Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema6

11,357 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Tema6

 1. 1. El clima Tema 6 Geografia - 2n Batxillerat - Escola Pia Santa Anna - Mataró
 2. 3. Índex <ul><li>1. Factors que condicionen el clima </li></ul><ul><ul><li>1.1 La latitud i la radiació solar </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. La influència marítima i continental </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 El relleu </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4 La circulació general atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Elements del clima </li></ul></ul><ul><ul><li>2.1 La insolació i la nuvolositat </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Les temperatures </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. La humitat de l’aire </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 La pressió atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5 Els vents </li></ul></ul><ul><ul><li>2.6 Les precipitacions </li></ul></ul><ul><ul><li>2.7 L’evaporació i l’aridesa </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Tipus de temps a Espanya </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1 Situacions convectives </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Situacions advectives </li></ul></ul><ul><li>4. Tipus de clima a Espanya </li></ul><ul><ul><li>4.1 Domini oceànic </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Domini mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 Domini interior </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4 Domini de muntanya </li></ul></ul><ul><ul><li>4.5 Domini de les Canàries </li></ul></ul><ul><ul><li>4.6 El clima urbà </li></ul></ul><ul><ul><li>5. El clima de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1 Factors que determinen el clima </li></ul></ul><ul><ul><li>5.2 Tipus de clima </li></ul></ul>Geografia - 2n Batxillerat - Escola Pia Santa Anna - Mataró
 3. 4. 1. Factors que condicionen el clima <ul><li>Els factors són trets permanents que exerceixen una influència constant i invariable. </li></ul><ul><li>Una possible classificació és la següent: </li></ul><ul><li>Factors astronòmics: latitud, radiació solar,... </li></ul><ul><li>Factors geogràfics: influència marítima i continental, relleu,... </li></ul><ul><li>Factors termodinàmics: circulació general de l’atmosfera,... </li></ul>
 4. 5. 1.1 La latitud i la radiació solar <ul><li>La península ibèrica es localitza entre 36 º i 44º de latitud Nord, a la zona temperada. </li></ul><ul><li>La diferència de latitud provoca una variació en la durada mitjana del dia i la nit (dins la península, i especialment a les Canàries) </li></ul><ul><li>La durada mitjana del dia determina la quantitat de radiació sola rebuda. </li></ul>
 5. 6. 1.2 La influència marítima i continental <ul><li>El mar actua com a regulador de la temperatura, degut a la diferència de calor entre l’aigua i la terra, i la capacitat de generar vapor d’aigua (precipitacions) </li></ul><ul><li>La diferència de temperatures provoca brises a la costa (suavitzen les temperatures). </li></ul><ul><li>La península es troba en mig de masses marítimes i de masses continentals, per tant sota la influència de vents de totes bandes. </li></ul>
 6. 8. 1.3 El relleu <ul><li>Els territoris més elevats tenen temperatures mitjanes inferiors. </li></ul><ul><li>El relleu obstaculitza l’entrada de masses d’aire (segons altitud i orientació dels sistemes) </li></ul><ul><li>El relleu modifica la temperatura i la humitat de les masses d’aire. (xoquen, s’eleven, baixen temperatures i forma precipitacions). També provoquen l’efecte Fönh. </li></ul>
 7. 9. Efecte Föhn Efecto Foehn. La topografía obliga a la masa de aire a ascender, condensando el vapor de agua y dando lugar a lluvias orográficas (efecto barrera). A sotavento el aire ya seco desciende rápidamente aumentando la presión atmosférica y la temperatura (efecto Foehn).
