biologia proteines àcids nucleics cloroplasts cel.lula mitocondris membrana plasmatica nutricio heterotrof autotrofs intermunicipal 1r eso glucids reproduccio asexual reticle endoplasmàtic procariota relació adn genetica molecular transcripcio arn missatger arn transferència codi genètic arn traducció genetics competencies problemes metre litre subunitats factors de conversió mesura volum unitats distancia capacitat meiosis mitosis organuls materia funcions vitals nutrients energia oxigen coníferes flor molses briòfits gimnospermes plants pteridòfits vegetals eucariotes angiospermes frondes rizoma falgueres autotrofia fertilització plantes germinacio catastrofisme lamarck 4t eso mutació evolucio humana origen de la vida darwin human evolution genética evolution darwinisme protoctists santillana fongs llevats bacteries flagel.lats moneres bacteria
See more