Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IM Tutoria I Teatre

1,214 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IM Tutoria I Teatre

 1. 1. TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A LA TUTORIA INSTITUT DEL TEATRE 26 DE NOVEMBRE 2009 Núria Alart
 2. 2. AVALUACIÓ INICIAL <ul><li>Intel·ligències? Quines? </li></ul><ul><li>Coneixeu la teoria de les intel·ligències múltiples? </li></ul><ul><li>Quina aplicació poden tenir en l’educació i sobretot a la tutoria? </li></ul>
 3. 3. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Al 1979, H. Gardner va rebre un encàrrec de la Fundació Holandesa Bernard Van Leer d’estudiar el potencial humà. Al 1983: formulà una nova teoria de la intel·ligència: “Estructures de la ment” http://www.youtube.com/watch?v=U9PkESxUjEY&feature=channel_page
 4. 4. QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA? COM ÉS? MÚLTIPLE ORGÀNICA RESOLDRE, GENERAR, CREAR La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural.
 5. 5. Es consideren Intel·ligències perquè compleixen uns determinats paràmetres. H.Gardner va establir uns criteris: <ul><li>Tenir una localització definida en el cervell. </li></ul><ul><li>Posseir un sistema simbòlic i representatiu. </li></ul><ul><li>Ser observable en grups de població. </li></ul><ul><li>Evolucionar de manera independent i pròpia </li></ul>
 6. 6. Concepte d’intel·ligència <ul><li>ABANS </li></ul><ul><li>Una </li></ul><ul><li>Innata </li></ul><ul><li>Invariable </li></ul><ul><li>Quantificable </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament igual per a tothom. No es planteja AD </li></ul><ul><li>ACTUALMENT </li></ul><ul><li>Es pot desenvolupar </li></ul><ul><li>És educable </li></ul><ul><li>És una capacitat </li></ul><ul><li>Pot variar segons les experiències </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament més personalitzat </li></ul>
 7. 7. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES <ul><li>Necessitem totes les intel·ligències. </li></ul><ul><li>Totes són igualment importants. </li></ul><ul><li>Es combinen de forma única en cada ésser humà. </li></ul><ul><li>Totes les persones les tenim totes en diferents graus de desenvolupament. </li></ul>
 8. 8. MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES Sensibilitat especial pel llenguatge parlat i escrit Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… Capacitat de reconèixer i manipular espais. Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat . Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat d’autoestima i automotivació. Capacitat de percebre i comprendre als altres
 9. 9. LINGÜÍSTICA INTEL·LIGÈNCIES LOGICOMATEMÀTICA MUSICAL NATURALISTA CINESTÈSICACORPORAL VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL INTERPERSONAL Capacitat de sentir, escoltar. melodies, ritmes Capacitat de parlar, llegir, escriure Sensibilitat per la natura, m. ambient animals, plantes Habilitat motricitat fina, gruixuda. Capacitat de raonar, calcular, agrupar. Capacitat d’interactuar amb els altres Coneixement de si mateix . Capacitat de pensar en tres dimensions. Científics, estadistes, enginyers, … Mestres, polítics, … Psicòlegs, sacerdots, .. Escultors, pintors, navegants, Atletes, actors, esportistes,… Biòlegs, antropòlegs, jardiners, botànics, .. Músics, compositors Poetes, novelistes, periodistes ,.
