Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skytjenester i skolen

1,055 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skytjenester i skolen

  1. 1. Skytjenester i skolen Gardermoen 15.november 2011 Frode Løbersli og Harald Torbjørnsen
  2. 2. Case <ul><li>Bruk av globale skoletjenester </li></ul><ul><ul><li>live@edu, Google Apps for Edu </li></ul></ul><ul><li>Hvorfor ta i bruk? </li></ul><ul><li>Hvordan gå fram? </li></ul><ul><li>Hvordan risikovurdere? </li></ul>
  3. 3. Hvorfor ta i bruk? <ul><li>Gratis lisens for e-post, office pakke og dokumentlagring. </li></ul><ul><li>Innebygde samarbeids- og kommunikasjonsverktøy. </li></ul><ul><li>Lar seg greit integrere mot lokaleløsninger, LMS osv </li></ul><ul><li>Tilgang via nett ”alltid” </li></ul><ul><li>” Ingen” lokal drift </li></ul><ul><li>Bedre brukeropplevelse av </li></ul><ul><li>kvalitet og stabilitet </li></ul>
  4. 4. Hvordan gå fram? <ul><li>Les datatilsynets veileder for bruk ” Skytjenester ” . </li></ul><ul><ul><li>Ha grundig gjennomgang av tjenestenes ”Terms of use” . </li></ul></ul><ul><li>Gjennomfør risikovurdering </li></ul><ul><ul><li>Vurder ulike sikkerhetssenarioer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva kan inntreffe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva vil konsekvensen kunne bli? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvor stor risiko innebærer det? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke tiltak kan redusere risikoen? </li></ul></ul></ul>www.techfanas.com /
  5. 5. Hvordan risikovurdere? <ul><li>Hvilke risikoer kan inntreffe? </li></ul><ul><ul><li>Sikkerhetshull, data på avveie, uautorisert tilgang til elevdata, endring av policy </li></ul></ul><ul><li>Hvilke lover og krav må bli tatt hensyn til? </li></ul><ul><ul><li>Lov om personvern, Personopplysningsloven med forskrift </li></ul></ul><ul><ul><li>Krav til sikkerhetsrevisjon, krav til databehandleravtale og lignende. </li></ul></ul>www.techfanas.com /
  6. 6. Hvordan gå fram? <ul><li>Be om databehandleravtale. </li></ul><ul><ul><li>Veileder fra datatilsynet . </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksempel fra SÅTE-samarbeidet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NB: må vurderes av hver enkelt organisasjon. </li></ul></ul></ul><ul><li>Fundamenter avgjørelsen på høyt nivå. </li></ul><ul><ul><li>Rådmann/skolesjef </li></ul></ul>www.techfanas.com /
  7. 7. Oppsummering

×