Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La formació del relleu 2 factors externs

Formació del relleu. Factors externs.

 • Login to see the comments

La formació del relleu 2 factors externs

 1. 1. LA FORMACIÓ DEL RELLEU 2. ELS FACTORS EXTERNS Prof. Joan Piña Torres 1r ESO
 2. 2. Paraules clau: erosió, transport i sedimentació • El relleu està constantment creant-se i destruïnt-se. L’erosió és el procés pel qual un terreny es desgasta i perd materials per l’acció de l’aigua o del vent. • Però aquests materials no desapareixen, sinó que són transportats. La sedimentació és quan els materials erosionats són transportats i són dipositats en un altre lloc, en ocasions molt llunyà. • Erosió Transport Sedimentació
 3. 3. • Aigua amb sediments: si es deixa reposar l’aigua, els sediments cauran fins el fons.
 4. 4. Erosió Sedimentació Erosió Sedimentació Transport Transport
 5. 5. 2. Els factors externs de creació del relleu Són aquells elements que es troben a l’exterior de l’escorça terrestre. Tenen el poder d’erosionar, és a dir de desgastar, el relleu, fins canviar-lo totalment. 2.1. L’aigua 2.2. El vent 2.3. Els éssers vius
 6. 6. 2.1. L’aigua com a factor de formació del relleu. • L’aigua, en forma de pluja, de rius, o de mar, té un paper important. L’aigua pot desgastar la roca i les muntanyes, causant erosió i sedimentació. L’erosió pot donar lloc a depressions fluvials o a valls fluvials. (FLUVIAL significa que pertany o està relacionat amb un riu.)
 7. 7. L’aigua d’un riu pot erosionar el relleu fins crear un canó com el del riu Colorado…
 8. 8. … o dipositant els sediments que ha erosionat creant deltes. Delta del Mississipi, Estats Units d’Amèrica. Delta de l’Ebre, Espanya.
 9. 9. El delta de l’Ebre es va anar creant durant segles, a mesura que el riu Ebre dipositava els sediments que l’aigua havia anat erosionant i arrastrant.
 10. 10. L’aigua de la pluja també pot erosionar les muntanyes fent caure terra o grans roques.
 11. 11. L’aigua gelada també pot trencar muntanyes…
 12. 12. … i els rius d’aigua gelada (glaceres) poden erosionar una muntanya fins crear una vall glacial.
 13. 13. Si una glacera ha creat una vall s’anomena vall glaciar, i té forma de U... En canvi, si un riu ha creat una vall s’anomena vall fluvial, i té forma de V.
 14. 14. L’aigua pot crear coves i gorges a la roca calcàrea (això s’anomena relleu kàrstic).
 15. 15. I la força de les onades de la mar poden erosionar la costa, provocant que les roques caiguin a la mar.
 16. 16. 2.2. El vent com a factor de formació del relleu. • L’acció constant del vent arrastrant petits granets de sorra pot erosionar les roques i les muntanyes.
 17. 17. 2.3. Els éssers vius com a factor de formació del relleu. • Les arrels dels arbres poden trencar roques, però també poden retenir la terra i evitar l’erosió. • Alguns cucs o insectes que viuen a la terra poden canviar la terra. Com que l’airejen, entrarà més aigua, i la roca serà més permeable a l’aigua i s’erosionarà més.
 18. 18. L’acció humana també és un factor de formació del relleu. Com els animals o les plantes, nosaltres som un ésser viu que modifica el relleu, tot i que de formes molt diferents. Un cas d’acció humana és la deforestació: Les arrels dels arbres contribueixen a evitar l’erosió, de manera que si es deforesta una àrea, la terra queda menys fixada i és més fàcil que s’erosioni amb la pluja.
 19. 19. Més acció humana: la mineria… La mineria a cel obert, per obtenir materials per diferents usos, també pot canviar el relleu. Pot obrir un gran forat a la superfície de la terra, o fer desaparèixer mitja muntanya.
 20. 20. Les grans obres de construcció són un altre exemple d’acció humana de modificació del relleu: L’home també pot modificar la el relleu natural. amb grans obres. Per exemple, obrint canals per permetre la navegació: com el canal de Sueç, totalment artificial O construïnt ports com el de Barcelona, que va canviar la línia de la costa, com a altres llocs.

×