 8. 10. 1.4 La circulació general atmosfèrica <ul><li>En funció de si la superfície terrestre s’escalfa o es refreda pot originar zones d’aire fred o calent. </li></ul><ul><li>L’aire calent és menys dens i lleuger. Tendeix a elevar-se. L’aire es desplaça de les zones d’altes a les de baixes pressions=> generen vents, intercanvis de calor i transport de vapor d’aigua. </li></ul><ul><li>El vent bufa més fort com més gran és la diferència de pressió. (Coriolis) </li></ul>
 9. 11. Coriolis http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Parabolic_dish_ellipse_oscill.gif http://www.youtube.com/watch?v=49JwbrXcPjc&feature=related
 10. 12. 1.4 La circulació general atmosfèrica <ul><li>Components: </li></ul><ul><li>a) Masses d’aire </li></ul><ul><li>b) Fronts </li></ul><ul><li>c) Centres d’acció </li></ul><ul><li>d) Corrent en jet o jet stream. </li></ul>
 11. 13. Masses d’aire <ul><li>Una massa d’aire és un gran volum d’aire que pel fet d’haver estat sobre una regió font o brollador, té unes característiques de temperatura i humitat horitzontalment, però no en alçada. </li></ul><ul><li>Les masses que ens afecten a la península són del domini polar, àrtic i tropical </li></ul><ul><li>Es distingeix entre masses d’aire marítimes i continentals. </li></ul><ul><li>http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/satelite/masas </li></ul>
 12. 14. Masses d’aire http://webpages.ull.es/users/jcguerra/docencia/meteorologia/docu/PT7.pdf
 13. 15. Fronts <ul><li>Són grans discontinuïtats en el conjunt de masses d’aire, que oscil.len al llarg de l’any segons les variacions en la circulació general atmosfèrica. Produeixen pertorbacions atmosfèriques que generen inestabilitat i s’associen a precipitacions </li></ul><ul><li>Poden ser: </li></ul><ul><ul><li>Càlids: massa d’aire càlid avança sobre la freda </li></ul></ul><ul><ul><li>Freds: massa d’aire fred sota la càlida </li></ul></ul><ul><ul><li>Oclús: si s’encavalquen </li></ul></ul>http://webpages.ull.es/users/jcguerra/docencia/meteorologia/docu/PT7.pdf
 14. 16. Fronts http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met29.htm
 15. 17. Centres d’acció <ul><li>Són cèl·lules anticiclòniques o ciclòniques al voltant de les quals s’organitza la circulació de les masses d’aire. </li></ul><ul><li>Cèl·lules anticiclòniques: són centres d’altes pressions </li></ul><ul><li>Cèl·lules ciclòniques: són centres de baixes pressions. </li></ul><ul><li>Els centres d’acció es formen en determinades regions. </li></ul><ul><li>Zones altes: són sotmesos a la influència del fet stream, i formen dorsal en cas d’anticicló o tàlveg en cas de la depressió </li></ul><ul><li>http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/pronostico/prevision5.htm (formació d’una depressió) </li></ul>
 16. 18. Centres d’acció
 17. 19. Corrent en jet o jet stream <ul><li>Es tracta d’un corrent d’aire amb velocitats entre 100 i 300 km/h, que bufa entre 500 m i 10000 m d’altitud, sempre d’oest a est (hemisferi Nord) i a una latitud d’entre 40 º N i 60 º N . Circula associat al front polar. </li></ul><ul><li>A la primavera i a la tardor, el corrent es trasllada cap al sud o cap al nord, perd velocitat i pateix ondulacions </li></ul><ul><li>La força de les masses d’aire pot ocasionar una ruptura temporal del corrent (crearà una bossa d’aire => si l’aire és fred = gota freda </li></ul>
 18. 20. Corrent en jet o jet stream
 19. 21. Índex <ul><li>1. Factors que condicionen el clima </li></ul><ul><ul><li>1.1 La latitud i la radiació solar </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. La influència marítima i continental </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 El relleu </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4 La circulació general atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Elements del clima </li></ul></ul><ul><ul><li>2.1 La insolació i la nuvolositat </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Les temperatures </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. La humitat de l’aire </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 La pressió atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5 Els vents </li></ul></ul><ul><ul><li>2.6 Les precipitacions </li></ul></ul><ul><ul><li>2.7 L’evaporació i l’aridesa </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Tipus de temps a Espanya </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1 Situacions convectives </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Situacions advectives </li></ul></ul><ul><li>4. Tipus de clima a Espanya </li></ul><ul><ul><li>4.1 Domini oceànic </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Domini mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 Domini interior </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4 Domini de muntanya </li></ul></ul><ul><ul><li>4.5 Domini de les Canàries </li></ul></ul><ul><ul><li>4.6 El clima urbà </li></ul></ul><ul><ul><li>5. El clima de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1 Factors que determinen el clima </li></ul></ul><ul><ul><li>5.2 Tipus de clima </li></ul></ul>Geografia - 2n Batxillerat - Escola Pia Santa Anna - Mataró
 20. 22. 2. 1. La insolació i la nuvolositat <ul><li>És una mesura de la radiació solar expressada com el nombre d’hores durant les quals els raigs solars assoleixen el nivell del terra. </li></ul><ul><li>Hi influeixen causes astronòmiques (durada dia/nit), el relleu, ... </li></ul><ul><li>La nuvolositat es mesura en % de dies coberts a l’any (els del Nord tenen valors alts i els d’Andalusia tenen més dies clars) </li></ul><ul><li>Els núvols, tot i reduir la insolació també dificulten el refredament de la superfície. Els núvols moderen les oscil·lacions tèrmiques i el risc de glaçades. </li></ul>
 21. 23. 2. 1. La insolació i la nuvolositat <ul><li>La boira </li></ul><ul><li>És un fenomen molt freqüent en zones de muntanya, valls i conques fluvials. </li></ul><ul><li>Es forma si la temperatura del sòl baix per sota de la temperatura de la capa inferior d’aire </li></ul><ul><li>Si hi ha força humitat en l’aire es condensa i forma la boira </li></ul><ul><li>A zones amb menor freqüència de pluges es dóna el fenomen de la calitja o boira seca (es forma a l’estiu) </li></ul>
 22. 24. 2. 1. La insolació i la nuvolositat
 23. 25. 2.2 Les temperatures <ul><li>És un dels índexs bàsics per a l’anàlisi del clima. Indica la quantitat d’energia calorífica de l‘aire, provinent de la diferència entre l’energia solar que arriba a la Terra i la que s’emet de nou a l’espai com a calor irradiada. </li></ul><ul><li>La distribució de la temperatura mitjana depèn de: la latitud, el relleu i la distància al mar </li></ul><ul><li>Isotermes: línees dels mapes de temperatures que uneixen els punts d’igual temperatura. </li></ul>
 24. 26. 2.2 Les temperatures <ul><li>Condicionants de la temperatura </li></ul><ul><li>Latitud: sud i Canàries suporten temperatures més elevades </li></ul><ul><li>Relleu: zones de muntanya més fresques </li></ul><ul><li>Distància al mar: zones costaneres, temperatures més suaus </li></ul><ul><li>A les zones d’interior, temperatures més extremes amb amplitud tèrmiques i risc de glaçades. </li></ul>
 25. 27. 2.3 La humitat de l’aire <ul><li>Es refereix al contingut de vapor d’aigua en l’atmosfera </li></ul><ul><li>Habitualment es mesura la humitat relativa: % de vapor d’aigua a l’atmosfera respecte del valor màxim (valor de saturació) </li></ul><ul><li>El nivell d’humitat està determinat per: la temperatura, la proximitat de masses d’aigua, el relleu, la cobertura vegetal. </li></ul><ul><li>Humitats altes a les regions costaneres, exceptuant zones amb rius i embassaments. </li></ul><ul><li>La humitat produeix l’efecte subjectiu d’augmentar la sensació de calor (xafogor) </li></ul>
 26. 28. 2.4 La pressió atmosfèrica <ul><li>Mesura el pes de la columna d’aire sobre un punt concret. Les unitats de mesura són el mil·libar i el mil.límetre de mercuri. </li></ul><ul><li>El valor de la pressió indica l’estabilitat o la inestabilitat (per sobre o per sota el 1014 mil.libars). </li></ul><ul><li>Isòbares : línies que uneixen punts d’igual pressió. Si estan molt a prop les unes de les altres, major és el gradient o diferència de pressió a la zona. Voldrà dir més vent. </li></ul><ul><li>Els valors mitjans de la pressió varien segons l’estació de l’any. </li></ul>
