Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Dr. Ollé János(20)

Advertisement

Neveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzés

 1. NEVELÉSTUDOMÁNYVAGY PEDAGÓGIA? “EGY KIS HAZAI” TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI ELEMZÉS Ollé János Wesley paletta előadások - virtuális rendezvénysorozat 2020. július 11.
 2. NEVELÉSTUDOMÁNYVAGY PEDAGÓGIA? “EGY KIS HAZAI”TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI ELEMZÉS 1. Az eredményesség esélyegyenlő(tlen)sége 2. A tudományos kutatás kritériumai 2.1. A tudományos kutatás kritériumai és a diszciplináris területek 2.2. A tudományos kutatás feltételrendszere és a diszciplináris területek 3. A Tudományos kritériumokhoz való sokféle viszonyulás 3.1. A kritérium-dominancia jelensége 4. Koherencia: a töredezettségtől az adatgyárakig 5. Az Áltudomány mint rendszerhiba 6. A Publikációs kényszer - tudománymetriája 7. Az alkalmazott kutatások tudományos és nem akadémiai hozzáadott értéke
 3. 1.AZ EREDMÉNYESSÉG ESÉLYEGYENLŐ(TLEN)SÉGE A neveléstudományon belül a különböző diszciplináris területek egyforma lehetőségeket és esélyeket kínálnak a kutatók számára? (nem) eredményességet befolyásolja: terület, szűkebb szakmai közösség, egyéni tulajdonságok, trendek, erőforrások, szubkultúra Hipotézis: a különböző diszciplínák keretében a kutatói életpályák eredményessége és hatékonysága között jelentős különbségek vannak differenciálódó tudomány? neveléstudományi evolúció? peremfeltételek? Szakmai-közéleti közösségi konstrukció?
 4. 2.1.ATUDOMÁNYOS KUTATÁS KRITÉRIUMAI ÉS A DISZCIPLINÁRISTERÜLETEK NEVELÉS- FILOLOZÓ FIA ISKOLA- PEDAGÓGIA PEDAGÓGUS- KUTATÁS OKTATÁS- INFORMATIKA KÉPESSÉG- FEJLESZTÉS SZÁMSZERŰSÍTÉS 🤨 😎 😎 😎 😎😎 MÉRŐESZKÖZ 🤨 😊😎 😅 😎 😎😎 KÍSÉRLET 😎 😢 😭😢 😎 😎😎 REPRODUKÁLHATÓSÁG 😇 😢😭 😢😭 😢☹ 😎 OBJEKTIVITÁS 😎 😢 🙂 😟 😎 MEGFIGYELÉS 🙃 😎 😎 😎 😎😎 HIPOTÉZIS 😎 😉 😒😒 🙂 😎😎 ELMÉLETALKOTÁS 😎😎 😅😅 😏😏 🙂 🤔😎
 5. 2.2.ATUDOMÁNYOS KUTATÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS A DISZCIPLINÁRISTERÜLETEK NEVELÉS- FILOLOZÓ FIA ISKOLA- PEDAGÓGIA PEDAGÓGUS- KUTATÁS OKTATÁS- INFORMATIKA KÉPESSÉG- FEJLESZTÉS TUDOMÁNYOS PROBLÉMATÉRKÉP 😎 😂😭 😎😎 😂🤣 😎😎 TUDOMÁNYELMÉLET / KUTATÁS- MÓDSZERTAN 😎 😂😭 ☹😫 🙂😎 😎😎 TUDOMÁNYOS PRAGMATIZMUS / PROFESSZIONALIZMUS 😎 😢😖 😢☹ 😎 😎😎 SZERVEZETTSÉG, REFLEKTÍV KÖRNYEZET, IDENTITÁS 🙂😎 😖😢 😎😎 😎 😎😎 VIZSGÁLT SZEMÉLYEK / TERÜLET 🙂 😭😔 🤪😛 🙂😎 😎😏 IDŐ 😢😭 🙂🙂 🙂 🙂 😏😎 TRENDISÉG 😢😢 😎😎 😎😎 😎😎 😎😎 SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI HATÁS 😢😭 😩😫 😭😢 😞😞 😟😊 PÁLYÁZATI ERŐFORRÁSOK 😭😭 🙃🙃 😏😏 😎😏 😎😎 TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ 😕☹ 😎😎 😎😇 😎 😀
 6. 3.ATUDOMÁNYOS KRITÉRIUMOKHOZVALÓ SOKFÉLEVISZONYULÁS tudományos módszertan és apparátus használata nem tudományos problémák megoldására (aránytalanul sok) tudományosság kritériumai vagy szakmai-közéleti “tudományos legitimizálás”? (szabadosság és kereslet-kínálat) egyetemi előadástól a tudományos előadásokig tudományos minőségbiztosítás (hiánya? albizottsága? szempontrendszere? kritériumrendszere? kutatási műfajok szaporítása) kommunikáció-központú világban a tudománykommunikáció felértékelődés (és kihasználása) - tudományos kritériumok hiányának kompenzálása?
 7. 3.1.A KRITÉRIUM-DOMINANCIA JELENSÉGE “Ha kalapács van a kezedben, akkor szögnek látsz mindent?!” Számszerűsítés Mérőeszköz Kísérlet Reprodukálhatóság Objektivitás Megfigyelés Hipotézis Elméletalkotás Tudományos problématérkép Tudományelmélet / kutatás-módszertan Tudományos pragmatizmus / professzionalizmus szervezettség, reflektív környezet, identitás Vizsgált személyek / terület Idő Trendiség Szakmai és társadalmi hatás Pályázati erőforrások Tudománykommunikáció Kiegyensúlyozottságra vagy önellenőrzésre törekvés helyett a meglévő erősségekre épített tudománypolitika és tudományos stratégia, paradigma, kultúra tipikus példák: pedagóguskutatás, oktatás- informatika, képességfejlesztés
