SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
Sosiaalinen media, evästeet
ja analytiikka tietosuojan
näkökulmasta
10.11.2022
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
Sosiaalisen median käyttö työssä
▪ Somepalvelujen käyttö työssä ei ole juuri kasvanut vuoden 2017 jälkeen, vaan laskenut.
▪ Yrityksissä käytetään laajasti pilvipalveluja kuten tiedostonjakoa ja toimisto-ohjelmia.
Lähteet: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf
Suomen virallinen tilasto (SVT), Tietotekniikan käyttö yrityksissä, 2021, https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_003_fi.html
2
Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä
Somekanavien tietosuojan
koordinointi
1. Selvittäkää, mitä somepalveluita
käytetään ja mihin tarkoituksiin?
2. Mihin asiakasrekistereihin
somepalvelut liittyvät?
3. Onko somepalvelut huomioitu
tietosuojaselosteissa mm.
henkilötietojen saannin lähteinä ja
tarvittaessa yhteydenpidon
kanavina?
Kuvakaappaus: Helsingin kaupunki sosiaalisessa mediassa,
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/some (18.5.2020)
3
Tietosuojan huomiointi sosiaalisen median profiileissa
Kuvakaappaus: HSL:n Facebook-sivun tiedot-välilehti, https://www.facebook.com/helsinginseudunliikenne/about/?ref=page_internal (7.10.2020)
4
▪ Kerro someprofiilissa siitä vastaava
organisaatio eli rekisterinpitäjä
▪ Jos mahdollista, linkitä
tietosuojaseloste
▪ Voivatko asiakkaat ottaa yhteyttä
esim. yksityisviestillä?
▪ Mitä muita (turvallisempia) tapoja
asiakkailla on yhteydenottoon?
Henkilötietojen käsittely somepalveluissa
5
▪ Arvioi riskit. Onko vaikutustenarviointi tarpeen?
▪ Noudata rekisterien käyttötarkoituksia ja
somea koskevia ohjeistuksia.
▪ Henkilötietoja ei saa julkaista tai luovuttaa
ilman suostumusta tai lakiperustetta.
▪ Muista informointi, jos somea käytetään
yhteydenpitoon tai tietojenkeruuseen.
▪ Työtehtävät vaikuttavat: someaspa tuskin voi
käsitellä esim. arkaluonteisia tietoja.
▪ Tarvittaessa ohjataan muihin asiointikanaviin.
▪ Miten rekisteröity tunnistetaan somessa?
▪ Suostumusten ja pyyntöjen dokumentointi.
▪ Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto.
Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille, esim. julkaisu netissä
▪ Asiakkaat
▪ Pyydä suostumus, jos julkaiset tai luovutat ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja.
▪ Poikkeus: jos tiedot on kerätty nimenomaan julkaisua varten ja siitä on informoitu.
▪ Työntekijät
▪ Työnantaja saa julkaista työntekijöiden nimet, tehtävänimikkeet ja työyhteystiedot.
▪ Työntekijän suostumusta ei tarvita, jos julkaisu on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista
työtehtävien kannalta, esim. tarve olla tavoitettavissa.
▪ Kuvan julkaisussa on syytä harkita, kuuluuko työtehtävään olla tunnistettavissa.
▪ Tietoa työntekijän lomasta ja sairaslomasta ei saa kertoa ilman henkilön suostumusta.
Voidaan sanoa, että henkilö ei ole paikalla.
▪ Työnantaja ei saa kertoa muille työsuhteen päättämisestä, irtisanomisen perusteista tai
irtisanomisilmoituksen sisällöstä. Voi sanoa, että henkilö ei ole enää ko. työssä.
Lähteet: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä työelämästä, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama,
Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018 (oppaasta on tulossa päivitetty versio)
6
Rekisteriä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksiin!
7
▪ Vaikka tiedot olisivat julkisuuslain
perusteella julkisia, niitä saa käyttää vain
työtehtäviin liittyviin tarkoituksiin
annettujen ohjeiden mukaan.
Kuvan lähde ja lisätietoa: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274944-kun-henkilokohtaisista-tiedoista-tehdaan-ammuksia-some-riitelyyn
Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja…
Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020
8
Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
Metan keräämät tiedot ei-käyttäjistä
▪ ”Kun käyttäjä käyttää yhteystietojen lataamista
ja myöntää meille pääsyn laitteensa
osoitekirjaan, käytämme ja lataamme
osoitekirjan nimet, puhelinnumerot ja
sähköpostiosoitteet päivittäin palvelimillemme,
mukaan lukien sekä Facebook-, Messenger- ja
Instagram-käyttäjät että muut yhteystiedot,
jotka eivät ole käyttäjiämme tai joilla ei ole tiliä
(eli muut kuin käyttäjät), Facebook kuvailee
toimintoa.”
▪ Meta sanoo siirtävänsä ei-käyttäjistä kerätyt
tiedot USA:han, Argentiinaan, Israeliin, Uuteen-
Seelantiin, Sveitsiin ja mahdollisesti Kanadaan.
▪ Meta ei ole informoinut ei-käyttäjiä heidän
tietojensa käsittelystä
Lähde: IS, 6.11.2022, https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000009178384.html
9
TikTokin ongelmia
▪ Sisältö on voimakkaasti algoritmin ohjaamaa
▪ Epäasiallista sisältöä, vahingollisia haasteita,
kiusaamista, häirintää
▪ Kerää dataa käyttäjistä monilla tavoilla
▪ Linkit aukeavat sovelluksen omaan selaimeen,
joka seuraa jokaista näppäimen painallusta
myös muilla sivustoilla
▪ Työntekijöiden on kerrottu lukevan käyttäjien
henkilötietoja
▪ Kerrottu aikoneen seurata joidenkin käyttäjien
sijainteja epäselviin tarkoituksiin
▪ Kiinalaistaustainen yritys, henkilötietoja voi
päätyä Kiinaan
▪ Useat tahot ovat kieltäneet TikTokin
asentamisen työpuhelimeen
10
Kuva: myriammira @Freepik (Free license)
Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintäsovellukset
Lähde: North Patrol, Digitaaliset työympäristöt 2022 -selvitys, https://intranet-ostajanopas.fi/2022/08/22/suomalaisten-organisaatioiden-digityon-valineet-2022/
(N=64 vastaajaorganisaatiota)
