Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infrastruktur skolebygg07022013 web

605 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infrastruktur skolebygg07022013 web

 1. 1. Infrastruktur i skolebyggDen nødvendige grunnmurenHarald Torbjørnsen
 2. 2. Skolen er i endring​IKT får stadig større plass ​Teknologien endres fort ​Læringsformene endres​Fører til behov for langsiktig og grundig planlegging av IKT-løsninger og infrastruktur
 3. 3. Nye skolebygg trenger: • Trådløse nett og kablet nett • Kanaler for trekking av kabel i alle rom • Felles føringsveier • Sentrale rom eller skap for sammenkobling av nettet i hver etasje
 4. 4. Kabling​Strukturert spredenett • Kobberkabel​Vertikalt stigenett • fiberoptisk kabel​Horisontale stamtavler • fiberoptisk kabel
 5. 5. Felles kablingssystem​Ett kabel-system for sammenkobling av brukerterminaler og sentrale ressurser for ulike tele- og datakommunikasjonssystemer • Telefon • Strøm • Data​Følg standardene!!
 6. 6. Felles kablingssystem - topologi
 7. 7. Prinsippskisse
 8. 8. Anbefaling​Benytte felles føringsveier for elkraft- og tele- /datakabling fram til fordelinger, og videre fram til uttak og utstyr.​Alltid benytte fiberkabel for sammenkobling av horisontale dataspredenett i ulikebygg.​Legge føringsrør/stigerør med reservekapasitet mellom de ulike skolebygningene og etasjene.
 9. 9. Kommunikasjonsrom ​Alt kommunikasjons- og datautstyr bør etableres i egne kommunikasjons- /datarom med plass for nettverksutstyr, servere osv
 10. 10. Kommunikasjonsrom​Størrelsen må tilpasses behovet • Mye utsyr krever avstand mellom enhetene for å sikre god kjøling​Plasseres i nær tilknytting til føringssjakt • Minimalisere det totale antall meter kabel​Anbefaler bruk av rack • Må være plass til å komme mellom og bak
 11. 11. Trådløse nett​Et godt trådløst nett bygger på et godt strukturert spredenett​Trådløse nett anbefales IKKE som grunnleggende infrastruktur.
 12. 12. Eget nettverk for trådløsnett
 13. 13. Trådløst nett - VLAN
 14. 14. Oppsummert trådløsnett​Planlegg godt ​Kartlegg behov ​Skalerbart ​Vurder ulike aksesskontrollere ut i fra behov og kartlegging
 15. 15. Gevinster med god infrastruktur​Økonomi • Lavere kostnader når behovet endres • Frigjøring av personell ressurser​Effektivitet • Rask tilgang til nettbaserte ressurser • Muliggjør sentraliserte driftsløsninger • Tjenester kan utveksles via nettet
 16. 16. Bruk våre veiledninger!
 17. 17. ​Vil du vite mer? – benytt våre veiledere på http://iktsenteret.no

×