 10. 10. ACTIVADORS I DESACTIVADORS DE LES IM <ul><li>EXPERIÈNCIES </li></ul><ul><li>CRISTAL·LITZANTS </li></ul><ul><li>Són moments importants, crucials en el desenvolupament dels talents i les habilitats d’una persona. </li></ul><ul><li>(Exemple Einstein als 4 anys, el seu pare li va ensenyar una brúixola) </li></ul><ul><li>EXPERIÈNCIES PARALITZANTS </li></ul><ul><li>Les vivències negatives que tanquen intel·ligències. </li></ul><ul><li>(Per exemple: un professor/a se’n riu d’un dibuix d’un alumne) </li></ul>Hi ha dos tipus d’experiències: ACTIVITAT: “La línea del temps”
 11. 11. Intel·ligència intrapersonal + interpersonal = Intel·ligència emocional (Goleman) <ul><li>Coneixement de les pròpies emocions </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar-les. </li></ul><ul><li>Capacitat d’automotivar-se </li></ul><ul><li>Reconeixement de les emocions alienes </li></ul><ul><li>Control de les relacions </li></ul>
 12. 12. FEM “EL QUINTO IM”
 13. 13. INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA <ul><li>Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. </li></ul><ul><li>Els nens/es que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, jugar a jocs de paraules... </li></ul><ul><li>Professions: escriptors, advocats,... </li></ul><ul><li>És la responsable de la producció d’oracions gramaticals. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: pluja d’idees, elaboració de diaris, gravacions de la veu, mapes conceptuals, joc de rols, ... </li></ul>
 14. 14. INTEL·LIGÈNCIA LOGICO-MATEMÀTICA <ul><li>Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: els números i les seves combinacions, els agrada experimentar, preguntar i resoldre problemes.. </li></ul><ul><li>Professions: matemàtics, científics, ingeniers, informàtics. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu </li></ul>
 15. 15. INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL <ul><li>Capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, sensible al ritme, el to i el timbre. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: cantar, xiular, entonar melodies amb la boca tancada, portar el ritme amb els peus. </li></ul><ul><li>Professions: músics, cantants. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: escoltar música, cantar, tocar un instrument. Fent preguntes com: Què et fa pensar aquest tipus de música? Quins sentiments et produeix? Colors? </li></ul>
 16. 16. INTEL·LIGÈNCIA VISUAL ESPACIAL <ul><li>Capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: aprendre mitjançant imatges i fotografies, dissenyar, dibuixar, visualitzar, pensar amb imatges, etc </li></ul><ul><li>Professions: arquitectes, artistes, navegants, cirurgians, </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: mapes conceptuals, taules de doble entrada, trencaclosques, treballs artístics,... </li></ul>
 17. 17. INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA <ul><li>Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: observar, classificar, categoritzar, gran interés pel món i els fenòmens naturals. </li></ul><ul><li>Professions: biòlegs, jardiners, ecologistes, físics, químics, arqueòlegs. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: aprendre a observar i descriure directament les relacions causals del seu entorn . </li></ul>
 18. 18. INTEL·LIGÈNCIA CINESTESICA-CORPORAL <ul><li>Capacitat per a controlar els moviments del propi cos i utilització d’objectes amb destresa. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: ballar, córrer, saltar, tocar, construir, gesticular,... </li></ul><ul><li>Professions: ballarins, esportistes, escultors, cirurgians, </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: “aprendre fent” construint, actuant, tocant i sentint els seus propis aprenentatges. </li></ul>
 19. 19. INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL <ul><li>Capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: intercanviar idees amb els seus companys, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i mediar quan sorgeixen conflictes. </li></ul><ul><li>Professions: mestres, metges, polítics. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, debats, conflictes cognitius... </li></ul>
