Elementosfactoresclima 1223225723541055-8

767 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
256
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elementosfactoresclima 1223225723541055-8

 1. 1. TEMPSICLIMAIsaac Buzo SánchezIES ExtremaduraMontijo (Badajoz)FACTORS I ELEMENTSImagen del diario digital elmundo.com
 2. 2. INTRODUCCIÓ:Diferència entre temps i climaEl temps és lestat físic de latmosfera en un moment i un lloc determinat, mentreque el clima és la successió dels estats de temps. Mentre que el tempsatmosfèric estudia la meteorologia (branca de la física), el clima és lobjectedestudi de la climatologia, branca de la geografia física.Exemple: si estiguéssim veient una pel·lícula, el temps atmosfèric vindriarepresentat per cada filmograma, mentre que el clima seria la successió defilmogrames o el que és el mateix, la pel·lícula sencera.Prof. Isaac Buzo Sánchez
 3. 3. INTRODUCCIÓTEMPS I CLIMATemperaturesPrecipitacionsHumitatInsolacióNubositatPressió i ventsELEMENTSASTRONÒMICSZonalitatFACTORSDINÀMICSCorrent en “xorro”Front polarCaracterístiques de les masses d’aireCentres d’accióFACTORSGEOGRÀFICSInfluència MarinaAltitut MitjaOrientacióProximitat als continentsFACTORSEs composen de: Són modificats per:Prof. Isaac Buzo Sánchez
 4. 4. ELEMENTS CLIMÀTICSEls elements del temps odel clima són aquelles qualitatsfísiques de latmosfera que sónquantificables i per tant es podenmedir mitjançant aparells específics:temperatura, precipitacions, humitat,pressió, vent, insolación, humitat, etc.Per medir aquestes variablessutilitza un sistema normalitzatdaparells que es localitzen en lesestacions meteorològiques. Per aser vàlida la mesura i per tant podercomparar uns llocs amb uns altreshan de tenir les mateixescaracterístiques (distància al sòl,grandària, localització, buidada,etc...)Fuente: wikimedia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 5. 5. ELEMENTS CLIMÀTICS:Temperaturas-És el grau de calor de laire.Es medeix en graus centígraus (ºC) o grausFarenheit (ºF).Pel seu mesurament sutilitza el termòmetre.Es pot representar mitjançant mapes de línies(isotermas) o mitjançant mapa de coropletas(amb tintes isomètriques).Les temperatures varien a causa de:Proximitat al marLatitudAltitudLamplitud tèrmica és la diferència entre latemperatura màxima i la mínima.Quan les temperatures baixen de 0 ºC esproduïxen gelades, major a linterior que a lacosta.Font: banco de imágenes CNICEProf. Isaac Buzo Sánchez
 6. 6. ELEMENTS CLIMÀTICS:Mapa de temperaturesMapa de IsotermesMapa de coropletesFont: http://www.proteccioncivil.org/informes/manueltrujillo/inun_ciudadreal_2.htm y http://espanol.weather.com/maps/intleuropa.htmlProf. Isaac Buzo Sánchez
 7. 7. ELEMENTS CLIMÀTICS:Humitat de l’aire-Quantitat de vapor daigua que contélaire.Depèn de factors com la proximitat almar i de la temperatura (disminuïx quanaugmenta la temperatura).L’aparell que medeix la humitat ésl’Higròmetre.Es medeix en tant per cent en relacióamb la quantitat de vapor daigua quepodria contenir la massa daire en casdestar saturat.A Espanya es supera el 70 % a lesàrees costaneres i a la submeseta nord(aquí amb diferències estacionals).Font: banco de imágenes CNICEProf. Isaac Buzo Sánchez
 8. 8. ELEMENTS CLIMÀTICS:Precipitacions- És la caiguda daigua procedent dels núvols.- Pot ser en forma líquida o sòlida.- Es medeix amb el pluviòmetre en mil·límetres(mm) o litres per metre quadrat (l/m2).-Es representa en els mapes mitjançant línies(Isoyetas) o mitjançant tintes isomètriques detons blaus (mapes de coropletas).Soriginen per lelevació, refredament icondensació del vapor daigua contingut enlaire.Tipus de pluja: Orogràfica, convectiva i frontal.A Espanya es caracteritzen per tenir un volumanual modest i per tenir una gran variabilitatinteranual, estacional i espacial en funció delsfactors climàtics.Sidentifiquen tres regions atenent a la quantitatde precipitacions:Espanya humida, Espanya seca i Espanyaàrida.Fuente: wikimedia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 9. 