Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(18)

Similar to A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom(20)

Advertisement

More from Dr. Ollé János(20)

Advertisement

A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom

 1. A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom Pannon Egyetem MFTK Tanárképző Központ Ollé János Digitális oktatási kultúra fejlesztése I. nyílt online kurzus
 2. A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom 1. digitális oktatási kultúra kockázatai? 2. öncélú technológiahasználat? 3. integrált vagy tördezett tanulási környezet? 4. wikipedia és ál-kollaborativitás 5. tartalom vagy plattform? 6. megosztott figyelem vagy állandó figyelemzavar? 7. mesterséges intelligencia és robottanár
 3. 1. digitális oktatási kultúra kockázatai? • pedagógia, oktatáskutatás, neveléstudomány • az iskolakultúra evolúciós modellje • eredményváltozók vizsgálata • folyamat sajátosságai? • kiterjedt pedagógiai párbeszéd, vélemények • iskolakísérlet nélkül nincs kockázat? • ismerjük a hatásrendszert? • ismerjük a mellékhatásokat is?
 4. 2. öncélú technológiahasználat? • oktatás-informatika és digitális oktatási kultúra • az iskolai és a valós környezet csökkenő (?) különbsége • a technológia támogat-e bármilyen ped funkcionalitást? • bevonódás, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás, tevékenységközpontúság? •
 5. 3. integrált vagy tördezett tanulási környezet? • tanórai, tanórán kívüli, iskolán kívüli, otthoni tanulási környezetek különbsége? • technológiai különbség vagy funkcionális különbség? • tudáskonstrukció kockázata?
 6. 4. wikipedia és ál-kollaborativitás • rossz lexikon - jó lexikon • rossz tudástér - jó tudástér • saját rendszer vagy közösségi tudásépítés? • altruizmus? • létrejöhet kooperatív értékteremtés? • tananyag és oktatási tartalom • az oktatás-informatika területén miért nem érvényesül a tartalmi produktivitás, miért a folyamatszabályozás a lényeg?
 7. 5. tartalom vagy plattform? • nyomtatott könyv, munkafüzet és digitális tananyag technológiai különbségei • plattformvita vagy funkcionalitás vita? • miért nem (miért, nem?!) épül integrált, hibrid oktatási tartalom megoldás?
 8. 6. megosztott figyelem vagy állandó figyelemzavar? • technológiai környezet - magas ingerküszöb • függőséget okozó környezet • információ és idő relációja • a figyelemért és időért folytatott küzdelem • az intézményesült oktatás is versenyző? • létezhet katartikus tanulási élmény a digitális tulcsordulás és permanens zavar (zaj) környezetében?
 9. 7. mesterséges intelligencia és robottanár • finn robottanár a nyelvoktatásban • melyik pedagógiai funkció és milyen hatékonysággal helyettesíthető? • tanári segítség vagy szerepváltás?
 10. A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom 1. digitális oktatási kultúra kockázatai? 2. öncélú technológiahasználat? 3. integrált vagy tördezett tanulási környezet? 4. wikipedia és ál-kollaborativitás 5. tartalom vagy plattform? 6. megosztott figyelem vagy állandó figyelemzavar? 7. mesterséges intelligencia és robottanár
 11. Digitális Témahét 2018. április 9-13. Pannon Egyetem MFTK Tanárképző Központ facebook.com/PE.Tanarkepzo.Kozpont bit.ly/dokf2018-csoport mftk.uni-pannon.hu instagram: instamftk
Advertisement