 20. 20. INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL <ul><li>Capacitat per a accedir als sentiments propis i comprendre’s un mateix i utilitzar aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la pròpia vida. </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència,els agrada: sommiar, reflexionar, planificar, fixar-se fites,... </li></ul><ul><li>Professions: psicòlegs, filòsof, líders religiosos. </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: projectes individualitzats i diaris per a la autoregulació, treballs independents, sols, al seu ritme. </li></ul>
 21. 21. INTEL·LIGÈNCIA EXISTENCIAL <ul><li>Es refereix a la capacitat de situar-se un mateix en relació amb les facetes més extremes dels cosmos - allò infinit i infinitesimal- </li></ul><ul><li>La capacitat de situar-se un mateix en relació amb determinades característiques existencials de la condició humna, com el significat de la vida i de la mort, del destí final del món físic i el món psicològic, i certes experiències com sentir un profund amor o quedar-se absort davant d'un obra d'art. (H. Gardner, 2001, La inteligencia reformulada) </li></ul><ul><li>Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència,els agrada: reflexionar, tenen inquietuds còsmiques,... </li></ul><ul><li>Professions: filòsof, líders religiosos,... </li></ul><ul><li>Estratègies didàctiques: diaris per a la reflexió, treballs individuals, ... </li></ul>
 22. 22. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
 23. 23. Estils d’aprenentatge do, re, mi visual Tècnica cinestèsic oïda auditiu
 24. 24. Estils d’aprenentatge. AtencióDiversitat Ritme Coneixements previs Input/ output preferències Autonomia Persistència/esforç Agrupament Habilitats d’aprenentatge Modalitat d’interacció A P R E N E N T A T G E
 25. 25. Aplicació pràctica de les IM <ul><li>Reconeixement de la diversitat cognitiva (fer emergir els “talents invisibles” – paral·lelisme amb el món real) </li></ul><ul><li>Educació equilibrada de les diferents intel·ligències </li></ul><ul><li>Promoció explícita de les experiències cristal·litzants (projecte de màxims, valoració de mèrits... ) </li></ul><ul><li>Projectes personalitzats (implicació amb objectius) </li></ul><ul><li>Exercici de responsabilitats + treball en equip </li></ul><ul><li>Diversificació dels estils d’aprenentatge (recerca explícita): Input i output. </li></ul><ul><li>Avaluació diversificada i orientada a la productivitat: portfoli. </li></ul>
 26. 26. ACTIVITAT http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2816&id_pagina=1 http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2818&id_pagina=1
 27. 27. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 28. 28. ACTIVITAT: “LES PROFESSIONS I LES IM”
 29. 29. 1. DISCIPLI NADA 4. RESPEC TUOSA 5. ÈTICA 2. SINTÈTICA 3. CREATIVA Ref: Howard Gardner En el futur es necessitaran 5 tipus de ments
 30. 30. <ul><li>LA MENT DISCIPLINADA </li></ul>1. Cal dominar diferents maneres de pensar. 2. Cal fer pràctica diària Ser competents en més d’una disciplina per adaptar-se a un món del treball canviant Artístic, científic, Matemàtic, històric, Filosòfic, tecnològic Ex:domini d’un esport, instrument,… 3.Cal ampliar la formació al llarg de tota la vida Nous coneixements 4. Cal que els agradi aprendre Plató: “Mitjançant l’educació, hem d’ajudar als estudiants a gaudir amb allò que han d’aprendre
 31. 31. COM FER-HO: <ul><li>Identificar temes importants . </li></ul><ul><li>Dedicar temps a estudiar-los a fons . </li></ul><ul><li>Abordar temes des de les diferents perspectives: relats, debats, teatre, representacions, gràfiques, cinema, presentacions orals, ppt,… </li></ul><ul><li>Establir demostracions de la seva comprensió. </li></ul>Múltiples vies d’accès: 1. El professorat arribarà a més estudiants 2. L’estudiant podrà explicar el tema de diferents maneres Per saber si s’ha comprès bé cal plantejar una nova pregunta o misteri Conceptes: gravetat Habilitats: analitzar una obra Actituds: empatia vers un company Temps i varietat d’exemples
 32. 32. 2. LA MENT SINTÈTICA Saber sintetitzar per no ser desbordats per la quantitat d’informació a la que es tindrà accés, i per les decisions personals i professionals que s’hauran de prendre 1. Tipus de síntesis <ul><li>Narracions, esquemes, </li></ul><ul><li>Metàfores, resums. </li></ul><ul><li>Taxonomies, (ordenen segons característiques) </li></ul><ul><li>Mapes mentals, conceptuals, </li></ul><ul><li>Quadres sinòptics,… </li></ul>2. Enfocament de síntesis Intel·ligència làser: estudi del tema amb profunditat. Sense pensar amb les influències Intel·ligència reflecta(focus): estudi menys profund, però analitzant la influència de l’entorn.
