Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09

10,858 views

Published on

La teoria de les IM a la tutoria de secundària. Postgrau: La tutoria i la seva pràctica. ICE. UB Març 2009

Published in: Education

Intel·ligències Múltiples. Postgrau Tutoria 09

 1. 1. TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A LA TUTORIA POSTGRAU LA TUTORIA I LA SEVA PRÀCTICA Núria Alart (4 març 2009)
 2. 2. AVALUACIÓ INICIAL <ul><li>Què és la intel·ligència? </li></ul><ul><li>Quines intel·ligències coneixeu? </li></ul><ul><li>Coneixeu la teoria de les intel·ligències múltiples? </li></ul><ul><li>Quina aplicació poden tenir en l’educació i sobre tot a la tutoria? </li></ul><ul><li>Quins aspectes comuns tenen les IM i les competències bàsiques? </li></ul>
 3. 3. ÍNDEX DE LA SESSIÓ <ul><li>Vídeo: “Les Intel·ligències Múltiples a l’aula” </li></ul><ul><li>Activitat grupal: identificant les IM “Quinto” </li></ul><ul><li>Les Intel·ligències Múltiples. </li></ul><ul><li>Aspectes comuns entre les IM i les CB </li></ul><ul><li>Descans: exposició de llibres sobre IM. </li></ul><ul><li>Metodologies per a la tutoria: WQ i les IM </li></ul><ul><li>Avaluació tenint en compte les IM i les competències bàsiques. </li></ul>
 4. 4. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Al 1979, H. Gardner va rebre un encàrrec de la Fundació Holandesa Bernard Van Leer d’estudiar el potencial humà. Al 1983: formulà una nova teoria de la intel·ligència: “Estructures de la ment” http://www.youtube.com/watch?v=U9PkESxUjEY&feature=channel_page
 5. 5. QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA? COM ÉS? MÚLTIPLE ORGÀNICA RESOLDRE, GENERAR, CREAR La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural.
 6. 6. Es consideren Intel·ligències perquè compleixen uns determinats paràmetres. H. Gardner va establir uns criteris: <ul><li>Tenir una localització definida en el cervell. </li></ul><ul><li>Posseir un sistema simbòlic i representatiu. </li></ul><ul><li>Ser observable en grups de població. </li></ul><ul><li>Evolucionar de manera independent i pròpia </li></ul>
 7. 7. Concepte d’intel·ligència <ul><li>ABANS </li></ul><ul><li>Una </li></ul><ul><li>Innata </li></ul><ul><li>Invariable </li></ul><ul><li>Quantificable </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament igual per a tothom. No es planteja AD </li></ul><ul><li>ACTUALMENT </li></ul><ul><li>Es pot desenvolupar </li></ul><ul><li>És educable </li></ul><ul><li>És una capacitat </li></ul><ul><li>Pot variar segons les experiències </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament més personalitzat </li></ul>
 8. 8. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES <ul><li>Necessitem totes les intel·ligències. </li></ul><ul><li>Totes són igualment importants. </li></ul><ul><li>Es combinen de forma única en cada ésser humà. </li></ul><ul><li>Totes les persones les tenim totes en diferents graus de desenvolupament. </li></ul>
 9. 9. MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES
 10. 10. LINGÜÍSTICA INTEL·LIGÈNCIES LOGICOMATEMÀTICA MUSICAL NATURALISTA CINESTÈSICACORPORAL VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL INTERPERSONAL Capacitat de sentir, escoltar. melodies, ritmes Capacitat de parlar, llegir, escriure Sensibilitat per la natura, m. ambient animals, plantes Habilitat motricitat fina, gruixuda. Capacitat de raonar, calcular, agrupar. Capacitat d’interactuar amb els altres Coneixement de si mateix . Capacitat de pensar en tres dimensions. Científics, estadistes, enginyers, … Mestres, polítics, … Psicòlegs, sacerdots, .. Escultors, pintors, navegants, Atletes, actors, esportistes,… Biòlegs, antropòlegs, jardiners, botànics, .. Músics, compositors Poetes, novelistes, periodistes ,.
