Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preguntes inteligencies

28,000 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Preguntes inteligencies

 1. 1. DUBTES I PREGUNTES SOBRE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 1 Núria Alart. Novembre 2010 www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat Jo sóc interpersonal i cinestèsicocorporal Jo sóc cinestèsicacorporal Jo sóc visual i existencial Jo sóc musical i interpersonal Jo sóc lingüística, intrapersonal i naturalista, per això dono oportunitats al meu alumnat!
 2. 2. Què és la intel·ligència? La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural. Howard Gardner (1983) Un potencial biopsicològic que fa que cada ésser humà sigui únic La facultat d’entendre, comprendre, conèixer i pensar. Capacitat d’adaptar-se i de relacionar-se amb els altres
 3. 3. Quantes intel·ligències?
 4. 4. Com s’expressen les intel·ligències Lingüística. No saber llegir/narrar històries Cinestèsicacorporal, poca traça en esports/ gran psicomotricitat fina
 5. 5. Quantes intel·ligències més? CREATIVITAT, HUMOR, CULINÀRIA, OLFACTIVA, MORAL,MECÀNICA...
 6. 6. On resideixen o es troben les intel·ligències?
 7. 7. Existeixen qüestionaris segurs per a mesurar les intel·ligències? NO ES POT QUANTIFICAR. Ex: Una avaluació per a la intel·ligència espacial, hauria de permetre a l’alumnat explorar una zona i descobrir si aconsegueix orientar-se i transferir aquest aprenentatge a zones desconegudes
 8. 8. Com podem desenvolupar la intel·ligència emocional? Escolta activa Gestió d’aula positiva Diàleg personal Moments d’interaccióLímits i afecte Cultura de l’elogiDiversitat d’estils Alternant estratègies Practicant Comunicant entusiasme i alegria Alumnat protagonista Acompanyant
 9. 9. Una intel·ligència és el mateix que un estil d’aprenentatge? Estil d’aprenentatge = manera d’aprendre Treballar amb les IM permet adaptar-se a diferents estils d’aprenentatge. NO IM model cognitiu. Ex: pots ser sord i molt musical Estils aprenentatge sensorial: visual,auditiu, cinestèsic
 10. 10. Metàfora elefant i els cecs Les IM pretén descriure com utilitzen les persones les seves intel·ligències per a solucionar problemes i crear productes.
 11. 11. Una intel·ligència és el mateix que un mètode d’aprenentatge? Un mètode = procediment que s’utilitza per a ensenyar o educar Una seqüència d’operacions orientades a uns resultats Treballar amb les IM permet adaptar-se a diferents mètodes i estratègies d’aprenentatge NO
 12. 12. Qui té intel·ligència naturalista? Senten predilecció per les pel·lícules, dibuixos animats i documentals d’animals. Els que prefereixen passejar a l’aire lliure, on puguin estar en contacte amb la natura. Els agrada ser l’encarregat de passejar un gos i no ho viuen com una “tasca obligatòria” Els agrada mirar per la finestra
 13. 13. Què fa mirant per la finestra a classe? Tinc el pressentiment, que m’han donat aquest ordinador per a què no miri per la finestra!
 14. 14. Què fa mirant per la finestra a classe? ...I això que voldria saber sobre el clima, la meteorologia, l’observació de les aus, dels arbres, del sòl...entendre i investigar molts perquès!!!
 15. 15. Per què es jerarquitzen les intel·ligències L’escala de valors amb què la societat jerarquitza les intel·ligències es condiciona a la cultura, al lloc i al temps en el qual es viu. Ex: Mozart capacitat musical molt important
 16. 16. Les intel·ligències treballen els dos hemisferis? Necessita les imatges per aprendre. Mira la pel·lícula abans de llegir el llibre. Llegeix el llibre abans d’anar a veure la pel·lícula. Li preocupa més el procés que no pas el resultat final. No li agrada comprovar els exercicis i sovint assoleix el resultat final per intuïció. Li preocupa el resultat final. Li agrada comprovar els exercicis i li sembla important no equivocar-se en els detalls. Aprèn més bé amb activitats obertes i poc estructurades. Se sent incòmode amb les activitats obertes i poc estructurades. No li preocupen les parts en si mateixes, sinó saber com encaixen i es relacionen. Li agraden les coses ben organitzades i no es perd pels detalls. No analitza la informació, la sintetitza.Analitza la informació pas per pas. Vol entendre els components un a un. Aprèn del tot a la part. Per entendre les parts necessita partir de la imatge global. Aprèn de la part al tot i absorbeix ràpidament els detalls, fets i regles. Pensa en imatges, sons, sensacions però no verbalitza aquests pensaments. Verbalitza les seves idees Visualitza imatges d’objectes concrets però no símbols abstractes com ara lletres i nombres. Visualitza símbols abstractes (lletres i nombres) i no té problemes per comprendre conceptes abstractes. Alumnat HEMISFERI DRET (holístic)Alumnat HEMISFERI ESQUERRE (lògic) SÍ