 27. 29. 2.5 Els vents <ul><li>És aire en moviment </li></ul><ul><li>És degut a les diferències de temperatura i pressió de les diferents masses d’aire </li></ul><ul><li>La circulació atmosfèrica i la disposició del relleu generen vents dominants a cada regió </li></ul><ul><li>http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/10/ciencia/1247252827.html (atlas de vents) </li></ul>
 28. 30. 2.5 Els vents <ul><li>Vents regionals </li></ul><ul><li>Vents del Nord i Nor-est : freds i poc humits (tramuntana- Catalunya; cerç – conca Duero; alisis- Canàries ) </li></ul><ul><li>Vents de l’Est : càlids i secs a l’estiu, temperats i humits a la primavera i a la tardor (llevants del Mediterrani) </li></ul><ul><li>Vents del Sud-est : Llevant- Múrcia, bochorno a Andalusia i la Manxa, xaloc- Catalunya, València i Balears </li></ul>
 29. 31. 2.5 Els vents <ul><li>Vents del Sud i del Sud-oest : Sud-oest, càlids i humits provoquen fortes pluges (garbins o ábregos a la meitat occidental); Sud, nord dela regió de Múrcia </li></ul><ul><li>Vents de l’Oest : vents de ponent provenen de l’Atlàntic, són temperats i humits, originen pluges. Al travessar la Meseta descarregant humitat i s’escalfen, i arriben a la costa valenciana en forma de vents càlids i secs. </li></ul><ul><li>Vents del Nord-oest : vents freds, sec i a ratxes (cerç o cierzo o el mestral, el gallego o regañón). </li></ul>
 30. 32. 2.5 Els vents <ul><li>Vents locals </li></ul><ul><li>Brises costaneres : causades per la diferència de temperatures entre el mar i la terra. </li></ul><ul><li>Brises de muntanya: causades en la diferència de temperatures entre la vall i els vessants. </li></ul>
 31. 33. 2.6 Les precipitacions <ul><li>Es produeix quan una massa d’aire humit es refreda fins a assolir la temperatura del punt de rosada, el vapor d’aigua es condensa i es precipita. </li></ul><ul><li>Isohietes : línies que uneixen punts d’igual precipitació mesurada en mil.límetres </li></ul><ul><li>Líquida o sòlida, segons la temperatura i el procés de concentració </li></ul>
 32. 34. 2.6 Les precipitacions <ul><li>La principal forma de precipitació és la pluja que poden ser de 3 tipus: </li></ul><ul><li>Pluges de convecció: massa d’aire humit que augmenta la temperatura per contacte amb la superfície calenta (puja i al refredar-se plou) </li></ul><ul><li>Pluges ciclòniques. Causades pel desplaçament de masses d’aire humit procedents de l’Atlàntic </li></ul><ul><li>Pluges orogràfiques: causades per l’efecte del relleu, que obliga a les masses d’aire a ascendir i provoca que es refredin </li></ul>
 33. 35. 2.6 Les precipitacions <ul><li>Les característiques més importants del règim de precipitacions són: la freqüència, la regularitat i la intensitat </li></ul><ul><li>Segons les gotes, la regularitat i la intensitat parlarem de: </li></ul><ul><ul><li>Plovisquejos o plugims </li></ul></ul><ul><ul><li>Pluges </li></ul></ul><ul><ul><li>Xàfecs </li></ul></ul><ul><ul><li>tempestes </li></ul></ul>
 34. 36. 2.6 Les precipitacions <ul><li>S’ha de distingir la uniformitat de la pluja caiguda al llarg d’un any </li></ul><ul><li>Les precipitacions varien segons el lloc o estació: </li></ul><ul><ul><li>Espanya humida o verda: zona cantàbrica, nord-occidental (+ 700 mm anuals) </li></ul></ul><ul><ul><li>Espanya seca: meseta castellanolleonesa fina a la depressió del Guadalquivir (200 a 400 mm anuals) </li></ul></ul>
 35. 37. 2.6 Les precipitacions <ul><li>També la distribució de les precipitacions està condicionada pel relleu </li></ul>
 36. 38. 2.7 L’evaporació i l’aridesa <ul><li>L’evaporació: depèn de la insolació, la nuvolositat, la temperatura, la humitat i el vent. </li></ul><ul><li>Si a més tenim en compte la transpiració (pèrdua d’aigua dels éssers vius) podem calcular l’evapotranspiració o balanç hídric. </li></ul><ul><li>Aridesa: relació entre l’evapotranspiració, la precipitació i l’absorció del sòl. Un territori serà àrid si no compensa les pèrdues d’aigua . </li></ul><ul><li>Més de 4 mesos àrids es considera una regió semiàrida i a més de set una regió àrida. </li></ul>
 37. 39. 2.7 L’evaporació i l’aridesa
 38. 40. Informe mensual Espanya <ul><li>http://www.aemet.es/documentos/es/elclima/datos_climat/resumenes_climat/mensuales/2009/res_mens_clim_2009_09.pdf </li></ul>
