Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az internethasználat kockázatai április 11

821 views

Published on

Információtudomány és média a 21 század elején ANDM-127, ANDM-127L, Andragógia MA KAZY 407
scheduled 2011. április 11. from 15:00 to 16:30

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Az internethasználat kockázatai április 11

  1. 1. ANDM-127 Információtudomány és média a 21. század elején Az internethasználat kockázatai Ollé János ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2010/2011. tanév tavaszi félév KAZY 407, hétfő 15.00-16.30
  2. 2. Technológiai veszélyek - a “sötét oldal árnyéka” • internet - mindenkit összeköthet mindenkivel • egyetlen nagy globális közösség, kommunikációs hálózat • technológiai veszélyek: • sérülékeny információtárolás (fizikai hiba, lopás) • sérülékeny hálózat és hozzáférés (nincs kapcsolat) • biztosítás: könnyű duplikálás, másolás, mentés • hálózatok sérülékenysége - skálafüggetlenség ellentmondás?
  3. 3. Informatikai bűnözés• illetéktelen behatolás: jogosulatlan belépés, gépidőlopás• szoft ver elleni támadás: programmanipulációs és lopás• adat ellen irányuló támadás: lopás, hamisítás, visszaélés• lehetőségek: • gepembernaploja.blog.hu (április 9.) • jelszókezelési történetek és legendák • adathalász levelek • keylogger programok
  4. 4. Kulturális veszélyek• kulturális gazdagok (11%): nem válogat a kulturális események internetezik nem internetezik között, van ideje és pénze mindenen részt venni és olvas is 100• kulturális szegények (49%): a televíziónézést leszámít va 75 semmilyen kulturális tevékenységet nem végez• tömegkultúra közönség (19%): pláza, könnyűzene, 50 sportesemények 25• magaskultúra közönség (20%): irodalom, képzőművészet, G 0 előadói művészet iránti Sz T érdeklődés M Csepeli, in:Talyigás 36-37.o.
  5. 5. Pszichológiai veszélyek 1. “tényleg?”• identitás változtathatósága - elszabadult online én (ePortfolió)• internet helyszín lehet a valóságos életben ki nem élt fantáziáknak• veszélyek :-) ? • GPS - nem kell térben tájékozódni • google szolgáltatások - nem kell emlékezni • webes játékok - nincs szükség fantáziára • translate.google.com - nem kell nyelvet tanulni• veszélyekkel szembeni tudatlanság és tudatosság Csepeli, in:Talyigás
  6. 6. Pszichológiai veszélyek 2. Internetfüggőség• kóros játékszenvedélyre alapozott addikciós probléma• internetfüggő, akire az alábbi 8 tényezőből legalább 5 igaz • internettel való intenzív foglalkozás, pl. korábbi online aktivitásra gondolás • ugyanakkora örömhöz megnövekedett idejű online jelenlét • ismételt erőfeszítés az internethasználat csökkentésére • idegesség, depresszió, labilitás a használat korlátozásánál • előre elter vezettnél hosszabb időtöltés • internethasználat miatt munkavégzés vagy kapcsolati károsodás • hazudozás másoknak az interneten töltött időről • internethaszálat hangulatszabályozás céljából Demetrovics és Koronczai
  7. 7. Internetfüggőség• függő az, aki többet internetezik mint én :-) :-P• a függőség nem feltétlenül arányos az internethasználat mértékével• a munkavégzésen belüli internethasználat nincs összefüggésben a függőséggel, a munkavégzésen kívüli igen• legaddiktívabb terület a szociális alkalmazások, az azonnali megerősítésekre is építő kapcsolattartás plattformjai• a függőség szoros kapcsolatban van a depresszióval • nehéz, vagy nem lehet ok-okozati kapcsolatot megállapítani• függőség és érzelmi abizonytalanság - kapcsolatkeresésre használják és mégis ez építené le kapcsolatokat? (offline is?)
  8. 8. Anonimitás és nyilvánosság - függőség okainak térképe• az anonimitás csökkenti a másokkal való kapcsolat lehetséges szorongását • anonim kapcsolatban könnyebben alakul ki az intimitás szintje • a társas interakció jobban kontrollálható • szabályozható a kommunikáció ritmusa és időtartama • énbemutatás, önkifejezés esetén nem valós információk is lehetnek • kizárólag online létező identitás fejlesztése• ePortfolió, szakmai online identitás, célzott közösségek

×