9. ELEMENTS CLIMÀTICS:Precipitacions, TipusLes precipitacions es produïxen pergravetat, quan la grandària de lagota daigua que composen el núvolaugmenta i el seu pes és major quela força de laire ascendent.Perquè plogui ha dhaver aiguacondensada en latmosfera (núvols) iaquesta es condensa quan lamasses daire ascendeixen i esrefreden, condensant-se el vapordaigua.Per tant, quan hi ha ascensos demasses daire, es poden produirprecipitacions, i quan es produïx elcontrari (laire descendeix) hi hatemps estable i assolellat.Elaboració pròpiaProf. Isaac Buzo Sánchez
 10. 10. ELEMENTS CLIMÀTICS:Precipitacions: ConvectivaLaire ascendeix i per tant es condensa formant núvols i precipitacions quanPluja Convectiva:Laire en contacte amb unasuperfície calenta, selevaper la calor, i la humitat queconté es condensa produint-se precipitacions (situacióde tempestes destiu).1Elaboración propiaProf. Isaac Buzo Sánchez
 11. 11. ELEMENTOS CLIMÁTICOS:Precipitaciones: OrográficasLaire ascendeix i per tant es condensa formant núvols i precipitacions2Pluja Orogràfica:Les masses daire humideses troben amb una serraladaveient-se en lobligaciódelevar-se per asobrepassar-la.En aquest ascens, el vapordaigua es condensa,produint-se precipitacionsen el vessant de sobrevent,sent el vessant de Sotaventun lloc sec, doncs laire jabaixa sense humitat.Efecte FoëhnElaboració pròpiaProf. Isaac Buzo Sánchez
 12. 12. ELEMENTS CLIMÀTICS:Precipitacions: FrontalsLaire ascendeix i per tant es condensa formant núvols i precipitacions3.1Pluja Frontal. Front Fred.Una massa daire fred (procedent del nord) avança sobre una massadaire càlid (procedent del sud). Laire càlid és menys dens i es veuobligat a ascendir sobre la massa daire fred, condensant-se en aquestascens ràpid el vapor daigua.Elaboración propiaProf. Isaac Buzo Sánchez
 13. 13. ELEMENTS CLIMÀTICS:Precipitacions: FrontalsLaire ascendeix i per tant es condensa formant núvols i precipitacions3.2Pluja Frontal. Front Càlid.Una massa daire càlid (procedent del sud) avança sobre una massadaire fred (procedent del nord). Laire càlid és menys dens i ascendeixsuaument sobre la massa daire fred que actua com un tascó condensant-se lentament en núvols del tipus estratIforme i deixant gran quantitat deprecipitacions davant del front.Elaboración propia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 14. 14. Laire ascendeix i per tant es condensa formant núvols i precipitacions3.3Pluja Frontal. Front Oclòs.Un front fred ha arribat a un front càlid, quedant en superfície duesmasses daire fred (de diferents característiques) i en altura una massadaire càlid.ELEMENTS CLIMÀTICS:Precipitacions: FrontalsElaboración propia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 15. 15. ELEMENTS CLIMÀTICS:Precipitacions: FrontalsEls Fronts es representen en els mapes del temps mitjançant símbols,triangulars el fred, semicirculares el càlid, alternança dambdós loclòs i un cap adavant i altre cap a enrere lestacionari.Front CàlidFront OclòsFront FredFuente: elmundo.es Prof. Isaac Buzo Sánchez
 16. 16. ELEMENTS CLIMÀTICS:Mapa de precipitacionsMapa d’IsoietesMapa de CoropletesFuente: http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/tempoweb/mcr8/isoyetas.htm yhttp://hispagua.cedex.es/datos/agua_espana/img/preci.jpgProf. Isaac Buzo Sánchez
