Advertisement

La reproducció i el desenvolupament

Mar. 28, 2011
Advertisement

More Related Content

Advertisement

La reproducció i el desenvolupament

  1. LA REPRODUCCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ORGANISMES PLURICEL·LULARS I
  2. LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) GEMMACIÓ En el cos del progenitor apareixen gemmes pluricel·lulars que originen els nous individus, que es poden separar del cos o quedar-se units formant colònies. Porífers i Cnidaris (pòlips) ESCISSIÓ L ’organisme progenitor es divideix longitudinal o transversalment, per a formar nous individus. Es dóna en ANIMALS. Porífers, Cnidaris i Platihelmints (cucs plans) Estrobilació : En els cnidaris escifozous, l ’escissió és múltiple i dóna lloc a les èfires (cada fragment) que es convertiran en meduses. Un cas especial ESPORULACIÓ A partir d ’una sola cèl·lula produïda per mitosi, l’espora agàmica o mitòspora (espora asexual), es produeix un organisme adult. Fongs (ex: Penicillium , que dóna conidiòspores) POLIEMBRIONIA En alguns animals, en les primeres divisions del zigot, es separen cèl·lules per a donar lloc a individus nous. Insectes, en humans, els bessons univitel·lins.
  3. FRAGMENTACIÓ Producció de nous individus a partir de fragments d ’un individu inicial: tiges modificades a partir de les quals sorgeixen nous individus L ’organisme progenitor es divideix, en qualsevol pla, per a formar nous individus a partir d’un fragment del vegetal. Es dóna en VEGETALS (és el que és l’escissió en els animals, en el món vegetal). LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) Per Rizoma Una tija subterrània emet tiges horitzontals cada determinat tram, i que si queden aïllades donen lloc a nous descendents. Canyes i falgueres Per Tubercle Una tija subterrània que presenta zones maristemàtiques (anomenades Ulls ) que emeten tiges i arrels, que donaran lloc a nous individus. Patata Per Bulbs Una tija subterrània que presenta fulles carnoses concèntriques que es divideixen en bulbs petits dels quals sortiran plantes noves. Ceba, tulipans, fonoll... Producció de nous individus amb característiques determinades que pot interessar de reproduir, sobretot s ’utilitza en agricultura Estaca (per esqueix ) Tros de tija que si s ’enterra sorgeix un individu complert. Rosers i geranis Capficament (per estolons ) S ’enterra una part d’una branca que segueix unida a la tija i quan aquesta arrela es talla i es separa la branca de la planta madura. Maduixes Per Empeltament S ’introdueix un fragment de tija (empelt) en una planta patró, i es posen en contacte els maristemes i vasos conductors. S’uneixen i donen lloc a un individu amb les característiques de les dues plantes inicials. Fruiters
  4. RIZOMA LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) Echinodorus sp . É s una planta fruit d ’ un híbrid creat per humans, que s ’ acostuma a tenir en aquaris, I que es pot reproduir per rizomes. rizoma
  5. TUBERCLE LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) A la patata ( Solanum tuberosum ), el tubercle es forma en els extrems de les tiges subterrànies de creixement més o menys horitzontal (anomenades també estolons ). A cada una d'aquestes extremitats, diversos entrenusos s'inflen i es tuberitzen, formen el tubercle. En la superficie d ’ aquest, podem distingir petites berrugues o relleus. De forma axilar a cada « berruga » hi ha una gemma o « ull » de la patata, que esdevindrá el nou brot o « grill » . Cyperus esculentus , un exemple de rizoma originat a partir de tubercles. rizoma tubercle
  6. LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) BULB ESTACA Esqueix (tija)
  7. CAPFICAMENT EMPELTAMENT LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) Estoló (branca) empelt
  8. LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) EXERCICIS : 2) Digues el tipus de reproducció asexual per fragmentació que està representat en el dibuix:
  9. LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL (en organismes pluricel·lulars) EXERCICIS : 2) Digues el tipus de reproducció asexual per fragmentació que està representat en el dibuix:
Advertisement