Какво научих за промените в природата - ОС - В. П.

5,307 views

Published on

Published in: Education

Какво научих за промените в природата - ОС - В. П.

 1. 1. Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч
 2. 2. Между живата и неживата природа съществуванепрекъсната връзка.Слънцето е голямо огнено кълбо, коетоизлъчва светлина и топлина.Земята се завърта около оста си за едноденонощие от 24 часа.При въртенето на Земята около Слънцето середуват годишните времена /сезоните/.В България има четири сезона: пролет, лято, есен, зима.
 3. 3. Без слънцето, въздухът и водата животът наземята е невъзможен.Годината се състои от 12 месеца.Месеците имат 30 или 31 дни, с изключение намесец февруари.Всяка четвърта година е високосна. Тогавафевруари има 29 дни.Седмицата има 7 дни.При редуването на сезоните настъпват промени в живата и неживата природа.
 4. 4. Най – студеното място на планетата е Антарктида.Покрита е изцяло с лед и през зимата слънцетотам не изгрява няколко месеца.
 5. 5. Природа наричаме: хора, животни, растения Помисли! Всичко, което ни заобикаля и не е Браво! направено от човека. слънце, въздух, вода Помисли!Живата природа включва: човек, растения, въздух Помисли! човек, скали, животни Помисли! човек, растения, животни Браво!
 6. 6. Нежива природа са: слънце, въздух, почви Браво! вода, въздух, човек Помисли! слънце, въздух, животни Помисли!Земята прави една пълна обиколка около Слънцето за: 1 месец Помисли! 24 часа Помисли! 1 година Браво!
 7. 7. Земята прави едно пълно завъртане около оста си за: 1 седмица Помисли! 1 денонощие Браво! 1 година Помисли!Смяната на деня и нощта се дължи на: въртенето на Земята около своята ос Браво! въртенето на Земята около Слънцето Помисли! слънцето е голямо огнено кълбо Помисли!
 8. 8. Смяната на сезоните се дължи на: движението на Слънцето Помисли! движението на Земята около собствената й ос Помисли! движението на Земята около Слънцето Браво!Високосна е: всяка трета година Помисли! всяка четвърта година Браво! всяка пета година Помисли!
 9. 9. Промените в живата и неживата природа се дължат на: редуването на сезоните Браво! смяната на деня и нощта Помисли! въртенето на Земята около оста си Помисли!Колко месеца от годината са с 31 дни? 5 месеца Помисли! 6 месеца Помисли! 7 месеца Браво!
 10. 10. Седмият месец от годината е: юни Помисли! юли Браво! август Помисли!В кой ред откриваш само прелетни птици? славей, щъркел, кос Помисли! лястовица, врабче, щъркел Помисли! славей, щъркел, лястовица Браво!
 11. 11. сезон месеци
 12. 12. Запиши дните на седмицата. работни дни почивни дни1 понеделник2 вторник 6 събота3 сряда 7 неделя4 четвъртък5 петък
 13. 13. Групирай представителите на жива и нежива природа.
 14. 14. Допълни изреченията.Светлата част на деня се нарича ден , а тъмната - нощ .Най – малкият годишен месец в годината е февруари .Прелетните птици отлитат към топлите страни през есентаи се завръщат у нас през пролетта .Денят е най - къс през зимата , а най - дълъг през лятото .Промените в живата и неживата природа са резултат отредуването на сезоните .Листата на дърветата пожълтяват и окапват през есента .Земята се завърта около оста си за едно денонощие , което е 24 часа. Всяка четвърта година е високосна .
 15. 15. Кои твърдения са верни и кои не ?Слънцето излъчва топлина и светлина. Месец октомври е зимен.Смяната на деня и нощта се дължи надвижението на Земята около Слънцето .Месеците април, юни, септемвриноември са с 30 дни.През високосните години месец февруариима 29 дни. През пролетта животните отглеждат малките си.
 16. 16. Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч

×