Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

опитування щодо освіти дорослих

6,925 views

Published on

Опитування, проведення центром моніторингу Хмельницького ОІППО

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

опитування щодо освіти дорослих

 1. 1. СОЦІОЛОГІЧНЕ ЕКСПРЕС-ДОСЛІДЖЕННЯ «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ПРОБЛЕМИ І ОЧІКУВАННЯ» ©ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОІППО, 2014
 2. 2. Мета опитування – вивчення думок педагогічної громадськості Хмельницької області щодо особливостей та проблем розвитку педагогічної освіти дорослих. Термін проведення: 17.10.2014 – 27.10.2014 Респондентна група: слухачі курсів підвищення кваліфікації, котрі проходили навчання на базі ХОІППО
 3. 3. місто (селище) 44% село 56% Регіон проживання респондентів
 4. 4. до 30 років 14% 30-39 років 32% 40-49 років 30% 50-59 років 20% 60 років і більше 4% Вікова категорія респондентів
 5. 5. до 5 років включно 11% 6-11 років 17% 12-20 років 23% більше 20 років 49% Педагогічний стаж респондентів
 6. 6. На освіту дорослих покладається виконання низки функцій. Яка з них є найактуальнішою для Вас? соціальна: набуття (отримання) соціального досвіду 8% адаптивна: регулювання відносин у швидкозмінному зовнішньому середовищі 5% інформаційна: доступ до необхідної інформації, її пошук, відбір, систематизація, відтворення, використання 21% компенсаційна: компенсування недоліків попередніх рівнів освіти й забезпечення балансу власної компетентності і сучасних вимог до професії 16% розвивальна: оволодіння новими методами, способами дій 46%
 7. 7. На Вашу думку, чи налагоджений механізм функціонування педагогічної освіти дорослих в Україні? так, створений доволі ефективний механізм 19% так, але він потребує суттєвого вдосконалення 72% ні. Він існує формально і не виконує своєї функції 9% Нічого з переліченого 1%
 8. 8. Які проблеми педагогічної освіти дорослих (зокрема у системі курсової підготовки нашого інституту) є найактуальнішими, з Вашої точки зору? застарілість і низька актуальність матеріалу, який зазвичай пропонується для вивчення 11% застарілість методів навчання, неефективні й нецікаві форми організації навчання 12% ставлення до педагога, який навчається, як до звичайного студента, а не дорослої людини з багатим життєвим і професійним досвідом 26% не зазначено 34%
 9. 9. Інше, а саме - проведення курсів підвищення кваліфікації окремого контингенту слухачів без відриву від їх роботи; - відсутність можливості вибору слухачами необхідних для них лекцій; - невідповідність тем окремих лекцій фаху слухачів; - незбалансованість кількості годин теоретичного матеріалу та практичних занять; - недостатня кількість годин для оволодіння навичками ІКТ; - відсутність контролю за подальшим професійним зростанням педагога; - співпраця лише під час курсової підготовки.
 10. 10. Особисто для Вас навчання дорослих – це: професійна необхідність, яку Ви сприймаєте як примус 5% професійна потреба, що сприяє підвищенню Вашої конкурентоспроможності 75% продовження розвитку, що сприяє продовженню тривалості життя 19% нічого з переліченого 2%
 11. 11. Як характеризується мотивація Вашої діяльності щодо підвищення свого професійного рівня (освіти і самоосвіти)? постійно підвищую свій професійний рівень, оскільки вбачаю у цьому свій обов’язок 57% підвищую свій професійний рівень, тому що це стимулюється адміністрацією навчального закладу в якому я працюю 10% цікавлюсь науково-методичними новинками, оскільки не хочу втратити професійну компетентність 82% професійний рівень зростає з набуттям досвіду педагогічної роботи, а тому я не потребую додаткової освіти або самоосвіти 4% нічого з переліченого 1%
 12. 12. Назвіть труднощі, які перешкоджають Вашому професійному розвитку і саморозвитку відсутність вільного часу 71% обмежені матеріальні ресурси 56% обмежений доступ до джерел інформації 12% відсутність підтримки в цьому питанні з боку адміністрації закладу, в якому Ви працюєте 10% власна інерція, небажання 2% утрата зацікавленості до педагогічної діяльності в цілому 3% нічого з переліченого 3%
 13. 13. Чи вважаєте Ви, що заняття на курсах підвищення кваліфікації можуть суттєво підвищити Ваш професійний рівень? так 54% лише частково, за окремими напрямками діяльності 43% ні, формат курсів не дозволяє цього 3% нічого з переліченого 1%
 14. 14. Які форми організації навчання приносили б Вам задоволення і полегшували б навчання? лекційна 33% семінарські заняття 46% тренінги 70% дистанційне навчання 15% тьюторське супроводження 17%
 15. 15. Як Ви вважаєте, які знання необхідні Вам для особистого професійного розвитку? (відкрите запитання) - нормативно-правова база та правове регулювання управлінської діяльності; - правове регулювання діяльності працівників навчального закладу; - передовий педагогічний досвід; - формування готовності педагога до інноваційної діяльності; - інтерактивні методи навчання; - індивідуальне навчання учнів у малокомплектних класах; - поради психолога щодо адаптації дитини у перші місяці навчання в школі в 1 класі; - корекційна робота з дітьми ЗПР; - європейські методики навчання; - розвиток початкової освіти в країнах Європи; - останні досягнення історичної науки в Україні та світі; - використання комп’ютерних програм у навчальному процесі; - практичне оволодіння ІКТ; - розв’язування олімпіадних завдань; - досвід керівників танцювальних колективів міста Хмельницького.
 16. 16. Ваші пропозиції щодо удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти в Хмельницькому ОІППО (відкрите запитання) - проводити більше практичних занять; - збільшити кількість годин для проходження педагогічної практики в школах м. Хмельницького; - здійснювати практичне ознайомлення з різними формами роботи в ДНЗ задля обміну досвідом; - відвідувати уроки/заняття майстрів-педагогів; - надати можливість слухачам обирати теми лекцій; - проводити заняття у вигляді консультацій; - надати можливість директорам шкіл проходити курси з двох навчальних предметів; - перейти на дистанційну форму навчання; - проводити курсову підготовку слухачів не в канікулярний період; - змінити план-графік роботи курсів на поурочну систему навчання з невеликими перервами (5 хв); - забезпечити мультимедійне устаткування в кожному кабінеті; - облаштувати гуртожиток для слухачів курсів; - організувати роботу їдальні або кафе для слухачів курсів.
 17. 17. Дякуємо за увагу! Сподіваємось на подальшу співпрацю! Презентацію підготовлено Кучеруком А. В., методистом науково-методичного центру організації наукової роботи та моніторингових досліджень

×