва комунального закладу «Об- ласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради Ми- коли Мовнара. Те, що презентація відбулася у стінах обласної філармонії дуже символічно, адже свою творчу діяльність у Державному заслу- женому Закарпатському народному хорі Ми- кола Васильович розпочав з 1975 року і при- святив служінню цьому колективу понад 35 років. Довгі роки працював із легендою хореографічного мистецтва Закарпаття, на- родною артисткою України Кларою Балог, заслуженими артистами України Миколою Попенком, Михайлом Вігулою, народним артистом України Зеновієм Корінцем, заслу- женими працівниками культури України Петром Сокачем та Наталією Петій-Потап- чук. У доробку Миколи Мовнара чимало та- лановитих постановок професійного рівня. Серед них вокально-хореографічна компо- зиція «Солдати на відпочинку» (1998), закар- патський дівочий танець «Карічка» (2001), вокально-хореографічна композиція «Горі селом» (2008), жартівлива хореографічна картинка «Закарпатські мисливці» («Вада- ска», 2011). Розпочала презентацію танцювальна група Заслуженого академічного Закарпат- ського народного хору виконанням закар- патського народного танцю «Увиванець». Директор-художній керівник Заслуженого академічного Закарпатського народного хору, заслужений працівник культури Укра- їни Наталія Петій-Потапчук привітала гос- тей із приємною подією і побажала всім но- вих творчих успіхів. Модератор заходу – в.о. ди- ректора КЗ «Обласний орга- нізаційно-методичний центр культури» Закарпатської об- ласної ради, заслужений пра- цівник культури України Ганна Дрогальчук детально розповіла про ідею створення книжки та роботу над нею. Потім запросила до слова депутата Закарпатської облас- ної ради, голову комісії з пи- тань культури, молодіжної та інформаційної політики, фі- зичної культури і спорту, рек- тора КЗВО «Академія культу- Ганна Дрогальчук, Микола Мовнар
 • 23. Відлуння подій Відлуння подій 21 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела ри і мистецтв» Закарпатської обласної ради, доктора психологічних наук, заслуженого працівника культури України Наталію Ше- телю. Вона тепло відгукнулася про творчу діяльність Миколи Васильовича, згадала про його викладацьку роботу в Ужгородському факультеті Київського національного уні- верситету культури та мистецтв (2013–2018) та Ужгородському коледжі культури і мис- тецтв (2014–2019). За дорученням голови За- карпатської обласної ради вручила Почесну грамоту за багаторічну сумлінну працю та збереження народного хореографічного мис- тецтва краю. Поділився враженнями від книжки за- ступник директора департаменту культури Закарпатської ОДА-ОВА Віктор Кравчук, який відзначив, що робота виконана на ви- сокому професійному рівні. Висловив спо- дівання, що автор неодмінно подарує один екземпляр. Щоб потрапити до читача, книжка про- ходить багато етапів. І завершальний – це, звичайно, видавництво. Приємно, що на презентацію завітав директор поліграфіч- ного підприємства Товариство з додатковою відповідальністю «Патент» Іван Ключев- ський. Він розповів про те, як познайомився з Миколою Мовнарем і як вдалося реалізувати у такий скрутний час видання книжки. Тісна співпраця пов’язує Миколу Васи- льовича із відомим фольклористом, заслу- женим діячем мистецтв України, а нині ще й провідним методистом Центру культури Іваном Хлантою. Тому й не дивно, що саме він написав змістовну передмову до книжки. У своєму виступі він, зокрема сказав: «Хоре- ографічне мистецтво для Миколи Мовнара – це його повсякденне життя, його найбіль- ше захоплення. У ньому він такий, який є – серйозний, відповідальний, надзвичайно вимогливий до себе та інших людей і вод- Танцювальна група Заслуженого академічного Закарпатського народного хору виконує закарпатський народний танець «Увиванець» Любов Малинич та Василь Матій Микола Мовнар, Наталія Шетеля