 39. 41. Índex <ul><li>1. Factors que condicionen el clima </li></ul><ul><ul><li>1.1 La latitud i la radiació solar </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. La influència marítima i continental </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 El relleu </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4 La circulació general atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Elements del clima </li></ul></ul><ul><ul><li>2.1 La insolació i la nuvolositat </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Les temperatures </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. La humitat de l’aire </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 La pressió atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5 Els vents </li></ul></ul><ul><ul><li>2.6 Les precipitacions </li></ul></ul><ul><ul><li>2.7 L’evaporació i l’aridesa </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Tipus de temps a Espanya </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1 Situacions convectives </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Situacions advectives </li></ul></ul><ul><li>4. Tipus de clima a Espanya </li></ul><ul><ul><li>4.1 Domini oceànic </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Domini mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 Domini interior </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4 Domini de muntanya </li></ul></ul><ul><ul><li>4.5 Domini de les Canàries </li></ul></ul><ul><ul><li>4.6 El clima urbà </li></ul></ul><ul><ul><li>5. El clima de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1 Factors que determinen el clima </li></ul></ul><ul><ul><li>5.2 Tipus de clima </li></ul></ul>Geografia - 2n Batxillerat - Escola Pia Santa Anna - Mataró
 40. 42. 3.1 Situacions convectives <ul><li>Observar els diferents mapes de les pàgines 114-115. </li></ul><ul><li>Moviments de les masses d’aire són de tipus vertical </li></ul><ul><li>Nivells de pressió es mantenen estables: </li></ul><ul><ul><li>Alta pressió centrada sobre la península (habitualment hivern) </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixa pressió centrada sobre la península (habitualment primavera/tardor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pantà baromètric (habitualment estiu) </li></ul></ul>
 41. 43. 3.2 Situacions advectives <ul><li>Hi predominen els desplaçaments horitzontals. </li></ul><ul><li>Es classifiquen segons l’origen del vent dominant </li></ul>
 42. 44. Índex <ul><li>1. Factors que condicionen el clima </li></ul><ul><ul><li>1.1 La latitud i la radiació solar </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. La influència marítima i continental </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 El relleu </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4 La circulació general atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Elements del clima </li></ul></ul><ul><ul><li>2.1 La insolació i la nuvolositat </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Les temperatures </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. La humitat de l’aire </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 La pressió atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5 Els vents </li></ul></ul><ul><ul><li>2.6 Les precipitacions </li></ul></ul><ul><ul><li>2.7 L’evaporació i l’aridesa </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Tipus de temps a Espanya </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1 Situacions convectives </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Situacions advectives </li></ul></ul><ul><li>4. Tipus de clima a Espanya </li></ul><ul><ul><li>4.1 Domini oceànic </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Domini mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 Domini interior </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4 Domini de muntanya </li></ul></ul><ul><ul><li>4.5 Domini de les Canàries </li></ul></ul><ul><ul><li>4.6 El clima urbà </li></ul></ul><ul><ul><li>5. El clima de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1 Factors que determinen el clima </li></ul></ul><ul><ul><li>5.2 Tipus de clima </li></ul></ul>Geografia - 2n Batxillerat - Escola Pia Santa Anna - Mataró
