Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
1. què és la vida
1. què és la vida
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Biomolècules (20)

Advertisement

More from ciencies.mon.contemporani (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Biomolècules

  1. 1. Biomolècules
  2. 2. Tipus de biomolècules <ul><li>L’aigua </li></ul><ul><li>Les sals minerals </li></ul><ul><li>Nutrients energètics: Glúcids i Lípids </li></ul><ul><li>Proteïnes </li></ul><ul><li>Àcids nucleics </li></ul>
  3. 3. L’aigua <ul><li>L’aigua es troba en tres formes a la matèria viva: </li></ul><ul><ul><li>Aigua circulant: sang, saba,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua intersticial: entre les cèl·lules (intercel·lular). </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua intracel·lular: al citosol i a l’interior dels orgànuls. </li></ul></ul>
  4. 4. Característiques de l’aigua <ul><li>Elevada força de cohesió o tensió superficial: degut als enllaços d’hidrogen. </li></ul><ul><li>Elevada calor específica: la converteix en estabilitzador tèrmic de l’organisme davant canvis bruscos de temperatura a l’ambient. </li></ul><ul><li>Elevada calor de vaporització: degut a que cal trencar tots els enllaços d’hidrogen. Bona substància refrigerant quan s’evapora (suor). </li></ul><ul><li>Densitat més alta en estat líquid que en estat sòlid: permet la vida a sota de rius, mars i llacs. </li></ul><ul><li>Elevada constància dielèctrica: té molècules dipolars i això la fa un gran medi dissolvent de compostos iònics com les sals. </li></ul><ul><li>Baix grau d’ionització: de cada 10 milions de molècules només una es troba ionitzada. </li></ul>
  5. 5. Funcions de l’aigua en els éssers vius <ul><li>Dissolvent i de transport de substàncies . </li></ul><ul><li>Bioquímica: intervé en nombroses reaccions químiques (condensació, hidròlisi,…) </li></ul><ul><li>Estructural: Dóna volum i forma a les cèl·lules. </li></ul><ul><li>Mecànica amortidora: a les articulacions el líquid sinovial,… </li></ul><ul><li>Termoreguladora: Deguda a la seva calor específica i a la seva elevada calor de vaporització. </li></ul>
  6. 6. Les sals minerals <ul><li>Les sals minerals es troben en tres formes a la matèria viva: </li></ul><ul><ul><li>Precipitades: constitueixen estructures sòlides, insolubles amb funció esquelètica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissoltes: Ions i cations que mantenen un grau de salinitat constant i ajuden a mantenir constant el pH de l’organisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Associades a substàncies orgàniques: junt a proteïnes (fosfoproteïnes), junt a lípids (fosfolípids),... </li></ul></ul>
  7. 7. Nutrients energètics <ul><li>Glúcids i lípids: entre altres funcions tenen la d’aportar energia a través del metabolisme. </li></ul><ul><li>Són transformats en ATP. </li></ul>
  8. 8. ATP <ul><li>L’adenosin trifosfat és la molècula de transferència d’energia més important dins de la cèl·lula. </li></ul><ul><li>Formada per una adenina (base nitrogenada), una ribosa i tres grups fosfat . </li></ul>

×