Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нова українська школа: 2017

5,449 views

Published on

Нова українська школа:
Проект Державного стандарту початкової освіти

Published in: Education
  • Be the first to comment

Нова українська школа: 2017

  1. 1. Нова українська школа: Проект Державного стандарту початкової освіти
  2. 2. Мета розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб,  формування загальнолюдських цінностей,  підтримка життєвого оптимізму,  розвиток самостійності,  плекання творчості й допитливості
  3. 3. Які освітні галузі визначає Стандарт? Мовно-літературна (МОВ) Математична (МАО) Природнича (ПРО) Технологічна (ТЕО) Інформатична (ІФО) Соціальна і здоров’язбережна (СЗО) Фізкультурна (ФІО) Громадянська та історична (ГІО) Мистецька (МИО)
  4. 4. Моделювання навчальної діяльності
  5. 5. Взаємозв’язки похідних документів Стандарт Модельна/-і навчальна/-і програма/-и Навчальні програми Базовий навчальний план Типовий навчальний план Робочий навчальний план Освітня програма закладу освіти Типова (рамкова) освітня програма (передбачено проектом Закону «Про освіту»)
  6. 6. Як читати і розуміти Стандарт? У Стандарті для кожної освітньої галузі спершу вказується загальна ціль, на реалізацію якої спрямовані “загальні очікувані результати” (ЗОР) та “конкретні очікувані результати” (КОР). Ці загальні цілі виписані одразу після назви освітньої галузі.
  7. 7. Як читати індекс конкретних очікуваних результатів? Приклад: 2МАО 1.2-1 • Цифра на початку індексу вказує на порядковий номер року навчання (класу). У цьому разі – другий клас. • Скорочений буквений запис означає освітню галузь (у цьому разі – математична).
  8. 8. • Перша цифра після буквеного запису до крапки означає порядковий номер загальної цілі, на реалізацію якої спрямований конкретний очікуваний результат. У нашому випадку – 1. Загальна ціль у математичній галузі номер 1 така: “Аналізує ситуації і виокремлює проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних прийомів; розмірковує, висуває гіпотези, обґрунтовує, логічно їх доводить або спростовує”. • Цифра після крапки означає порядковий номер загального очікуваного результату, з яким співвідноситься конкретний очікуваний результат. У нашому випадку це 2. У Стандарті цей ЗОР виглядає так: “Моделювання процесів і ситуацій, що відбуваються у природі і суспільстві; використання різних джерел інформації”.
  9. 9. Після дефісу – порядковий номер конкретного очікуваного результату – у Стандарті КОР у цьому випадку описується так: “Виокремлює групу взаємопов’язаних величин у змісті текстової задачі, що описує проблемну життєву ситуацію”. [2 МАО 1.2-1].

×