Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U.D.1 La composició dels éssers vius

2,268 views

Published on

Biologia 1r Batxillerat

Published in: Education
 • Be the first to comment

U.D.1 La composició dels éssers vius

 1. 1. Què tenen els éssers vius que no té una roca, el gel o el vidre? De què estan fets que són capaços de nodrir-se, de reproduir-se i un gra de sorra no ho pot fer? Amb quins elements estan fets? Són diferents dels elements que formen la matèria inert? On són les diferències amb la matèria inerta? De què estan fets els éssers vius?
 2. 2. ELS ELEMENTS ESCOLLITS PER LA VIDA En els éssers vius trobem elements químics que són dels més abundants a l'Univers (a excepció dels gasos nobles). Analitzem la composició dels éssers vius. Quins elements trobem?
 3. 3. Elements més abundants a la Terra
 4. 4. La vida es va desenvolupar a partir d’uns determinats elements químics que presenten unes propietats fisicoquímiques adients per a realitzar els processos necessaris en els éssers vius.
 5. 5. L'anàlisi química de la matèria viva revela que els éssers vius estan formats per una sèrie d'elements i compostos químics. Els elements químics que formen part de la matèria viva s'anomenen bioelements, que, en els éssers vius, formen biomolècules. Els bioelements no son exclusius de la vida. La materia inerta conte els mateixos (amb abundàncies diferents)
 6. 6. En els éssers vius el 96% dels àtoms pertanyen a només 4 elements químics: són el carboni, l'hidrogen, l'oxigen i el nitrogen.
 7. 7. En qualsevol ésser viu es poden trobar al voltant de setanta elements químics, però no tots són indispensables ni comuns a tots els éssers. Atenent a la seva abundància es poden agrupar en tres categories: bioelements primaris, bioelements secundaris i oligoelements.
 8. 8. LA CLASSIFICACIÓ DELS BIOELEMENTS
 9. 9. BIOELEMENTS PRIMARIS Són indispensables per a la formació de les biomolècules (glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics) i es troben presents en la totalitat dels éssers vius. Els bioelements primaris més abundants són el carboni, oxigen, hidrogen i nitrogen. També es pot incloure en aquest grup el fòsfor i el sofre.
 10. 10. BIOELEMENTS PRIMARIS Com que són elements lleugers, de poca massa atòmica, els enllaços covalents resultants són molt estables.
 11. 11. BIOELEMENTS PRIMARIS
 12. 12. BIOELEMENTS SECUNDARIS Els bioelements secundaris els trobem formant part essencial de tots els éssers vius, si bé en conjunt no superen, generalment, el 2,5-3% de la massa total de l'organisme. En medi aquós es troben sempre ionitzats. Exerceixen funcions de vital importància en fisiologia cel·lular.
 13. 13. OLIGOELEMENTS Conjunt d'elements químics que estan presents en els organismes en petites proporcions (>0,1% del pes total de l'organisme). Tant el seu dèficit com el seu excés poden produir greus trastorns en els éssers vius.
 14. 14. EL CARBONI El carboni és l'element de la vida. Totes les molècules orgàniques es formen a partir d'un esquelet format per cadenes de carboni. La raó d'aquest fet s'ha de buscar en la capacitat que presenta el carboni per combinar-se fàcilment amb ell mateix i amb altres elements mitjançant enllaços covalents El carboni té 4 electrons en la seva última capa, faltant-li altres 4 per completar (configuració de capa completa).
 15. 15. EL CARBONI L'àtom de carboni té tendència a formar quatre enllaços covalents. Els enllaços covalents del carboni poden ser simples, dobles i triples.
 16. 16. EL CARBONI El carboni manifesta una gran tendència a unir-se a altres àtoms de carboni, tendència que es tradueix en la formació de cadenes carbonades que constitueixen l'esquelet de les molècules orgàniques. En unir-se entre ells, els àtoms de carboni formen cadenes lineals, cadenes ramificades i cadenes cícliques.
 17. 17. EL CARBONI: GRUPS FUNCIONALS Un GRUP FUNCIONAL és una agrupació d'àtoms característica que confereix a la molècula les seves principals propietats físiques i químiques.
 18. 18. EL CARBONI
 19. 19. http://www7.uc.cl/sw_educ/qda1106/CAP1/1C/index.htm

×