Intelligencies, competencies espurna

2,423 views

Published on

Published in: Education

Intelligencies, competencies espurna

 1. 1. Els fonaments curriculars d’Espurn@: Intel·ligències Múltiples i competències bàsiquesNúria Alart nalart@xtec.cat i Olga Casco ocasco@xtec.cat Bellatera 24 març de 2012
 2. 2. S’ha demostrat que en els problemes d’aprenentatge, un factor important, és una falla en l’organització dels hemisferis drets i esquerre del cervell
 3. 3. Estils d’aprenentatge sensorial do, re, mi oïde Tècnica “Ja ho veig, ja”... “Em sona, no “Em vaig sentir molt bé,“mira quina música més.. m’agrada el to... moure braços... S’estima que un 40% de les persones són visuals, un 30% auditives i un 30% cinestèsiques
 4. 4. No totes les maneres d’organitzar i planificar el procésd’ensenyament i aprenentatge, permeten desenvolupar les capacitats necessàries per assolir les competènciesbàsiques, definides en els currículums actuals. (Decrets 142 i 143)
 5. 5. Contribuir a que tot l’alumnat assoleixi els objectius de l’educació obligatòria
 6. 6. “A principis del s. XX A. Binet, va crear el primer instrument per mesurar la intel·ligència La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural. (H. Gardner 1983) MÚLTIPLE ORGÀNICA RESOLDRE, GENERAR, CREAR Saber escollir la millor alternativa Una. Invariable. Quantificable. Innata/heretada
 7. 7. Les intel·ligències treballen els dos hemisferis Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dretLingüística: l.temporal esquerra Naturalista: l.parietal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Intrapersonal: l.frontal, PARIETAL parietals i sistema límbic FRONTAL OCCIPITAL TEMPORALExistencial: l.temporal CEREBEL Visualespacial: regions Musical: l.temporal dret posteriors de l’hemisferi dret Cinestèsicacorporal: cerebel, Interpersonal: l.frontals, temporals ganglis basals escorça motriu (hemisferi dret) i sistema límbic Font: T. Armstrong
 8. 8. Intel·ligències i CompetènciesINTEL·LIGÈNCIES COMPETÈNCIES La maquineta fa punta als colors per pintar millorLes tenim totes No naixem amb CCBB Harmonitzar i coordinar les IMNaixem amb IM Necessitat desenvolupar i la necessitat de serNecessitem despertar-les Necessàries per “esmolar competent (Transformar la les IM informació en coneixement)Són einesSistemes neuronals L’escola ha de despertar i ampliar intel·ligències i alhora és necessari desenvolupar competències. S’han de treballar els dos conceptes.
 9. 9. Utilitzaré els meus coneixements sobre les IM per fer sorgir talents i augmentar l’autoestima de l’alumnat
 10. 10. Mare, mare, a l’escola em diuen interessada! Perquè et diuen així, filla?Si em dones 5€ t’ho explico.
 11. 11. CONTEXTOS I EINES DIGITALS Coneixements Capacitats Actituds “La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integradaconeixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real”.
 12. 12. Adquirir les capacitats necessàries per arribar a: -Ser competents per utilitzar les tecnologies de la informació. -Cercar, analitzar i avaluar la informació. -Solucionar problemes i prendre decisions -Utilitzar de manera creativa i eficaç eines de productivitat -Comunicar, col·laborar, publicar i produir -Esdevenir ciutadans/es informats/des, responsables i amb capacitat de contribuir a la societat.
 13. 13. La competència digital ajuda a desenvolupar totes les intel·ligències
 14. 14. Competència aprendre a aprendre: pensar i reflexionarAutoconeixement, punts forts, punts febles, automotivació...
 15. 15. Companys/es grup WEBQUEST Twitter WIKI Vídeos Família/comunitat BlogsRepositoris Xarxes socials DOCENT EN XARXARecursosimpresos Web, ning Moodle Recursos digitals Web 2.0 Podcast Conferències
 16. 16. Escrits P.Orals Tecnològics AltresResum Debat Blog EsculturesAutobiografia Discussió Wiki MaquetesPoema Ponència Còmic DibuixosBiografia Informe oral Auca QuadresEsquema Exposició de productes Vídeos Àlbums de fotosMapes mentals Presentació de Podcast CollageMapes conceptuals diapositives... Línies del temps BallsTríptic Pòster DramatitzacionsCarta WebQuest CançonsInforme Cacera Peça musicalQüestionari MTW Obra de teatre...Pòster Aplicacions de la webNarració 2.0ConteRelatProjecte...
 17. 17. Per a utilitzar les coses de manera diferent
 18. 18. Crear noves solucions, nous usos, noves necessitats…
 19. 19. “No permetis que et robin les idees.Regala-les!" Ken Robinson
 20. 20. Treballar els sentiments i/o emocions millora els resultats acadèmics. Coneixement de les pròpies emocions. Autoconeixement. Capacitat de controlar-les. Autorregulació. Capacitat d’automotivar-se. Automotivació. Reconeixement de les emocions alienes. Empatia Control de les relacions. Destresa social.RAÓ I EMOCIÓ VAN DE LA MA. LES EMOCIONS INFLUEIXEN EN LA PRESA DE DECISIONS PER SOLUCIONAR PROBLEMES
 21. 21. Intel·ligència com un procés al ocion ia em ligènc In tel· Equips cooperatiusIntel·ligències múltiples
 22. 22. El crack de la setmana
 23. 23. Reconeixement emocional
 24. 24. Metàfora emocional Per què aquest recursCom influeix en el nostre cervell
 25. 25. Intel·ligent (alts PG) Impulsiva E l Ferrari Deures ràpids Arriba tard
 26. 26. Per què aquest recurs?
 27. 27. Com influeix la metàfora al cervell
 28. 28. Quins és el missatge?
 29. 29. l’ autoestima no està en el cap que pensa, sinó, en el processos emocionals (em sento), és un sentir de com et veus a tu mateix
 30. 30. Núria Alart nalart@xtec.cat i Olga Casco ocasco@xtec.cat Bellatera 24 març de 2012

×