 • 24. Відлуння подій Відлуння подій 22 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 ночас легкий до роботи, у якій вбачає своє особливе покликання. Він належить до тих особистостей, які своїм життям і діяльністю довели, що всі свої знання та енергію спря- мовують у русло нарощення духовного по- тенціалу рідного народу». Гарним доповнення до виступів був за- карпатський народний танець «Березнянка» у виконанні Любові Малинич та Василя Ма- тія – артистів Заслуженого академічного За- карпатського народного хору. Багато теплих слів про автора книжки сказали заслужений працівник культури України, письменник Василь Густі, дирек- тор Великобичківської музичної школи, за- служений працівник культури України Ва- силь Попович, музикант Михайло Рибалко, викладач КЗВО «Академія культури і мис- тецтв» Закарпатської обласної ради Олек- сандр Карбованець. Поділився досвідом роботи над книж- кою і її автор – Микола Мовнара. Долаючи хвилювання, він емоційно і натхненно роз- повів про непростий шлях, який потрібно було здолати, щоб книжна побачила світ. Подякував усім, хто йому допомагав, спря- мовував і консультував. Організатор заходу – КЗ «Обласний ор- ганізаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради. Ми переконані, що книжка «Ой піду я танцювати» буде цікавою і корисною не тільки для педагогів-хореографів, студентів, але й для тих, хто поважає народні традиції і звичаї, національні цінності українського народу. Дякуємо Збройним Силам України за можливість творчо працювати і проводити такі культурно-мистецькі акції. Марина ОФІЦИНСЬКА Ганна Дрогальчук, Наталія Петій-Потапчук, Микола Мовнар, Олександр Карбованець, Михайло Рибалко Іван Ключевський Микола Мовнар з учасниками презентації
 • 25. Відлуння подій Відлуння подій 23 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела «ВИТОКИ» ВСІМ ПОКАЗАЛИ, ЩО КУЛЬТУРА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ГЛИБИНЦІ В ПОШАНІ Й НА ПІДНЕСЕННІ 23 листопада 2023 року в Керецьківській територіальній громаді вдруге провели фес- тиваль-конкурс народного мистецтва «Вито- ки». Почесні гості – ветерани і воїни ЗСУ У затишному залі «Артеку», який із Ки- ївщини навесні минулого року переселив- ся до колишнього санаторію «Човен» у селі Березники Керецьківської громади, разом із сотнями глядачів зручно вмостилися і захис- ники Батьківщини – воїни ЗСУ, які перебу- вають удома на реабілітації або на лікуван- ні. Вони стали почесними гостями. Ведучі Валерія Стецько та Віктор Ісак оголосили хвилину жалоби за загиблими Ге- роями російсько-української війни. Всі низь- ко схилили голови на знак пошани до пам’я- ті полеглих захисників Батьківщини. «Від початку вторгнення росії на тери- торію України десятки солдат із нашої гро- мади подалися на Схід, щоб захистити нас і неньку Україну від ворога. На жаль, зараз не всі присутні, хтось і досі продовжує нас захи- щати, а троє з перебитимів крилами відлеті- ли у вічність. За Батьківщину віддали життя троє мужніх військових із сіл Керецьківської громади – Василь Костраба, Валерій Мате- лега і Михайло Клешко», – зазначив Віктор Ісак. З відкриттям фестивалю привітав голо- ва Керецьківської сільської ради Михайло Мушка. «Ми відчуваємо, що за три роки, що минули з часу створення громади, ми стали єдині і працюємо плідно задля спільного щасливого й мирного майбутнього. Отож, ІІ фестиваль народного мистецтва у Керець- ківській громаді «Витоки» – це можливість показати наші таланти, а також чого ми до- сягли, перебуваючи в об’єднаній громаді», – зазначив він. У канву фестивалю організатори вплели понад два десятки номерів: пісень, мелодій, хореографічних композицій. Вони увібрали в себе все найкраще з фольклорних надбань, що є в цій закарпатській гірській глибинці. Як повідомив Віктор Ісак (він є незмінний ведучий «Витоків») цьогорічний фестиваль проходить на конкурсній основі. У змаган- ні «хто кращий» брали участь учні закладів освіти і мистецьких шкіл, а також дорослі мешканці громади. Номінацій шість: сольне виконання народних автентичних пісень, гуртове виконання народних автентичних пісень, відтворення фольклорно-обрядово- го дійства, народні побутові танці, сольна та Учасники фестивалю-конкурсу
