Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els animals vertebrats

957 views

Published on

Autor: Fabio Cozar

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els animals vertebrats

  1. 1. ELS ANIMALS VERTEBRATS
  2. 2. PEIXOSEl cebrita o daniocebra .Peix zebra o pezcebra.És un peix tropical quepertany a la familiadels ciprínids. Es unconegut peixdaquari .Reproducció: cadaparella produeix entre100 i 200 embrions a lasetmana.El peix zebra técèl·lules al cor que esregeneren i que sónmolt semblants a lesdels humans.
  3. 3. ELS AMFIBISLitoria chlorisReineta d’ulls vermells australianaReina de ojos rojos australianaOriginaria d’Australia al nordde Sydney en ProserpineSón ovípars, que vol dir que neixend’ous. Ponen els ous a l’aigua perquèno tenen closca i a terra s’assecarien.Les característiques dels amfibis són:- Viuen prop de l’aigua.- Tenen la pell nua.- Quan són larves respiren per lesbrànquies i, dadults, pels pulmons i perla pell.- Fan metamorfosi, és a dir, canvien deforma durant la seva vida.- Les extremitats són potes, excepte lescecílies, que no en tenen. Algunsamfibis tenen entre els dits unamembrana per nedar
  4. 4. ELS RÈPTILSTimon lepidusLlargandaix ocel.latUna espècie pròpiadel sud-est dEuropa,associada aecosistemesmediterranis.És ovipar.El llangardaix ocel·latés el més gros de totsels llangardaixosd’Europa. Pot arribara fer fins a 80-90 cmde llargada. Lespotes són gruixudes iels dits tenen unglespunxegudes.
  5. 5. LES AUSStruthio camelusEstruç o avestruzViuen a les sabanes i alssemideserts dÀfrica, tantal nord com al sud de lazona tropical boscosa.Reproducció: Ovípara,incubació:42 i 46 dies.Nombre d’ous :de 2 a 11ous.És locell vivent més gran,fa fins a 2,5 metresdalçada. L’estruç ésfamós per amagar elcap dins larena al primersenyal de perill.
  6. 6. ELS MAMÍFERSPastor alemanyViuen en tots elsllocs on els agafauna família percuidar-los.És vivípar. És una de les racesde gos méspopulars del món.Treballador nat,afectuós amb lafamília, excel·lentguardià, pacient iprotector amb lacanalla.

×