Advertisement

More Related Content

Similar to A digitális pedagógia története, jelene és jövőképe(20)

More from Dr. Ollé János(20)

Advertisement

A digitális pedagógia története, jelene és jövőképe

 1. A digitális pedagógia története, jelene és jövőképe Tanárok vagyunk Akadémia 2022. május 10. Ollé János Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet
 2. A hype ciklusok a digitális pedagógiában
 3. • interaktív multimédia • szavazógépek • digitális nemzedékelméletek • web2 online kultúra • LMS és e-learning • interaktív tábla • konnektivizmus • 3D virtuális környezetek • AR - kiterjesztett valóság • mobil tanulás • mikrolearning • MOOC • gami fi cation • 3D nyomtatás • fi zikai paraméterek mérése • táblagépek • adatalapúság, BIG DATA • mesterséges intelligencia • robottanár • virtuális valóság A hype ciklusok a digitális pedagógiában
 4. A hype ciklusok a digitális pedagógiában pozitív mítosz negatív mítosz önállósult (félreértett) jelentés
 5. • interaktív multimédia • szavazógépek • digitális nemzedékelméletek • web2 online kultúra • LMS és e-learning • interaktív tábla • konnektivizmus • 3D virtuális környezetek • AR - kiterjesztett valóság • mobil tanulás • mikrolearning • MOOC • gami fi cation • 3D nyomtatás • fi zikai paraméterek mérése • táblagépek • adatalapúság, BIG DATA • mesterséges intelligencia • robottanár • virtuális valóság A hype ciklusok a digitális pedagógiában
 6. A hype ciklusok a digitális pedagógiában az in fl uenszer elipszis
 7. A hype ciklusok a digitális pedagógiában a tanulási potenciál maximuma
 8. A hype ciklusok a digitális pedagógiában innovációfüggők továbbképzések in fl uenszer piactér na, ugye, megmondtam alkalmazott kutatások, beválásvizsgálatok
 9. A hype ciklusok a digitális pedagógiában a pedagógiai realitás útja
 10. A Pareto-elv és a digitális pedagógia • a következmények 80%-a az okok 20%-ára vezethető vissza • a digitális technológia és az oktatás-informatika melyik csoportba tartozik? • a pedagógiai hozzáadott érték mint következmény: • oktatási minőségről való gondolkodás és minőséggel kapcsolatos attitűd • felelősségvállalás a komplex iskolakultúrában (altruizmus, hárítás, innováció) • változásról való gondolkodás és változáshoz való viszony (tik-tok) • tartalom- vagy tanulóközpontúság • gyermekkép (megismerés, megértés, elfogadás) • kíváncsiság és elfogadás vagy értékítélet és elvárások
 11. Következtetések a jelenre • az iskolakultúra nem homogén, a sokszínűsége szinte végtelen • vö. túláltalánosító ígéretek és elvárások • az implementáció kulcsfontosságú mozzanat • a forradalmi változás ígérete és a 45 perces tanórakeret földhözragadtsága • globális gondolkodás, lokális cselekvés • az információs társadalom változatlanul érvényes hatásai: hozzáférhetőség, megosztás, produktivitás, kollaborativitás, hálózati tudás
 12. Következtetések a jelenre és a jövőképre • a tudomány, az áltudomány, a mítosz és a hiedelem határait árnyékolja a lokális realitás • nem a leglátványosabb jelenség a legnagyobb kockázat • pl. függőség és töredezett tanulási környezet • pl. nem minőségi információk és időgazdálkodási kompetenciák • az információs társadalom külső hatása idővel átírja az iskola belső világát • rejtett innováció (hálózati munka a digitális munkarend után) vs. extrém szélsőségek (mobiltelefon tiltása és a google következő célja) • a digitális pedagógia technológiai változásra épített paradigmája az az iskolán kívüli és iskolán belüli világ eszközellátottsági különbségének csökkenése miatt meg fog szűnni • az iskolán kívüli tanulás szerepe a hatékonyságával arányosan felértékelődik
 13. Érdekességek a jelenről és a jövőről www.cultofpedagogy.com Rab Árpád
 14. Tanárok vagyunk Akadémia 2022. május 10. Ollé János Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet dmi.mftk.uni-pannon.hu www.facebook.com/digitalismodszertaniintezet www.linkedin.com/in/ollejanos/ twitter.com/ollejanos www.slideshare.net/ollejanos olle.janos@gmail.com
Advertisement