 • 26. Відлуння подій Відлуння подій 24 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 гуртова народна музика, а також во- кально-хореографічна композиція. У складі журі – очільник Ке- рецьківської сільської ради Михай- ло Мушка (голова), в.о. директора КЗ«Обласнийорганізаційно-методич- ний центр культури» Закарпатської обласної ради, заслужений працівник культури України Ганна Дрогальчук, провідний методист Іршавського місь- кого будинку культури, заслужений працівник культури України, голова об’єднаної профспілки працівників культури Іршавщини Оксана Сідор, директор Іршавського міського цен- тру позашкільної освіти Юрій Буряс, керівник та солістка народного ама- торського гурту «Остра тернина», переможниця численних вокальних конкурсів в Україні та за її межами Ан- дріана Матіко та начальник відділу освіти, молоді та спору, культури і туризму Керець- ківської сільської ради Ганна Остолош. Весілля й вечорниці на «Витоках» не відрізнити від справжніх Загальна кількість населення в грома- ді – понад 15 тисяч осіб. І в кожному з сіл, що входять до складу громади, Лисичово, Березники, Кушниця та Керецьки, є вели- кий заклади освіти, в останніх двох – також і школи мистецтв. Звичайно, що найбільший внесок у розвиток аматорства роблять педа- гоги, заступники з виховної роботи загаль- ноосвітніх закладів, а також викладачі мис- тецьких шкіл. «Повинна визнати, що до створення гро- мади культура в наших чотирьох селах, що входять до її складу, дещо занепала, – розпові- дала Ганна Остолош. – Після об›єднання сіл у єдиній громаді ситуація почала змінюватися. Діяльність аматорських колективів вийшла на новий рівень. Робимо все, щоб у наших закладах культури завирувало життя. На це спрямований і фестиваль-конкурс «Витоки». Повний блекаут «Витокам» не завадив Свідченням того, що зроблено чималий крок уперед, є факти. Зокрема, у рік ство- Василь Бедзір, Оксана Сідор, Ганна Остолош, Ганна Дрогальчук Плетіння вінків
 • 27. Відлуння подій Відлуння подій 25 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела рення громади, ще до російсько-української війни провели великомасштабний (тривав три дні) фестиваль ковальського мистецтва «Гамора». Надалі війна не дозволила провести ко- вальські фести, тож зосередилися на про- веденні локальних заходів. Серед таких – і фестиваль «Витоки», який вперше відбувся торік, 24 листопада. Той день важко забути: повний блекаут у країні – а в Керецьківській громаді на сцені 25 колективів відтворюють народні композиції в напівтемряві. У розпо- рядженні був один-єдиний генератор, для якого начальниця відділу культури Ганна Остолош автівкою весь час підвозила пальне. «Світилася лише сцена і був звук з мікро- фонами для учасників, – пригадує Ганна Ва- силівна. – Попри ці складнощі, і діти «Арте- ку», яких у залі було близько трьохсот, і самі учасники отримали величезне задоволення. Ми об’єдналися в час блекауту, тобто коли країна була в темряві, на межі. Фольклорне дійство, що відбувалося на сцені, освітилися світлом нашого народного мистецтва». Сьогодні, в такі ж листопадові дні, учас- ники знову хвилювалися, чи буде світло. З ін- шого боку, була впевненість, що якщо торік у екстремальних умовах провели фольклорне свято, то тепер воно обов’язково відбудеться знову. Драйвовості додавав і той факт, що нинішній захід – це вже не лиш фестиваль, а і конкурс, в якому визначать кращих. Обрядові «Гуски» й … дуботіння До нього ретельно готувалися і добрі результати є очевидними. Юні виконавці, які виходили на сцену, всі без винятку – у народному вбранні, виконаному в традиці- ях своїх сіл. Тож виглядало так, немов не на сцені співають і танцюють, а на справжніх весіллях чи вечорницях. …Для нудьги не залишалося ні часу, ні місця. Зі сцени звучали різножанрові номе- ри, а колективи змінювали один одного, як у калейдоскопі. «Котел» емоцій і вражень розі- грівся до гарячого. Особливо запам’яталося фольклор- но-обрядове дійство «Великодні свята у Ли- сичові», втілене на сцені колективом «Ли- сичаночка» Кушницької мистецької школи (керівник Надія Пупена). А як майстерно відтворили юні учасники ансамблю з та- кою ж назвою, що діє в Лисичівському ЗЗСО І–ІІІ ступенів (керівник Ганна Олегаш), тра- дицію плетіння вінків для молодих. Тут їх називають словом «Гуски». Переконливо втілено на сцені хореографічну компози- цію «Завчетверистий» гуртом «Лисичан- ка» (керівник Наталія Продан) цього ж на- вчального закладу. Член журі хореограф Юрій Буряс заува- жив: «У Лисичові є свій унікальний вираз- ний елемент у танцях – «дуботіння». Звер- ніть увагу, як юні танцюристи ритмічно ви- стукують ритм. Це – особливість цього села, подібного не побачите більше ніде». Варто перерахувати колективи й інших виконавців, які того дня виходили на сцену та здіймали хвилі аплодисментів. Це – во- кальні, хореографічні, інструментальні ан- самблі, серед яких «Заграва» і «Верховинки» Кушницького ліцею (керівники Марина Продан і Наталія Губаль), «Керечанські кра- Члени журі та учасники фестивалю-конкурсу
 • 28. Відлуння подій Відлуння подій 26 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 шанки» і «Монистятка» Кушницької мис- тецької школи (керівники Марина Сакаль і Марія Петришинець), «Едельвейс» Березни- ківського ЗЗСО І–ІІІ ступенів (керівник Ма- рія Петришинець), учні Березниківського ЗЗСО І– ІІІ ступенів (керівник Марія Куруц), квартет інструменталістів Кушницької мис- тецької школи. А як дружно зал табору «Артек» підспі- вував учням Кушницької мистецької школи Михайлові Гецку та Марії Барні, які проспі- вали «Ой Марічко, чічері»! Відзначимо ви- ступ вихованки Керецьківської мистецької школи Оксани Петрунько з піснею «Чи я не хазяйка?». Згадаю також, як грайливо зовсім юні вихованці Лисичівського будинку куль- тури Сафіна Есмуродова та Олег Батрин виконали пісню «Куплю собі чоботята». Як із хвилюванням усі зустріли відому пісню «Коли я роковав», що дивним чином перегу- кується з сучасністю, у виконанні учня Ке- рецьківської мистецької школи Дениса Ма- ровді. І аж защеміло під серцем у кожного в залі, коли прозвучала «Чорна гора неорана». «Керечанські крашанки» заспівали її так, що в уяві незримо постали воїни, які захищають рідну землю в нинішній суворій дійсності, коли на передовій українські воїни чинять мужній опір ворогам. Поза конкурсною програмою на фести- валі виступив фольклорний колектив Цен- тру культури і дозвілля Довжанської сіль- ської ради під керівництвом Ольги Кукли. Гості з сусідньої громади затанцювали «Ве- сільний танець» і заспівали «Сколомийку». Завершенням стало оголошення кращих із кращих і вручення дипломів. Вердикт журі оголошували й вручали нагороди на- чальниця відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Ганна Остолош і голо- ва Керецьківської сільської ради Михайло Мушка. Потрібно було бачити радість на обличчях лауреатів із відзнаками в руках! З кожним із них керівник громади сфотогра- фувався і побажав творчого зростання. Коментар начальниці відділу освіти, мо- лоді та спорту, культури та туризму Ганни Остолош. «Витоки» проводяться з метою збере- ження і популяризації нематеріальної куль- турної спадщини, вивчення та репрезента- ції фольклору, обрядових дійств, традицій- них побутових танців, формування у молоді інтересу до народної музики, дослідження народної обрядовості, зміцнення і розвиток культурних зв’язків між творчими учнів- ськими колективами громади. Щиро дякуємо і нашим меценатам, які посприяли в підготовці та проведенні свята. Вони фінансово підтримали ті заходи, які ми не можемо профінансувати з місцевого бю- джету. Хочемо зробити наші «Витоки» щоріч- ним фестивалем-конкурсом. Будемо робити все, що від нас залежить, щоб так і сталося. Василь БЕДЗІР Члени журі: Юрій Буряс, Андріана Матіко, Ганна Дрогальчук, Оксана Сідор, Ганна Остолош
 • 29. Відлуння подій Відлуння подій 27 № 3, 4 (63, 64), 2023 Культурологічні джерела «БАРВИ ЖИТТЯ» ВІДБУЛИСЯ В УЖГОРОДІ 29 листопада 2023 року в Закарпатсько- му академічному обласному театрі ляльок відбувся обласний тур Всеукраїнського фес- тивалю творчості осіб з інвалідністю «Барви життя». Культурно-мистецький захід присвяче- ний талановитим особистостям, які незва- жаючи на різні життєві обставини, продов- жують займатися улюбленою справою. З давніх-давен відомо, що мистецтво лі- кує. Через творчість, в будь-яких її проявах, приходить зцілення. Це незбагненно і див- но. Але це працює. До того ж, важливий сам процес творення. Він допомагає позбутися страху та