Els climes d’espanya i catalunya

1,311 views

Published on

 • Be the first to comment

Els climes d’espanya i catalunya

 1. 1. ELS CLIMES D’ESPANYA I CATALUNYA
 2. 2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN ELS CLIMESD’ESPANYA La circulació atmosfèrica en altitud La circulació de l’aire en superfície Els anticiclons tropicals: l’anticicló deles Açores: Les depressions atlàntiques: Els reajustaments termodinàmicsentre latituds polars i latitudstropicals. El comportament semiautònom delMediterrani Occidental . La forma i el relleu de la PenínsulaIbèrica.  
 3. 3. ELS FACTORS DINÀMICSELS FACTORS DINÀMICSsón els relacionats amb la circulació atmosfèrica isón els relacionats amb la circulació atmosfèrica isón de dos tipus: circulació superior i circulació ensón de dos tipus: circulació superior i circulació ensuperfíciesuperfície
 4. 4. TEMPS FRED I SEC
 5. 5. TEMPS FRED I VENTÓS
 6. 6. TEMPS CÀLID I SEC A L’ESTIU, PLUJÓS A LAPRIMAVERA I TARDOR
 7. 7. TEMPS DEL SUD I SUD OEST, CÀLID I HUMIT
 8. 8. Anticiclón: Borrasca:
 9. 9. CLIMA OCEÀNIC O ATLÀNTIC Comprèn una franja al nord de la Península. Les temperatures són suaus al llarg de tot l’any. Lesprecipitacions són abundants durant gairebé tot l’any. Elsvents dominants són de ponent d’intensitat moderada, toti que de vegades poden derivar en galernes i temporals demar. La vegetació característica és el bosc temperatcaducifoli tot i que s’han fet repoblacions de pins ieucaliptus. La degradació d’aquest tipus de bosc dóna lloc ala formació de la landa .També hi trobem el prat natural - Varietat de muntanya oceànica . Es troba al MassísGalaic, Muntanyes de Lleó,Serralada Cantàbrica, MuntanyesBasques, Pirineus navarresos i aragonesos. L’altitud delrelleu provoca el descens de les temperatures i nevades al’hivern. - Varietat oceànica de transició. Es troba a les terresbaixes d’Ourense, nord de Castella i Lleó, Alaba, la Rioja,Navarra i zones d’Aragó i Catalunya properes als Pirineus.Es produeix un clima de transició entre l’oceànic i eld’interior.
 10. 10. EL CLIMA MEDITERRANI Comprèn el litoral mediterrani, les Balears, Ceuta i Melilla. Les temperatures es caracteritzen per estius calorosos isecs i hiverns suaus. Les precipitacions no són gaireabundants i irregulars i es concentren sobretot a la primavera i ala tardor. A la tardor es poden produir pluges torrencials.Els rius presenten un cabal irregular amb estiatges a l’estiu iinundacions si es produeixen pluges torrencials. La vegetació característica natural és el bosc d’alzines que haestat substituït en part per pinedes. A les zones on el bosc esdegrada s’estén la màquia, la garriga i l’estepa. - Varietat mediterrània d’influència atlàntica. Comprèn lafranja costanera andalusa. Les precipitacions solen serabundants . Les temperatures solen ser suaus. - Varietat de muntanya mediterrània. Comprèn els relleusmuntanyosos costaners. Els hiverns solen ser frescos i els estiussuaus. - Varietat seca amb menys de 400mm de precipitacionsanuals. Predomina al sud. Les precipitacions són moltescasses.  