 17. 17. Una intel·ligència s’assembla a una matèria escolar? No. Intel·ligència = capacitat d’entendre, pensar, conèixer... Matèria escolar = organització de sabers amb relació a un camp de coneixement Una àrea o matèria pot treballar amb vàries intel·ligències
 18. 18. Per què treballar les intel·ligències a l’aula? PERSONALITZAR L’APRENENTATGE
 19. 19. Per què treballar les intel·ligències a l’aula?
 20. 20. Per què treballar les intel·ligències a l’aula?
 21. 21. Per què treballar les intel·ligències a l’aula?
 22. 22. Com avaluar intel·ligències? NO només la lingüística
 23. 23. Competències i/o intel·ligències? Intel·ligència = eines, sistemes neuronals Hem d’estimular, despertar, ampliar... Competències = capacitat de mobilitzar diferents recursos, cognitius, habilitats, actituds i intel·ligències per a solucionar problemes. Hem de desenvolupar competències
 24. 24. Competències i/o intel·ligències? Metàfora Harmonitzar i coordinar les IM i la necessitat de ser competent (Transformar la informació en coneixement) No naixem amb CCBB Necessitat desenvolupar Necessàries per “esmolar les IM Les tenim totes Naixem amb IM Necessitem despertar-les Són eines. Sistemes neuronals La maquineta fa punta als colors per pintar millor COMPETÈNCIES Maquineta INTEL·LIGÈNCIES Colors
 25. 25. Quin és el rol del professorat que treballi les IM? Aprendre de tothom.Comunitat d’aprenentatge Diferents metodologies per a la gestió d’aula.Gestió d’aula diversa Orientar-lo: personalment, acadèmicament i professionalment. Fer-lo pensar i gaudir. Conèixer l’alumnat Reflexió constant d’evidències.Avaluació constant Posar en pràctica l'escola 2.0 que aprèn conjuntament: pares, alumnes i professors. Dominar les TIC/TAC Fer alumnes competents. Riquesa d’activitats. Interdisciplinarietat, transdisciplinarietat. Planificació i organització del propi treball Treball cooperatiu entre tots els agents educatius. Conèixer les diferents intel·ligències i acceptar la diversitat. Comunicació i relacions interpersonals Projecte Espurn@, projectes telemàtics, comunicar, compartir, col·laborar i confiar. Treball en grup cooperatiu i en xarxa Descobriment, els meus punts forts, debilitats, millora, èxits.Autoconeixement positiu
 26. 26. Com transformar la informació en coneixement amb les IM? Desenvolupant la creativitat i innovació Proporcionar experiències pràctiques: gràfics, mapes... Estimular l’esperit crític: fent preguntes Moments per l’autoreflexió individual Múltiples interaccions entre l’alumnat Utilitzant múltiples llenguatges: visual, sonor, cinestèsic... Gravacions dels propis aprenentatges
 27. 27. Com identificar les intel·ligències Passant breus i senzills qüestionaris sobre IM Observant a l’alumnat: a l’aula, patí, quan fa coses lliurement.... Metacognició Autoavaluacions Famílies Valoracions Ambients d’aula IM Explicar a l’alumnat Amb les conductes disruptives
 28. 28. Què fa el professorat que treballa amb les intel·ligències Transforma la classe tradicional per l’acció conjunta d’exploració d’altres mitjans d’informació, dibuixant, projectant vídeos, pel·lícules... Proporciona experiències pràctiques Permet moments d’autoreflexió Estableix múltiples interaccions entre l’alumnat Motiva a l’alumnat a relacionar-se amb l’entorn Fa múltiples gravacions de l’alumnat: debat, crítiques... Treballa la creativitat Assoleix els objectius Avaluar diferent a la lingüística
 29. 29. DUBTES I PREGUNTES SOBRE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES ESPERO QUE US SIGUI ÚTIL! MOLTES GRÀCIES! Núria Alart. Novembre 2010 www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat

×