LA CÈL·LULA

5,000 views

Published on

 • Be the first to comment

LA CÈL·LULA

 1. 1. LA CÈL·LULA
 2. 2. ESTRUCTURA CEL·LULAR <ul><li>La cèl·lula és la unitat morfològica fonamental dels organismes vius. </li></ul><ul><li>La cèl·lula està viva. Neix, creix, es relaciona, es reprodueix i es mor. </li></ul><ul><li>Les reaccions que permeten a la cèl·lula mantenir-se viva s’anomenen reaccions metabòliques o metabolisme. </li></ul>
 3. 3. TIPUS DE CÈL·LULA <ul><li>PROCARIOTES: </li></ul><ul><ul><li>No tenen membrana al voltant del nucli, i el seu material genètic està dispers pel citoplasma. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen pocs orgànuls. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les cèl·lules procariòtes més importants per a nosaltres són les bactèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Són relativament petites </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>EUCARIÒTES: </li></ul><ul><ul><li>Tenen una membrana nuclear que envolta el nucli i material genètic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquestes són molt més grans. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen un citoplasma molt organitzat amb molts orgànuls. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les plantes i els animals estan formades per cèl·lules eucariòtes. </li></ul></ul>
 5. 5. ESTRUCTURA GENERAL DE LA CÈL·LULA EUCARIOTA <ul><li>La cèl·lula eucariota es caracteritza per estar rodejada d’una membrana plasmàtica. </li></ul><ul><li>Dins d’aquesta membrana plasmàtica hi trobem el citoplasma que envolta el nucli. </li></ul><ul><li>En aquest citoplasma s’hi troben distribuïts molts orgànuls. </li></ul><ul><li>Els orgànuls més importants són: mitocondries, lisosomes, ribosomes, aparell de golgi, reticle endoplasmàtic, centriols, microtúbuls... </li></ul>
 6. 7. LA MEMBRANA CITOPLASMÀTICA: <ul><li>És el límit exterior de la cèl·lula. </li></ul><ul><li>La funció principal és: </li></ul><ul><ul><li>protegir la cèl·lula. </li></ul></ul><ul><ul><li>donar forma a la cèl·lula. </li></ul></ul><ul><ul><li>regular l’entrada i sortida de molècules. </li></ul></ul>
 7. 8. EL CITOPLASMA: <ul><li>És un complex aquós que envolta i rodeja el nucli. </li></ul><ul><li>Està limitat per la membrana nuclear i la citoplasmàtica. </li></ul><ul><li>Pot produir i alliberar energia. </li></ul><ul><li>Contribueix al creixement, motilitat, i fagocitosi de la cèl·lula. </li></ul><ul><li>En ell s’hi troben distribuïts diferents orgànuls. </li></ul>
 8. 9. ELS ORGÀNULS CITOPLASMÀTICS <ul><li>Ribosomes </li></ul><ul><li>Lisosomes </li></ul><ul><li>Centrosoma </li></ul><ul><li>Reticle endoplasmàtic rugós </li></ul><ul><li>Reticle endoplasmàtic llis </li></ul><ul><li>Aparell de golgi </li></ul><ul><li>Mitocondris </li></ul><ul><li>Vacuols </li></ul>
 9. 10. EL NUCLI <ul><li>És l’orgànul més gran de la cèl·lula. </li></ul><ul><li>Controla i regula totes les activitats de la cèl·lula. </li></ul><ul><li>Consta de : </li></ul><ul><ul><li>Embolcall nuclear: membrana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nucleoplasma </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cromosomes: contenen els gens, que són els que contenen la informació genètica. El seu conjunt s’anomena cromatina. Conté l’ADN (àcid desoxirribonucleic) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nucleol: conté l’ARN (àcid ribonuclèic) </li></ul></ul></ul>
 10. 11. FUNCIONS CEL·LULARS <ul><li>NUTRICIÓ </li></ul><ul><li>FUNCIÓ DE RELACIÓ </li></ul><ul><li>REPRODUCCIÓ </li></ul>
 11. 12. NUTRICIÓ <ul><li>La nutrició serveix per obtenir energia. </li></ul><ul><li>Les partícules penetren en la cèl·lula de dues formes: </li></ul><ul><ul><li>Per transport passiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Per transport actiu </li></ul></ul>