 8. 4. KOHERENCIA: ATÖREDEZETTSÉGTŐL AZ ADATGYÁRAKIG több kutatási téma van jelen mint ahány kutató (80%) téma: trendek, hype trendek, pályázatok, ötletek hatására kialakult permanens turbulencia hatékonyság: extrém töredezettség - pazarló humán erőforrás gazdálkodás - alacsony hatékonyság és potenciál - szélsőséges (kutatás-módszertani) minőség közösség: szakmai szervezetek (társaságok, bizottságok) fókuszáló potenciáljának kihasználatlansága professzionális tudatossággal felépített tudomány-gyárak (20%) kötött, pragmatikusan választott téma, zárt rendszer és közösség minőségbiztosítása, hatékonyságorientált (az ambíció helyett / mellett erőforrás alapú működés)
 9. 5.AZ ÁLTUDOMÁNY MINT RENDSZERHIBA pl. digitális nemzedékek, tanulási stílus előzmények és okok: tudományelméleti kritériumrendszer bizonytalansága spontán ötlet alapú kutatási témaválasztások negatív mellékhatása tudományos eszközrendszer alkalmazása nem tudományos problémákra szétaprózódott kutatási területek és kutatócsoportok hype dominanicák tudománykommunikáció helyett kommunikációs kompenzálás
 10. 6.A PUBLIKÁCIÓS KÉNYSZER -TUDOMÁNYMETRIÁJA a kutatási eredmény vagy a publikáció a cél? a publikáció maga az eredmény vagy csak egy hír a kutatási eredményről? publish or perish - a félelem mint motivációs bázis? teljesítménykényszer nem csak teljesítményt produkál, hanem legitimizációs keresletet és ezzel arányos kínálatot is a tudománymetriai stratégia mint kompetencia felértékelődése slow science mozgalom igénye és naivitása tudománymetria intézményesülése karriertervezésben, kutatói közösségek kultúrájában
 11. 7.AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSOKTUDOMÁNYOS ÉS NEM AKADÉMIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉKE a pedagógiai jelenségvilág egyediségének és megismételhetetlenségének axiómája (vs. Big Data korszak adatgyűjtése és mesterséges intelligencia) a piaci környezet innováció-, hatékonyság-, eredményesség- és általában profitorientált - a teljesítményelvárásai számos neveléstudományi kutatási területnek 3 dimenziója van (tényleg van) a fejlesztői szerep hiánya lenne a magyarázat a hármasságra?! a tudományos publikáció mint eredményindikátor értelmezése 3 dimenzióban pedagógiai jelenségvilág akadémiai jellegű tudományos kutatások piacorientált fejlesztések világa
 12. 7.AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSOKTUDOMÁNYOS ÉS NEM AKADÉMIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉKE a piaci környezetben az eredmény a cél és nem a publikáció, vélelmezhetően vannak hatékonyabb K+F területei és kutatócsoportjai “publish or perish" helyett “produce or perish” érvényesülése publikációk hiányában saját narratívankban nincs közvetlen rálátásunk az ipari-paci kutatások teljesítményére, állapotára, előrehaladására hol vannak a jobb kutatók? hol nagyobb kihívás a helytállás? :) melyik az a konkrét neveléstudományi alapkutatás, amelyik ebben a relációban kivétel lehet? pedagógiai jelenségvilág akadémiai jellegű tudományos kutatások piacorientált fejlesztések világa
 13. Ollé János Wesley paletta előadások - virtuális rendezvénysorozat 2020. július 11. www.linkedin.com/in/ollejanos/ twitter.com/ollejanos www.slideshare.net/ollejanos olle.janos@gmail.com
Advertisement