Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intel·ligències múltiples famílies

28,437 views

Published on

Intel·ligències múltiples famílies

 1. 1. Intel·ligències MúltiplesEscola de Mares i Pares. Març de 2012 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart
 2. 2. Per què parlem d’intel·ligències múltiples ?
 3. 3. Ara sabem que amb el temps ha anat canviant concepte tradicional sobre la intel·ligència. Existeix més d’un tipus d’intel·ligència.
 4. 4. Què entenem per intel·ligència?
 5. 5. “A principis del s. XX A. Binet, va crear el primer instrument per mesurar la intel·ligència Saber escollir la millor alternativa Una. Invariable. Quantificable. Innata/heretada
 6. 6. La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural. Howard Gardner, 1983 MÚLTIPLE ORGÀNICA RESOLDRE, GENERAR, CREARAlguns estudis diuen que l’èxit escolar no es basa només en el quocientintel·lectual. Saber gestionar, controlar les emocions i saber empatitzar també ajuda a l’èxit professional.
 7. 7. CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dretLingüística: l.temporal esquerra Naturalista: l.parietal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Intrapersonal: l.frontal, PARIETAL parietals i sistema límbic FRONTAL OCCIPITAL TEMPORALExistencial: l.temporal CEREBEL Visualespacial: regions Musical: l.temporal dret posteriors de l’hemisferi dret Cinestèsicacorporal: cerebel, Interpersonal: l.frontals, temporals ganglis basals escorça motriu (hemisferi dret) i sistema límbic Font: T. Armstrong
 8. 8. Per què és important conèixer i treballar totes les intel·ligències dels infants i joves?
 9. 9. Perquè daquesta manera coneixereu millor les seves capacitats iels podreu acompanyar i orientar al llarg de tot el seu procés educatiu. Encara que tinguin desenvolupades unes intel·ligències més que unes altres, cal incentivar cadascuna delles si volem tenir una educació completa.
 10. 10. Perquè contribuireu a millorar la seva autoestimaTradicionalment shan valorat més les intel·ligències logicomatemàtica i lingüística, peròactualment es pot afirmar que hi ha diferents formes dentendre i representar el món
 11. 11. Perquè us ajudarà a entendre millor la seva manerade fer i sentir. D’aquesta manera, podreu participar del seu procés educatiu d’una manera més empàtica.
 12. 12. Perquè es pot aprendre un mateix coneixement des de cada una de les intel·ligències.Podeu crear condicions i oportunitats perquè a partir de diferents intel·ligències puguin aprendre continguts com les taules de multiplicar.
 13. 13. Quines són les intel·ligències?Com podem desenvolupar-les intel·ligències dels nostres fills/es?
 14. 14. En néixer, els nostres fills disposen de totes les intel·ligències, però el més habitual és que només en tinguin tres o quatre de més desenvolupades. Es combinen.
 15. 15. És la capacitat de ser conscients dels propis sentiments i emocions, saber-los expressar igestionar. Conèixer les pròpies capacitats, habilitats i límits, acceptar-se i autocontrolar-se. Per estimular-la és important deixar que el nostre fill prengui el temps necessari per pensar abans de triar entre les opcions i tingui moments de tranquil·litat i reflexió.
 16. 16. És la capacitat que tenim per a posar-nos en la situació de l’altre, comprendre els seussentiments i la seva forma de pensar. També per a saber relacionar-se i gestionar els conflictes d’una forma positiva, tenint en compte els interessos propis i els dels altresConvé que, des de petit, el nostre fill interactuï amb altres adults i amb altres nens/es. Quan sigui més gran cal oferir-li que participi en activitats grupals.
 17. 17. És la capacitat que tenim per percebre el món visual i expressar l’espai, la seva estructura i la seva organitzacióConvé oferir variats materials perquè puguin dibuixar, pintar, tallar i armar diferentsfigures i objectes. Es tracta de proporcionar elements simples perquè a partir dells pugui crear els seus propis dissenys.
 18. 18. Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell.(Animals, plantes, mediambient...)Convé que, des de petit, el nostre fill interactuï en l’entorn natural, sortides a la natura, col·leccions, mascotes, plantes...
 19. 19. És la capacitat que tenim per aprendre formes musicals, per diferenciar sons,per seguir ritmes, per utilitzar diferents timbres de veu o per tocar instruments.Per estimular-la és bo tenir música en diferents àrees de la casa i introduir el nostre fillen els sons i instruments musicals bàsics. Deixem que experimenti lliurement ritmes i tons. Cantar cançons, conegudes o inventades per ell. Tocar un instrument.
 20. 20. És la capacitat que tenim per utilitzar les paraules de manera correcta a lhora de parlar o escriure, així com la capacitat que tenen per comprendre i explicar allò que han llegit o escoltat.Convé parlar-li o explicar-li contes. Després, tractar que els contes els relati el nostre fillo que ell proposi el tema i ho anem armant junts. Quan sàpiga escriure, demanar-li queell mateix faci un llibre i llegeixi a la resta dels integrants de la família. Els jocs de taulerque usen paraules, les cartes, els embarbussaments o els acudits ajuden a estimular-la.