11
WhatsApp työhön liittyvässä viestinnässä
• Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.
→ Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.
→ Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty.
• WhatsAppissa on vahva päästä päähän -salaus.
• Työnantajan on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää työssä,
miten ja mihin, ja mitä silloin tulee huomioida.
→ Tarkista työnantajan linjaus ja ohje ennen kuin käytät!
• WhatsAppia ei saa käyttää esim. spämmäämiseen, automatisoituun
viestintään tai yhteystietojen keräämiseen ilman ko. henkilöiden lupaa.
Organisaatiossa huomioitava:
• Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa.
• Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä.
• WhatsAppin käyttö on tarvittaessa huomioitava organisaation
henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi, maininta
tietosuojaselosteessa, suostumukset asiakkailta jne.
• Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa.
• Automaattiset viestit ja chatbotit: WhatsApp Business API -rajapinta. WhatsAppin käyttöehdot:
https://www.whatsapp.com/legal/
WhatsAppin vastuullinen käyttö:
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000240/?categor
Kysymys: sijaisryhmä WhatsAppissa
13
▪ WhatsAppin työkäyttöön on aina suositeltavaa olla työpuhelin.
▪ Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota,
sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
▪ WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (DPA).
▪ Tietoja siirretään Yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.
▪ Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa
vaikutustenarviointi.
▪ Rekisteröidyille tulee informoida (mm. tietosuojaselosteessa) WhatsAppin käytöstä
yhteydenpidossa ja sen tulee olla rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaista.
▪ Mikäli WhatsAppin käytöstä ei ole informoitu etukäteen, pyydä suostumukset
WhatsAppin käyttöön.
▪ Tarvittaessa oma rekisteri ja tietosuojaseloste.
Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020,
https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa
• Mitä pitää ottaa huomioon, jos kunta tai muu työnantaja kokoaa esimerkiksi
sijaisia WhatsApp-ryhmään ja tarjoaa keikkavuoroja sitä kautta?
14
Lähde: https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemen-kaupunki-luopuu-WhatsAppin-kaytosta/34981/df3529dd-6ce5-4184-ba4f-657304354f3e?s=09 (31.10.2022)
Rovaniemen kaupunki otti asiassa aikalisän seuraavana päivänä, ks. https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemen-kaupunki-ottaa-aikalisan-pikaviestinten-kiellossa-/34981/d83646c0-fa5c-4b57-ab20-0284ec761cd9
Pikaviestintä- ja etäkokoussovellusten ominaisuuksia
Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan,
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf
15
Eniten kolmansille osapuolille tietoja jakavat Instagram, Facebook ja LinkedIn
Lähde: pCloud, 5.3.2021, https://blog.pcloud.com/invasive-apps/
16
Kysymyslista viestintä-, some- ja pilvipalvelujen valintaan
▪ Minkälaista tietoa työvälineessä halutaan käsitellä?
▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation ulkopuolisten kanssa viestimiseen vai
sisäiseen työskentelyyn?
▪ Käsitelläänkö tietoa, joka ei saa päätyä ulkopuolisten käsiin?
▪ Käsitelläänkö tietoa, johon pitää rajoittaa pääsyä organisaation sisällä?
▪ Kuinka työvälineessä voi rajata tiedon käyttöoikeuksia?
▪ Valitaanko pilvipalvelu vai paikallinen järjestelmä?
▪ Onko työväline suunnattu ensisijaisesti kuluttajille vai yrityksille?
▪ Luovuttaako työväline tietoja kolmansille osapuolille?
▪ Millaiset lisenssi- tai käyttäjämäärävaatimukset työvälineessä on?
Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan,
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf
17
Analyytikasta ja evästeistä
18
Yhdellä sivulla voi olla lukuisia http-pyyntöjä eri datankerääjille
Esimerkki: Suomiurheilu.com-sivuston request map –kuva, 7.4.2022, tämä kaikki ladataan ennen suostumuksen antoa evästeille.
19
Asentaisitko kiinalaisen vakoiluskriptin nettisivustollenne?
Lähteet & lisätietoa: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10021, https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9663
20
Evästeitä
21
Kuvitteellinen esimerkki
Kolmannen osapuolen evästeet: esimerkkinä Google Analytics
2. Selain lähettää Googlelle:
selaimen tiedot + sivun tiedot + Googlen evästeet
Kuva: Harto Pönkä, 7.4.2022
22
Sivulle ladataan
Google Tag
Managerin skripti
1
Sivulle ladataan
Google
Analyticsin skripti
2
Google seuraa kävijän
toimintaa sivustolla
ja rikastaa sillä tästä
kerättyä profiilia
3
Oy-yritys-ab.com
4. Google palauttaa selaimelle
kävijäseurantaskriptin ja uudet evästeet
3. Google
tunnistaa
käyttäjän* ja
kerää tiedot
1
*) Käyttäjän ei tarvitse olla
kirjautuneena, jos Googlen
eväste on jo laitteella.
1. Käyttäjä
avaa yrityksen
verkkosivun
2
3
5. Kaikki talteen
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-
1234567-8"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-1234567-8');
</script>
YouTube-videoiden upotukset sisältävät ei-välttämättömiä evästeitä
▪ Oletuksena YouTube-videon upotuskoodi käyttää Googlen seuranta- ja
markkinointievästeitä, joita ei saisi ladata ilman käyttäjän suostumusta
▪ Yksinkertainen ratkaisu: muuta upotuskoodista youtube.com → youtube-nocookie.com
23
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/fZ4KR7OHXF0"
title="YouTube video player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="
https://www.youtube-nocookie.com/embed/