 12. 13. TRANSPORT PASSIU <ul><li>DIFUSIÓ: </li></ul><ul><li>- Les partícules de sals i gasos entren i surten de la cèl·lula passant de la zona més concentrada a la menys concentrada </li></ul><ul><li>OSMOSI: </li></ul><ul><li>- L’aigua passa de la zona més diluïda a la mes concentrada </li></ul>
 13. 14. TRANSPORT ACTIU <ul><li>FAGOCITOSI: </li></ul><ul><li>- La membrana cel·lular rodeja les partícules i forma uns vacuols que les digereix. </li></ul><ul><li>PINOCITOSI: </li></ul><ul><li>- Similar a la fagocitosi però amb substàncies líquides </li></ul>
 14. 15. TIPUS DE NUTRICIÓ <ul><li>AUTÒTROFA: </li></ul><ul><ul><li>La cèl·lula transforma matèria inorgànica en matèria orgànica gràcies a la fotosíntesi (els vegetals) </li></ul></ul><ul><li>HETERÒTROFA: </li></ul><ul><ul><li>La cèl·lula utilitza matèria orgànica d’altres éssers vius i la transforma en pròpia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per realitzar aquest procés cal: capturar, ingerir, digerir i per últim excretar. </li></ul></ul>
 15. 16. METABOLISME <ul><li>Conjunt de processos químics que es produeixen en els éssers vius i condueixen al creixement, generació d’energia i altres funcions fisiològiques. </li></ul><ul><li>Pot ser: </li></ul><ul><ul><li>ANABÒLICA: construcció de biomolècules a partir de molècules més petites i senzilles. </li></ul></ul><ul><ul><li>CATABÒLICA: destrucció de molècules per a l’obtenció d’energia. </li></ul></ul>
 16. 17. FUNCIÓ DE RELACIÓ <ul><li>Les cèl·lules tenen sensibilitat, què és la capacitat de percebre els estímuls. </li></ul><ul><li>Els estímuls són les variacions del medi, i que provoquen o faciliten les respostes. </li></ul><ul><li>Les respostes als estímuls poden ser: </li></ul><ul><ul><li>Actives (amb moviment): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ameboide: formació de pseudòpodis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vibràtil: cilis i flagels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contràctil: la cèl·lula s’estira o s’arronsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Passives (sense moviment):Són les reaccions de protecció de les cèl·lules en situacions desfavorables (calor, desnutrició, sequera...). Consisteix en protegir-se i formar una cobertura dura que permet a la cèl·lula viure fins que les condicions siguin més favorables. </li></ul></ul>
 17. 18. CÈL·LULES AMEBOIDES Pseudòpodis
 18. 19. CÈL·LULES VIBRÀTILS Cilis
 19. 20. CÈLULES VIBRÀTILS Flagels
 20. 21. CÈL·LULES CONTRÀCTILS s’estiren i s’erronsen
 21. 22. REPRODUCCIÓ <ul><li>És la funció que permet que d’una cèl·lula s’originin noves cèl·lules. </li></ul><ul><li>En aquest procés hi intervenen els cromosomes (situats en el nucli cel·lular). </li></ul><ul><li>Un cromosoma consta de: </li></ul><ul><ul><li>Una constricció o estrenyiment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Braços. </li></ul></ul>
 22. 23. CROMOSOMA
 23. 24. <ul><li>Cada espècie té un nombre de cromosomes. </li></ul><ul><li>Si el nombre de cromosomes és parell la cèl·lula és DIPLOIDE. </li></ul><ul><li>Si el nombre de cromosomes és imparell la cèl·lula és HAPLOIDE. </li></ul><ul><li>Els Òvuls i els espermatozoides són haploides. </li></ul><ul><li>Quan s’ajunten un òvul i un espermatozoide formen una cèl·lula haploide. </li></ul>
 24. 25. CROMOSOMES HUMANS AMB TRISOMIA
 25. 26. TIPUS DE DIVISIÓ CEL·LULAR <ul><li>MITOSI: una cèl·lula (2n) origina dues cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes (2n). </li></ul><ul><li>MEIOSI: a partir d’una cèl·lula (2n) s’originen 4 cèl·lules amb la meitat de cromosomes (n). Aquest procés solament es dona en la reproducció sexual. </li></ul>
 26. 27. MITOSI
 27. 28. MEIOSI

×