Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ch p 4-kl_12_maj_2010_test_klyuch

487 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ch p 4-kl_12_maj_2010_test_klyuch

  1. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието______________________________________________________________________________________ ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ІV КЛАС Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, като оградиш с кръгче само правилния отговор!1. Коя свещ ще загасне първа? 5. В коя група са изброени само дървета? а) бреза, ела, липа б) смърч, шипка, дъб в) бук, ябълка, глог 6. В коя група са изброени само насекоми? а) червей, паяк, скакалеца) А б) бръмбар, мида, пеперудаб) Б в) муха, комар, осав) В 7. Какво небесно тяло е Слънцето?2. В коя група са включени само живи а) звездаорганизми? б) планетаа) заек, леща, врабче в) спътникб) леща, вятър, врабчев) вулкан, вятър, заек 8. Коя е правилната подредба на етапите от развитието на бобовото растение?3. Водата е среда на живот за:а) дъждовника, шарана, скумриятаб) пъстървата, сома, дъждовния червейв) шарана, делфина, щуката4. За какво служи защитната окраска наживотните?а) прави ги незабележими за неприятелитеб) предупреждава, че са опасни и не стават за храна а) 2, 1, 3, 4в) предпазва ги от силното слънце б) 2, 4, 1, 3 в) 3, 2, 1, 4
  2. 2. 9. Кой източник на енергия замърсява 15. Вдишаният въздух преминава презоколната среда? дихателната тръба и достига до:а) вода а) сърцетоб) вятър б) стомахав) въглища в) белите дробове10. Какво е необходимо да се случи с водните 16. Колко често трябва да миеш зъбите си,пари в облаците, за да завали дъжд? за да са здрави?а) изпарeние а) когато имаш времеб) втечняване б) само когато ходиш на зъболекарв) замръзване в) най-малко два пъти на ден11. Какво движение извършва пумпалът? 17. Коя от дейностите НЕ нарушаваа) въртене равновесието в природата?б) праволинейно а) изгарянето на природни горивав) криволинейно б) използването на слънчева енергия в) изхвърлянето на отпадъци в реките12. Денят и нощта се сменят, защото:а) Земята се върти около Слънцето 18. Пушенето уврежда най-силно:б) Земята се върти около оста си а) белите дробовев) Луната се движи около Земята б) стомаха в) черния дроб13. Слънцето изгрява най-рано и залязва най-късно през: 19. Защо дебелите, пухкави дрехи топлята) пролетта повече?б) лятото а) въздухът между влакната им задържав) есента топлината на тялото б) те са по-плътни и не пропускат студен въздух14. За какво служи посочената част от до тялотоскелета? в) дебелите дрехи по-бавно се охлаждат от студения въздух 20. Какво ще се случи, ако в съд с вода пуснем малко желязно пиронче и голяма коркова тапа? а) тапата и пирончето потъват на дъното на съда б) тапата потъва на дъното, а пирончето плава на а) предпазва мозъка повърхността б) служи за опора на в) пирончето потъва на дъното, а тапата плава тялото на повърхността в) предпазва сърцето и белите дробове
  3. 3. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието__________________________________________________________________________________ ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА IV КЛАС 12 май 2010 г. Ключ с верните отговори Въпрос Верен № отговор 1. б 2. а 3. в 4. а 5. а 6. в 7. а 8. б 9. в 10. б 11. а 12. б 13. б 14. а 15. в 16. в 17. б 18. а 19. а 20. в

×