fZ4KR7OHXF0" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Traficom ohjeistus 2021: kysy suostumus ei-välttämättömille evästeille
24
Lähde: Traficom, 2021, Evästeet ja muut käyttäjien päätelaitteille tallennettavat tiedot sekä näiden tietojen käyttö ‒ Opas palveluntarjoajille,
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajille.pdf
▪ Välttämättömät evästeet ja tiedot → suostumusta ei tarvita
▪ ”Ainoana tarkoituksena toteuttaa viestin välittämistä” tai ” välttämätöntä palvelun
tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt”
▪ Käyttäjän kirjautumiseen ja todentamiseen liittyvät evästeet
▪ Käyttäjän valintojen ja syötteiden muistaminen palvelussa
▪ Saavutettavuuteen ja sisältöjen näyttöön liittyvät evästeet
▪ Tietoturvaan liittyvät evästeet (esim. spämmiestot)
▪ Ei-välttämättömät evästeet ja tiedot → pyydä suostumus
▪ Analytiikkaan liittyvät evästeet
▪ Chat-palvelujen evästeet
▪ Sosiaalisen median alustoihin liittyvät evästeet
▪ Kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvät evästeet
▪ Sijainti ja muut päätelaitteesta saatavat tiedot, joita käytetään esim. profilointiin
Suostumuksen yhteydessä tapahtuva rekisteröidyn informointi
25
▪ Evästeiden suostumuksessa voidaan käyttää monitasoista rekisteröidyn informointia
▪ 1. taso: evästebanneri/-ilmoitus
▪ 2. taso: tietoa evästeistä-sivu, tietosuojaseloste tms.
▪ Kerro 1. tasolla/evästeilmoituksessa ainakin nämä:
▪ Rekisterinpitäjä
▪ Henkilötietojen käsittelytarkoitukset
▪ Erityisesti käsittely, joka vaikuttaa rekisteröityyn eniten ja joka voi tulla yllätyksenä
▪ Linkki 2. tasolle, esim. tietosuojaselosteelle, jossa muut informoinnin tiedot
▪ Lisätietoa informoinnista TSV:n sivulta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat, 36. kohta,
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi.pdf
Evästeistä kerrottavat tiedot
26
Lähde: Traficom, 2021, Evästeet, https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet
▪ Kerro kaikkien evästeiden käytöstä: välttämättömistä ja ei-välttämättömistä
▪ Evästeet ovat pieniä laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja…
▪ Kerro suostumuksen yhteydessä ei-välttämättömistä:
▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytöstä selkeästi
▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttötarkoitus ja voimassaoloaika
▪ Millä kolmansilla osapuolilla on oikeus käsitellä evästetietoja
▪ Mikään laki tai asetus ei vaadi monimutkaisia evästevalintoja
Evästebanneri ei saa estää sivuston käyttöä
Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020,
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf
27
Selvät kyllä- ja ei-vaihtoehdot
EI NÄIN:
Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020,
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: Microsoft Edge –selaimen aloitussivu (15.11.2021)
28
Älä yritä saada suostumusta ns. pimeillä
suunnittelumalleilla (dark patterns)
Kuvakaappaus: Yle Areena, https://areena.yle.fi/tv (15.11.2021)
Lähde: EDPB Guidelines 3/2022, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-32022-dark-patterns-social-media_en
29
1. Ylikuormittaminen = käyttäjät kohtaavat
ison määrän pyyntöjä, tietoja,
vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia.
2. Ohittaminen = käyttäjät eivät ajattele
kaikkia tai osaa tietosuojanäkökohdista.
3. Sekoittaminen = vedotaan käyttäjän
tunteisiin tai harhautetaan visuaalisesti.
4. Estäminen = käyttäjien tiedonsaantia tai
tietojen hallintaa estetään tekemällä
toiminnoista vaikeita.
5. Oikullinen = käyttöliittymän rakenne on
epäjohdonmukainen ja epäselvä, minkä
vuoksi käyttäjän on vaikea navigoida ja
ymmärtää toimintojen tarkoituksia.
6. Pimeyteen jättäminen = käyttöliittymä
on suunniteltu piilottamaan tiedot tai
jättämään käyttäjät epävarmoiksi.
Ranskan valvontaviranomaisen päätös Google Analyticsistä 10.2.2022
30
▪ Euroopan tietosuojaviranomaisten päätöksen mukaan
Google Analytics -palvelun käyttö rikkoi GDPR:ää.
▪ Googlen suojatoimet henkilötietojen siirroille Google
Analyticsin kautta eivät ole riittäviä, eivätkä estä
Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun pääsyä tietoihin.
▪ Google Analyticsin käyttö aiheuttaa tämän vuoksi riskin
verkkosivuston käyttäjille, joiden tietoja kerätään ja
siirretään Yhdysvaltoihin.
▪ Ranskan valvontaviranomainen (CNIL) on määrännyt
ranskalaisen verkkosivuston saattamaan henkilötietojen
käsittelynsä tietosuoja-asetuksen mukaiseksi ja
tarvittaessa lopettamaan Google Analyticsin käytön.
▪ Taustalla on EU-tuomioistuimen heinäkuussa 2020
antama Schrems II -päätös, jossa se katsoi, että
siirrettävillä henkilötiedoilla on riski päätyä
Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun käsiin, ellei
tiedonsiirtoja suojata asianmukaisesti.
Lähde: TSV, 11.2.2022, https://tietosuoja.fi/-/euroopan-tietosuojaviranomaiset-ovat-todenneet-google-analyticsin-kayton-verkkosivuilla-tietosuojalainsaadannon-vastaiseksi
Kuva: Jack-in-the-box.jpg, Wikimedia Commons, public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jack-in-the-box.jpg
Vaihtoehtoja Google Analyticsille
GDPR:n myötä yhä useampi organisaatio etsii vaihtoehtoja Google
Analyticsille, jotka eivät käytä seurantatietoja muihin tarkoituksiin.
▪ Matomo Analytics, https://matomo.org/
▪ Open Web Analytics, http://www.openwebanalytics.com/
▪ GoAccess, https://goaccess.io/
▪ Countly, https://count.ly/
▪ Fathom Analytics, https://usefathom.com/
Lisätietoa esim. https://hooshmand.net/privacy-focused-alternative-to-google-analytics/
31
32
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
 
