Els moviments migratoris

1,091 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,091
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
246
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els moviments migratoris

 1. 1. ELS MOVIMENTS MIGRATORIS
 2. 2. CAUSES DELS MOVIMENTS MIGRATORIS Causes demogràfiques i econòmiques: Tenen aveure amb la recerca de millores laborals o de méspossibilitats per a subsistir. L’augment de població, ladesigual distribució dels recursos..., són causes queexpliquen l’increment de les migracions ( Ex.Emigració espanyola cap a Amèrica Llatina i EuropaOccidental i migracions interiors camp-ciutat durantels segles XIX i XX). Causes naturals: Estan relacionades amb canvisclimàtics o desastres naturals, com ara terratrèmols ouna progressiva desertització, males collites,inundacions.... Causes polítiques o religioses: Les guerres i lespersecucions polítiques o religioses obliguen lespersones a canviar de país.( Ex. A Espanya, l’exilidesprés de la Guerra Civil). Causes socioculturals: La cultura, (l’idioma, lestradicions...) i les possibilitats educatives són factorsimportants a l’hora de decidir a quin país o llocs’emigrarà.
 3. 3. CONSEQÜÈNCIES DE LES MIGRACIONS Per al país d’origen. L’emigració redueix elproblema de la falta de feina, rebaixa la pressiósocial i ajorna problemes urgents. Però tambésuposa la pèrdua de força de treball, de lespersones dinàmiques i amb iniciativa i provocal’envelliment de la població i el despoblament delterritori. Per al país de destinació. Increment depoblació, normalment de persones joves en edatde procrear, però també pot suposar conflicteslaborals, degradació d’habitatges, problemesd’integració. Ara bé, els immigrants s’incorporencom a mà d’obra en les activitats laborals delspaïsos de destinació contribuint al seucreixement econòmic i a la diversitat cultural delpaís d’acollida. Per a la persona emigrant. Suposa la dificultatd’adaptar-se al país d’acollida, haver d’afrontarproblemes de cultura, llengua, identitat..,podertrobar una feina assalariada i no acabardedicant-se a activitats marginals , com succeeixamb els immigrants sense papers.
 4. 4. ELS MOVIMENTS MIGRATORIS A ESPANYA Migracions transoceàniques històriques: Esprodueixen des del segle XV fins a la SegonaGuerra Mundial ( 1939-45). L’emigració es vaadreçar cap a l’Amèrica Llatina. A meitats del segle XIX, amb les milloren enles comunicacions ( tren, vaixell de vapor...),l’emigració es va fer massiva. Amèrica seria eldestí preferit ja que hi havia molta terra pertreballar i els immigrants hi eren ben rebuts. Entre 1911-1915 van sortir d’Espanya 800.000persones de les quals 600.000 van anar aAmèrica Llatina, especialment Argentina.Solien ser pagesos procedents de Galícia,Astúries i les Canàries. A partir de 1950 l’emigració cap a Amèrica esva tornar a reactivar, tenint a Veneçuela com aprimer lloc de destinació, a causa de l’incrementde les explotacions petrolíferes veneçolanes.Els emigrants van ser sobretot, treballadors dela indústria. A finals de la dècada de 1950 l’emigració capa Amèrica Llatina va anar perdent importància ies va adreçar preferentment cap a Europa.
 5. 5. LES MIGRACIONS INTERIORS A Espanya, les migracions interiors camp-ciutat o èxoderural cap a nuclis urbans va començar a finals del segle XIX,en el moment en què van aparèixer les indústries a les ciutatsi aquestes van necessitar mà d’obra. A partir de la primera guerra mundial, la població vaemigrar majoritàriament cap a les capitals de província.Posteriorment, es va dirigir a les grans ciutats, com Madrid oBarcelona A partir de la dècada dels quaranta del segle XX es vaproduir un altre èxode rural motivat per la deficient situaciódel camp espanyol. Els pagesos van emigrar cap a les gransciutats espanyoles.. Madrid i Barcelona van ser lesdestinacions principals, seguits de Bilbao i València, a més deSaragossa, Valladolid, Sevilla, Balears, Canàries... La majoriad’aquests emigrants procedien de Castella, Múrcia, Galícia,Extremadura i Andalusia. Els saldos migratoris més elevats es van donar al llargdel decenni 1961-1970, quan la producció industrial assolíxifres considerables Entre 1998-2007, les comunitats com Madrid, País Basc iCatalunya van tenir un saldo migratori intern negatiu.
