Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitális esélyegyenlőtlenség, digitális bolsevizmus

612 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digitális esélyegyenlőtlenség, digitális bolsevizmus

 1. 1. Digitális esélyegyenlőtlenség,digitális bolsevizmusOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején2013. április 24.
 2. 2. Esély és esélyegyenlőtlenség• a hozzáférés és a társadalmi státusz közötti kapcsolat• a hozzáférés = esély• a hozzáférés hiánya = esélytelenség kockázata• esélykülönbségek = a hozzáférés mindenhol hiányzik, deleginkább ott, ahol a legnagyobb kompenzáló hatása lenne• hozzáférés és életminőség közötti kapcsolat• digitális állampolgárság rendszere - a hozzáférés elsősorbananyagi kérdés, de nem csak anyagi kérdés• felhasználói szokások vizsgálata, a "nem felhasználók"vizsgálata
 3. 3. Esély és egyenlőtlenség• netokrácia = információs társadalom elit rétege, ahozzáférést (technika és kompetencia) kihasználva továbbitársadalmi előnyöket halmoz fel• internet és digitális eszközhasználat extrém előnyöshelyzetet teremt a lemaradókhoz képest• a fejlődés és innováció színterei, az újdonságok gyorsulómozgással távolodnak a leszakadóktól• "taníts meg engem hatékonyan internetezni/számítógépezni"• mérhető, látható fáziskésések az eszközhasználatikultúrában (LMS, facebook, skype, google)
 4. 4. Esély és egyenlőtlenség• az esélyegyenlőtlenség természete• elsődleges: csatlakozás technológiája és képessége• másodlagos: csatlakozási minőség• technológiai eszközrendszer (pl. eszköz és sávszélesség)• autonómia: használattal kapcsolatos szabad döntés• felhasználói tudás, közösségi támogatás• a hozzáférhetőség és a hozzáférés növekedésével amásodlagos egyenlőtlenség kerül előtérbeCsepeliGy
 5. 5. Esély és egyenlőtlenség• a hozzáférés biztosításának extrém erős hatásai• wifi falu, teleház, Sugata Mitra• a technológiai hozzáférés elegendő (esélyes) a másodlagosesélyegyenlőtlenség leküzdésére?• életvezetésre, életminőségre gyakorolt hatás• autonómia, multikulturalizmus, megismerés ésempátia, társas bizalom, altruizmus, cselekvés,öngondoskodás• információs hozzáférés, tanulás alapfeltétele• esélyegyenlőtlenség: oktatás és fejlesztés sokszor már nemlátja a társadalmi csoportok egy részét - intézményesültoktatás elkényelmesít
 6. 6. Digitális bolsevizmus• diskurzus korlátai: a kisebbség azt gondolja, hogy a többségolyan, mint a kisebbség• a kb. extenzív kisebbség szerint:• a hozzáférés, a kompetencia, a motiváció, a tudatosságtermészetes• az alacsony produktivitás oka személyes és nem az"eleve adott tényezőktől függ• kettős probléma:• félrecsúszó diskurzus, a többségtől távoli, idegen terület• a leszakadók távolsága kedvez a hárítómechanizmusoknak
 7. 7. Digitális írástudás 2012.• kb. 55-60% a sz.gép és internetfelhasználás aránya• digitális írástudatlanság 44% (se internet, se sz.gép)• attitűdök:• jelentős mértékben megkönnyíti az ember életét 70%• átlagembernek elengedhetetlen 60%• internethasználók előnyben vannak 60%• pontosan tudják mi az internet 84%• átfedések és különbségek alapján egy réteg tudja, érti, felméria helyzetet, de nem használja• a digitális írástudás életkorfüggő, a digitális szakadék 45 évkörül vanSugárM NJSZT 6DE!
 8. 8. Digitális írástudás 2012.SugárM 6DE! bit.ly/Zn3WMYírástudók írástudatlanokférfi 50% 43%nő 50% 57%45 év alatt 74% 20%45 év felett 26% 80%nincs érettségi 45% 88%érettségi 33% 10%felsőfokú 22% 2%• meghatározó tényezők: életkor és iskolázottság
 9. 9. Hogy állunk? NMHH• a lakosság fele (50,2%) naponta szokott internetezni• a lakosság negyede egyáltalán nem használ internetet• a tanulók között jelentősen magasabb azok aránya, akik napiszinten interneteznek (összesen 84,2%)• a nyugdíjasok körében erősen felülreprezentáltak azegyáltalán nem internetezők (60,1%)• az anyagilag jobb helyzetben levők sokkal gyakrabban (napiszinten 71,9 %) interneteznek• a rossz anyagi helyzetűeknek naponta csak 39,9 százalékainternetezikwww.hogyallunk.hu
 10. 10. Socialbakers "eredmények"• facebook• hazai facebook felhasználók száma 4.445.060,• országok rangsorában 41.,• népesség szerinti penetráció 44.76%,• online felhasználókon belüli penetráció 68.21%• linkedin• hazai felhasználók 308.021• penetráció 3.10%• gondolatkísérlet: netokrácia arány?www.socialbakers.com
 11. 11. Felnőttképzési következtetések• jelentős, csaknem beláthatatlan különbségek vannak apotenciális felnőtt tanulók digitális és onlinetanulástámogatásában• az életkor és az iskolázottság meghatározó tényező ahozzáférésben, de az anyagi háttér és technológiai lehetőségnem olyan erős, mint hinnénk• eLearning és távoktatás nézőpontból vannak egyelőreelérhetetlen, láthatatlan rétegek - megoldás, fejlesztés?• a hozzáférés és kompetencia nem csak oktatási, haneméletminőség és versenyképesség kérdés is
 12. 12. Ollé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején2013. április 24.prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcastblog.ollejanos.huinformaciotudomany-2013.blogspot.hu/twitter: #andm127

×