Els serveis

700 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
700
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
276
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els serveis

 1. 1. ELS SERVEIS. EL TURISME
 2. 2. EL SECTOR TERCIARI O DE SERVEIS• El sector terciari o de serveis comprèn elconjunt de prestacions destinades a satisfer lesnecessitats i demandes de la societat.• Les característiques principals són:• Activitats immaterials i intangibles• Engloba activitats molt diverses• Solen ser activitats impossiblesdemmagatzemar• Es valora la qualitat de la prestació• Actualment cal destacar el que sanomenasector terciari superior o quaternari.• Serveis progressius.• Els serveis es poden classificar en:• Serveis públics• Serveis de producció i de distribució• Serveis de consum final• Serveis estancats
 3. 3. EL SECTOR SERVEIS A ESPANYA• Els serveis solen localitzar-se a les grans ciutats, a zones ambmolta activitat industrial i a les àrees turístiques. Persubsectors, hi trobem:• El subsector de serveis socials es reparteix de manera forçaequitativa dins del territori ( serveis administratius, sanitaris,educatius...)• El subsector de les comunicacions , finances i serveis a lesempreses solen concentrar-se a Madrid , Barcelona,València i Sevilla.• Les empreses comercials solen concentrar-se sobretot aCatalunya, Andalusia, Comunitat de Madrid i ComunitatValenciana.• Si es considera el percentatge dempreses del sector terciarila majoria es concentren a Catalunya, la Comunitat deMadrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana. Les zones ambmenys empreses del sector terciari es troben en regions ambun pes relativament important del sector primari o secundari
 4. 4. ELS SERVEIS EN LA SOCIETAT DEL BENESTAR• Administració Pública• Educació• Sanitat
 5. 5. ESPANYA UNA POTÈNCIA TURÍSTICA• El turisme és una forma de lleure de la societat que s’ha convertit en un fenomen de masses.• Continuem sent una destinació turística de primer ordre ja que estem entre les cinc primeresdestinacions turístiques del món, tant pel que fa al nombre de visitants com al volum d’ingressosque aquests visitants aporten i això fa que el turisme tingui un gran pes econòmic.• El turisme que es fa al nostre país és l’anomenat de sol i platja i contribueix a la creaciód’importants llocs de treball ( comerç, hoteleria, restauració..). Al voltant del sector turístics’estructuren un seguit d’empreses: empreses turístiques, companyies aèries, majoristes,operadors turístics etc• La procedència dels turistes que visiten Espanya és majoritàriament europea: Regne Unit,Alemanya, França i més recentment Rússia i lEuropa de lest• Els llocs preferents de destinació turística són Catalunya i els arxipèlags balear i canari
 6. 6. LA IMPORTÀNCIA DEL TURISME• Durant els anys seixanta el turisme vacontribuir a la transformació social, amblarribada de noves modes, costums iformes de vida i és considerat un factorimportant de transmissió de valors, idees iproductes.• Laportació del turisme a leconomiaespanyola és també molt important per lacontribució que tenen les divisesprocedents del turisme al PIB. Espanya ésper tant, una potència turística amb seguitde petites empreses o microempresesdedicades a aquest sector: restauració,hoteleria etc. La feina al sector turístic solser estacional, amb salaris baixos i unpercentatge elevat de dones i poblacióimmigrant.
 7. 7. 12
 8. 8. EL TURISME NACIONAL• Desplaçaments de cap de setmana: Les principalsactivitats turístiques que provoquen desplaçamentsper al cap de setmana són: els esports daventura,lesquí, el golf, turisme cultural turisme rural,assistència a espectacles esportius etc. Totes aquestesactivitats comporten un augment dels serveis detransport, hoteleria, restauració..., generant llocs defeina.• Proliferació de segones residències: Solen ser mésabundants vora el mar, la muntanya o la neu, amblobjectiu de garantir tranquil·litat. La proliferació desegones residències al món rural ha produïtimportants impactes al paisatge, però també ha elevatel nivell de vida de les persones que viuen en aquesteszones.• Desplaçaments de vacances: Els desplaçaments dinsdel territori nacional sadrecen sobretot cap aAndalusia i Catalunya. Els desplaçaments cap alexterior tenen com a principals destinacions: França,Portugal, Regne Unit i Itàlia....
 9. 9. IMPACTE DEL TURISME SOBRE EL PAISATGE• Lactivitat turística sol ocasionar els següentsproblemes mediambientals:• A les zones de la costa: Sha produït una urbanitzacióabusiva del litoral amb la construcció d edificacionsdesordenades tant a prop de la platja com a lesvessants de les muntanyes més properes al mar.Salinització dels aqüífers deguda a la sobreexplotaciódel pous que ha comportat problemes en elssubministrament daigua potable. També sorgeixenproblemes d eliminació de residus i de contaminaciódaigües marines.• La construcció de ports esportius amb dics quesendinsen al mar ha comportat la pèrdua desedimentació de sorra a les platges.• A les zones de muntanya: La instal·lació destacionsdesquí i totes les infraestructures que això comporta,provoquen alteracions en la fauna i en la vegetació iafavoreixen lerosió del sòl.
 10. 10. CANVIS EN EL SECTOR TURÍSTIC• Davallada de la despesa mitjana per persona• Menys durada de les estades,• Utilització de companyies aèries de low cost o baix preu• Contractació de viatges per Internet• Noves destinacions turístiques força competidores.• La crisi econòmica ha fomentat laplicació de novespolítiques turístiques que ajudin a potenciar els 3 tipusprincipals de turisme que es donen a Espanya:• Turisme de sol i platja. Aconseguir la bandera blava dequalitat de les platges espanyoles a través de millores en elsanejament i equipament de les platges. Limitacions a laconstrucció , foment de la qualitat mediambiental,modernització hotelera i diversificació de les ofertes doci.• Turisme cultural i de ciutat. Incrementar loferta cultural :museus, ciutats patrimoni de la UNESCO ( Compostela,Córdova, Salamanca), col·leccions dart etc.• Turisme esportiu. Millorar i incentivar les ofertes basadesen activitats esportives: golf, estacions desquí, activitatsnàutiques o turisme de iot i vela etc.
 11. 11. EL SECTOR TURÍSTIC A CATALUNYA• El model sanitari català considerat un dels millors delEstat, es troba amb importants dificultats actualmentper què la despesa sanitària ha crescut molt.• El turisme cultural que tot i concentrar-se a Barcelonaes distribueix cada cop més per tot el territori.• Leducació• Actualment la incidència de la immigració, la majornatalitat i la mobilitat de la població han comportat unaugment de la demanda de places a infantil i primària .• B. EL TURISME• Catalunya és la principal destinació turística de lEstat iuna de les més sol·licitades dEuropa. Destaca:• El turisme de sol i platja que es concentra principalmenta la Costa Brava i Costa Daurada.• El turisme de ciutat• Cal destacar lincrement del turisme de la neu i demuntanya, el turisme natural, el turisme desports iaventura etc•

×