Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemszögéből

Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemszögéből

Download to read offline

A digitális megosztottság komparatív analízise TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV kutatás alprogramjának záró workshopján elhangzott előadás a Digitális Állampolgárság területéről.

A digitális megosztottság komparatív analízise TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV kutatás alprogramjának záró workshopján elhangzott előadás a Digitális Állampolgárság területéről.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemszögéből

 1. 1. HABÓK LILLA: A DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG A TANULÓK, A TANÁROK ÉS A NEM TANÁR FELNŐTTEK SZEMSZÖGÉBŐL TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 JÓL-LÉT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN
 2. 2. DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG KUTATÁS ELTE PPK ITOK DÁ, 2013 Oktatási Hivatal, 2014-
 3. 3. ELTE PPK ITOK DÁ KUTATÓCSOPORT, 2013. ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Digitális Állampolgárság Kutatócsoportja 2013. Digitális Állampolgárság Konferencia
 4. 4. DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG MODELL, ELTE PPK ITOK, 2013 • A mátrix alapja •Ribble (2011): Digital Citizenship modell •Anderson – Krathwohl (2001): Bloom kibővített taxonómiarendszere
 5. 5. FONTOSABB DEFINÍCIÓK • Digitális kommunikáció és eszközhasználat Olyan digitális és online eszközök tudatosan tervezett felhasználását jelenti, amelyek támogatják az egyént abban, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelően, a kommunikációja és az interakciói saját maga számára, valamint a szűkebb környezete és a tágabb közösség számára is hasznosak és értékesek legyenek. • Kommunikáció, Hozzáférés, Eszközhasználat • Digitális tevékenység A közösség tagjai által elfogadott normákat és szokásokat figyelembe vevő, tudatos digitális életvezetés vagy viselkedés, ami magában foglalja a digitális felületek tudatos, biztonságos, adekvát, törvényes, etikus, funkcionális, valamint a közösség számára értéket teremtő használatát. • Egészség, Én-megjelenítés, Együttélés • Digitális értékteremtés és produktivitás Keretében az egyén képes felhasználni a környezet adta lehetőségeket a magában rejlő lehetőségek kibontakoztatására. Érdeklődik és aktívan részt vesz a közösségi életet alakító folyamatokban. Tudatában van online jelenlétének, döntéseinek és tevékenységeinek személyes és közösségi hatásaival. Felelősséget vállal ezekért, illetve szűkebb-tágabb közösségeiért és a digitális környezet állapotáért. • Értékteremtés, Produktivitás, Időgazdálkodás, Tartalomszervezés
 6. 6. KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT, 2013 Célcsoportok Tanárok: n=473 Tanulók: n=1480 Nem tanár felnőttek (NTF): n=177 Körülmények Online kérdőív 1-2 hétig elérhető Tanár, tanulók – OH segítségével NTF – egyszerű eléréses minta alapján online felületeken terjesztett Részkérdőívekre bontás (40-45 kérdés) ● Háttérkérdőív ● Kommunikáció és eszközhasználat ● Tevékenység és viselkedés ● Értékteremtés és produktivitás
 7. 7. NTF HÁTTÉRKÉRDŐÍV (N=167) Foglalkoztatás • 54% alkalmazott • 15% egyetemista • 9% vállalkozó • 7-7% háztartásbeli, munkaképtelen Életkor • 19-67 éves • Leggyakoribb 25-27 éves Lakóhely • 48,5% Budapest • 26,3% Város • 18,6% Megyeszékhely • 6,6% Község Iskolai végzettség • 74% felsőfokú diploma vagy oklevél • 11% gimnáziumi érettségi • 6% szakközépiskolai érettségi • 4% tudományos fokozat Internethasználat • 87% Naponta többször használja • 11% Naponta használja Nem • 32,9% férfi • 67,1% nő
 8. 8. NTF HÁTTÉRKÉRDŐÍV (N=167) Több mint 90% használja: ● munkához, hivatáshoz, szakmához kapcsolódó ismeretek keresésére ● tevékenységek egyszerűsítése érdekében (pl. menetrend keresés) ● kapcsolatok fenntartása barátokkal, családtagokkal (pl. közösségi portálok használata, videóhívás bonyolítása, azonnali üzenetküldő alkalmazások) ● hobbihoz kapcsolódó ismeretek keresése (pl. főzés, sport, kertészkedés) ● nem hivatalos ügyintézés (pl. szállásfoglalás, könyvtári kölcsönzés meghosszabbítása) Kevesebben használják: •61,7% felsőfokú vagy felnőttképzési tanulmányok támogatásához •55,7% tanulás segítésére (pl. online kurzusok) •57,5% szórakozáshoz (pl. játék) •49% Ismeretátadáshoz (pl. blog, prezentációk, videók)
 9. 9. DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ (Kiértékelés, Befogadás)
 10. 10. DIGITÁLIS HOZZÁFÉRÉS Az alábbi lehetőségek milyen mértékben határozzák meg az internethez való hozzáférés lehetőségét?
 11. 11. DIGITÁLIS ESZKÖZHASZNÁLAT (Elemzés, Kiértékelés)
 12. 12. DIGITÁLIS ESZKÖZHASZNÁLAT (Létrehozás, Érték alapú viselkedés)