 11. 11. CLIMA CONTINENTAL O D’INTERIOR Comprèn sobretot la zona de la Meseta. Es un clima amb unaforta oscil·lació tèrmica entre hiverns freds i estius calorosos.Les precipitacions són escasses durant tot l’any .Els rius tenenun cabal irregular. La vegetació es caracteritza per alzinars i pinedes alsvessants de les muntanyes i arbustos a les zones planes. - Hiverns llargs i freds amb estius curts, secs i moderats.Comprèn la conca sedimentària de Castella i la Meseta Nord. Elshiverns són llargs i freds i els estius són calorosos i curts. Lesprecipitacions són escasses, amb estius molt secs. - Varietat de muntanya interior. Comprèn el Sistema Ibèric,el Sistema Central i les Muntanyes de Toledo. Els hiverns sónllargs i molt freds, els estius són curts, frescos i força secs. - Zones de precipitacions escasses i domini del cerç.Comprèn la zona de la depressió de l’Ebre, la Rioja, sud deNavarra i gran part d’Aragó, comarques meridionals de Lleida iterres interiors de Tarragona. Les precipitacions són escasses.Destaca la importància del cerç.
 12. 12. EL CLIMA DE LES CANÀRIES El clima de les Canàries es caracteritza per unes temperatures càlides duranttot l’any i precipitacions escasses, més abundants a l’hivern. Varietats climàtiques - Varietat de costa. Presenta un clima subdesèrtic i estepari, ambtemperatures suaus i precipitacions escasses. A Lanzarote i Fuerteventura elclima és desèrtic. - Varietat de muntanyes mitjanes. Es present a les illes muntanyosesamb temperatures fresques i poca insolació. - Varietats de cims. A l’hivern, són freqüents les glaçades i lesprecipitacions s’acosten als 500mm i la forta insolació.
 13. 13. CATALUNYA: CLIMA ALPÍ I ATLÀNTIC EL CLIMA ALPÍ Es propi d’alta muntanya i es localitza als cims ivalls altes del Pirineu. Les característiquesd’aquest clima són les baixes temperatures i unaelevada pluviositat amb moltes nevades. A l’estiutambé hi plou força a causa de les tempestes decalor. El clima alpí té una varietat més atenuada,el clima subalpí que es localitza en cotesinferiors, entre els 2300 i els 1500 m. EL CLIMA ATLÀNTIC Es localitza tan sols a la Vall d’Aran ja que aquestavall és l’única oberta directament als vents humitsde l’Atlàntic. Es caracteritza per una gran humitat,pluges freqüents,( en forma de neu a l’hivern),repartides al llarg de tot l’any i boires abundants.
 14. 14. CATALUNYA: CLIMA MEDITERRANI- El clima mediterrani de muntanya alta. Lestemperatures són menys fredes a l’hivern i més càlides al’estiu. Les precipitacions són també menors. Es localitza alPrepirineu Interior, a la Serralada Transversal i a laSerralada Pre-litoral fins al massís del Montseny. - El clima mediterrani de muntanya mitjana i baixa.Es localitza al Prepirineu més meridional, als altiplans i lesconques marginals de la Depressió Central ( Osona,Bages..).Es caracteritza per unes temperatures lleugeramentinferiors a les del clima mediterrani típic i unes pluges mésabundoses. - Clima mediterrani litoral. Abasta la zona costanera.Les temperatures són suaus a l’hivern i càlides a l’estiu. Lespluges,no gaire importants. - Clima mediterrani de tendència continental. Eslocalitza al sector més occidental de la Depressió Central,sobretot a les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell iel Pla de Lleida. Hiverns freds i uns estius calorosos. Lespluges són escasses i irregulars.
 15. 15. CATALUNYA: ELS VENTS Els dos vents catalans més característics són la tramuntana i el mestral. La tramuntana ( vent del nord-oest) sol afectar la zona de l’Empordà ipot arribar a bufar en ratxes de més de 120km. El mestral circula pel fonsde la Depressió de l’Ebre i afecta la part sud de Catalunya. Rep nomsdiferents ( cerç, serè..). El llevant és un vent de l’est, càlid i humit que solportar pluja. El xaloc és un vent del sud-est, provinent de l’Africa,temperat i humit a la primavera i a l’hivern i molt sec a l’estiu. Les brisessón uns vents periòdics molt característiques de la franja litoral, destaca lamarinada ( vent de mar cap a terra).

×