 21. 21. És la capacitat que tenim per a buscar solucions i resoldre problemes, utilitzant els càlculs matemàtics, el pensament lògic, el raonament i les relacions abstractesConvé proposar al nostre fill que classifiqui objectes. Existeixen tres formes de fer-ho:presentant un grup dobjectes ja classificats i demanar-li que afegeixi altres, ensenyarun altre grup i suggerir que tregui els objectes que no corresponen a la classificació o demanar que busqui objectes a la casa segons diferents criteris: color, forma, pes.
 22. 22. És la capacitat que tenim per utilitzar el cos per expressar-nos.Convé que el nostre fill provi diferents tipus dactivitats esportives. Per exemple, jugar apilota, acompanyar-lo a caminar amb bicicleta o patins o compartir laprenentatge de lanatació. La interpretació de contes utilitzant només la dansa o lendevinació de títols de pel·lícules a través de mímiques són jocs molt apropiats.
 23. 23. És la capacitat que tenim per fer-nos preguntes sobre el món, l’existència dels éssers humans, la vida o la mort.Convé estimular al nostre fill a fer-se preguntes. Ajudar-los a superar les adversitats del dia explicant les seves activitats. Reflexionar sobre l’origen de la vida a l’Univers. Quedar-se observant detingudament una pintura, escultura, paisatge...
 24. 24. Com observem les IM a casa ?
 25. 25. Oferint diversos tipus d’activitats, experiències i jocsObserveu els vostres fills en les seves activitats diàries o en noves situacions.
 26. 26. Com puc saber en quina intel·ligència destaca el meu fill o filla?
 27. 27. Podeu ensenyar un joc nou al vostre fill i observar quan de temps tarda en entendre’l. Per exemple si és un joc d’escacs després d’unes partides observeu sisempre guanyen. En aquest cas segur que tindrà unes habilitats logicomatemàtiques.El tipus d’activitat, la manera com la duen a terme i la facilitat encom la realitzen us indicarà en quina o quines intel·ligències és probable que destaquin.
 28. 28. Contesteu a qüestionaris sobre les intel·ligències dels vostres fills
 29. 29. Quina relació amb Intel·ligència emocional?
 30. 30. Howard Gardner defineix la intel·ligència intrapersonal i la interpersonal. Daniel Goleman les anomena intel·ligència emocional
 31. 31. Plató: “La disposició emocional de l’alumnat determina la seva habilitat per aprendre” Coneixement de les pròpies emocions. Autoconeixement. Capacitat de controlar-les. Autorregulació. Capacitat d’automotivar-se. Automotivació. Reconeixement de les emocions alienes. Empatia Control de les relacions. Destresa social. Treballar els sentiments i/o emocions millora els resultats acadèmics.
 32. 32. Una bona educació emocional des de ben petits ens ajuda a ser mésresolutius, menys conflictius i ens protegeix de moltes malalties de base psicosomàtica. Com em sento? Per què em sento així? Com manifesto el que estic sentint? Una emoció determinada, m’ajuda en una situació? Quina estratègia puc aplicar per mantenir una emoció o bé canviar-la? Font: Informe Faros. Com educar les emocions? (2012)Les emocions negatives contribueixen a disminuir les defensesdel nostre sistema immunitari i ens predisposa a patir malalties.
 33. 33. L’educació emocional com a eina per reduir l’estrès i la conflictivitat infantil.Expressar i ajudar a gestionar els sentiments i/o les emocions.Estratègies d’automotivació.Desenvolupament de l’empatia i capacitat d’escolta.Pràctica de conductes assertives.
 34. 34. Què me’n porto de tot plegat?
 35. 35. Les competències de l’intel·ligència emocional no són innates, són habilitats apreses.Llegir, reconèixer, comprendre i connectar amb les emocions dels altres = EMPATIA Giacomo Rizzolatti i el seu equip descubreixen “les neurones mirall” aportant evidències biològiques a l’aprenentatge per imitació i l’empatia.
 36. 36. Falses creences VeritatsNaixem intel·ligents o no Tenim un potencial biopsicològic per a ser intel·ligentintel·ligents de diferents maneres.Existeix un sol tipus Tenim més d’una intel·ligència, almenys 9. Tothom lesd’intel·ligència tenim totes. Les necessitem totes.Tothom aprèn de la mateixa Les persones tenen diferents estils sensorials, habilitats,manera ritmes... d’aprenentatge, maneres d’estudiar, de treballar, de resoldre tasques, de vincular-se amb les altres persones...La intel·ligència es La intel·ligència es desenvolupa en funció de lesdesenvolupa només en la experiències i els estímuls que es rebin al llarg de totainfantesa la vida.L’infant i/o jove més intel·ligent L’infant i/o jove més intel·ligent és aquell que potés el que treu millors notes en utilitzar les seves múltiples intel·ligències per amatemàtiques i en llengua resoldre problemes quotidians i crear productes valorats per a la societat.No fan falta les emocions i/o els Sense emocions i/o sentiments no pot haversentiments per a l’aprenentatge aprenentatge
 37. 37. Preferència: estils d’aprenentatge sensorial do, re, mi oïde Tècnica “Ja ho veig, ja”... “Em sona, no “Em vaig sentir molt bé,“mira quina música més.. m’agrada el to... moure braços... S’estima que un 40% de les persones són visuals, un 30% auditives i un 30% cinestèsiques
 38. 38. Podeu consultar: Web: Família i escola junt x l’educació. Departament d’Ensenyament. http://bit.ly/wFrLZd Què són les Intel·ligències Múltiples?. Qüestionari sobre les IM

×