 33. 33. COM FER-HO 1. Treball interdisciplinar: On es facin veritables intents de relacionar dues o més disciplines 2. Les diferents intel·ligències prefereixen diferents tipus de síntesis Ment lingüística = els relats Ment lògica = equacions o teories Ment espacial = els mapes Ment corporal = equilibri entre forces oposades Síntesi entre diferents formes d’integració = I. Intrapersonal 3. Metodologies: Projectes, preguntes, PBL, …. Vàries representacions d’un mateix concepte Diferents tipus avaluacions
 34. 34. 3. LA MENT CREATIVA Ser creatius per no ser substituïts per ordinadors La creativitat es busca, es cultiva i s’elogia Mihaly Csikszentmihalyi ens diu que en la creativitat intervenen 3 elements <ul><li>Una persona crea </li></ul><ul><li>L’àmbit cultural, regles, models,… </li></ul><ul><li>El camp social, jutgen el mèrit </li></ul>Ment creativa Insatisfet amb el treball Gaudeix sent diferents als demés No s’esfonsa amb els obstacles Persona enègica Inmune a les crítiques
 35. 35. COM FER-HO Educadors Ensenyar de diverses maneres Inventar jocs nous al pati. Representacions múltiples Ensenyar a aprendre a expressar i rebre crítiques constructives
 36. 36. 4. LA MENT RESPECTUOSA Que es respectin a si mateixes per tal de ser respectades pels altres i així crear bon ambient en els llocs de treball. Saber conviure. Fomentar un entorn educatiu respectuòs Activitats d’interacció Voluntariat No hi ha cap fórmula per a aconseguir que algú sigui respectuós amb els demés
 37. 37. COM FER-HO 1. Donant models (professorat) 2. Educar en valors (respecte, tolerància,.. ) 3. Programa de competència social.(Manuel Segura, SACS, ESE, Vaello,….) 5 pensaments: Causal Alternatiu Conseqüencia De perspectiva De mitjans-fi.
 38. 38. 5. LA MENT ÈTICA Tinguin un sentit ètic per esdevenir ciutadans/es responsables Recolzament vertical = orientació ètica dels pares Recolzament horitzontal = influència dels companys/es Reforçaments periòdics = bones experiències d’altres (Vacunes) Com la construim? Quins objectius perseguim? En quina societat volem viure? N E C E S S I T E M
 39. 39. COM FER-HO <ul><li>Treballant la responsabilitat en la feina. </li></ul><ul><li>Treballant la responsabilitat vers la societat en general = valors ètics i morals. </li></ul><ul><li>Treballant dilemes morals. </li></ul>
 40. 40. Els 5 pensaments Els necessitem per resoldre problemes interpersonals 2. ALTERNATIU 3. CONSEQÜENCIAL 4. DE PERSPECTIVA 1. CAUSAL 5. DE MITJANS-FI
 41. 41. 1.CAUSAL: és l’habilitat de definir quin és el problema i quines són les seves causes. Els qui no practiquen aquest pensament ho atribueixen tot a la casualitat, a la mala sort o bé es queden sense paraules
 42. 42. 2. ALTERNATIU: vol dir ser capaç d’imaginar el major nombre possible de solucions . Si no es pràctica, molta gent fa el primer que li ve al cap, que generalment és una resposta impulsiva o inútil.
 43. 43. 3. CONSEQÜENCIAL: És la capacitat de preveure quin serà el resultat d’una acció abans de fer-la. Fins i tot si s’imaginen vàries alternatives, a vegades no es calculen bé les conseqüencies i es decideix malament. Molta gent es lamenta massa tard del que es podia haver evitat
 44. 44. 4. DE PERSPECTIVA : És l’habilitat de posar-se en lloc dels altres i comprendre’ls. Si la treballem ens fa comprendre millor als altres per ajudar, aconsellar, perdonar, consolar i també per oposar-nos si és necessari. El contrari és l’egoisme, la incomprensió.