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
 
Informaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessa
 
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
 
Evästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Verkko- ja somepalvelujen datan keruu ja algoritmien toiminta
Verkko- ja somepalvelujen datan keruu ja algoritmien toimintaVerkko- ja somepalvelujen datan keruu ja algoritmien toiminta
Verkko- ja somepalvelujen datan keruu ja algoritmien toiminta
 
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
Paljonko digiosaamista on tarpeeksi?
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
 
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
 
Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
 
Tietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
 
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaTietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
 

Similar to Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta

Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto, Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto,
Harto Pönkä
 

Similar to Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta (20)

Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössäTyöntekijöiden tietosuoja etätyössä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä
 
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
 
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
 
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdfSometurvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
 
Missa mun data 280120
Missa mun data 280120Missa mun data 280120
Missa mun data 280120
 
Nuorkauppakamarit - digi-brändi-ilta Järvenpäässä
Nuorkauppakamarit - digi-brändi-ilta JärvenpäässäNuorkauppakamarit - digi-brändi-ilta Järvenpäässä
Nuorkauppakamarit - digi-brändi-ilta Järvenpäässä
 
Elykeskus ja somelähettiläät
Elykeskus ja somelähettiläätElykeskus ja somelähettiläät
Elykeskus ja somelähettiläät
 
Sosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistukset
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
 
Tykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuoja
Tykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuojaTykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuoja
Tykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuoja
 
Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus
Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjausEvästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus
Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus
 
Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto, Sosiaalisen median käyttöönotto,
Sosiaalisen median käyttöönotto,
 
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
 
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaSomepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
 
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminSome opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 

More from Harto Pönkä

More from Harto Pönkä (16)

Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
 
Tietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 

Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta

 • 1. Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta 10.11.2022 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 • 2. Sosiaalisen median käyttö työssä ▪ Somepalvelujen käyttö työssä ei ole juuri kasvanut vuoden 2017 jälkeen, vaan laskenut. ▪ Yrityksissä käytetään laajasti pilvipalveluja kuten tiedostonjakoa ja toimisto-ohjelmia. Lähteet: TEM, Työolobarometri 2021 ennakkotiedot, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163948/TEM_2022_23.pdf Suomen virallinen tilasto (SVT), Tietotekniikan käyttö yrityksissä, 2021, https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_003_fi.html 2 Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä
 • 3. Somekanavien tietosuojan koordinointi 1. Selvittäkää, mitä somepalveluita käytetään ja mihin tarkoituksiin? 2. Mihin asiakasrekistereihin somepalvelut liittyvät? 3. Onko somepalvelut huomioitu tietosuojaselosteissa mm. henkilötietojen saannin lähteinä ja tarvittaessa yhteydenpidon kanavina? Kuvakaappaus: Helsingin kaupunki sosiaalisessa mediassa, https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/some (18.5.2020) 3
 • 4. Tietosuojan huomiointi sosiaalisen median profiileissa Kuvakaappaus: HSL:n Facebook-sivun tiedot-välilehti, https://www.facebook.com/helsinginseudunliikenne/about/?ref=page_internal (7.10.2020) 4 ▪ Kerro someprofiilissa siitä vastaava organisaatio eli rekisterinpitäjä ▪ Jos mahdollista, linkitä tietosuojaseloste ▪ Voivatko asiakkaat ottaa yhteyttä esim. yksityisviestillä? ▪ Mitä muita (turvallisempia) tapoja asiakkailla on yhteydenottoon?
 • 5. Henkilötietojen käsittely somepalveluissa 5 ▪ Arvioi riskit. Onko vaikutustenarviointi tarpeen? ▪ Noudata rekisterien käyttötarkoituksia ja somea koskevia ohjeistuksia. ▪ Henkilötietoja ei saa julkaista tai luovuttaa ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Muista informointi, jos somea käytetään yhteydenpitoon tai tietojenkeruuseen. ▪ Työtehtävät vaikuttavat: someaspa tuskin voi käsitellä esim. arkaluonteisia tietoja. ▪ Tarvittaessa ohjataan muihin asiointikanaviin. ▪ Miten rekisteröity tunnistetaan somessa? ▪ Suostumusten ja pyyntöjen dokumentointi. ▪ Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto.
 • 6. Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille, esim. julkaisu netissä ▪ Asiakkaat ▪ Pyydä suostumus, jos julkaiset tai luovutat ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja. ▪ Poikkeus: jos tiedot on kerätty nimenomaan julkaisua varten ja siitä on informoitu. ▪ Työntekijät ▪ Työnantaja saa julkaista työntekijöiden nimet, tehtävänimikkeet ja työyhteystiedot. ▪ Työntekijän suostumusta ei tarvita, jos julkaisu on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista työtehtävien kannalta, esim. tarve olla tavoitettavissa. ▪ Kuvan julkaisussa on syytä harkita, kuuluuko työtehtävään olla tunnistettavissa. ▪ Tietoa työntekijän lomasta ja sairaslomasta ei saa kertoa ilman henkilön suostumusta. Voidaan sanoa, että henkilö ei ole paikalla. ▪ Työnantaja ei saa kertoa muille työsuhteen päättämisestä, irtisanomisen perusteista tai irtisanomisilmoituksen sisällöstä. Voi sanoa, että henkilö ei ole enää ko. työssä. Lähteet: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä työelämästä, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018 (oppaasta on tulossa päivitetty versio) 6
 • 7. Rekisteriä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksiin! 7 ▪ Vaikka tiedot olisivat julkisuuslain perusteella julkisia, niitä saa käyttää vain työtehtäviin liittyviin tarkoituksiin annettujen ohjeiden mukaan. Kuvan lähde ja lisätietoa: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274944-kun-henkilokohtaisista-tiedoista-tehdaan-ammuksia-some-riitelyyn
 • 8. Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja… Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020 8 Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
