Advertisement

Mutacions

Jan. 23, 2011
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Mutacions

 1. Mutacions Basat en: http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/
 2. Cromosomes Els cromosomes són estructures de DNA molt compactades al voltant d’un esquelet proteic. Cada cromosomes conté la informació de diferents gens.
 3. Mutació gènica Les mutacions gèniques es produeixen quan s’altera la seqüència de nucleòtids del gen.
 4. Conseqüències d’una mutació gènica
 5. Mutació gènica: albinisme
 6. Mutació cromosòmica: Delecció Pèrdua d’un fragment de cromosoma.
 7. Mutació cromosòmica: Duplicació Duplicació o repetició d’un fragment => Tenen un paper evolutiu important.
 8. Mutació cromosòmica: Inversió Inversió o canvi de sentit d’un fragment.
 9. Mutació cromosòmica: Translocació Translocació o canvi de posició d’un segment.
 10. Mutació genòmica: Euploïdia S’afecten el nombre de TOTS els cromosomes (monoploïdia o poliploïdia)
 11. Mutació genòmica: Euploïdia
 12. Mutació genòmica: Aneuploïdia S’afecta el nombre d’algun cromosoma (monosomies, trisomies, tetrasomies).
 13. Mutació genòmica: Sindrome de Down
 14. Mutació genòmica: Aneuploïdia Alguns exemples:
Advertisement