 45. 45. 5. DE MITJANS-FI. És l’habilitat de proposar-se objectius i organitzar els mitjans . La més complexe, implica totes les habilitats anteriors: és ser capaç de marcar-se una fita, un projecte, i de posar els mitjans necessaris per a aconseguir-ho, fins i tot convencent als altres perquè participin i ajudin quan sigui necessari
 46. 46. COM RESOLDRE UN PROBLEMA AMB ELS CINC PENSAMENTS HI HA UN PROBLEMA ….. QUIN? QUINES SÓN LES CAUSES QUINA O QUINES PERSONES EL TENEN QUINES ALTERNATIVES HI HA? QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ CADA ALTERNATIVA QUÈ DECIDIM, DONCS? I FAREM PER ACONSEGUIR-HO? CAUSAL ALTERNATIU CONSEQÜENCIAL DE PERSPECTIVA DE MITJANS-FI Ref: Àlex Sala.2006
 47. 47. COM PODEM DESCRIURE LES INTEL·LIGÈNCIES DELS ALUMNES No amaguis els teus talents, es va fer per a què els utilitzis. De què serveix un ellotge de sol a l’ombra? B. Franklin Observacions Qüestionaris Parlar amb professors i/o pares Alumnes quan es porten malament Lingüísitic = parlarà quan no li toca Espacial = farà gargots Interpersonal= relacions socials Cinestèsic= moure’s constantment Naturalista = mirar finestra IM: diferents edats Informació addicional Preguntar als alumnes Fer el pastís o pizza de les IM
 48. 48. Perfils IM Ambient IM a l’aula Com explicar IM a l’alumnat TREBALLEM AMB IM ?
 49. 49. PERFILS IM QÜESTIONARIS OBSERVACIONS D’AULA VALORACIONS, OPINIONS AUTOAVALUACIONS METACOGNICIÓ (CONSCIÈNCIA DE COM S’APRÈN) CONDUCTES DISRUPTIVES FAMILIES www.eduquem.net http://proyectohelado.com.ar/test/inteligencias www.literacyworks.org/mi On trobar qüestionaris?
 50. 50. Ambient IM a l’aula Canviem la mirada Decorem IM Expliquem-ho a l’alumnat Tothom és intel·ligent Cadascú té una combinació pròpia de intel·ligències que va evolucionant
 51. 51. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES EN LA GESTIÓ DE L’AULA
 52. 52. GUANYAR-SE L’ATENCIÓ Al començament d’una classe o activitat: estratègies: Musical: picar de mans un ritme i fer repetir als alumnes Cinètico: repetir el gest: el dit sobre els llavis i el braç en alt Espacial: col·locar un dibuix d’una aula en silenci Lògica:crono per comptar el temps perdut i recuperar després. Lingüística: escriure a la pissarra: Silenci, si us plau! Naturalista: gravació d’un ocell cantant Intrapersonal: començar l’explicació i deixar que els alumnes siguin els responsables del seu comportament Interpersonal: passar el missatge: a l’orella d’un alumne fluixet. És hora de començar, passa-ho!
 53. 53. CANVIS D’ACTIVITAT Musical: Per a preparar El descans: 6ª Simfonia Pastoral:Beethoven Cinètics: gestos com: per preparar el descans: badallar; per al dinar: fregar l’estòmac, per a la sortida: la ma en forma de visera. Espacial: imatges d’alumnes:per al descans, dinar, sortida.