 • 9. Metan keräämät tiedot ei-käyttäjistä ▪ ”Kun käyttäjä käyttää yhteystietojen lataamista ja myöntää meille pääsyn laitteensa osoitekirjaan, käytämme ja lataamme osoitekirjan nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet päivittäin palvelimillemme, mukaan lukien sekä Facebook-, Messenger- ja Instagram-käyttäjät että muut yhteystiedot, jotka eivät ole käyttäjiämme tai joilla ei ole tiliä (eli muut kuin käyttäjät), Facebook kuvailee toimintoa.” ▪ Meta sanoo siirtävänsä ei-käyttäjistä kerätyt tiedot USA:han, Argentiinaan, Israeliin, Uuteen- Seelantiin, Sveitsiin ja mahdollisesti Kanadaan. ▪ Meta ei ole informoinut ei-käyttäjiä heidän tietojensa käsittelystä Lähde: IS, 6.11.2022, https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000009178384.html 9
 • 10. TikTokin ongelmia ▪ Sisältö on voimakkaasti algoritmin ohjaamaa ▪ Epäasiallista sisältöä, vahingollisia haasteita, kiusaamista, häirintää ▪ Kerää dataa käyttäjistä monilla tavoilla ▪ Linkit aukeavat sovelluksen omaan selaimeen, joka seuraa jokaista näppäimen painallusta myös muilla sivustoilla ▪ Työntekijöiden on kerrottu lukevan käyttäjien henkilötietoja ▪ Kerrottu aikoneen seurata joidenkin käyttäjien sijainteja epäselviin tarkoituksiin ▪ Kiinalaistaustainen yritys, henkilötietoja voi päätyä Kiinaan ▪ Useat tahot ovat kieltäneet TikTokin asentamisen työpuhelimeen 10 Kuva: myriammira @Freepik (Free license)
 • 11. Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintäsovellukset Lähde: North Patrol, Digitaaliset työympäristöt 2022 -selvitys, https://intranet-ostajanopas.fi/2022/08/22/suomalaisten-organisaatioiden-digityon-valineet-2022/ (N=64 vastaajaorganisaatiota) 11
 • 12. WhatsApp työhön liittyvässä viestinnässä • Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön. → Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation. → Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty. • WhatsAppissa on vahva päästä päähän -salaus. • Työnantajan on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää työssä, miten ja mihin, ja mitä silloin tulee huomioida. → Tarkista työnantajan linjaus ja ohje ennen kuin käytät! • WhatsAppia ei saa käyttää esim. spämmäämiseen, automatisoituun viestintään tai yhteystietojen keräämiseen ilman ko. henkilöiden lupaa. Organisaatiossa huomioitava: • Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa. • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä. • WhatsAppin käyttö on tarvittaessa huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi, maininta tietosuojaselosteessa, suostumukset asiakkailta jne. • Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa. • Automaattiset viestit ja chatbotit: WhatsApp Business API -rajapinta. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ WhatsAppin vastuullinen käyttö: https://faq.whatsapp.com/en/android/26000240/?categor
 • 13. Kysymys: sijaisryhmä WhatsAppissa 13 ▪ WhatsAppin työkäyttöön on aina suositeltavaa olla työpuhelin. ▪ Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota, sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. ▪ WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (DPA). ▪ Tietoja siirretään Yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella. ▪ Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa vaikutustenarviointi. ▪ Rekisteröidyille tulee informoida (mm. tietosuojaselosteessa) WhatsAppin käytöstä yhteydenpidossa ja sen tulee olla rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaista. ▪ Mikäli WhatsAppin käytöstä ei ole informoitu etukäteen, pyydä suostumukset WhatsAppin käyttöön. ▪ Tarvittaessa oma rekisteri ja tietosuojaseloste. Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa • Mitä pitää ottaa huomioon, jos kunta tai muu työnantaja kokoaa esimerkiksi sijaisia WhatsApp-ryhmään ja tarjoaa keikkavuoroja sitä kautta?
 • 14. 14 Lähde: https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemen-kaupunki-luopuu-WhatsAppin-kaytosta/34981/df3529dd-6ce5-4184-ba4f-657304354f3e?s=09 (31.10.2022) Rovaniemen kaupunki otti asiassa aikalisän seuraavana päivänä, ks. https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemen-kaupunki-ottaa-aikalisan-pikaviestinten-kiellossa-/34981/d83646c0-fa5c-4b57-ab20-0284ec761cd9