 17. 17. ELEMENTS CLIMÀTICS:Insolació- És la quantitat de radiació solar rebuda per la superfície terrestre.- Varia amb la latitud i lorientació del relleu.- Es medeix amb l’heliògraf en nombre dhores de insolación.- A Espanya se superen les 2000 hores de sol a lany.- Existeixen notables diferències entre la cornisa cantàbrica que lainsolación és menor i les àrees del sud-est peninsular i Canàries, on sesuperen àmpliament.Fuente: wikimedia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 18. 18. ELEMENTS CLIMÀTICS:NubositatÉs lestat de latmosfera en el qual el cel apareix cobert de núvols en majoro menor grau.Es medeix en vuitens de volta celeste cobertes per núvols (per observaciódirecta).Per a medir laltura dels núvols sutilitza el “ceilómetro”.-A Espanya làrea amb més nuvolositat és la cornisa cantàbrica,mentre queel major nombre de dies buidats es troben a la Vall del Guadalquivir, costasudatlàntica i algunes zones de Canàries.Fuente:Banco de imágenes del CNICE y wikimedia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 19. 19. ELEMENTS CLIMÀTICS:Pressió i ventsPRESSIÓ- És el pes de laire sobre la superfície de la terra.- Es medeix en mil·libars (mb).- Susa el baròmetre per al seu mesurament.- En els mapes es representen mitjançant línies queuneixen punts amb la mateixa pressió.- Si la pressió és major de 1013 mb ens trobem ambun anticiclón.-Si és menor amb una borrasca.-Depèn de les característiques de les masses daire:Hivern: dominen les altes pressionsTardor i Primavera: les baixes pressionsEstiu: les altes pressions.Fuente:Banco de imágenes del CNICE y wikimedia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 20. 20. ELEMENTS CLIMÀTICS:Pressió i ventsMapa del temps oisobàric, en el que esrepresenta la pressiómitjançant lús disòbaresque uneixen punts quetenen igual pressió.Aquells llocs que tenenmés de 1013 mb esdenominen centres daltapressió o anticiclones,mentre que els que tenenmenys són centres debaixa pressió oborrasques.IsobaraCentre d’alta pressió o anticiclóCentre de baixa pressió o borrascaFuente: elmundo.es Prof. Isaac Buzo Sánchez
 21. 21. ELEMENTS CLIMÀTICS:Pressió i ventVENTEls vents són moviments horitzontals de massesdaire.-Es produïxen com a conseqüència de lesdiferències de pressió.-Circulen des de les zones dalta pressió a leszones de baixa pressió, seguint aproximadamentladreça marcada per les isòbares.-Per a medir sutilitza el penell (foto superior).- Per a medir la seva velocitat sutilitza elanemòmetre (baix).A Espanya els vents dominants són els deponent (doest a est).Fuente:wikimediaProf. Isaac Buzo Sánchez
 22. 22. ELEMENTS CLIMÀTICS:Pressió i ventA lhemisferi nord, i a causa del efecte de Coriolis, el vent circula en e ls centresde baixa pressió en contra de les agulles del rellotge i en els centres daltapressió segons les agulles del rellotge.Elaboración propiaProf. Isaac Buzo Sánchez
 23. 23. ELEMENTS CLIMÀTICS:Pressió i ventCom més gran sigui el gradient de pressió (és a dir com més gran sigui ladiferència de pressió des dun lloc a altre) major serà la intensitat del vent.En un mapa del temps el gradient de pressió sobserva en els llocs onexisteixen moltes isòbares juntes.El gradient de pressióés molt alt, existeixenmoltes isòbares juntes,el vent en aquest llocserà molt fortNo existeix cap isòbarapròxima, el que indicaque pràcticament novaria la pressió i per tantno hi ha moviment demasses daire.Fuente:elmundo.es Prof. Isaac Buzo Sánchez
 24. 24. FACTORS CLIMÀTICS:Astronòmics: Zonalitat-La Península Ibèrica es troba a la zona temperada del planeta (35º-43º N)Aquesta localització provoca una marcada estacionalitat en els nostres climes, acausa de la diferència en la incidència dels raigs de sol al llarg de lany.-Aquesta zonalidad fa que existeixi variació de temperatura de Nord a Sud de lapenínsula.Fuente: Educaplus y wikimediaProf. Isaac Buzo Sánchez