 11. 11. Dos tipus d’intel·ligències <ul><li>1. Intel·ligència làser : intensa, molt potent, centrada i molt enfocada. Ex: persones de les arts i les ciències: Mozart i Einstein. Gran potecial de saber i ensenyar. </li></ul><ul><li>2. Intel·ligència tipus focus o “far”: que va d’un punt a un altre movent-se. Ex: polítics, persones que controlen moltes coses a la vegada. Gran potencial de ensenyar a aprendre. </li></ul>
 12. 12. ACTIVADORS I DESACTIVADORS DE LES IM <ul><li>EXPERIÈNCIES </li></ul><ul><li>CRISTAL·LITZANTS </li></ul><ul><li>Són moments importants, crucials en el desenvolupament dels talents i les habilitats d’una persona. </li></ul><ul><li>(Exemple Einstein als 4 anys, el seu pare li va ensenyar una brúixola) </li></ul><ul><li>EXPERIÈNCIES PARALITZANTS </li></ul><ul><li>Les vivències negatives que tanquen intel·ligències. </li></ul><ul><li>(Per exemple: un professor/a se’n riu d’un dibuix d’un alumne) </li></ul>Hi ha dos tipus d’experiències: “ En un entorn educatiu que només contempla determinats estils cognitius, resulta inevitable que una part de l’alumnat s’acabi sentint estúpid” Howard Gardner
 13. 13. Intel·ligència intrapersonal + interpersonal = Intel·ligència emocional (Goleman) <ul><li>Coneixement de les pròpies emocions </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar-les. </li></ul><ul><li>Capacitat d’automotivar-se </li></ul><ul><li>Reconeixement de les emocions alienes </li></ul><ul><li>Control de les relacions </li></ul>
 14. 14. INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA <ul><li>Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. </li></ul><ul><li>Els nens/es que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, jugar a jocs de paraules... </li></ul><ul><li>Professions: escriptors, advocats,... </li></ul><ul><li>És la responsable de la producció d’oracions gramaticals. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: pluja d’idees, elaboració de diaris, gravacions de la veu, mapes conceptuals, joc de rols, ... </li></ul>
 15. 15. INTEL·LIGÈNCIA LOGICO-MATEMÀTICA <ul><li>Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: els números i les seves combinacions, els agrada experimentar, preguntar i resoldre problemes.. </li></ul><ul><li>Professions: matemàtics, científics, ingeniers, informàtics. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu </li></ul>
 16. 16. INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL <ul><li>Capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, sensible al ritme, el to i el timbre. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: cantar, xiular, entonar melodies amb la boca tancada, portar el ritme amb els peus. </li></ul><ul><li>Professions: músics, cantants. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: escoltar música, cantar, tocar un instrument. Fent preguntes com: Què et fa pensar aquest tipus de música? Quins sentiments et produeix? Colors? </li></ul>
 17. 17. INTEL·LIGÈNCIA VISUAL ESPACIAL <ul><li>Capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: aprendre mitjançant imatges i fotografies, dissenyar, dibuixar, visualitzar, pensar amb imatges, etc </li></ul><ul><li>Professions: arquitectes, artistes, navegants, cirurjans, </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: mapes conceptuals, taules de doble entrada, trencaclosques, treballs artístics,... </li></ul>
 18. 18. INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA <ul><li>Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: observar, classificar, categoritzar, gran interés pel món i els fenòmens naturals. </li></ul><ul><li>Professions: biòlegs, jardiners, ecologistes, físics, químics, arqueòlegs. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: aprendre a observar i descriure directament les relacions causals del seu entorn . </li></ul>
 19. 19. INTEL·LIGÈNCIA CINESTESICA-CORPORAL <ul><li>Capacitat per a controlar els moviments del propi cos i utilització d’objectes amb destresa. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: ballar, córrer, saltar, tocar, construir, gesticular,... </li></ul><ul><li>Professions: ballarins, esportistes, escultors, cirurjans, </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: “aprendre fent” construint, actuant, tocant i sentint els seus propis aprenentatges. </li></ul>