 6. 6. LES MIGRACIONS EXTERIORS Les migracions sud-nord a Europa es van iniciar el 1950.Les causes de l’elevada migració exterior van estarprovocades per: El fort creixement econòmic d’alguns països europeusdesprés de la posada en marxa del Pla Marshall pelsEstats Units ( 1948) i de la creació del Mercat Comú (1957). La situació desfavorable que creava llavors a Espanya lafalta de feina derivada de la mecanització de l’agricultura id’una industrialització insuficient L’emigració a Europa procedia de totes les regionsd’Espanya, especialment d’Andalusia i de Galícia . Era unaemigració amb contracte de treball temporal . Els principals països receptors dels emigrants espanyolsvan ser França, Alemanya i Suïssa que acceptaven de bongrat aquesta mà d’obra barata ,poc conflictiva i temporal. Les conseqüències d’aquestes migracions van ser: Des del punt de vista demogràfic va suposar la disminucióde població Des del punt de vista econòmic va representar unaentrada de divises Des del punt de vista social, les migracions van significarel desarrelament
 7. 7. ELS IMMIGRANTS ESTRANGERS Persones jubilades procedents de l’Europacentral i del nord. S’estableixen a Espanya demanera definitiva, sobretot a la costa mediterrània,. Directius d’empreses multinacionals,treballadors d’alt nivell professional, personesdel món artístic i de la cultura. Formen aquestgrup persones procedents de la Unió Europea. Refugiats polítics. Persones que per motiuspolítics han hagut de fugir del seu país. Personesque han abandonat el seu lloc d’origen per causade conflictes armats o violència generalitzada o perseguretat personal. Emigrants procedents de països pobres. Es elgrup immigratori més nombrós. El formen homes,dones i nens procedents de diversos païsosd’Africa, Amèrica Llatina, Europa de l’Est i Asia.Venen a Espanya a buscar feina i unes condicionsde vida més dignes. Per tal de controlar l’entradad’aquests immigrants la UE i Espanya porten aterme un procés de regulació per tal de controlarla seva entrada i limitar el premís d’immigració i detreball. Molts entres de manera clandestina, són elssense papers
 8. 8. Padró municipal 2010. INEPoblació estrangera percontinents 5.747.734UNIÓ EUROPEA 2.459.180PAÏSOS AMERICANS 1.843.720PAÏSOS AFRICANS 928.602PAÏSOS ASIÀTICS 292.786EUROPEUS NO COMUNITARIS 220.276PAÏSOS DOCEANIA 3.170
 9. 9. EL DEBAT SOBRE LA IMMIGRACIÓ En el pla econòmic la immigració beneficia elpaís d’acollida perquè hi aporta mà d’obrajove, que treballa sobretot en feines al’hoteleria, agricultura,construcció...Contribueixen amb els seusimpostos i el seu consum al creixement delpaís d’acollida. En el pla demogràfic la immigraciócontribueix a l’augment de població i de lataxa de natalitat, ja que sol ser població joveque acostuma a tenir més fills que elsresidents del país. En el pla cultural la immigració suposa elcontacte amb cultures de països moltdiversos, enriquint la cultura del país d’acollidaa través de la interculturalitat imulticulturalitat. La immigració sol comportar problemesd’acceptació per part de sectors de la poblacióque solen generar actituds de rebuig id’exclusió social, fins i tot en alguns casoses podria parlar de xenofòbia. Són actitudsque sorgeixen de prejudicis culturals,competència laboral, inseguretat ciutadana
 10. 10. LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA La majoria dels immigrants procedeixen de: Marroc , també hi arriben immigrants subsaharians De la UE. Hi ha dos grups diferenciats: Els que provenen de Romania i Bulgària Els països rics ( Itàlia, França, Alemanya, Regne Unit...) D’Amèrica Llatina on destaquen els equatorians,bolivians i colombians. En la distribució de la població estrangera és: L’àrea metropolitana . Hi ha una forta concentració depoblació immigrant en aquesta zona,. El litoral. La concentració d’immigrants en aquesta zonarespon a l’oferta en sectors com l’hoteleria i larestauració, Zones de muntanya. Solen residir en comarquespirinenques que destaquen per l’activitat turística ( AltUrgell, Cerdanya..) Les capitals de comarca. Solen treballar en lesactivitats relacionades amb l’agricultura, ramaderia ipesca ( Vic, Cervera..).
 11. 11. Població estrangera per grups dedat i sexe. 2010CatalunyaHomes Dones Total% sobre lapoblacióDe 0 a 4 anys 40.761 38.017 78.778 6,57De 5 a 9 anys 28.916 27.457 56.373 4,7De 10 a 14 anys 31.768 29.553 61.321 5,12De 15 a 19 anys 33.551 29.467 63.018 5,26De 20 a 24 anys 52.299 53.588 105.887 8,83De 25 a 29 anys 91.481 85.158 176.639 14,74De 30 a 34 anys 108.573 84.857 193.430 16,14De 35 a 39 anys 89.983 63.867 153.850 12,84De 40 a 44 anys 64.201 46.361 110.562 9,22De 45 a 49 anys 41.758 32.700 74.458 6,21De 50 a 54 anys 25.836 22.144 47.980 4De 55 a 59 anys 14.277 14.125 28.402 2,37De 60 a 64 anys 8.158 9.428 17.586 1,47De 65 i més anys 13.683 16.571 30.254 2,52Total 645.245 553.293 1.198.538 100% 53,84 46,16 100

×