Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva er Feide

970 views

Published on

Presentasjon av hva feide er og hva uninettabc sier om feideinnføring i en kommune

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hva er Feide

 1. 1. Feide Felles elektronisk identitet
 2. 2. Hva er Feide? (Felles Elektronisk Identitets forvaltning) <ul><li>Kunnskapsdepartementet (KD) har vedtatt innføring av Feide som et konsept for sikker identitetsforvaltning i grunnopplæringen </li></ul><ul><li>Feide gir én inngang til digitale skoletjenester lokalt og nasjonalt </li></ul><ul><li>Feide-innføringen drives av UNINETT ABC på vegne av KD </li></ul><ul><li>Kilde: Tor Olav Blodstrupmoen HFK </li></ul>
 3. 3. Uninettabc
 4. 4. Arbeidsfasene
 5. 5. Planlegge og innhente informasjon. <ul><li>Feide for beslutningstakere </li></ul><ul><ul><ul><li>Krever god forankring </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Godt beslutningsgrunnlag </li></ul></ul></ul><ul><li>Lokal identitetsforvaltning </li></ul><ul><ul><ul><li>Lokal brukeradministrasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutiner og kvalitetssikring </li></ul></ul></ul><ul><li>Kartlegge nåsituasjonen og utarbeide beslutningsgrunnlag. </li></ul><ul><ul><ul><li>Kartlegging og analysering av eksisterende systemer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autorative kilder </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Prosjektetablering og viktige valg <ul><li>Avklare ambisjonsnivå </li></ul><ul><ul><ul><li>Omfang, kildesystemer,sas, lokaletjenester og BAS . </li></ul></ul></ul><ul><li>Gevinstrealisering </li></ul><ul><ul><ul><li>Plan for gevinstrealisering </li></ul></ul></ul><ul><li>Teknisk løsning </li></ul><ul><ul><ul><li>Ulike aktører og løsninger . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drifte selv eller sette bort? </li></ul></ul></ul><ul><li>Prosjektplanlegging </li></ul><ul><ul><ul><li>Prosjektplan med nødvendige parametre </li></ul></ul></ul>
 7. 7. BAS
 8. 8. Gjennomføre prosjekt <ul><li>Etablere rutiner for behandling av personopplysninger </li></ul><ul><li>Datavask </li></ul><ul><li>Innføre IKT-reglement </li></ul><ul><li>Implementere teknisk løsning </li></ul><ul><li>Etablere førstelinjesupport </li></ul>
 9. 9. Skrive søknad og bli Feide-medlem <ul><li>Søknad om Feide-godkjenning </li></ul><ul><ul><ul><li>Må oppfylle Feidekravene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokumentasjon </li></ul></ul></ul><ul><li>Testing </li></ul><ul><ul><ul><li>Løsningen testes av Feideorganisasjonen </li></ul></ul></ul><ul><li>Kontrakt </li></ul><ul><ul><ul><li>Etter godkjenning skrives kontrakt </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Uninettabc
 11. 11. Lokal identitetsforvaltning
 12. 12. Tekniske løsninger

×