 43. 45. 4. Tipus de clima a Espanya <ul><li>La posició de la península entre les zones d’influència de les masses d’aire dóna lloc als diferents climes . </li></ul><ul><li>La península es troba en una zona temperada del planeta. </li></ul><ul><li>Classificació dels climes </li></ul><ul><li>Una de les més exteses és la de Köppen, que estableix regions climàtiques en funció dels elements que més influència tenen en la vegetació </li></ul><ul><li>Important la classificació d’Albentosa, ja que introdueix més factors per la determinació del clima. </li></ul><ul><li>Albentosa classifica el territori espanyol en 5 dominis climàtics: oceànic, mediterrani, interior, de muntanya i canari. Aquest dominis presenten subdivisions i microclimes a les grans ciutats. </li></ul>
 44. 46. 4. Tipus de clima a Espanya
 45. 47. 4.1. Domini oceànic <ul><li>Regularitat en els règims dels elements del clima, sense períodes d’aridesa </li></ul>
 46. 48. 4.1 Domini oceànic <ul><li>Clima oceànic : zona costanera de Galícia i cornisa cantàbrica. Influència de les masses d’aire de l’Atlàntic. Temperatures suaus a l’hivern i moderades a l’estiu. Mitjana 14º C, escassa amplitud tèrmica, força humitat i precipitacions abundants. </li></ul>
 47. 49. 4.1 Domini oceànic <ul><li>Clima oceànic de transició : Interior. Característiques de l’oceànic però debilitat perquè ens allunyem de la costa. Augment amplitud tèrmica. Disminueix la precipitació. </li></ul>
 48. 50. 4.1 Domini oceànic <ul><li>Clima oceànic d’influència subtropical : Sud, litoral atlàntic andalús, augment de les temperatures (18 ºC), precipitacions mitjanes, mínim pluvial a l’estiu. </li></ul>
 49. 51. 4.2 Domini mediterrani <ul><li>S’estén des del litoral mediterrani cap a l’interior, on es moderen les influències marines i va agafant característiques de l’interior. </li></ul><ul><li>Gran varietat de climes regionals: clima mediterrani sec, clima mediterrani suavitzat i mediterrani àrid. </li></ul>
 50. 52. 4.2 Domini mediterrani <ul><li>Clima mediterrani suavitzat : zona nord del litoral mediterrani, més fresc, humit, ennuvolat i plujós. La causa és l’entrada de masses d’aire fred continental del nord. Temperatures mitjanes 16 ºC, amplitud tèrmica sobre els 10 ºC i precipitacions als voltants dels 500 mm anuals. </li></ul>
 51. 53. 4.2 Domini mediterrani <ul><li>Clima mediterrani sec : litoral oriental (massís Garraf – cap de la Nau; illes balears). Influència de la massa d’aire mediterrània, i dels vents càlids del Nord d’Àfrica. Estius llargs i calorosos. Temperatures mitjanes als 17ºC. Precipitacions escasses i concentrades. Mitjana 400 mm. Possibles situacions de gota freda (inundacions) </li></ul>
 52. 54. 4.2 Domini mediterrani <ul><li>Clima mediterrani àrid : des del cap de la Nau fins a Màlaga, les altes pressions subtropicals i la unió del sistema Ibèric i Bètic tanquen als vents humits de l’oest i el sud-oest. Precipitacions escasses i molt irregulars. Temperatures mitjanes prop dels 18 ºC. Amplitud tèrmica sobre els 10 ºC. Precipitacions entre els 230 mm i els 414 mm anuals </li></ul>
 53. 55. 4.3 Domini interior <ul><li>La distància al mar condiciona el clima però sense deixar de mostrar característiques del clima mediterrani. Dues zones: interior matís continental suau i interior matís continental acusat. </li></ul>
 54. 56. 4.3 Domini interior <ul><li>Clima interior de matis continental suau : es dóna a la zona de transició entre el domini oceànic i l’interior peninsular. La influència atlàntica suavitza els hiverns, més freds que a la costa. Les mínimes van dels -2,3 ºC als 5 ºC. Temperatures mitjanes entre els 9,8 ºC i els 18 ºC. Precipitacions menors que al litoral atlàntic (entre 950 i 550 mm) </li></ul>
 55. 57. 4.3 Domini interior <ul><li>Clima interior de matís continental acusat : la distància almar suavitza la influència de les masses d’aire marines. Major amplitud tèrmica (uns 18 ºC), hiverns freds (mitjanes 4ºC), estius càlids (20 a 24 ºC) i reducció de les precipitacions (aprox. 400 mm). Hiverns molt més freds a la Meseta o a les zones amb vents freds (Aragó). </li></ul>
 56. 58. 4.4 Domini de muntanya <ul><li>L’altitud => disminució de les temperatures, augment de la nuvolusitat i les precipitacions (en forma de neu sovint). El clima és diferent en funció de les influències en els massissos. </li></ul>