 54. 54. COMUNICAR LES NORMES <ul><li>Comunicació lingüística : escriure les normes i es pengen </li></ul><ul><li>Comunicació logicomatemàtica : assignació d’un número a cada norma. Anomenar-les amb números. </li></ul><ul><li>Comunicació espacial : normes escrites més un símbol gràfic. Allò permès i allò no permès. </li></ul><ul><li>Comunicació cinestèsicarporal : cada norma un gest. </li></ul><ul><li>Comunicació musical : cada norma s’associa a una cançó. </li></ul><ul><li>Comunicació naturalista : cada norma s’associa un animal. </li></ul><ul><li>Comunicació interpersonal : cada norma s’assigna a un grup reduït d’alumnes responsables del seu compliment. </li></ul><ul><li>Comunicació intrapersonal : els alumnes seran els responsables de crear les normes de classe i desenvolupar els propis mètodes de comunicar-les als demés </li></ul>
 55. 55. FORMAR GRUPS <ul><li>Estratègia lingüística : pensar en un so vocàlic del teu nom, pronunciar-lo en veu alta i busca tres o quatre companys/es que pronunciï el mateix so. </li></ul><ul><li>Estratègia logicomatemàtica : a la senyal aixecar entre un i cinc dits. Busca tres o quatres companys/es que sumant tots els dits donin un número parell. </li></ul><ul><li>Estratègia espacial : busca tres o quatre companys/es que portin els pantalons del mateix colors que tu. </li></ul><ul><li>Estratègia musical : escriure a la pissarra el nom de tres cançons conegudes per tots/es i a la senyal els alumnes que cantin la mateixa cançó es poden agrupar. </li></ul>
 56. 56. MÈTODES PER A CONTROLAR COMPORTAMENTS INDIVIDUALS <ul><li>Mètodes lingüístics : parlar amb l’alumne, proporcionar llibres que parlin del problema i aportin solucions, etc. </li></ul><ul><li>Mètodes espacials: dibuixar o visualitzar comportaments correctes, passar diapositives o pel·lícules que tractin sobre el tema, etc. </li></ul><ul><li>Mètodes logicomatemàtics : indicar a l’alumne que quantifiqui </li></ul><ul><li>Mètodes musicals : buscar seleccions musicals que tractin sobre el tema, buscar músiques que reflexi el comportament adequat (ex: música tranquil·la per a una alumne descontrolat) </li></ul><ul><li>Mètodes cinestèsicocorporal : representar els comportaments inadequats i els correctes, ensenyar a l’alumne a utilitzar indicacions físiques per a enfrontar-se a situacions de tensió (respiracions profundes, tensar i relaxar els muscles) </li></ul><ul><li>Mètodes naturalistes : narrar contes d’animals que ensenyin sobre el comportament correcte i incorrecte (Pere i el llop; mentider), utilitzar metàfores d’animals (identificant-se amb algun animal) </li></ul><ul><li>Mètodes interpersonal : oferir consells d’un grup d’alumnes, tutoritzar a un alumne d’un altre curs, liderar un grup d’alumnes, etc. </li></ul><ul><li>Mètodes intrapersonal : anar a una zona de descans per a recuperar el control, un contracte de comportament, proporcionar activitats d’educació emocional: autoestima, etc. </li></ul>
 57. 57. OBJECTIUS PER A TREBALLAR A L’AULA <ul><li>Ajudar als alumnes a descobrir les seves IM. </li></ul><ul><li>Multiplicar les seves habilitats: ser més competent. </li></ul><ul><li>Trobar en cada intel·ligència un sentit aplicable a la vida. </li></ul><ul><li>Presentar el tema de diferents maneres per poder aprendre </li></ul><ul><li>Incloure informacions de tot tipus: imatges, cançons… </li></ul><ul><li>Utilitzar mètodes de relaxació: obriran portes. </li></ul><ul><li>Diversificar les formes d’avaluar als alumnes. </li></ul><ul><li>Utilitzar mapes conceptuals: per noves connexions. </li></ul><ul><li>Aplicar tot allò après a noves situacions. </li></ul><ul><li>Donar molta importància l’atenció i a la motivació. </li></ul>
 58. 58. ÀMBITS PREFERENTS D’APLICACIÓ LA TUTORIA INTERDISCIPLI- NARIETAT CANVIS CRITERIS D’AVALUACIÓ L’orientació personal L’orientació escolar L’orientació professional L’educació emocional Portfoli, diaris, observacions, altres, …
 59. 59. Objectius de l’acció tutorial * <ul><li>Desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Orientació escolar </li></ul><ul><li>Orientació acadèmica i professional </li></ul><ul><li>Convivència i participació </li></ul>*En col·laboració amb les famílies i amb el conjunt del professorat
 60. 60. Temes d’Acció tutorial <ul><li>Orientació acadèmica, personal i professional </li></ul><ul><li>Cohesió i dinamització del grup classe </li></ul><ul><li>Coordinació de l’activitat educativa als equips docents </li></ul><ul><li>Comunicació amb les famílies </li></ul><ul><li>Col.laboració aspectes organitzatius del centre ... </li></ul>
 61. 61. MOLTES GRÀCIES!

×