 13. 13. EGÉSZSÉG (N=275) Az Ön által használt internetes, digitális eszközök mely területeken hoztak valódi változást életmódjába, egészségmagatartásába? (Nagyon rossz változásokat hozott – nagyon pozitív változásokat hozott) 40% úgy gondolja, hogy a digitális eszközök használata veszélyezteti egészségünket (N=849) DE •45% szerint az internet jó hatással van a kapcsolataira (rossz: 3%) •40% szerint a digitális technológiák használata pozitív hatással volt az egészséges táplálkozásukra (rossz: 2%) •29% pozitív hangulatváltozást érez a számítógépezés hatására •27% úgy érzi, fejlődött a tudatossága és a spiritualitása •23% szerint pozitív hatással volt a mozgásukra és sport-teljesítményükre www.whatmobile.net
 14. 14. EGÉSZSÉG (N=834) Jelölje meg az összes állítást, amit igaznak tart az alábbi listából! Nem jelölte be, pedig kellett volna: •42% ha saját szokásainkhoz igazítjuk (testre szabjuk) a programok, szoftverek, applikációk működését, azzal hatékonyabbá tehetjük a számítógépes (digitális eszközökön végzett) munkát •46,8% a billentyűparancsok (shortcut) a számítógépes tevékenység gyorsítását, hatékonyságának növelését szolgálják 65,5% bejelölte, pedig nem igaz úgy egészséges a számítógép előtt ülni, ha a monitor középpontja a szemmel egy magasságban van Cotcot.hu
 15. 15. ÉNMEGJELENÍTÉS (N=275) Ha valaki arra törekszik, hogy megjelenítse, bemutassa magát az interneten, az szerintem.... •55,5% azt jelenti, hogy vállalja önmagát •47% egyén szempontjából értékes •44% veszélyes dolog •40% félelmetes dolog •39% aggodalomra ad okot •37% magamutogató dolog •32,5% meggondolatlan dolog •18,5% a társadalom / közösség szempontjából értékes dolog
 16. 16. „DÁ 2.0” KUTATÁS - 2014 OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Kutatócsoport tagjai Lévai Dóra, Czirfusz Dóra, Habók Lilla Segítők Ollé János, Hülber László, Papp-Danka Adrienn, Szabó Orsi, … Célok •Digitális Állampolgárság mutatóinak és a pedagógusok digitális kompetenciaértékeinek összevetése •Educatio képzések ajánlása a pedagógusok számára •Az eredményekből különböző tanulmányok készítése
 17. 17. ESZKÖZHASZNÁLAT (N=97) (KIÉRTÉKELÉS) „Feri egy bemutatót szeretne készíteni az iskolai kiselőadásához, amihez egyik osztálytársától, Petitől kér segítséget.” Jelölje meg, hogy Peti kijelentései közül melyiknek hányas számot adná az alábbi listából! 1. Az állítás és indoklás is igaz, köztük VAN összefüggés. 2. Vagy az állítás, vagy az indoklás hamis. 3. Egyik sem ezek közül. Egy bemutató elkészítéséhez érdemes figyelembe venni a közönség (osztálytársak) jellemzőit, mert minden prezentációkészítő program más formátumban menti el a fájlokat. Fényképek bemutatását csak pendrive segítségével tudod megoldani, mert a prezentációkészítő programokkal nem lehet videót megjeleníteni.
 18. 18. ESZKÖZHASZNÁLAT (N=97) (REAGÁLÁS) Utalni szeretne a számlájáról, melyiket választja? 1. bemegy a bankba és személyesen intézi – 15,5% 2. internetbankon keresztül intézi az utalást – 83,5% A tanórán egy interneten fellelhető filmet szeretne levetíteni, mit tesz? 1. lementi CD-re és beviszi az iskolába – 21,6% 2. lejátssza az internetről – 76,3% Eltévedt külföldön, hogyan keresi meg merre kell menni? 1. megnézi egy internetes térképen – 77,3% 2. vesz egy térképet és megnézi – 21,6% A nem használt sílécét szeretné eladni, mit tesz? 1. online piactéren hirdeti – 90,7% 2. hirdetést ad fel az újságban – 6,2% thebravenewworld.net
 19. 19. IRODALOM Korábbi előadásaim a témában: •Habók Lilla: Digitális Állampolgárság az eltérő élethelyzetek tükrében (Agria Media Konferencia, 2014) •Czirfusz Dóra – Habók Lilla: Internetes tevékenységeink megítélése (VI. Oktatás-Informatikai Konferencia, 2014) •Habók Lilla: Hol járunk a digitális állampolgárrá válásban? A mai magyar felnőtt lakosság hozzáállása a digitális világhoz (Digitális Állampolgárság Konferencia, 2013) •Habók Lilla: Kedvelt és elhanyagolt digitális eszközök (Digitális Állampolgárság Konf., 2013) •Habók Lilla – Czirfusz Dóra: A kommunikáció változása a digitális térben: eszközhasználat és funkciók (VIII. Kiss Árpád Konferencia, 2013) Irodalom: •Anderson, L. W. - Krathwohl, D. R. (szerk.): A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives: Complete edition. Longman, New York, 2001 •Ollé J. - Lévai D. - Domonkos K. - Szabó O. - Papp-Danka A. - Czirfusz D. - Habók L. - Tóth R. - Takács A. - Dobó I.: Digitális állampolgárság az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. •Ribble, M.: Digital Citizenship in Schools. Second Edition. ISTE, Eugene, Oregon, Washington D.C., 2011. •http://digitalisallampolgarsag.hu/
 20. 20. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Habók Lilla habok.lilla@gmail.com https://www.linkedin.com/in/haboklilla @habosvilla (Twitter, Instagram, Pinterest, Swarm)

×