Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА     Център за контрол и оценка на качеството на ...
11. Кой българин помогнал за      17. Кой от източниците на знания заоткриване на първото светско      миналот...
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА   Център за контрол и оценка на качеството на обра...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

09 05-15 ch-o_4kl

478 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

09 05-15 ch-o_4kl

 1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието_____ _____ ____________________________ м ж б т р дпаралелка № в клас трите имена пол български – турски – ромски – друг (език, на който най-често се говори в семейството) ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАСПрочети внимателно всеки въпрос и отговорù, като оградиш с кръгче само правилнияотговор!1. Правата и задълженията на 6. Кой бог почитали древнитеучениците са записани в: българи?а) Закона за движение по пътищата а) Перунб) дневника на класа б) Танграв) правилника за дейността на в) Зевсучилището 7. В основата на герба на Република2. Законите в Република България се България има надпис:обсъждат и приемат от: а) „Върви народе възродени”а) Министерският съвет б) „Свобода или смърт”б) Президентството в) „Съединението прави силата”в) Народното събрание 8. На коя дата се празнува Денят на3. Водите на коя река се използват за българската просвета и култура и накорабоплаване? славянската писменост?а) Марица а) 1 ноемвриб) Дунав б) 24 майв) Янтра в) 24 декември4. Коя дейност нанася вреда на 9. Кой туристически обект е част отприродата в равнините? световното културно наследство?а) риболов а) Троянски манастирб) строителство б) Рилски манастирв) лозарство в) курортът „Слънчев бряг”5. За да се опазят дивите животни от 10. Кой град е първата българскаизчезване, се създават: столица?а) разсадници а) Плискаб) резервати б) Преславв) оранжерии в) Търново
 2. 2. 11. Кой българин помогнал за 17. Кой от източниците на знания заоткриване на първото светско миналото НЕ е материален?училище в Габрово? а) легендата за Орфейа) Васил Априлов б) колоните на Омуртагб) д-р Петър Берон в) стенописите в Боянската църквав) Неофит Рилски 18. Коя от посоките е отбелязана12. Какво помага на българите в вярно на картата?Османската империя да съхранят Зсвоето национално самосъзнание?а) запазването на езика, традициите ихристиянската вяра Ю Иб) участието в управлението наимпериятав) данъците и забраните, наложени им Сот султана а) юг (ю) б) изток (и)13. В кой град се намира храм- в) север (с)паметникът „Александър Невски”?а) Плевен 19. Как пешеходците трябва да себ) Велико Търново открояват пред превозните средства вв) София тъмнината? а) като носят светлоотразителни14. В коя част на Балканския елементиполуостров е разположена България? б) като махат с ръцеа) южна в) като свирят със свиркаб) западнав) източна 20. Къде е безопасно да се стои в случай на земетресение?15. Коя географска област е оцветена а) в асансьорав черно на картата? б) далеч от сгради в) в близост до сградиа) Дунавската равнинаб) Старопланинскатав) Рило-Родопската16. Коя е общата европейска валута?а) лираб) евров) долар
 3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 15 май 2009 г. ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС Ключ с верните отговори Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Въпрос Верен № отговор 1. В 2. В 3. Б 4. Б 5. Б 6. Б 7. В 8. Б 9. Б 10. А 11. А 12. А 13. В 14. В 15. А 16. Б 17. А 18. Б 19. А 20. Б

×