Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nettvett - Kortversjon for foreldremøter

2,452 views

Published on

En presentasjon som tar ca 30 min med nettvett, digital mobbing, digital kompetanse og grensesetting som tema.

Laster du ned presentasjonen er flere av lysbildene i utgangspunktet skult under fremvisning for heller å kunne hentes fram ved behov.

Alle lysbildene er med relevante notater for foreleser

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nettvett - Kortversjon for foreldremøter

 1. 1. Nettvett!
 2. 2. En digital tidsalder.
 3. 3. Fakta <ul><li>Tre av fire ungdom er medlem av nettsamfunn, og hele 96 % av 16–19-åringene bruker Internett daglig. - Forsking viser 14 </li></ul><ul><li>Ungdom skaper, deler og distribuerer informasjon og medieinnhold på Internett. - Forsking viser 14 </li></ul>” Digitale verktøy virker inn på skoleprestasjonene og elevens digitale kompetanse når de brukes på en systematisk, faglig og pedagogisk måte.” -ITU Monitor 2009
 4. 4. Digital kompetanse <ul><li>Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. </li></ul><ul><li>- Definisjon av ITU </li></ul>
 5. 5. Digital kompetanse -> Nettvett
 6. 6. Digital kompetanse <ul><li>Fremtidens krav til kompetanse handler ikke bare om å ha opparbeidet en viss mengde kunnskap, men også om evner til å produsere medieuttrykk, navigere i et kunnskapsfellesskap og nyttiggjøre seg tilgjengelig informasjon. (Østerud 2007; Jenkins 2006a) </li></ul><ul><li>Digital kompetanse i nettsamfunn handler om å kunne delta i sosiale fellesskap, og ikke minst om å være i stand til å rekontekstualisere det man har lært til nye situasjoner. (Østerud 2007; Jenkins 2006a) </li></ul>
 7. 7. Blogging, MSN, Nettby etc.
 8. 8. Gode råd <ul><li>Blir enige om noen regler for barnas internettbruk.  </li></ul><ul><li>Forklar barna at de må være forsiktige med å gi fra seg personlig informasjon og bilder, og gjerne ikke uten din godkjenning. </li></ul>
 9. 9. Hva gjør du nå…
 10. 10. Digital mobbing <ul><li>Noe av det verste som kan skje. </li></ul><ul><li>Ingen angrefrist </li></ul><ul><li>Ingen mulighet til å trekke tilbake </li></ul><ul><li>Fortsetter og fortsetter og fortsetter… </li></ul>
 11. 11. Digital mobbing
 12. 12. Gode råd <ul><li>Det er lurt å ha datamaskinen i et fellesrom og vær gjerne i nærheten når barna bruker Internett. </li></ul><ul><li>Ikke la barna treffe nye nett-venner alene. </li></ul>
 13. 13. Mannen i bakgata…
 14. 14. ” Nettvenner” – vær kritisk!
 15. 15. Gode råd <ul><li>Forsøk å lære barna at de skal være kritiske til den informasjonen de finner på nettet. Ikke alle nettsteder er hva de utgir seg for å være. Vis interesse og diskuter informasjonen barna finner. </li></ul><ul><li>Rapporter til Nye Kripos om informasjon du finner på nettet som du tror kan være ulovlig. </li></ul>
 16. 16. Se opp for falske sider!
 17. 17. Gode råd <ul><li>Diskuter god nettskikk med barna og ha en realistisk oppfatning av hva de bruker nettet til. Minn om at alt som er mulig via nettet ikke er lov. - eller lurt… </li></ul><ul><li>Du kan bruke forskjellige filtre som blokkerer tilgang til uønskede sider. </li></ul>
 18. 18. Ikke alt er like lurt…
 19. 19. Redd Barnas nettvettregler. <ul><li>Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing </li></ul><ul><li>Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder </li></ul><ul><li>Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat </li></ul><ul><li>Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver </li></ul><ul><li>Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted </li></ul><ul><li>Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet </li></ul><ul><li>Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Meld til politiet på www.tips.kripos.no om alvorlige saker. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett </li></ul>
 20. 20. Nettvett <ul><li>Det viktigste er ikke hva vi ser på nettet, men hva vi gjør der!! </li></ul>
 21. 21. Ressurser for deg.

×