 20. 20. INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL <ul><li>Capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: intercanviar idees amb els seus companys, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i mediar quan sorgeixen conflictes. </li></ul><ul><li>Professions: mestres, metges, polítics. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, debats, conflictes cognitius... </li></ul>
 21. 21. INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL <ul><li>Capacitat per a accedir als sentiments propis i comprendre’s un mateix i utilitzar aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la pròpia vida. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència,els agrada: sommiar, reflexionar, planificar, fixar-se fites,... </li></ul><ul><li>Professions: psicòlegs, filòsof, líders religiosos. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: projectes individualitzats i diaris per a la autoregulació, treballs independents, sols, al seu ritme. </li></ul>
 22. 22. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
 23. 23. Estils d’aprenentatge do, re, mi.. / ) / ) Ref: Àlex Sala
 24. 24. Aplicació pràctica de les IM <ul><li>Reconeixement de la diversitat cognitiva (fer emergir els “talents invisibles” – paral·lelisme amb el món real) </li></ul><ul><li>Educació equilibrada de les diferents intel·ligències </li></ul><ul><li>Promoció explícita de les experiències cristal·litzants (projecte de màxims, valoració de mèrits... ) </li></ul><ul><li>Projectes personalitzats (implicació amb objectius) </li></ul><ul><li>Exercici de responsabilitats + treball en equip </li></ul><ul><li>Diversificació dels estils d’aprenentatge (recerca explícita): Input i output. </li></ul><ul><li>Avaluació diversificada i orientada a la productivitat: portfoli. </li></ul>
 25. 25. Estils d’aprenentatge. Diversitat <ul><li>Ritme: rapidesa que aprèn: lent, moderat i accelerat </li></ul><ul><li>Coneixements previs : molts, bastants i pocs. </li></ul><ul><li>Input: preferència sensorial per la entrada d’informació exterior: audio, visual i tàctil. </li></ul><ul><li>Output: preferència d’informació efectomotòrica per a la sortida d’informació interior: oral, gràfica i motòrica. </li></ul><ul><li>Autonomia : en dur a terme una tasca, alta, mitjana i baixa. </li></ul><ul><li>Persistència: esforç continuat o es cansa: alta, mitjana i baixa. </li></ul><ul><li>Agrupament : preferència per treballar sol, amb un company, en petit grup, en gran grup o amb el grup classe. </li></ul><ul><li>Habilitats d’aprenentatge : domini de mètodes i tècniques d’estudi bàsiques. </li></ul><ul><li>Modalitat d’interacció : preferència a l’hora d’establir relacions socials de treball. </li></ul>
 26. 26. Per a què serveixen? <ul><li>Canviar l’enfocament de l’ensenyament-aprenentatge. </li></ul><ul><li>Aplicar el concepte de les intel·ligències múltiples. </li></ul><ul><li>Desenvolupar estratègies didàctiques que tinguin en compte les diferents possibilitats d’adquisció del coneixement. Ex: poder comprendre amb alguna de les 8 intel·ligències. </li></ul><ul><li>Enriquir els entorns de l’aula. </li></ul><ul><li>Proposar activitats, materials i projectes de treball més oberts i menys prescriptius. </li></ul><ul><li>Promoure la interacció de diverses maneres amb els companys i els objectes a elecció de l’alumne. </li></ul><ul><li>Modificar el currículum. </li></ul>
 27. 27. RESULTATS De la utilització de les intel·ligències múltiples: <ul><li>Minimització dels problemes de conducta. </li></ul><ul><li>Increment de l’ autoestima. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de les habilitats de cooperació i lideratge. </li></ul><ul><li>Augment de l’interès i de la dedicació a l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Increment d’un 40% en el coneixement. </li></ul><ul><li>Presència permanent d’un bon estat d’ànim. Humor </li></ul>“ Lo divertida que puede ser una clase de filosofia”: http://www.youtube.com/watch?v=-nvHMgf0MSU
 28. 28. ACTIVITAT http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2816&id_pagina=1 http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2818&id_pagina=1
 29. 29. COMPETÈNCIA “ La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real” Generalitat de Catalunya, 2004 Decret: 143/2007 de 26 de juny (Secundària) https :// www.gencat.net / diari /4915/07176092.htm
 30. 30. Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
 31. 31. Metacognició Autoregulació Funcions COMPETÈNCIA ESTRATÈGIES Procediment Habilitat Ref: C. Monereo, 2008
 32. 32. Què vol dir ser competent?
