Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle FriProgskoledager i Tromsø 22.november

502 views

Published on

Presentasjon av Moodle som skoleprodukt

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moodle FriProgskoledager i Tromsø 22.november

 1. 1. Harald Torbjørnsen Tromsø 22.11.2012 Elverum kommuneInteraktivitet, læring og samhandling
 2. 2. Portal og Feide
 3. 3. Prosjektportal – laringslyst.no
 4. 4. Portal for internasjonalt samarbeid
 5. 5. Moodle - klasserom
 6. 6. Moodle - klasserom
 7. 7. Moodle - klasserom
 8. 8. Hjemmesider
 9. 9. Moodle som lederverktøy
 10. 10. • Blog• Sosialweb på fritida• Presentasjons verktøy i skolen.• Ingen motsetning
 11. 11. • Forum• Sosialweb på fritida• Effektivt undervisnings- verktøy• Kan kombineres med andre verktøy
 12. 12. • Wiki• Produksjonsverktøy• Samarbeidsverktøy• Presentasjons-verktøy i skolen.
 13. 13. • Ordbok• Produksjonsverktøy• Samarbeidsverktøy• Presentasjons-verktøy i skolen.• Mye mer enn bare ordbok
 14. 14. • Andre verktøy• Prøve – Spørsmålsbank• Oppgaveinnlevering• Stort vurderingsverktøy• Meldingsverktøy• Enkel og god filhåndtering• +++
 15. 15. • Mange Moodle-verktøy er laget på nytt eller kraftig revidert i Moodle 2.0 • Blogg • Wiki • Workshop • Leksjon • Meldingssystem/kommentering
 16. 16. • Moodle 2.0 fokusere sterkt på sosialweb • Stor fleksibilitet rundt elevens profilside om oppstartsside • Filstruktur lagt opp etter standard fra sosialweb • Moodlebloggen kan kombineres med ekstern blog • Kommentarmuligheter på alle aktiviteter • Moodle HUB • Portfolieintegrasjon
 17. 17. • Moodle gir oss: • Mulighet til å bruke sosiale nettverktøy i en trygg undervisningskontekst • Gode verktøy for oppgaveinnlevering, prøver, leksjoner, spørreskjema (rapportering/questback) og vurdering av elevene. • En digital portal for læring
 18. 18. • Moodle er ”Sosial programvare” • Moodle er web 2.0 i undervisningskontekst kombinert med tradisjonelle LMS-verktøy.• Moodle er Feidegodkjent • Fritt tilgjenglig autentiseringsmodul• Moodle kan skreddersys dine behov • Gir skoleeier tilpasningsmuligheter • Åpen kildekode
 19. 19. Ressurser tilgjengelig• Nettsider, lenker, mapper, filer, leksjoner, SCORM, IMS ol• Integrert visning av video, lyd, bilde
 20. 20. Aktiviteter tilgjengelig• Forum for drøftinger, tilbakemeldinger, nyhetspublisering sov• Kalender, invitasjoner, meldinger, chat• Innleveringsmodul, prøvemodul og spørreskjema
 21. 21. Aktiviteter – utvidete muligheter• Podcast, RSS-feed• Wiki som loggverktøy• Digitale samlinger i Leksikonformat (Ordbok), database eller wiki
 22. 22. Aktiviteter – utvidete muligheter• Samarbeid gjennom f-eks Workshopsmodul, wiki og forum• Direkte drøftinger i Chat• Støtte for ulike e-learningsformat • SCORM/AICC, IMS• Støtter IMS-LTI standarden
 23. 23. - Arne Krokan
 24. 24. Moodle – mere enn en LMS• Moodle = et virtuelt læringsmiljø • Sosialkonstruktivistisk grunnfilosofi • Samhandling i fokus • Læring skjer gjennom handling og samarbeid mellom mennesker
 25. 25. • The revolution doesn’t happen when society adopts new tools, it happens when society adopts new behaviours. - Clay Shirkey
 26. 26. Moodle – mere enn en LMS• Endring skaper utvikling!
 27. 27. Moodle – mere enn en LMS• Moodle og Feide gode verktøy, men…
 28. 28. Moodle – mere enn en LMS• Handler om: • Skoleledelse • Prosesser • Kommunikasjon • Verktøy
 29. 29. Moodle – mere enn en LMS• Endring av arbeidsprosesser!!
 30. 30. Moodle og Feide Et dynamisk, effektivog rasjonelt IKT-verktøy!I takt med samfunnets utvikling
 31. 31. • Les mer på: moodle.org og moodle.com

×