 • 15. Pikaviestintä- ja etäkokoussovellusten ominaisuuksia Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan, https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf 15
 • 16. Eniten kolmansille osapuolille tietoja jakavat Instagram, Facebook ja LinkedIn Lähde: pCloud, 5.3.2021, https://blog.pcloud.com/invasive-apps/ 16
 • 17. Kysymyslista viestintä-, some- ja pilvipalvelujen valintaan ▪ Minkälaista tietoa työvälineessä halutaan käsitellä? ▪ Käytetäänkö työvälinettä organisaation ulkopuolisten kanssa viestimiseen vai sisäiseen työskentelyyn? ▪ Käsitelläänkö tietoa, joka ei saa päätyä ulkopuolisten käsiin? ▪ Käsitelläänkö tietoa, johon pitää rajoittaa pääsyä organisaation sisällä? ▪ Kuinka työvälineessä voi rajata tiedon käyttöoikeuksia? ▪ Valitaanko pilvipalvelu vai paikallinen järjestelmä? ▪ Onko työväline suunnattu ensisijaisesti kuluttajille vai yrityksille? ▪ Luovuttaako työväline tietoja kolmansille osapuolille? ▪ Millaiset lisenssi- tai käyttäjämäärävaatimukset työvälineessä on? Lähde: Huoltovarmuusorganisaatio Digipooli, 2020, Ohjeita turvallisten etätyövälineiden valintaan, https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/07/03140734/Ohjeita-turvallisten-et%C3%A4ty%C3%B6v%C3%A4lineiden-valintaan.pdf 17
 • 19. Yhdellä sivulla voi olla lukuisia http-pyyntöjä eri datankerääjille Esimerkki: Suomiurheilu.com-sivuston request map –kuva, 7.4.2022, tämä kaikki ladataan ennen suostumuksen antoa evästeille. 19
 • 20. Asentaisitko kiinalaisen vakoiluskriptin nettisivustollenne? Lähteet & lisätietoa: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10021, https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9663 20
 • 22. Kolmannen osapuolen evästeet: esimerkkinä Google Analytics 2. Selain lähettää Googlelle: selaimen tiedot + sivun tiedot + Googlen evästeet Kuva: Harto Pönkä, 7.4.2022 22 Sivulle ladataan Google Tag Managerin skripti 1 Sivulle ladataan Google Analyticsin skripti 2 Google seuraa kävijän toimintaa sivustolla ja rikastaa sillä tästä kerättyä profiilia 3 Oy-yritys-ab.com 4. Google palauttaa selaimelle kävijäseurantaskriptin ja uudet evästeet 3. Google tunnistaa käyttäjän* ja kerää tiedot 1 *) Käyttäjän ei tarvitse olla kirjautuneena, jos Googlen eväste on jo laitteella. 1. Käyttäjä avaa yrityksen verkkosivun 2 3 5. Kaikki talteen <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA- 1234567-8"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-1234567-8'); </script>
 • 23. YouTube-videoiden upotukset sisältävät ei-välttämättömiä evästeitä ▪ Oletuksena YouTube-videon upotuskoodi käyttää Googlen seuranta- ja markkinointievästeitä, joita ei saisi ladata ilman käyttäjän suostumusta ▪ Yksinkertainen ratkaisu: muuta upotuskoodista youtube.com → youtube-nocookie.com 23 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fZ4KR7OHXF0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="560" height="315" src=" https://www.youtube-nocookie.com/embed/ fZ4KR7OHXF0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 • 24. Traficom ohjeistus 2021: kysy suostumus ei-välttämättömille evästeille 24 Lähde: Traficom, 2021, Evästeet ja muut käyttäjien päätelaitteille tallennettavat tiedot sekä näiden tietojen käyttö ‒ Opas palveluntarjoajille, https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajille.pdf ▪ Välttämättömät evästeet ja tiedot → suostumusta ei tarvita ▪ ”Ainoana tarkoituksena toteuttaa viestin välittämistä” tai ” välttämätöntä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt” ▪ Käyttäjän kirjautumiseen ja todentamiseen liittyvät evästeet ▪ Käyttäjän valintojen ja syötteiden muistaminen palvelussa ▪ Saavutettavuuteen ja sisältöjen näyttöön liittyvät evästeet ▪ Tietoturvaan liittyvät evästeet (esim. spämmiestot) ▪ Ei-välttämättömät evästeet ja tiedot → pyydä suostumus ▪ Analytiikkaan liittyvät evästeet ▪ Chat-palvelujen evästeet ▪ Sosiaalisen median alustoihin liittyvät evästeet ▪ Kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvät evästeet ▪ Sijainti ja muut päätelaitteesta saatavat tiedot, joita käytetään esim. profilointiin