 33. 33. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
 34. 34. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Prendre decisions C O M P E T È N C I E S B À S I Q U E S
 35. 35. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 36. 36. Les CCBB es basen en: <ul><li>1. Integració del continguts </li></ul><ul><li>2. Enfocament globalitzador </li></ul><ul><li>3. Renovació metodològica </li></ul><ul><li>4. Competències docents </li></ul><ul><li>5. Sistema d’avaluació </li></ul>
 37. 37. EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,….
 38. 38. 2. Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
 39. 39. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I LES CINC MENTS DEL FUTUR HOWARD GARDNER (2005) Curs: 2008-2009 Núria Alart
 40. 40. En el futur es necessitaran 5 tipus de ments 1. DISCIPLI NADA 4. RESPEC TUOSA 5. ÈTICA 2. SINTÈTICA 3. CREATIVA Ref: Howard Gardner
 41. 41. <ul><li>LA MENT DISCIPLINADA </li></ul>1. Cal dominar diferents maneres de pensar. 2. Cal fer pràctica diària Ser competents en més d’una disciplina per adaptar-se a un món del treball canviant Artístic, científic, Matemàtic, històric, Filosòfic, tecnològic Ex:domini d’un esport, instrument,… 3.Cal ampliar la formació al llarg de tota la vida Nous coneixements 4. Cal que els agradi aprendre Plató: “Mitjançant l’educació, hem d’ajudar als estudiantsa gaudir amb allò que han d’aprendre
 42. 42. COM FER-HO: <ul><li>Identificar temes importants . </li></ul><ul><li>Dedicar temps a estudiar-los a fons . </li></ul><ul><li>Abordar temes des de les diferents perspectives: relats, debats, teatre, representacions, gràfiques, cinema, presentacions orals, ppt,… </li></ul><ul><li>Establir demostracions de la seva comprensió. </li></ul>Múltiples vies d’accès: 1. El professorat arribarà a més estudiants 2. L’estudiant podrà explicar el tema de diferents maneres Per saber si s’ha comprès bé cal plantejar una nova pregunta o misteri Conceptes: gravetat Habilitats: analitzar una obra Actituds: empatia vers un company Temps i varietat d’exemples
 43. 43. 2. LA MENT SINTÈTICA Saber sintetitzar per no ser desbordats per la quantitat d’informació a la que es tindrà accés, i per les decisions personals i professionals que s’hauran de prendre 1. Tipus de síntesis <ul><li>Narracions, esquemes, </li></ul><ul><li>Metàfores, resums. </li></ul><ul><li>Taxonomies, (ordenen segons característiques) </li></ul><ul><li>Mapes mentals, conceptuals, </li></ul><ul><li>Quadres sinòptics,… </li></ul>2. Enfocament de síntesis Intel·ligència làser: estudi del tema amb profunditat. Sense pensar amb les influències Intel·ligència reflecta(focus): estudi menys profund, però analitzant la influència de l’entorn.