 25. 25. FACTORS CLIMÀTICS:Factors dinàmics: Corrent en “chorro”.- Es tracta dun corrent tubular deforts vents que circulen per lescapes altes de latmosfera entre els30º i els 50º de latitud Nord ambsentit est-Oest.- Pot arribar a velocitats dentre 300 i400 km/h.-Formant un cinturó al voltant de laTerra. Aquest corrent fa que elsvents que arriben a la Penínsulavengen carregats de gran humitatper haver estat en contacte amblOceà Atlàntic. També rep el nom deJet Stream.Fuente:wikimedia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 26. 26. FACTORS CLIMÀTICS:Factors dinàmics: Front Polar-És la separació entre les duesmasses d’aire de característiqiesfísiques (temperatura, humitat...)diferent: aire polar fred i aire tropicalcàlid.- En els Fronts es produeix granquantitat de precipitacions degut aque les masses d’aire càlidascendeixen sobre les d’aire fred,provocant la condensació de lahumitat i la conseqüent precipitació.- A l’estiu aquesta línia es mou cap alnord d’Europa, quedant la Penínsulabaix la influència de les masses d‘airecàlid, per tant sense moltespossibilitats de precipitacions i ambmajors temperatures.Fuente: wikimediaProf. Isaac Buzo Sánchez
 27. 27. FACTORS CLIMÀTICS:Factors dinàmics: Centres d’acció-Són centres d’altes (anticicló) obaixes pressions (borrasques).- Les altes pressions provoquen quedescendeixin masses d’aire i per tantno es produeixin precipitacions.- A les zones de baixes pressionsl’aire és ascendent, condensant-se ipodent produir-se precipitacions.- A la península dominen els següentscentres d’acció:-Anticiclònics: Anticicló de lesAzores, Escandinau, Anticiclótèrmico europeu i ibèric.-Borrasques: Depressiód’Islàndia; depressió del golf deGénova; depressió tèrmica delnord d’Àfrica i de linteriorpeninsular.Fuente: http://www.cdlibre.org/pau/2003S/PAU_CV_2003S_CTM_02g.jpgProf. Isaac Buzo Sánchez
 28. 28. FACTORS CLIMÀTICS:Factors dinàmics: Centres d’accióFuente:wikimediaProf. Isaac Buzo Sánchez
 29. 29. FACTORS CLIMÀTICS:Factors geogràfics: influència marina.-La proximitat al mar exerceix un efecte termo-regulador, suavitza lestemperatures, diluïnt-se el seu efecte a mesura que entrem en el continent. Lescaracterístiques de les corrents marines (fredes o càlides) també influeixen en elclima de les zones costaneres.- La constitució massisa de la península fa que es notin les diferències tèrmiquesentre l’interior i la costa.HIVERNESTIUFuente:wikimedia y elaboración propiaProf. Isaac Buzo Sánchez
 30. 30. FACTORS CLIMÀTICS:Factors geogràfics: altitut-L’altitut provoca un descens de les temperatures, denominat “gradient tèrmicvertical”, consistent en el descens d’una mitja de 0,6 ºC per cada 100 m d’altitut.- A la Península Ibèrica amb una altitut mitja de 660 m i la presència de relleusmuntanyosos que superen els 1000 m el gradient tèrmic vertical es fa patent.Podem observar en aquest mapa detemperatures mitges annuals, com les menorstemperatures es donen a les zones coincidentsamb coordilleres, això es deu al gradient tèrmicvertical.Fuente: HispaguaProf. Isaac Buzo Sánchez
 31. 31. FACTORS CLIMÀTICS:Factors geogràfics: orientació-L’existència de relleus muntanyosos dificulten l’entrada de masses d’aire,provocant precipitacions orogràfiques en el costat (sobrevent) i descens de lesprecipitacions en els costat interior (sotavent). Això es coneix com “efecte foehn” iva acompanyat d’un augment de la presió i les temperatures al costat de sotavent,degut a que la massa d’aire ja baixa seca (ha descarregat a sobrevent)..-L’orientació dels sistemes muntanyosos amb respecte al sol també produeix quehi hagi major temperatura en el costat que rep major insolació (solana) quel’oposada (ombria)-La disposició del relleu peninsular envoltant la messeta, provoca un descens deles precipitacions cap a l’interior.Elaboración propia Prof. Isaac Buzo Sánchez
 32. 32. FACTORS CLIMÀTICS:Factors geogràfics: proximitat delscontinents europeu i africà- La proximitat a les masses continentals europea i africana facilita la influènciade les masses d’aire que estan sobre ells, així a l’hivern entra aire fred del nordeuropeu, mentra que a l’estiu entra aire càlid del sud africà.Zona temperadaZona càlidaZona fredaFuetne: WikimediaProf. Isaac Buzo Sánchez

×