More Related Content

Cicles biològics

  1. Cicles biològics
  2. Cicle haplont Característic d’algues, fongs i protozous
  3. Cicle haplont
  4. Cicle haplont
  5. Cicle diplont Característic de metazous o individus del regne animal.
  6. Cicle diplont
  7. Cicle diplohaplont Característic de plantes superiors, algues i fongs
  8. Cicle diplohaplont
  9. Cicle diplohaplont