 • 25. Suostumuksen yhteydessä tapahtuva rekisteröidyn informointi 25 ▪ Evästeiden suostumuksessa voidaan käyttää monitasoista rekisteröidyn informointia ▪ 1. taso: evästebanneri/-ilmoitus ▪ 2. taso: tietoa evästeistä-sivu, tietosuojaseloste tms. ▪ Kerro 1. tasolla/evästeilmoituksessa ainakin nämä: ▪ Rekisterinpitäjä ▪ Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ▪ Erityisesti käsittely, joka vaikuttaa rekisteröityyn eniten ja joka voi tulla yllätyksenä ▪ Linkki 2. tasolle, esim. tietosuojaselosteelle, jossa muut informoinnin tiedot ▪ Lisätietoa informoinnista TSV:n sivulta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat, 36. kohta, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi.pdf
 • 26. Evästeistä kerrottavat tiedot 26 Lähde: Traficom, 2021, Evästeet, https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet ▪ Kerro kaikkien evästeiden käytöstä: välttämättömistä ja ei-välttämättömistä ▪ Evästeet ovat pieniä laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja… ▪ Kerro suostumuksen yhteydessä ei-välttämättömistä: ▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytöstä selkeästi ▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttötarkoitus ja voimassaoloaika ▪ Millä kolmansilla osapuolilla on oikeus käsitellä evästetietoja ▪ Mikään laki tai asetus ei vaadi monimutkaisia evästevalintoja
 • 27. Evästebanneri ei saa estää sivuston käyttöä Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf 27
 • 28. Selvät kyllä- ja ei-vaihtoehdot EI NÄIN: Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: Microsoft Edge –selaimen aloitussivu (15.11.2021) 28
 • 29. Älä yritä saada suostumusta ns. pimeillä suunnittelumalleilla (dark patterns) Kuvakaappaus: Yle Areena, https://areena.yle.fi/tv (15.11.2021) Lähde: EDPB Guidelines 3/2022, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-32022-dark-patterns-social-media_en 29 1. Ylikuormittaminen = käyttäjät kohtaavat ison määrän pyyntöjä, tietoja, vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia. 2. Ohittaminen = käyttäjät eivät ajattele kaikkia tai osaa tietosuojanäkökohdista. 3. Sekoittaminen = vedotaan käyttäjän tunteisiin tai harhautetaan visuaalisesti. 4. Estäminen = käyttäjien tiedonsaantia tai tietojen hallintaa estetään tekemällä toiminnoista vaikeita. 5. Oikullinen = käyttöliittymän rakenne on epäjohdonmukainen ja epäselvä, minkä vuoksi käyttäjän on vaikea navigoida ja ymmärtää toimintojen tarkoituksia. 6. Pimeyteen jättäminen = käyttöliittymä on suunniteltu piilottamaan tiedot tai jättämään käyttäjät epävarmoiksi.
 • 30. Ranskan valvontaviranomaisen päätös Google Analyticsistä 10.2.2022 30 ▪ Euroopan tietosuojaviranomaisten päätöksen mukaan Google Analytics -palvelun käyttö rikkoi GDPR:ää. ▪ Googlen suojatoimet henkilötietojen siirroille Google Analyticsin kautta eivät ole riittäviä, eivätkä estä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun pääsyä tietoihin. ▪ Google Analyticsin käyttö aiheuttaa tämän vuoksi riskin verkkosivuston käyttäjille, joiden tietoja kerätään ja siirretään Yhdysvaltoihin. ▪ Ranskan valvontaviranomainen (CNIL) on määrännyt ranskalaisen verkkosivuston saattamaan henkilötietojen käsittelynsä tietosuoja-asetuksen mukaiseksi ja tarvittaessa lopettamaan Google Analyticsin käytön. ▪ Taustalla on EU-tuomioistuimen heinäkuussa 2020 antama Schrems II -päätös, jossa se katsoi, että siirrettävillä henkilötiedoilla on riski päätyä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun käsiin, ellei tiedonsiirtoja suojata asianmukaisesti. Lähde: TSV, 11.2.2022, https://tietosuoja.fi/-/euroopan-tietosuojaviranomaiset-ovat-todenneet-google-analyticsin-kayton-verkkosivuilla-tietosuojalainsaadannon-vastaiseksi Kuva: Jack-in-the-box.jpg, Wikimedia Commons, public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jack-in-the-box.jpg
 • 31. Vaihtoehtoja Google Analyticsille GDPR:n myötä yhä useampi organisaatio etsii vaihtoehtoja Google Analyticsille, jotka eivät käytä seurantatietoja muihin tarkoituksiin. ▪ Matomo Analytics, https://matomo.org/ ▪ Open Web Analytics, http://www.openwebanalytics.com/ ▪ GoAccess, https://goaccess.io/ ▪ Countly, https://count.ly/ ▪ Fathom Analytics, https://usefathom.com/ Lisätietoa esim. https://hooshmand.net/privacy-focused-alternative-to-google-analytics/ 31