 44. 44. COM FER-HO 1. Treball interdisciplinar: On es facin veritables intents de relacionar dues o més disciplines 2. Les diferents intel·ligències prefereixen diferents tipus de síntesis Ment lingüística = els relats Ment lògica = equacions o teories Ment espacial = els mapes Ment corporal = equilibri entre forces oposades Síntesi entre diferents formes d’integració = I. Intrapersonal 3. Metodologies: Projectes, preguntes, PBL, …. Vàries representacions d’un mateix concepte Diferents tipus avaluacions
 45. 45. 3. LA MENT CREATIVA Ser creatius per no ser substituïts per ordinadors La creativitat es busca, es cultiva i s’elogia Mihaly Csikszentmihalyi ens diu que en la creativitat intervenen 3 elements <ul><li>Una persona crea </li></ul><ul><li>L’àmbit cultural, regles, models,… </li></ul><ul><li>El camp social, jutgen el mèrit </li></ul>Ment creativa Insatisfet amb el treball Gaudeix sent diferents als demés No s’esfonsa amb els obstacles Persona enègica Inmune a les crítiques
 46. 46. COM FER-HO Educadors Ensenyar de diverses maneres Inventar jocs nous al pati. Representacions múltiples Ensenyar a aprendre a expressar i rebre crítiques constructives
 47. 47. 4. LA MENT RESPECTUOSA Que es respectin a si mateixes per tal de ser respectades pels altres i així crear bon ambient en els llocs de treball. Saber conviure. Fomentar un entorn educatiu respectuòs Activitats d’interacció Voluntariat No hi ha cap fórmula per a aconseguir que algú sigui respectuós amb els demés
 48. 48. COM FER-HO 1. Donant models (professorat) 2. Educar en valors (respecte, tolerància,.. ) 3. Programa de competència social.(Manuel Segura, SACS, ESE, Vaello,….) 5 pensaments: Causal Alternatiu Conseqüencia De perspectiva De mitjans-fi.
 49. 49. 5. LA MENT ÈTICA Tinguin un sentit ètic per esdevenir ciutadans/es responsables Recolzament vertical = orientació ètica dels pares Recolzament horitzontal = influència dels companys/es Reforçaments periòdics = bones experiències d’altres (Vacunes) Com la construim? Quins objectius perseguim? En quina societat volem viure? N E C E S S I T E M
 50. 50. COM FER-HO <ul><li>Treballant la responsabilitat en la feina. </li></ul><ul><li>Treballant la responsabilitat vers la societat en general = valors ètics i morals. </li></ul><ul><li>Treballant dilemes morals. </li></ul>
 51. 51. Els 5 pensaments Els necessitem per resoldre problemes interpersonals 2. ALTERNATIU 3. CONSEQÜENCIAL 4. DE PERSPECTIVA 1. CAUSAL 5. DE MITJANS-FI
 52. 52. 1.CAUSAL: és l’habilitat de definir quin és el problema i quines són les seves causes. Els qui no practiquen aquest pensament ho atribueixen tot a la casualitat, a la mala sort o bé es queden sense paraules
 53. 53. 2. ALTERNATIU: vol dir ser capaç d’imaginar el major nombre possible de solucions . Si no es pràctica, molta gent fa el primer que li ve al cap, que generalment és una resposta impulsiva o inútil.
 54. 54. 3. CONSEQÜENCIAL: És la capacitat de preveure quin serà el resultat d’una acció abans de fer-la. Fins i tot si s’imaginen vàries alternatives, a vegades no es calculen bé les conseqüencies i es decideix malament. Molta gent es lamenta massa tard del que es podia haver evitat
 55. 55. 4. DE PERSPECTIVA : És l’habilitat de posar-se en lloc dels altres i comprendre’ls. Si la treballem ens fa comprendre millor als altres per ajudar, aconsellar, perdonar, consolar i també per oposar-nos si és necessari. El contrari és l’egoisme, la incomprensió.