пригнічення, отримати позитивні емоції, повірити в свої сили. Дякуємо Збройним Силам України за можливість провести таку важливу акцію. В Україні триває війна, тому нині такі заходи відіграють особливу роль, адже мистецтво і культура збагачують духовно та надихають. І кожен із нас, так чи інакше, є важливою частиною фундаменту нашої великої Пере- моги. Організатори заходу – департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміні- страції та комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр культу- ри» Закарпатської обласної ради. Партнери фестивалю – департамент соціального захи- сту населення Закарпатської обласної дер- жавної адміністрації – обласної військової адміністрації. Привітали учасників заступник дирек- тора департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації Галина Ломпарт, директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної держав- ної адміністрації – обласної військової ад- міністрації Ольга Травіна та в.о. директора КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради Ганна Дрогальчук. У фестивалі взяло участь 75 осіб, які зма- галися у таких жанрах: вокальному, інстру- ментальному, театральному, хореографіч- ному, а також образотворчому та декоратив- но-прикладному мистецтві. Оцінювало виступи журі, до складу яко- го увійшли: – в. о. директора КЗ «Обласний органі- заційно-методичний центр культури, заслу- Наталія Бокоч (стоїть четверта ліворуч) та вихованці КУ «Соціальний абілітаційно- реабілітаційний центр «Парасолька»» Закарпатської обласної ради
 • 30. Відлуння подій Відлуння подій 28 Культурологічні джерела № 3, 4 (63, 64), 2023 жений працівник культури України Ганна Дрогальчук; – старший викладач кафедри музичного мистецтва Мукачівського державного уні- верситету Олена Короленко; – викладач кафедри музичного мисте- цтва комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпат- ської обласної ради, заслужений працівник культури України Валентина Зелінка; – провідний методист комунального за- кладу «Обласний організаційно-методич- ний центр культури» Закарпатської облас- ної ради, член Національної хореографічної спілки України Микола Мовнар; – керівник народної аматорської студії поезії «Чарівне слово» Ужгородського місько- го центру дозвілля-будинку культури Ужго- родської міської ради – Наталія Дубініна; – викладач Ужгородської школи мис- тецтв, член Національної спілки художників України, заслужений худож- ник України Василь Вовчок. – завідувач народного етнографічного музею кому- нального закладу «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпат- ської обласної ради, заслуже- ний майстер народної твор- чості України Наталія Стегу- ра. – провідний методист відділу інноваційних про- грам та культурно-мистець- ких проєктів комунального закладу «Обласний органі- заційно-методичний центр культури» Закарпатської об- ласної ради Оксана Волос. Після конкурсних висту- пів журі визначило переможців. Лауреати І ступеня Вокально-хоровий жанр Філіп Олексій. Комунальний заклад «Нижньоселищенська мистецька школа» (керівник Оксана Лембей). Поп Золтан Михайлович. КУ «Вільшан- ський дитячий будинок – інтернат» ЗОР (ке- рівник Рішко Віталіна). Хореографічний жанр Дует у складі Сніжани та Володимира Керничних. Стеблівський СБК Хустської міської ради (керівник Олена Харченко). Інструментальний жанр Сюлек Даніел-Міклош. КЗ «Берегівська школа мистецтв ім. З.Кодая» Берегівської міської ради (керівник Степан Бобаль). Художнє слово Скальський Ерік. Обласний центр со- ціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (керівник Аліса Івахненко). Образотворче мистецтво Дюрков Софія. Ужгородська спеці- альна школа – інтернат І–ІІІ ст. Закар- патської обласної ради (керівник Ан- дрея Прислупська). Декоративно-прикладне мистецтво Левдар Василина. Білківський лі- цей Білківської сільської ради (керівник Світлана Левдар). Лауреати ІІ ступеня Вокально-хоровий жанр Вокальний ансамбль «Еделвейс» Медико-соціального реабілітаційного Наталія Стегура, Микола Мовнар, Олена Короленко, Валентина Зелінка, Ганна Дрогальчук, Василь Вовчок – журі фестивалю Сніжана та Володимир Керничні