Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Cèl·lula

 1. La cèl·lula 1r Batxillerat
 2. El descobriment de la cèl·lula  L’any 1665 per Robert Hooke.  Es va construir el seu propi microscopi de 50x.  En observar una mostra de suro veia unes cel·les o cambretes.  Paral·lelament Van Leeuwenhoek va perfeccionar el microscopi arribant als 200x, i va veure organismes unicel·lulars que va anomenar anímaculs.
 3. Tipus de cèl·lules Cèl·lules animals Cèl·lules eucariotes Cèl·lules procariotes Regne Animal Regne Fongs Cèl·lules vegetals Regne Moneres (bacteris) Regne Plantes Regne protist (algues i protozous)
 4. Cèl·lula eucariota animal
 5. Estructura comuna a totes les cèl·lules  Membrana plasmàtica  Citoplasma  Material genètic
 6. Membrana plasmàtica i altres estructures exteriors
 7. Membrana plasmàtica  Estructura: Doble capa de lípids amb proteïnes inserides en ella.  Funció:  Delimita la cèl·lula de l’exterior.  Transport a través de membrana (semipermeable)  Diferenciació cel·lular
 8. Cilis/Flagels  Estructura: Prolongacions curtes i nombroses en el cas dels cilis, i llargues i escasses (1-3) en els flagels.  Funció:  Desplaçament de la cèl·lula a través d’un fluid  Escombrar la superfície cel·lular (en cèl·lules estàtiques)
 9. El Citoplasma i els seus orgànuls
 10. Citosol (o hialoplasma)  Estructura: Substància gelatinosa separada del medi extracel·lular per una membrana.  Funció: Es duen a terme gran nombre de reaccions químiques
 11. Citoesquelet  Estructura: Xarxa de filaments i estructures tubulars.  Funció:  És el responsable de l’estructura i la forma cel·lular.  Situa els orgànuls cel·lulars i és responsable dels seus moviments a l’interior de la cèl·lula.
 12. Vacúols/vesícules  Estructura: Orgànuls més o menys esfèrics envoltats d’una membrana i plenes d’alguna substància.  Funció: Emmagatzemar substàncies de reserva, tòxiques o de rebuig, entre altres.
 13. Mitocondri  Estructura: Orgànuls grans, tenen una membrana doble (interna i externa), un espai intermembranós i una matriu.  Funció: Respiració cel·lular (fosforilació oxidativa) per obtenir energia emmagatzemada en una molècula anomenada ATP.
 14. Ribosomes  Estructura: Partícules molt petites formades per proteïnes i ARN. Es troben pel citoplasma i enganxades al reticle endoplasmàtic.  Funció: Síntesi de proteïnes.
 15. Reticle Endoplasmàtic  Estructura: Complex sistema de membranes, prolongació de la membrana externa del nucli, que formen sàculs i túbuls aplanats connectats entre si.  Funció: Síntesi, emmagatzematge i transport de biomolècules:  Rugós: Proteïnes  Llis: Lípids
 16. Aparell o complex de Golgi  Estructura: Òrgànul format per dictiosomes, unes piles de sacs corbs aplanats. Conté compartiments separats però interconnectats.  Funció:  Rebre i emmagatzemar les substàncies procedents del REP.  Síntesi de glúcids.  Glicosilació (afegir un glúcid) de lípids i proteïnes.
 17. Lisosomes  Estructura: Són petites vesícules citoplasmàtiques d’emmagatzematge d’enzims hidrolítics.  Funció: Digestió cel·lular:  Heterofagia: substàncies ingerides per la cèl·lula.  Autofagia: destrucció dels orgànuls cel·lulars.
 18. Centrosoma (centríols)  Estructura: Regió que conté centríols (2 petits cilindres formats per túbuls proteics) a les cèl·lules animals.  Funció: Dirigir el moviment dels cromosomes durant la divisió cel·lular (fus acromàtic)
 19. Nucli
 20. Embolcall Nuclear  Estructura: Format per una membrana nuclear interna i una externa travessada per porus diminuts.  Funció: Separar el nucleoplasma del citosol i regular l’intercanvi de substàncies a través dels porus.
 21. Nucleoplasma (o carioplasma)  Estructura: Solució col·loïdal composta per aigua, sals minerals, nucleòtids, ARN i proteïnes.  Funció:  Lloc on es fa la replicació de l’ADN.  Manté fixos el nuclèol i els diferents sectors de la cromatina.
 22. Nuclèol  Estructura: Estructura densa i esfèrica.  Funció: Síntesi de ribosomes.
 23. Cromatina  Estructura: Entramat molecular que conté l’ADN associat a proteïnes.  Heterocromatina: zones que es tenyeixen de color fosc.  Eucromatina: zones que es tenyeixen de color clar.  Funció: L’ADN conté la informació hereditària i controla el funcionament de la cèl·lula.
 24. Cèl·lula eucariota vegetal
 25. Vegetal vs. animal Semblances Diferències  Té els mateixos  Té paret cel·lular orgànuls que la  Té cloroplasts cèl·lula eucariota  Té vacúols molt grans animal, excepte:  Centríols (si té centrosoma)
 26. Paret cel·lular  Estructura: Estructura rígida de gruix variable al voltant de la membrana plasmàtica.  Funció: Manté l’estructura cel·lular i dóna suport mecànic a la planta.
 27. Cloroplasts  Estructura: Orgànuls grans i complexos amb certa similitud als mitocondris que contenen clorofil·la que els aporta color verd.  Funció: Es on du a terme la fotosíntesi per obtenir matèria orgànica a partir de la inorgànica.
 28. Cèl·lula procariota
 29. Composició cèl·lula procariota  Nucleoide: regió en que el material genètic (DNA circular) es troba dispers al citoplasma.  Membrana cel·lular  Paret cel·lular o bacteriana  Citosol  Ribosomes  Mesosomes  A vegades presenten una càpsula envoltant la paret cel·lular.  Alguns tenen flagels.
 30. La Paret Cel·lular o Bacteriana  Estructura: Estructura rígida al voltant de la membrana plasmàtica.  Funció: Protegir i aportar rigidesa a la cèl·lula.
 31. Mesosoma  Estructura: Replecs de la membrana plasmàtica cap a l’interior del citoplasma.  Funció: Respiració cel·lular per obtenir energia.
Advertisement