Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Подробен преразказ на разказ

14,699 views

Published on

Подготовка за подробен преразказ на разказ "Пипи празнува рождения си ден", по Астрид Лингрен
4 клас, Български език на изд. Просвета

Published in: Education

Подробен преразказ на разказ

 1. 1. По Астрид ЛиндгренБългарски език, 4 клас Изд. Булвест Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 2. 2. Да си припомним! Какво означава да направим подробен преразказ?1. Предаваме със свои думи чужд текст.2. Не изпускаме важни моменти от текста.3. Не заменяме героите.4. Не променяме събитията.5. Разказваме събитията без да променяме тяхната последователност.6. Не използваме пряка реч, а преразказваме думите на героите. Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 3. 3. План на текста При писане на план, спазвайте следната последователност: Прочетете внимателно текста, който ще преразказвате и по който ще пишете план. Разделете текста на епизоди. Определете темата на всеки епизод. Озаглавете отделните епизоди. Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 4. 4. Пипи празнува рождения си ден Прочетете текста. Определете епизодите.1 Една сутрин Томи и Аника получиха писмо. След като го прочетоха, заподскачаха и се разтанцуваха от радост. Те разбраха много добре какво пише в него, въпреки че правописът беше по-особен. Пипи ги канеше на рожден ден. Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 5. 5. Пипи празнува рождения си ден2 Щом се върнаха от училище, Томи и Аника започнаха да се стягат за празненството. Аника помоли майка си да й накъдри косата. Томи се причеса с вода, за да му прилепне перчемът. Разбира се, децата купиха подарък на Пипи. Извадиха пари от спестовната си касичка и на връщане от училище изтичаха в един магазин за играчки на Голямата улица, откъдето купиха една много хубава… но засега подаръкът им трябваше да остане в тайна. Той беше завит в зелена хартия с много панделки и когато Томи и Аника се приготвиха, Томи взе пакета и децата потеглиха, последвани от настойчивите наставления на майка им да пазят дрехите си. Те се споразумяха Аника също да поноси пакета, а когато го връчват на Пипи, да го държат и двамата. Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 6. 6. Пипи празнува рождения си ден3 Беше вече ноември и се мръкваше рано. Когато Томи и Аника влязоха през портата на Вила Вилекула, те се хванаха здраво за ръце, защото в градината на Пипи беше много тъмно. Томи и Аника поздравиха Пипи. Томи се поклони, а Аника направи реверанс. Те й подадоха зеления пакет с думите : «Честито, желаем ти всичко най-хубаво!». Пипи им благодари и трескаво развърза пакета. В него имаше музикална кутийка. Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 7. 7. Пипи празнува рождения си ден4 Като я видя, Пипи направо пощуря от радост. Тя прегърна Томи, после прегърна Аника, после прегърна подаръка и накрая прегърна опаковката. Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 8. 8. Примерен план1 Писмото на Пипи2 Подготовка на Томи и Аника за празненството3 Във вила Вилекула4 Радостта на Пипи Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 9. 9. Правопис ! Думи с правописни особености• заподскача • разтанцуваха• Томи • радост• Аника • празненство• Пипи • прическа• Вила Вилекула • реверанс• кутийка • опаковка• пощуря • прегърна• подарък • ноември Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 10. 10. Речникова работареверанс – учтив поклон мръква се – пада мрак,с приклякане става тъмно Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 11. 11. Речникова работатрескаво – нещо, което причесвам – правясе върши с бързина, прическа, приглаждамнапрежение коса с гребен Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 12. 12. Речникова работа перчем – кичур дълга коса, коятосе спуска над челото Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 13. 13. Внимание!!! ! В подробния преразказ се преразказва с подробностицялото съдържание на текста, като се спазвапоследователността в развитието на случката. ! Преразказва се в 3л. ед. ч., сегашно време или сеизползват глаголните форми на -л, -ла, -ло, -ли (казал,рекъл, получил, тръгнал, върнал…). Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 14. 14. Приятна иползотворна работа! Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски
 15. 15. Благодаря!Работата върху преразказа презентира за Вас Росица Георгиева, СОУ «Крум Попов», гр. Левски Росица Георгиева, СОУ "Кр. Попов", гр. Левски

×