 56. 56. 5. DE MITJANS-FI. És l’habilitat de proposar-se objectius i organitzar els mitjans . La més complexe, implica totes les habilitats anteriors: és ser capaç de marcar-se una fita, un projecte, i de posar els mitjans necessaris per a aconseguir-ho, fins i tot convencent als altres perquè participin i ajudin quan sigui necessari
 57. 57. COM RESOLDRE UN PROBLEMA AMB ELS CINC PENSAMENTS HI HA UN PROBLEMA ….. QUIN? QUINES SÓN LES CAUSES QUINA O QUINES PERSONES EL TENEN QUINES ALTERNATIVES HI HA? QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ CADA ALTERNATIVA QUÈ DECIDIM, DONCS? I FAREM PER ACONSEGUIR-HO? CAUSAL ALTERNATIU CONSEQÜENCIAL DE PERSPECTIVA DE MITJANS-FI Ref: Àlex Sala.2006
 58. 58. COM PODEM DESCRIURE LES INTEL·LIGÈNCIES DELS ALUMNES No amaguis els teus talents, es va fer per a què els utilitzis. De què serveix un ellotge de sol a l’ombra? B. Franklin Observacions Qüestionaris Parlar amb professors i/o pares Alumnes quan es porten malament Lingüísitic = parlarà quan no li toca Espacial = farà gargots Interpersonal= relacions socials Cinestèsic= moure’s constantment Naturalista = mirar finestra IM: diferents edats Informació addicional Preguntar als alumnes Fer el pastís o pizza de les IM
 59. 59. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES EN LA GESTIÓ DE L’AULA POSTGRAU LA TUTORIA I LA SEVA PRÀCTICA
 60. 60. GUANYAR-SE L’ATENCIÓ Al començament d’una classe o activitat: estratègies: Musical: picar de mans un ritme i fer repetir als alumnes Cinètico: repetir el gest: el dit sobre els llavis i el braç en alt Espacial: col·locar un dibuix d’una aula en silenci Lògica:crono per comptar el temps perdut i recuperar després. Lingüística: escriure a la pissarra: Silenci, si us plau! Naturalista: gravació d’un ocell cantant Intrapersonal: començar l’explicació i deixar que els alumnes siguin els responsables del seu comportament Interpersonal: passar el missatge: a l’orella d’un alumne fluixet. És hora de començar, passa-ho!
 61. 61. CANVIS D’ACTIVITAT Musical: Per a preparar El descans: 6ª Simfonia Pastoral:Beethoven Cinètico: gestos com: per preparar el descans: badallar; per al dinar: fregar l’estòmac, per a la sortida: la ma en forma de visera. Espacial: imatges d’alumnes:per al descans, dinar, sortida.
 62. 62. COMUNICAR LES NORMES <ul><li>Comunicació lingüística: escriure les normes i es pengen </li></ul><ul><li>Comunicació lógico-matemàtica: assignació d’un número a cada norma. Anomenar-les amb números. </li></ul><ul><li>Comunicació espacial: normes escrites més un símbol gràfic. Allò permès i allò no permès. </li></ul><ul><li>Comunicació cinètico-corporal: cada norma un gest. </li></ul><ul><li>Comunicació musical: cada norma s’associa a una cançó. </li></ul><ul><li>Comunicació naturalista: cada norma s’associa un animal. </li></ul><ul><li>Comunicació interpersonal: cada norma s’assigna a un grup reduït d’alumnes responsables del seu compliment. </li></ul><ul><li>Comunicació intrapersonal: els alumnes seran els responsables de crear les normes de classe i desenvolupar els propis mètodes de comunicar-les als demés </li></ul>