 57. 59. 4.4 Domini de muntanya <ul><li>Clima de muntanya d’influència oceànica : Serralada Cantàbrica i els Pirineus. Influència de les masses oceàniques, abundants precipitacions (1700 mm al Cantàbris i 1200 mm als Pirineus). Temperatura prop dels 5 ºC. Conservació de la neu fins a 9 mesos. </li></ul>
 58. 60. 4.4 Domini de muntanya <ul><li>Clima de muntanya d’influència continental : Sistema Ibèric i Central, Montes de Toledo i Sierra Morena. Hiverns llargs i freds, precipitacions escasses (superiors a les terres baixes) </li></ul>
 59. 61. 4.4 Domini de muntanya <ul><li>Clima de muntanya d’influència subtropical : Sistema Bètic. Influència aire subtropical, per tant, suavitzen el clima de muntanya, i provoca que es presentin en altituds superiors. Precipitacions poden arribar als 2200 mm anuals. Neu en cims molt elevats. </li></ul>
 60. 62. 4.5. Domini de les Canàries <ul><li>Domini original dins els climes espanyols </li></ul><ul><li>Latitud subtropical, influència de l’oceà Atlàntic i de l’Àfrica </li></ul><ul><li>La influència del corrent d’aigua freda de les Canàries suavitza les temperatures de l’arxipèlag. Disminució pluviositat </li></ul><ul><li>Pluges escasses i a l’hivern </li></ul><ul><li>Lanzarote i Fuerteventura tenen característiques del clima desèrtic (més proximitat al Sahara) </li></ul>
 61. 63. 4.5. Domini de les Canàries
 62. 64. 4.6 El clima urbà <ul><li>Característiques pròpies de les grans ciutats => microclima </li></ul><ul><li>Factors més importants: activitats humanes, característiques dels materials de construcció i escassa vegetació </li></ul><ul><li>Conseqüències: </li></ul><ul><ul><li>Temperatura mitjana més alta (fenomen illa de calor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminació => nuvolositat i boires </li></ul></ul><ul><ul><li>Traçat urbà i l’augment de la temperatura modifiquen els vents i les brises dins les ciutats </li></ul></ul><ul><ul><li>Increment de les precipitacions a causa de l’illa de calor. </li></ul></ul>
 63. 65. Índex <ul><li>1. Factors que condicionen el clima </li></ul><ul><ul><li>1.1 La latitud i la radiació solar </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. La influència marítima i continental </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 El relleu </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4 La circulació general atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Elements del clima </li></ul></ul><ul><ul><li>2.1 La insolació i la nuvolositat </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Les temperatures </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. La humitat de l’aire </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 La pressió atmosfèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5 Els vents </li></ul></ul><ul><ul><li>2.6 Les precipitacions </li></ul></ul><ul><ul><li>2.7 L’evaporació i l’aridesa </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Tipus de temps a Espanya </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1 Situacions convectives </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Situacions advectives </li></ul></ul><ul><li>4. Tipus de clima a Espanya </li></ul><ul><ul><li>4.1 Domini oceànic </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Domini mediterrani </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 Domini interior </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4 Domini de muntanya </li></ul></ul><ul><ul><li>4.5 Domini de les Canàries </li></ul></ul><ul><ul><li>4.6 El clima urbà </li></ul></ul><ul><ul><li>5. El clima de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>5.1 Factors que determinen el clima </li></ul></ul><ul><ul><li>5.2 Tipus de clima </li></ul></ul>Geografia - 2n Batxillerat - Escola Pia Santa Anna - Mataró
 64. 66. 5. El clima de Catalunya <ul><li>Clima mediterrani, exceptuant la Vall d’Aran, domini oceànic i a la zona pirinenca el clima de muntanya. Dins d’aquests grans dominis s’hi concentra diversitat climàtica, per exemple la latitud (astronòmics), circulació general atmosfèrica (termodinàmics) o el relleu (geogràfics) </li></ul>
 65. 67. 5.1 Factors que determinen el clima <ul><li>Latitud : zona de contacte de masses d’aire fredes del nord amb càlides del sud. La situació fa que l’elevat relleu peninsular impedeix l’arribada de les depressions de l’oceà Atlàntic i es freni la possibilitat de precipitacions. A la costa l’estació més plujosa és la tardor, influenciada per la Mediterrània. El trimeste d’estiu és molt sec, i la resta de l’any moderadament humit. </li></ul>
 66. 68. 5.1 Factors que determinen el clima <ul><li>Diversitat en el relleu : elevat nombre de serres i depressions. </li></ul><ul><li>Continentalitat : provocada pel Sistema Mediterrani a les terres de l’interior. No influència termoreguladora de la Mediterrània => contrastos tèrmics. </li></ul><ul><li>En general : hiverns suaus i estius calorosos i secs. Precipitacions irregulars. La massa d’aire de la Mediterrània modera les temperatures i causa pluges torrencials a la tardor. Més a l’interior més oscil·lacions tèrmiques, disminució de la pluviositat, i amb l’alçada augmenten les precipitacions, presència de boires i descens de la temperatura </li></ul>
 67. 69. 5.2 Tipus de climes <ul><li>Domini mediterrani </li></ul><ul><li>Clima mediterrani d’alta muntanya </li></ul><ul><li>Localització geogràfica : variant influenciada per l’altitud, localitzat en el Prepirineu lleidatà, part baixa de la Cerdanya, el Berguedà, Solsonès, Ripollès i a la Serralada Transversal fins al Montseny </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><li>Precipitació considerable </li></ul><ul><li>Pluges intenses (sovint tempestes). </li></ul><ul><li>estiu plujós </li></ul><ul><li>Hivern mínim pluviomètric </li></ul><ul><li>Temperatures suaus a l’hivern i càlides a l’estiu. </li></ul>
 68. 70. 5.2 Tipus de climes <ul><li>Domini mediterrani </li></ul><ul><li>Clima mediterrani de muntanya mitja i baixa </li></ul><ul><li>Localització geogràfica: Prepirineu meridional, sud de les comarques del Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès i Osona, altiplans de la Depressió Central i massissos aïllats de la serralada Prelitoral superiors als 700 m. </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><li>Precipitació mitjana anual d’uns 700 mm </li></ul><ul><li>Mínim de precipitació a l’estiu </li></ul><ul><li>Temperatura mitjana anual d’uns 12 ºC </li></ul><ul><li>Primavera i tardor precipitacions intenses </li></ul><ul><li>Algunes valls, fenomen de la inversió tèrmica. </li></ul>
 69. 71. 5.2 Tipus de climes <ul><li>Domini mediterrani </li></ul><ul><li>Clima mediterrani litoral </li></ul><ul><li>Localització geogràfica: àrea costanera, serralada Litoral i depressió Prelitoral. </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><li>Precipitacions inferiors als 700 mm. anuals </li></ul><ul><li>Mesos de juliol i agost més eixuts </li></ul><ul><li>La tardor és època que concentra gran part de les precipitacions (poden ser fortes tempestes) </li></ul><ul><li>Temperatura, amb baixa amplitud tèrmica, mitjana anual de 16 ºC. </li></ul>
 70. 72. 5.2 Tipus de climes <ul><li>Domini mediterrani </li></ul><ul><li>Clima mediterrani de tendència continental </li></ul><ul><li>Localització geogràfica: sector de ponent de la Depressió Central, en altituds inferiors als 500 m, per tant, les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell i el sud de la Noguera. </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><li>Precipitacions irregulars </li></ul><ul><li>Molts mesos de sequera </li></ul><ul><li>Temperatura mitjana de 14 ºC </li></ul><ul><li>Oscil·lació tèrmica més alta </li></ul><ul><li>Estius molt calorosos i hiverns freds </li></ul>
 71. 73. 5.2. Tipus de clima <ul><li>Domini oceànic </li></ul><ul><li>Localització geogràfica: Vall d’Aran (rep les influències de l’Atlàntic) </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Precipitacions per sobre dels 1100 mm anuals </li></ul><ul><li>Repartiment durant tot l’any </li></ul><ul><li>Temperatures baixes a l’hivern </li></ul><ul><li>Freqüents boires </li></ul><ul><li>Humitat persistent. </li></ul>
 72. 74. 5.2. Tipus de clima <ul><li>Domini de muntanya </li></ul><ul><li>Localització geogràfica : característics dels cims i les valls més altes del Pirineus. Dos subtipus: alpí (per sobre 2300 m) i subalpí (per sobre 1500 m) </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><li>Precipitacions elevades (+ 1400 mm anuals en l’alpí i + 1350 mm anuals en el subalpí). </li></ul><ul><li>Temperatures fresques (sota dels 4ºC alpí i sota dels 6º subalpí) </li></ul><ul><li>Valors extrems -20 ºC. </li></ul>

×