 63. 63. FORMAR GRUPS <ul><li>Estratègia lingüística: pensar en un so vocàlic del teu nom, pronunciar-lo en veu alta i busca tres o quatre companys/es que pronunciï el mateix so. </li></ul><ul><li>Estratègia lògico-matemàtica: a la senyal aixecar entre un i cinc dits. Busca tres o quatres companys/es que sumant tots els dits donin un número parell. </li></ul><ul><li>Estratègia espacial: busca tres o quatre companys/es que portin els pantalons del mateix colors que tu. </li></ul><ul><li>Estratègia musical: escriure a la pissarra el nom de tres cançons conegudes per tots/es i a la senyal els alumnes que cantin la mateixa cançó es poden agrupar. </li></ul>
 64. 64. MÈTODES PER A CONTROLAR COMPORTAMENTS INDIVIDUALS <ul><li>Mètodes lingüístics : parlar amb l’alumne, proporcionar llibres que parlin del problema i aportin solucions, etc. </li></ul><ul><li>Mètodes espacials: dibuixar o visualitzar comportaments correctes, passar diapositives o pel·lícules que tractin sobre el tema, etc. </li></ul><ul><li>Mètodes lògico-matemàtics : indicar a l’alumne que quantifiqui </li></ul><ul><li>Mètodes musicals : buscar seleccions musicals que tractin sobre el tema, buscar músiques que reflexi el comportament adequat (ex: música tranquil·la per a una alumne descontrolat) </li></ul><ul><li>Mètodes cinètico-corporal : representar els comportaments inadequats i els correctes, ensenyar a l’alumne a utilitzar indicacions físiques per a enfrontar-se a situacions de tensió (respiracions profundes, tensar i relaxar els muscles) </li></ul><ul><li>Mètodes naturalistes : narrar contes d’animals que ensenyin sobre el comportament correcte i incorrecte (Pere i el llop; mentider), utilitzar metàfores d’animals (identificant-se amb algun animal) </li></ul><ul><li>Mètodes interpersonal : oferir consells d’un grup d’alumnes, tutoritzar a un alumne d’un altre curs, liderar un grup d’alumnes, etc. </li></ul><ul><li>Mètodes intrapersonal : anar a una zona de descans per a recuperar el control, un contracte de comportament, proporcionar activitats d’educació emocional: autoestima, etc. </li></ul>
 65. 65. OBJECTIUS PER A TREBALLAR A L’AULA <ul><li>Ajudar als alumnes a descobrir les seves IM. </li></ul><ul><li>Multiplicar les seves habilitats: ser més competent. </li></ul><ul><li>Trobar en cada intel·ligència un sentit aplicable a la vida. </li></ul><ul><li>Presentar el tema de diferents maneres per poder aprendre </li></ul><ul><li>Incloure informacions de tot tipus: imatges, cançons… </li></ul><ul><li>Utilitzar mètodes de relaxació: obriran portes. </li></ul><ul><li>Diversificar les formes d’avaluar als alumnes. </li></ul><ul><li>Utilitzar mapes conceptuals: per noves connexions. </li></ul><ul><li>Aplicar tot allò après a noves situacions. </li></ul><ul><li>Donar molta importància l’atenció i a la motivació. </li></ul>
 66. 66. ÀMBITS PREFERENTS D’APLICACIÓ LA TUTORIA INTERDISCIPLI- NARIETAT CANVIS CRITERIS D’AVALUACIÓ L’orientació personal L’orientació escolar L’orientació professional L’educació emocional Portfoli Altres
 67. 67. Objectius de l’acció tutorial * <ul><li>Desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Orientació escolar </li></ul><ul><li>Orientació acadèmica i professional </li></ul><ul><li>Convivència i participació </li></ul>*E n col·laboració amb les famílies i amb el conjunt de l professor at
 68. 68. Temes d’Acció tutorial <ul><li>Orientació acadèmica, personal i professional </li></ul><ul><li>Cohesió i dinamització del grup classe </li></ul><ul><li>Coordinació de l’activitat educativa als equips docents </li></ul><ul><li>Comunicació amb les famílies </li></ul><ul><li>Col.laboració aspectes organitzatius del centre ... </li></ul>
 69. 69. MOLTES GRÀCIES!

×